Kettészakadó nyomdaipar

A Canon legújabb tanulmánya szerint a digitális nyomtatás radikálisan átértelmezi a nyomdaipart

 

- A kisebb szolgáltatóknál tovább növekszik a digitális technológia jelentősége, az ofszet nyomtatás pedig a nagyobb nyomdákban marad jól alkalmazható technológia
- A digitális nyomtatási technológiát bevezető szolgáltatók sikeres működésének három legfontosabb alappillére az értéknövelt szolgáltatások bevezetése, a személyes kapcsolat kialakítása és a bizalmas adatkezelés.

 

A digitális technológiák nyomdaiparra gyakorolt egyre növekvő hatása már az elmúlt években is megfigyelhető volt, és a digitális nyomtatás a jövőben is jelentősen befolyásolja az iparág alakulását. David Preskett, a Canon Europe professzionális nyomtatásért felelős igazgatója által készített – a nyomdaipar átalakulását vizsgáló – legújabb tanulmány1 szerint a nyomdaipari változások a jövőben az iparág kettészakadását eredményezik. A kisebb szolgáltatóknál tovább növekszik a digitális technológia jelentősége, az ofszet nyomtatás pedig a nagyobb nyomdákban marad jól alkalmazható technológia. A Pira 2010-es című jelentése2 szerint a digitális nyomtatás globális piaca a 2009-es 57,6 milliárd dollárról 2015-re majdnem 90 milliárd dollárra emelkedik, így a nyomtatási szolgáltatók a legújabb felmérések segítségével igyekeznek felkészülni a jövőre.

 

A digitális technológia átértelmezi a nyomdaipart
A digitális nyomtatás növekvő szerepét már a Canon egy 2008-as jelentése3 is kiemelte, amely a digitális technológiákat alkalmazó, kisebb nyomdai szolgáltatók reneszánszában látta a jövőt. A digitális és ofszetnyomtatás kihívásait összehasonlító tanulmány szerint a közepes és nagyméretű nyomdák esetében a digitális technológiával kiegészített ofszetnyomtatás továbbra is jól alkalmazható technológia, így ezeknek a vállalatoknak az összeolvadások, a felvásárlások és stratégiai együttműködések jelentetik a járható utat.
A digitális technológia jelentősége a gazdasági válság idején tovább fokozódott, hiszen számos vállalat számára a digitális nyomtatás bevezetése jelentette a megoldást és ezen keresztül a túlélést.
A Canon 2010-ben készült tanulmányából4 kiderül, hogy a digitális nyomtatást alkalmazó szolgáltatók több mint fele a válság idején is nyereséges volt, vagy növelte a bevételeit, míg a technológiát nem alkalmazó cégek csupán 31,7 százaléka mondhatta el ugyanezt.

 

Napjainkban a nagyobb nyomdák ismételt összeolvadásai ipari méretű „gyárakat” eredményeznek a kisebb nyomtatási szolgáltatók pedig több médiát felölelő, integrált marketingszolgáltatásokat kínáló vállalkozásokká fejlődnek. Ezek a tendenciák kétpólusúvá formálják az iparágat, és a jövőben a nyomdaipar kettészakadását eredményezhetik, amelyben csupán felhasznált „nyersanyag”, a digitális adat lesz a közös.

 

A digitális technológia és a változó adatnyomtatás a kisebb szolgáltatók számára számos területen kínál növekedési lehetőséget, és közvetlen kommunikációt az ügyfelekkel. A Canon tanulmánya ezek közül kiemeli a fotókönyv nyomtatást, a digitálisan nyomtatott csomagolásokat, valamint – az egyre több saját kiadású könyv miatt – a digitális könyvnyomtatás területét. Nagy lehetőség rejlik a tranzakciós nyomtatásban is, azonban a nagyvállalati ügyfelek által igényelt adatbiztonsági szint miatt csupán azok a szolgáltatók élhetnek a lehetőséggel, akik megengedhetik maguknak ezt a beruházást.

 

A siker záloga
A Canon tanulmánya szerint a digitális nyomtatási technológia sikeres alkalmazásának három legfontosabb alappillére az értéknövelt szolgáltatások bevezetése, a személyes kapcsolat kialakítása és a bizalmas adatkezelés.

 

- Az értéknövelt szolgáltatások bevezetésével a digitális nyomdai szolgáltatók teljes körű, értékközpontú megoldásokat nyújthatnak ügyfeleik számára: a személyre szabott információs nyomtatástól a promóciós termékek és színes változó adatok nyomtatásán keresztül a célzott, átfogó médiakampányok lebonyolításáig.
- A digitális technológiák lerövidítették a gyártási értékláncot, így az előrelátó szolgáltatóknak érdemes közvetlen, személyes kapcsolatot fenntartaniuk a márkatulajdonosokkal és a végfelhasználókkal. A szolgáltatók így például proaktívan növelhetik a megrendeléseiket is az új, marketingközpontú területeken.
- Az intenzívebb részvétel az ügyfelek üzleti folyamataiban, valamint az értéknövelt szolgáltatások bevezetése a bizalmas adatkezelés felértékelődését eredményezik. A felelősségvállalás az együttműködés fejlődését segíti elő, és közelebb hozza a vevőket a szolgáltatókhoz. Ennek következtében a jövőben a leglényegesebb megkülönböztető jellemző az adatkezelés illetve a felelősségvállalás lesz, hiszen a technológia fejlődésével és a gyártási folyamat rövidülésével az adatokat birtokló vagy kezelő vállalatoknak juthat nagyobb rész a profitból.

 

„A nyomtatási szolgáltatóknak új képességekre, új üzleti modellekre, az ügyfelek nagyobb mértékű megismerésére, továbbá a kommunikációs technológiák és csatornák alapos megértésére lesz szükségük ahhoz, hogy végigjárják az átalakulás útját. Az innovatív nyomtatási szolgáltatók egy olyan iparágat hoznak létre, ahol nem a technológia a döntő, hanem az ötletek” – mondta David Preskett.

 

„A digitális nyomtatás Magyarországon is rohamosan fejlődik, és a sikeres nyomtatási szolgáltatók legfontosabb jellemzője az új termékek fejlesztése – így az értéknövelt, speciális szolgáltatásokat bevezetése –, valamint az új piaci lehetőségek kihasználása” – mondta Lakos László, a Canon Hungária Kft. nyomdai és nagyformátumú megoldások üzletfejlesztési menedzsere.

 

A digitális technológia tehát a jövőben is széles körű lehetőséget tartogat a nyomdaipari vállalatok számára, a legfontosabb kérdés azonban, hogy milyen lesz addigra az iparág szerkezete és hová tudnak majd az egyes szolgáltatók beilleszkedni.

 

Forrás: www.canon.hu

 

A következő kérdéseink tettük fel a fenti cikk kapcsán:

 

A Canon nyújt-e lehetőséget a sajtóközleményben is említett értéknövelt szolgáltatások, nyomtatási megoldások területén?
Igen, a Canon több szinten is nyújt ilyen szolgáltatásokat:

 

1. A legelső szint: megvizsgálják, hogy az ügyfélnek mire van szüksége és ennek megfelelő fejlesztési megoldást kínálnak neki. Segítik az ügyfelet a gazdaságossági számításokban, ha szükséges pályázatírót is bevonnak a folyamatba.
2. szint: A meglévő és potenciális ügyfeleinknek a Canon EBBP képzési programját kínálják, amely egy olyan átfogó képzési rendszer, mely egyaránt kínál nyomdai, gazdasági és vezetési ismereteket. Minden EBBP képzést külső, független szakértő (az adott területen sok éves nemzetközi tapasztalattal rendelkező szaktekintély) vezeti.
3. szint: a Canon folyamatosan végez nemzetközi szintű kutatásokat és piacelemzéseket, amelyeket publikál. A nyomdaiparban 2008 óta három ilyen tanulmányt publikáltak, mindhármat Frank Romano professzor vezette a Rochester Institute hallgatóival.

 

Önök szerint a hazánkban is alkalmazott "klikk díj", mennyire korlátozza a nyomdaiparra jellemző árversenyt?
Úgy gondoljuk, hogy annak a nyomdaipari vállalkozásnak van jövője, aki felülemelkedik az árversenyen és olyan egyedi szolgáltatásokat kínál az ügyfeleinek, amelyek nagyobb lojalitáshoz és ezáltal profithoz vezetnek.

 

Önök szerint mikor fog teljesen eltűnni a különbségek a digitális és
ofszet technológia között?

Mindkét technológiának megvannak a maga korlátai, ezeket szem előtt tartva kell minden piaci szereplőnek megtalálnia a saját útját.

 

Mit javasol a jövőre nézve hazánkban merre fejlesszen egy kisebb nyomdai szolgáltató, digitális vagy ofszet?
A nemzetközi tendenicák arra haladnak, hogy az boldogul jobban, aki mindkét technológiát alkalmazza, megfejelve nagyformátumú nyomdai megoldásokkal és mindezt a lehető legautomatizáltabb fokon műveli, beleértve az internet alapú rendelés és ügyfélkezelés lehetőségeit, megoldásait.