Papírbrikettáló rendszerek a nyomdaiparban

Manapság a nehéz gazdasági körülmények között azt szokták javasolni a vállalkozásoknak, hogy a legjobban úgy jöhetnek ki a válságból, hogyha előre menekülnek, és fejlesztenek, beruháznak. Azon szerencsés vállalatok, akik a nyomdaiparban rendelkeznek megfelelő forrásokkal és biztos háttérrel új beruházások kivitelezéséhez, többnyire a termelési eszközök frissítésén, bővítésén szoktak elgondolkozni. Cikkemmel egy merőben új irányt szeretnék bemutatni a nyomdaipar szereplőinek. Egy olyan lehetőséget, ami a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalkozásokig jelentős bevételeket eredményez a vállalat számára, egészen pontosan jelentős kiadásokat takarít meg a vállalat számára, már a beruházás működésének első évétől.
És ami a legfontosabb kisebb vállalatok is megengedhetik maguknak.

 

Az új irány, pedig nem más, mint a papírbrikettálás. Pontosabban: saját brikettáló rendszer kiépítése, és az így előállított brikettnek fűtési célú felhasználása a vállalaton belül.
A brikettálás, már jól bevált szokás a faiparban és a mezőgazdaságban, ahol saját üzemeiket, raktáraikat, a saját melléktermékükkel szokták fűteni a vállalatok, amivel jelentős összegeket spórolnak meg évről-évre.

 

A brikettálás nagy nyomáson történő préselést jelent. A brikettálandó anyagokat felaprítják majd döntően kötőanyag hozzáadása nélkül - a részecskék között fellépő surlódó-erő hatására – „téglákat” állítanak elő belőle.

 

A faipari és a mezőgazdasági vállalkozásokhoz hasonlóan a nyomdaipari cégek is jelentős mennyiségű hulladékot termelnek. Ezt a papírhulladékot aztán felvásárló cégek részére értékesítik, igen alacsony áron, miközben ez a papír egy kis átalakítással, igen jó tüzelőnek bizonyulna. Ehhez nincsen másra szükség, csak egy brikettáló rendszerre, és egy vegyes tüzelésű kazánra.
Hogy szemléltessem mennyire reális a papír tüzelőanyagként való alkalmazása, egy összehasonlító táblázatot szeretnék bemutatni az egyes anyagok fűtőértékéről.

 

Fűtőértékek összehasonlító táblázata

Szilárd
tüzelőanyagok (MJ/kg)

Folyékony
tüzelőanyagok (MJ/kg)

Gáznemű
tüzelőanyagok (MJ/m3)

Papír

15

Biodízel

37

Földgáz

32-42

Frissen vágott fa

6-8

Metilalkohol

19,9

Metán

50

Szárított fa

14,4-15,8

Etilalkohol

26,8

Etán

51,9

Szalma

17

Benzin

11,9

Propán

50,3

Fabrikett

18

Gázolaj

11,9

Bután

49,5

Barnaszén

18

Fűtőolaj

11,1-11,9

Hidrogén

143

 

Az összehasonlításból hamar szembetűnik, hogy a papír mennyire jó fűtőértékkel bír, a leggyakrabban használatos tüzelőanyagokhoz képest. Ha a jó fűtőértékhez hozzávesszük a papír könnyű brikettálhatóságát, ezáltal könnyű adagolhatóságát, rá kell jönnünk, hogy a nyomdaipari cégek számára egy új beruházási lehetőség vált ismerté.

 

A továbbiakban a papír brikettálásának lehetőségét a szakdolgozatom segítségével szeretném bemutatni. Az eddig leírtak inkább az elméleti, közvetett bizonyítékok egy ilyen jellegű beruházás életképességére. A továbbiakban viszont egy konkrét beruházási lehetőséget vizsgálok meg, amelyhez információkat a Kartonpack Dobozipari Nyrt.-től kaptam. A továbbiakban bemutatom:
- a beruházáshoz szükséges alapanyagot, azaz a fűtéshez felhasználandó hulladékpapírt
- a beruházáshoz szükséges berendezéseket,
- a beruházás diszkontált megtérülési idejét és belső megtérülési rátáját (IRR).
(Tekintve, hogy a dolgozat 57 oldal így a fejezetekről itt csak egy rövid összefoglalót teszek közzé, de a lap alján az egész dolgozat letölthető.)

 

1. A BRIKETTÁLÁS LEHETŐSÉGE A KARTONPACK NYRT.-NÉL

 

Dolgozatomban egy olyan beruházási lehetőséget vizsgáltam, amelynek célja:
papírbrikett előállítása a Kartonpack-nál keletkezett papírhulladékból (saját) fűtési és - esetlegesen - értékesítési célokra.

 

Az általam kiépítésre javasolt rendszer maximális kapacitása 210 kg/óra (a számolásnál 200 kg/órával számolok). Ha évi 250 munkanappal és napi 7 órányi termeléssel számolunk, évente (200 kg/óra × 250 nap × 7 óra/nap) 350 000 kg brikettet tudunk előállítani. Ezt az alapanyag mennyiséget a Kartonpack tudja szolgáltatni. (az ehhez tartozó táblázatokat a dolgozat tartalmazza.)

 

A 350 000 kg-nyi évente előállított brikettből fűtésre 150 000 kg-ot használnánk fel. (ezt az értéket a dolgozatban részletesen levezetett számolásból kaptam)

 

Tehát a Kartonpack a saját fűtési igényeinek kielégítése mellett képes 200 000 kg papírbriketett értékesítési, esetleg karitatív célokra felhasználni.

 

Megjegyzés: Ha nem kívánunk értékesíteni papírbrikettet, akkor a brikettáló rendszert tervezhetjük eleve 150 000 kg kapacitásúra is, amivel jelentős összeget megspórolhatunk.

 

2. A BRIKETTÁLÓ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS ALKALMAZOTTAK

 

A brikettáló rendszert a brikettalok.hu oldalról állítottam össze. A berendezések egymással kompatibilisek. Az összeállított rendszerrel maximálisan brikettálható mennyiség 210 kg/óra.

 

 

A rendszer elemei:

 

1. Daráló berendezés: M2 daráló
A berendezés beszerzési ára: 6 174 000 Ft + ÁFA (280 Ft/Euró váltási árfolyam esetén)
Feladata: A kívánt nagyságúra aprítja az alapanyagot. Óránként maximálisan 250 kg anyag aprítására alkalmas.

 

2. Finomító: Finomító darálóhoz
A finomító beszerzési ára: 812 000 Ft + ÁFA (280 Ft/Euró esetén)
Feladata: A darabolt, aprított alapanyag további finomítására szolgáló berendezés. Segítségével az alapanyag eléri a 8 mm alatti brikettálható méretet. Óránként maximálisan 250 kg anyag finomítására alkalmas.

 

3. Leválasztó: Leválasztó brikettálóhoz
A leválasztó berendezés ára: 1 218 000 Ft + ÁFA ( 280 Ft/Euró esetén)
Feladata: Az elszívó és porleválasztó rendszer a finomító berendezéstől közvetlenül a brikettálógép adagolótartályába szállítja az alapanyagot. Az elszívó és porleválasztó használatával a rendszer pormentessé válik. Óránként maximálisan 250 kg anyag leválasztására alkalmas.

 

4. Brikettáló: HB E-80 hidraulikus brikettáló
Brikettáló berendezés ára: 6 006 000 Ft + ÁFA (280 Ft/Euró esetén)

 

Az eddig felsorolt berendezések a papír brikettálásához szükségesek, azaz a brikettáló rendszer egységei. Ezeken kívül, viszont szükségünk van még egy automata adagolásra alkalmas vegyes tüzelésű kazánra, amivel elégethetjük az elkészült briketteket. Ettől nem kell megijedni, ugyanis az új kazán a gáztüzelésű rendszerre könnyedén rácsatlakoztatható, a két kazán cseréjén kívül, nem igényel nagyobb munkálatokat.
Az általam választott kazán, amely képes fedezni, a Kartonpack fűtési igényeit automata adagoló berendezéssel van ellátva, amelyet elegendő pár naponta utántölteni.

 

Kazán: Futura Bio 300
Kazán beszerzési ára: 4 844 000 Ft + ÁFA (280 Ft/Euró esetén)

 

Tekintve, hogy a brikettáló adagolóját elegendő pár óránként megtölteni, valamint hogy a kazán silóját pár naponta, így külön alkalmazottal nem számoltam a rendszer üzemben tartásához.

 

Megjegyzés: Dolgozatom megírása során csak ezt az egy konstrukciót vizsgáltam. Ez nem jelenti azt, hogy ez lenne a legjobb, vagy a legolcsóbb. A piacon nem kizárt, hogy van olcsóbb rendszer, amellyel a beruházás jelentősen rövidebb idő alatt térülhet meg, és nagyobb hozamot hozhat.
Ezen kívül a kisebb üzemek részére jóval kisebb kapacitású konstrukciót is össze lehet állítani (50-60 kg/h kapacitású), valamint kisebb kazánt választhatnak, amivel, jóval olcsóbbá tehetik a beruházást.

 

3. A BERUHÁZÁS MEGTÉRÜLÉSÉNEK VIZSGÁLATA

 

A beruházás megtérülési számításait két esetre vettem. Az egyik esetnél a számoláshoz felhasznált adatokat a beruházás megtérülésének szempontjából a lehető legkedvezőtlenebbül választottam meg:
- a papír felvásárlási ára a legmagasabb,
- a tél enyhe (tehát keveset kellene a fűtésre költeni)
- nem tudunk értékesíteni a piacon papírbrikettet.

 

A másik esetnél átlagos adatokkal számoltam azaz:
- a papír felvásárlási ára: a 2008-2010-es adatok átlagos felvásárlási árával egyezik meg,
- a fűtésre felhasználandó hőmennyiség: a 2004-2009-es adatok alapján számolt átlagos hőmennyiség-szükségletnek felel meg,
- valamint a kedvezőbb esetnél számoltam bevétellel a fűtésre fel nem használt brikettetek értékesítéséből is. A kedvezőbb eset valójában egy átlagos esetnek tekinthető.

 

A számításokhoz a beruházásból származó kiadásokat és bevételeket előjel szerint összegezni kell. A beruházás adott évi egyenlegét úgy határozzuk meg, hogy összeadjuk a fűtés költségéből megmaradt összeget és a brikettek értékesítéséből származó bevételeket, majd kivonjuk ebből a hulladékpapírok felvásárlási árát és az energiafogyasztás költségeit.
Az előbbiekben ismertetett adatokkal végeztem a megtérülési mutatókra vonatkozó számításaimat.

 

3.1. Diszkontált megtérülési idő:

 

A diszkontált megtérülési idő megmutatja, hány év alatt éri el a várható nettó jövedelmek jelenértéke a kezdeti befektetés összegét.

 

 

jelenbeli kiadásokat (Co), a jövőbeli bevételek értékei.(C1,C2,C3,…,Cn), a diszkontráta nagyságát (r), az évek számát (n) jelöli.

 

A beruházás a kedvezőtlenebb esetben:
- 5 %-os diszkontráta mellett 6 év alatt,
- 10 %-os diszkontráta mellett 8 év alatt,
- 15 %-os diszkontráta mellett 10 év alatt térül meg

 

Megjegyzés: Ez egy alulbecslés. Igyekeztem minden változót a lehető legrosszabbra venni a beruházás szempontjából. Valamint nem vizsgáltam olcsóbb konstrukciót, valamint pályázati lehetőséget, amivel az alulbecslés mutatói is nagyot javulhatnának.

 

A kedvezőtlenebb eset mellett vizsgáltam azonban egy kedvezőbb, egészen pontosan egy teljesen átlagos esetet, ahol a megtérülések a következő képen alakulnak:
- 5 %-os diszkontráta mellett 3 év alatt,
- 10 %-os diszkontráta mellett 3 év alatt,
- 15 %-os diszkontráta mellett is csak 4 év alatt térül meg.

 

3.2. Belső megtérülési ráta (IRR):

 

A belső megtéülési ráta, a lehető legegyszerűbben megfogalmazva azt mutatja meg, hogyha a költségeket fedező pénzt nem a beruházásra költjük, hanem bankba tesszük, akkor az mekkora kamatot hozott volna.

 

Kedvezőtlenebb esetre vonatkozó belső megtérülési ráták (IRR)

 

5 évre

10 évre

15 évre

IRR

- 1 %

16%

20%

 

Megjegyzés: a -1 százalékos belső megtérülési ráta abban az esetben valósul meg, ha 5 éven keresztül nagyon enyhe lesz a tél, azonban így is elegendő egyetlen átlagos tél és a belső megtérülés ráta azonnal pozitívba
vált.

 

Kedvezőbb esetre vonatkozó belső megtérülési ráták (IRR)

 

5 évre

10 évre

15 évre

IRR

35 %

45%

46%

 

Következtetés:

 

Következtetésként nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen beruházás igen hamar megtérül, és magas hozamot produkál. Sőt, ha azt nézzük, hogy a hulladékpapír felvásárlási ára rendkívül ingadozó, és a nulla körüli érték sem ritka, valamint, hogy a gáz árának drágulása egyre nagyobb mértékű (egy februári hír 30-50%-os drágulásról beszél), akkor mondhatjuk, hogy egy ilyen jellegű beruházás véd minket, mind a gázdrágulástól, mind a hulladékpapír árának csökkenéstől, sőt ezek csak a beruházás malmára hajtják a vizet.

 

Cikkem alapját a szakdolgozatom képezte, amelyet a Debreceni Egyetem, Műszaki Karának, Vállalkozás és Menedzsment Tanszékén írtam, mint Gazdálkodási Mérnök.
A dolgozatom megírásában nagy segítséget kaptam Budai Istvántól, belső konzulensemtől, Kosda Pétertől /Kartonpack Dobozipari Nyrt./, külső konzulensemtől, valamint T. Kiss Judittól, közgazdaságtan tanárnőmtől.

 

A Magyar Grafika április 29-én megjelenő számában, szintén megjelenik egy cikkem a témával kapcsolatban.

 

Debrecen, 2011-02-20
Fark Péter