Szakmai

KBA 74 Karat digitális szárazofszet nyomógép

Digitális nyomtatás egyszerűen

 

A nyomógép működése az ú.n. digitális ofszet technológián alapul, azaz az ofszet minőséget ötvözi a digitális technika gyorsaságával. Alapvetően arról van szó, hogy a 4 színes ofszet nyomógépbe egy komplett CTP berendezést integráltak, előtérbe helyezve ezáltal a gyors átállást, a könnyű kezelhetőséget, a sokoldalúságot és a kifogástalan minőséget.

 

A gép a zero Transfer Printing elv alapján működik, azaz az ívbehúzástól a kirakásig nem történik ívátadás, egy greifersor végzi az egész műveletet. Ezen kívül figyelemre méltó a V alakú (V-shape) hengerelrendezés, ahol minden lemezhengeren két lemez, minden kendőhengeren két kendő helyezkedik el, az ellennyomó pedig egy tripla átmérőjű henger. A KBA 74 Karat a szárazofszet technológiának köszönhetően előnyt jelent úgy a minőség, mint az egyszerűbb kezelés területén.

A digitális nyomtatás rendszerei


Gondolatok a változó fogalmakról Direct imaging, computer-to-plate, non-impact printing, dinamikus és statikus nyomóformák - ezek és ezekhez hasonló kifejezések kavarognak a szakmai folyóiratokban és könyvekben, valamint a szakemberek közötti beszélgetésekben.

 

Ajánlatos lenne e kifejezéseket - lehetőleg egyértelműen - meghatározni, céltudatosan és következetesen alkalmazni, de az egyértelmű rendszerezést a digitális technológiák rendkívül gyors fejlesztése nehezíti. A modern nyomdatechnika számos elkülönült, de gyakran egymást átfedő variációit a következők szerint lehet csoportosítani, illetve vizsgálni: a nyomó- és nemnyomó-elemek elkülönülése, nyomóforma- vagy nyomóelem-tároló használata, a nyomóelemek állandóak-e a nyomóformán, a képalkotás módja a nyomóformán, illetve a nyomathordozón (analóg vagy digitális), a nyomóformán történő képkialakítás helye.

Szitanyomás

Forrás: www.europrint.com

 

 

Transzferek a gyártók szolgálatában

 

Sokaknak ismerősek azok a ruhára (pólóra, melegítőre, farmerre) vasalható transzfermatricák, amelyek már egy-két évtizede kaphatók a piacon. Jó néhány szitanyomó ki is használja a transzfernyomásban rejlő előnyöket, és vannak kifejezetten erre specializálódott szitanyomók is.

 

A transzfernyomás előnyeit, úgy gondolom, a szakemberek számára nem kell ecsetelnem, hiszen mindenki által köztudott, hogy mind technológiájában, mind gépigényében lényegesen egyszerűbb, mintha közvetlen textilre nyomtatnánk. Népszerű technika ez, például sportmezek feliratozásához vagy számozásához.

A tekercsnyomó gépek kiegészítő berendezései

Az egyre növekvő anyag- és egyéb költségek az elektronikus ellenőrző és vezérlőberendezések mind szélesebb körű alkalmazását teszik szükségessé. A tekercsnyomó gépekre felszerelt kiegészítő berendezéseknek nem az alkalmazási lehetőség, hanem az alkalmazás szükségessége szab határt. A papírpálya útja mellett alkalmazható különböző ellenőrző es vezérlő, valamint kisegítő berendezésektől a nyomógép beszerzési költségejelentős mértékben függ.

 

Ezeknek a berendezéseknek a beszerzése előtt az összes tényezőt gondosan és reálisan mérlegelni kell, papírpályát meg kell fordítani. Erre a célra rögzített beépítésű fordítóberendezéseket vagy eltolható fordítórudakat alkalmaznak. Az általánosan használt fordítóberendezés részei a fordítórudak és húzóhengerek, valamint a papírpályán merőlegesen elhelyezett átfordító henger. A megfelelő papírpálya-feszültség eléréséhez a húzóhengerek helyzetét és átmérőjét nagy gondossággal kell kiválasztani.

Szárítóművek

A nyomtatási folyamat befejezése után a papírpálya egyik vagy mindkét oldalán lévő festékfilmet különböző szárítási folyamatokkal lehet megszilárdítani. A szárítási folyamatok két nagy csoportja a kémiai és a fizikai száradás. Kémiai száradás esetén a festékfilm megszilárdulása a levegőben lévő oxigén vagy polimerizáció, illetve elekromágneses hullámok hatására jön létre. Fizikai száradás esetén hő- (heat-set) vagy elektromágneses hullámok hatására jön létre a festékszáradás.

 

A tekercsofszetgépeken szárítóberendezéseket az 1960-as évektől alkalmaznak. Szakirodalmi kutatások alapján megállapítható, hogy a hőhatásra száradó nyomdafestékkel az első kísérleteket 1945-ben kezdték az Egyesült Államokban.

Hajtogatóművek

Minden gyártási múvelet elsőrendű célja az állandó minőségű termék előállítása, minél gyorsabban és olcsóbban, kevés kézi múvelettel.
A hajtogatóművek a nyomtatási folyamatot nem zavarják vagy hátráltatják. A gyakorló szakemberek gyakran mondják, hogy egy tekercsnyomó gép csak annyira jó, amennyire ezt a hajtogatóberendezés megengedi" A megfelelően tervezett és kialakított hajtogatómű a nyomdagép sebességét nem korlátozhatja.

 

A hajtogatómű tulajdonképpen egy konvertálóberendezés, mivel a papírpályát eredeti alakjából egy másik alakba viszi át, a sík papírpályából kiindulva a hajtogatott ívekig. A hajtogatómű a könyvkötő üzem kézi hajtogatóműveletét helyettesíti, vagyis a folyamatosan nyomtatott papírpályát átalakítja jól kezelhető, olvasható termékké. A hajtogatott ívek összegyűjthetők a további kikészítési művelethez. A nyomdagépgyártó cégek olyan hajtogatóműveket készítenek, amelyek a nyomdagép teljesítményével szinkronban vannak.

Tekercsofszetgépek csoportosítása

A képátvitel elve a tekercsofszetgépeken azonos az íves ofszetgépekével. Az egyetlen lényeges különbség a hengerek viszonylag kis átmérője. A tekercsofszetgépeknél a hengerátmérők kis mérete miatt egyenletesebb festékezés és nedvesítés érhető el.

 

Tekercsofszetgépeken a nyomómű hengereinek az elrendezése sokféle lehet, pl. ismeretesek U, Y, H nyomóegységek, valamint szatellit- és félszatellit-megoldások (ún. tízhengeres, valamint álló, kettős nyomóművek). A tekercsofszetgépek leggyakoribb kivitele az ún. gumi-gumi elrendezés, vagyis a négyhengeres nyomóművek alkalmazása. A nyomómű elrendezése olyan, hogy a papírpálya vízszintesen fut be a gumikendős hengerek közé, így a gumikendős henger az ellenyomó henger funkcióját is átveszi.

Értékpapír nyomtatás

A különböző bankjegyek, részvények, és egyéb értékpapírok hamisítás elleni védelme komoly követelményeket támaszt a nyomdai levilágítókkal valamint a teljes nyomtatási folyamattal szemben.

 

Az értékpapírok megtervezésekor fontos szempont az, hogy az értékpapírt díszítő grafikai elemek esztétikus megjelenésűek, ugyanakkor kialakításuknál és nyomtatási technológiájuknál fogva nehezen reprodukálhatók legyenek.
A leggyakoribb grafikai biztonsági megoldások a guilloche mintázatok, valamint a mikroírás.
Az értékpapírok védelmére egyéb biztonsági megoldásokat is alkalmaznak, mint például a speciális papírok és nyomdafestékek.

Márkavédelem, hamisítás elleni védelmi eljárások a csomagoláson

Turányi Károly:
Márkavédelem, hamisítás elleni védelmi eljárások a csomagoláson

Magyar Grafika 2003/6 sz.

 

Montírozási 1x1

A filmszerelés fogalma
 
A filmszerelés, más kifejezéssel montírozás, a reprodukciós fényképészeti úton feldolgozott kép és valamilyen szövegszedési eljárással előállított szöveganyag pontos elhelyezésben szerelékké való összeállítása. Általában a képsokszorosító technológiák (ofszet- és mélynyomtatás) oldalmásolóeredetijeinek, illetőleg nyomóforma méretú másolóeredetijeinek előállítását szolgáló technológiai folyamat, vagy egylemezes magasnyomó-forma (pl. klisé) készítésénél alkalmazható.
 
A filmszereléshez általában átlátszó vagy áttetsző, 0,18-1,0 mm vastagságú műanyag fóliát, ún. szerelőfóliát (poliészter vagy polikarbonát fólia) használnak.
A m

Tartalom átvétel