Mik a céljaink?

- a nyomdaiparral kapcsolatos kulturális örökség megóvása, és az ezzel kapcsolatos muzeális feladatok ellátásának segítése, tudományos feldolgozása és továbbörökítése, beleértve a nyomdaipar műemlékek védelmét is

 

- szakmai bemutatók szervezése, ismeretterjesztés, a nyomdász szakma bemutatása, teljes nyomdatörténeti előadáson kívül, a jelenlegi és jövőbeni technológiák bemutatása, pályakezdő fiatalok megismertetése a nyomdász szakmával

 

- programokkal, rendezvényekkel, versenyekkel, kiadványokkal népszerűsítése iskolákban, oktatási intézményekben, különböző rendezvényeken, minél szélesebb körben megismertetni a nyomdász szakmát

 

- muzeális nyomdaipari szakirodalom gyűjtése, digitalizálása és széles körben való terjesztése

 

- a több évszázados szakmatörténeti szellemi örökség megóvása, továbbadása, szakmai hagyományok ápolása, szakmatörténeti emlékek megóvása, archiválása, muzeális szakmatörténeti emlékek, eszközök gyűjtése, ápolása, megmentése, használatuk bemutatása

 

- rendezvények szervezése, nyomtatott és digitális kiadványok készítése a tagok szakmai fejlődésének elősegítése érdekében

 

- a hazai nyomdaipar széleskörű szakmai tájékoztatása, idegen nyelvű anyagok fordítása és széles körben való terjesztése, elsősorban internetes honlapokon keresztül

 

- együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi szakmai‐tudományos egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel, kulturális, oktatási és ipari cégekkel, civil szervezetekkel

 

- a www.nyomdamuzeum.hu internetes honlap (Virtuális Nyomdamúzeum) munkájának szakmai támogatása

 

- a nyomdatörténeti, szakmatörténeti kutatásaink során szerzett ismeretanyag széleskörű hozzáférésnek biztosítása, kiemelten az iskolarendszerű oktatásban és a pályakezdő fiatalok körében

 

- a nyomdaipari oktatás, szakképzés segítése és támogatása, szoros együttműködés kialakítása azon oktatási intézményekkel, melyekben a nyomdaiparral kapcsolatos szakmákat sajátíthatják el a tanulók

 

- tartalmában és/vagy kivitelében különleges nyomtatott kiadványok, könyvek, digitális anyagok készítése

 

- a szakma kiemelkedő alakjainak életpályáját, szakmai munkásságát, élettörténetét megőrizni, archiválni, nyomtatott és/vagy digitális hang és videó anyag készítése, emlékük méltó ápolása mellett.