Szakmai

A nyomdafesték-átadás

A nyomdafesték-átadás mechanikai szemléletű megközelítése, a festékszálak tulajdonságai a nyomtatási sávban

 

Kivonat
Nagy sebességű fényképezést használtak a vékony festékrétegek hasadásának megfigyelésére a nyomtatási sáv kimenetelénél. Elszakadáskor a festékszálak hosszúsága növekedett a festékréteg vastagságának növelése esetén, és csökkent a nyomtatási sebesség növelésével együtt. Kis sebesség mellett az elszakadáskori szálhoszszúság változott a festékösszetételtől függően, és növekedett a festékkence dinamikusviszkozitásának növelése esetén. Szokványos sebességek és festékrétegvastagságok mellett azonban kicsik a különbségek.

 

Kulcsszavak: nyomdafesték, szálhúzás, nyomtatási sáv, festékréteg, festékátadás, nyúlás, szakadás, reológia, rétegszétválás, szakítóerő, nyomtatási sebesség.

A festékezőmű

Az ofszetnyomó gépek festékezőművei piramisszerű felépítésűek. A festékezőmű feladata a nyomdafesték átadása oly módon, hogy az a nyomólemezt kielégítően és egyenletesen festékezze. Ha egy festékezett és egy festék nélküli henger egymáson legördül, akkor a legördülés folyamata alatt az egyik henger festéket ad le, a másik festéket vesz fel.

 

A festékfilm azonos hengerátmérővel és azonos hen-gerfelületi tulajdonságok esetén úgy hasad, hogy mindkét hengeren azonos vastagságú festékfilm marad.
A festékezőműben ez a folyamat egymás után többször végbemegy, míg a festék a kívánt rétegvastagságban a felhordóhengerekre kerül. A felhordóhengerekre került festékfilmvastagság természetesen a festékvályúból kibocsátott festékmennyiségtől is függ.

Festékátadás az ofszetnyomtatásnál

A nyomtatási folyamat feladata az információk sokszorosítása. A sokszorosítandó információk a nyomóformán helyezkednek el rajzi és nem rajzi elemek formájában.

 

A nyomtatási folyamat során az a cél, hogy a rajzi elemekről szín- és árnyalathűen kerüljön át a festék a nyomathordozóra. Ezt követi a festékfilm megszilárdulása a nyomathordozón.

 

Az információk átvitele festékátadással különösen az ofszetnyomtatás esetében igen bonyolult feladat.
A szakemberek mind a mai napig nem ismerik minden részlet tudományos magyarázatát.

Íves ofszetnyomó gépek

img src="http://www.magyarnyomdasz.hu/pic/s_koenig.jpg" class="imgleft" height="75" width="100" />Az egyszínnyomó íves ofszetgépek kevés kivételtől eltekintve azonos szerkezetűek: a hajtómű, a nyomómú, a festékezőmű és a nedvesítőmű, valamint a papírtovábbító berendezések (berakó, illeszkedést biztosító berendezések, kirakó).

 

Az egyszínes gépek nyomóműhengereinek átmérője általában azonos. A nyomómű három hengere egymáshoz képest meghatározott mértékű szöget zár be, így a nyomás ráadásakor és levételekor a gumikendős henger mozgása biztosított. A gumikendős henger körhagyós csapágyazása teszi lehetővé az ellennyomó hengerhez állítását, amely a különböző vastagságú papírok nyomtatásakor szükséges.

Többszínnyomó ofszetgépek átadórendszerei

Dobos átadási megoldások:

A futógyűrűk jelentősége

Az első ofszetgépek építésekor még nem voltak ismertek a kellő pontossággal készített fogaskerekek.

A MAN-Roland ellenőrző és vezérlőrendszer

img src="http://www.magyarnyomdasz.hu/pic/s_manroland.jpg" class="imgleft" height="75" width="100" />
A MAN-Roland cég által kifejlesztett RCI festéktávvezérlő rendszer alkalmazásának előfeltétele a megfelelő festékváyúrendszer megléte. Ennél a rendszernél a hagyományos festékkést 30 mm széles festéktolókákra bontották fel. Ezek a tolókák szél nélkül, pontosan illeszkednek egymáshoz, így az adagolóhengeren festékmentes csík nem figyelhető meg. A festéktolókák pontosan illeszkednek a festék-duktorhoz.

 

Ez azt jelenti, hogy a festéktolókáknak a festékduktor középpontjából való távolsága egzakt módon határozható meg. Így a festékvályúban jelentkező hidrosztatikus hatásokat csökkenteni lehet, és a hidrodinamikus erők is minimalizálhatók.

Kieső idők

A kieső idők számos segédberendezéssel a minimumra csökkenthetők. A segédberendezések a nyomtatást könnyítik, gyorsítják, és a minőség javítását teszik lehetővé. Az illesztőszeges rendszerekkel és az osztott kivitelű lemezbefogó sínekkel a beigazítási idő rövidíthető le. Az osztott befogósínek csak a közép- és nagy formátumú gépeken alkalmazhatók.

 

A gyakorlat bebizonyította, hogy nyomóművenként minimum 1 mm-es papírnyúlást nyomóformák esetén ki lehet egyenlíteni. Nem tanácsos a lemezeket a hátsó élükön bevágni, mert ez a hengerek és a gumikendők károsodását okozhatja.

A nyomdafesték


Hibrid nyomtatórendszerek

Eiler Emil:
Hibrid nyomtatórendszerek
 

  • A hibrid fogalma.
  • Az eredet.
  • A hibrid nyomtatórendszerek alkotókomponensei és felépítése.
  • Hibridfestékek és UV-lakkok.
  • A hibrid nyomdatermékek jellemzői.
  • Az eljárások előny-hátrány mérlege.

 
A Hibridtechnológia fogalma és létjogosultsága
 
A hibrid (vegyes, integrált, összevont, kevert) technológia kifejezés az egyébként össze nem tartozó, esetleg konkurens, műszaki-technológiai megoldások egyazon modulfelépítésű rendszerbe történő integrálását jelenti.

Tartalom átvétel