Alapszabály - Magyar Nyomdász Társaság

Az Egyesület célja és tevékenysége
(1) Az Egyesület célja a hazai nyomdaipar szakmatörténelmének kutatása, ápolása, értékeinek megóvása, archiválása, kiemelkedő alakjai emlékének megőrzése.
Az alapítók célja a több évszázados szakmatörténeti szellemi örökség megóvása mellett a jelenlegi és jövőbeni szakmai szakemberképzés segítése, támogatása. Közös munkájukkal hozzájáruljanak a nyomdász értékek fennmaradásának, a szakmai hagyományok ápolásának és továbbörökítésének.

 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében:
- a nyomdaiparral kapcsolatos kulturális örökség megóvása, és az ezzel kapcsolatos muzeális feladatok ellátásának segítése, tudományos feldolgozása és továbbörökítése, beleértve a nyomdaipar műemlékek védelmét is
- szakmai bemutatók szervezése, ismeretterjesztés, a nyomdász szakma bemutatása, teljes nyomdatörténeti előadáson kívül, a jelenlegi és jövőbeni technológiák bemutatása, pályakezdő fiatalok megismertetése a nyomdász szakmával
- programokkal, rendezvényekkel, versenyekkel, kiadványokkal népszerűsítése
iskolákban, oktatási intézményekben, különböző rendezvényeken, minél szélesebb körben megismertetni a nyomdász szakmát
- muzeális nyomdaipari szakirodalom gyűjtése, digitalizálása és széles körben való terjesztése
- a több évszázados szakmatörténeti szellemi örökség megóvása, továbbadása, szakmai hagyományok ápolása, szakmatörténeti emlékek megóvása, archiválása, muzeális szakmatörténeti emlékek, eszközök gyűjtése, ápolása, megmentése, használatuk bemutatása
- rendezvények szervezése, nyomtatott és digitális kiadványok készítése a tagok szakmai fejlődésének elősegítése érdekében
- a hazai nyomdaipar széleskörű szakmai tájékoztatása, idegen nyelvű anyagok fordítása és széles körben való terjesztése, elsősorban internetes honlapokon keresztül
- együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi szakmai‐tudományos egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel, kulturális, oktatási és ipari cégekkel, civil szervezetekkel
- a www.nyomdamuzeum.hu internetes honlap (Virtuális Nyomdamúzeum) munkájának szakmai támogatása
- a nyomdatörténeti, szakmatörténeti kutatásaink során szerzett ismeretanyag
széleskörű hozzáférésnek biztosítása, kiemelten az iskolarendszerű oktatásban és a pályakezdő fiatalok körében
- a nyomdaipari oktatás, szakképzés segítése és támogatása, szoros együttműködés kialakítása azon oktatási intézményekkel, melyekben a nyomdaiparral kapcsolatos szakmákat sajátíthatják el a tanulók
- tartalmában és/vagy kivitelében különleges nyomtatott kiadványok, könyvek, digitális anyagok készítése
- a szakma kiemelkedő alakjainak életpályáját, szakmai munkásságát, élettörténetét megőrizni, archiválni, nyomtatott és/vagy digitális hang és videó anyag készítése, emlékük méltó ápolása mellett.

 

A Magyar Nyomdász Társaság alapszabálya:

Csatolmány: