A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (1) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

A

Abbe - szám

optikai üveganyagokat jellemző szám

 

A - B - C

autotípiai klisék árnyalathelyesbitő maratására alkalmazott eljárás, A. Elfbersdolgozta ki 1952- ben.

 

Akcidens szedés

Különleges, alkalmi, magas esztétikai igényességgel készült szedés.

 

Alnyomat

Szöveg alá nyomott világosabb színű homogén felület, vagy ábra, fotó grafika.

 

Állományformátumok

Adatállományaink belső szerkezetére már nevének kiterjesztése utal. A legtöbb alkalmazásnak van jellegzetes alapkiterjesztése, amelyről felismerhető a fájl származása.

Például a .TXT kiterjesztésű fájl ASCII vagy ANSI szöve­get tartalmaz, a .DOC Worddokumentum, az Excel .XLS stb. Az .ARJ és a .ZIP kiterjesztések tömörített állományokat jeleznek.

A DTP-sek a különféle felhasználói programokban készített dokumentumaikban sokféle kiterjesztésű, formátumú állományt használnak. A kiterjedt alkalmazásoknak tehát fel kell készülni e

sokféle állomány fogadására.

A legérdekesebb talán az .EPS formátum, amelybe ha belenézünk, ASCII szöveget látunk, pedig ez grafikus állomány. Ami szövegnek látszik, valójában PostScript-parancs, amit a RIP (Raster Image Processor) dolgoz fel, és a levilágító alakít képpé. Ez az állományfajta nem tartalmazza a képeket és a fontokat, csak azokat a helyeket, ahol megtalálhatók. Ha tehát .EPS fájlt akarunk

levilágítani, vinnünk kell a kép és a fontfájlokat is. Az .EPS állománynak ezért csak vázlatát tudjuk gépeinken megjeleníteni, az .EPS-parancsok a levilágítógépnek szólnak. Az .EPS elterjedt formátum és szabvány.

 

Ablakos boríték

A boríték elooldalán a jobb alsó sarokban fóliával takart ablak található, így láthatóvá válik a levélre írt címzés.

 

Adathordozó

Számítástechnikai eszköz (floppy, CD, zip, stb.), amelyen a nyomdailag feldolgozásra kerülo anyagot rögzítik. Lényeges egyeztetni az anyagokat tartalmazó fájlok formátumát, de ezek kezeléséhez szükséges szoftverekkel a nyomdának rendelkeznie kell a munkák elkezdéséhez.

 

Alak

A kiadvány lehet álló vagy fekvő formátum

 

Álló boríték

A rövidebb oldalán nyíló boríték (fejben nyitható boríték)

 

Álló formátum

Álló téglalap alakú, a hosszabb oldalán kötött kiadvány

 

Árajánlat

Az árajánlatkérés szerint elvégzett nyomdai műveleti és anyaganalízis alapján adott ár- és határidő-ajánlat.

 

Átdolgozott kiadás

Egy már korábban megjelent mű módosított szövegű kiadása.

 

Átfutási idő

A kiadvány megrendelésétől a megrendelő igénye szerinti helyre történő szállításáig tartó időintervallum, napokban, hetekben vagy hónapokban kifejezve.

 

Antikva

A legelterjedtebb betűcsalád neve. Továbbá egy betűfajta - a latin ábécé állóbetűinek - neve.

 

Analóg színpróba

A formakészítéshez levilágított (másolt) színbontott filmeredetikről a négyszín nyomtatást szimuláló színpróba eljárás. A tradicionális nyomdai szóhasználatban gyakran cromalin név alatt említik az összes (azóta több és más gyártóhoz kötődő de azonos alapelvű) analóg színpróba eljárást is.

 

Appendix

függelék

 

Aranymetszés

Klasszikus arányrendszer, amely meghatározza a főbb oldalelemek egymáshoz való viszonyát, arányait. Segít a szedéstükör, a margók, a címek, és a betűméret megtervezésében. Az aranymetszés szorzószáma 1.618, szabálya szerint a kisebb úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez.

 

Aranyozás

Létezik több formája. Offszet, meleg és arany élmetszés. A valódi aranyozott feületet a meleg aranyozás adja, mely magas vagy dombornyomási eljárással kerül a nyomatra.

 

Árvasor

A könyvoldal vagy hasáb utolsó sora, ha az egy bekezdés első sora.

 

Ajánlás (dedikáció)

Rövid szöveg, amelyben a szerző művét tisztelete, megbecsülése vagy hálája jeléül valakinek ajánlja. Az ajánlást rendszerint a tartalomjegyzék után, a hetedik oldalra helyezzük.

 

Aberráció

képalkotási hiba

 

Abbe-szám

optikai üveganyagokat jellemző adat. az üvegfajtával előállitott színképben a D, F és C vonalra (Fraunhofer-vonalak) vonatkoztatott törésmutatók.

 

A-B-C eljárás

autotípiai klisék árnyalathelyesbítő maratására alkalmazott eljárás, A. Elfers dolgozta ki 1952-ben. A horganylemezre készitett másolaton elöször a pontközi mélymaratást végzik el, majd galvanikusan fémet (rezet) választanak ki a lemez felületén. A kivált fém vastagsága a világos képrészektöl kiindulva folyamatosan nő, ezért az árnyalathelyesbítő maratásánál először a világos képrészeknél szakad fel a kisebb védelmet nyújtó vékonyabb fémréteg, míg a sötétebb árnyalatok maratása később indul meg. Az egyfokozatú (gyorsmaratás) megjelenése kiszorította a gyakorlatból.

 

Abietinsav

aliciklusos vegyület, a fenyőgyanta alkotórésze. Albertol-gyanta előállításához használják fel, amely a nyomdafestékek kötőanyaga.

 

Abszorpció,

elnyelődés


1. (kémiai fogalom) Folyadékokban, vagy szilárd anyagokban gázok vagy folyadékok elnyelése. Felhasználják gázelegyek, folyadékelegyek szétválasztására, szennyezödések eltávolítására, értékes komponensek visszanyerésére.

2. (fizikai fogalom) Az elektromágneses sugárzás (pl. fény) intenzitásának csökkenése adott közegen való áthaladás során elnyelődés következtében.

 

Acélfestékezőhenger

magas- és ofszetnyomógépek festékezőművének dörzsszakaszát több egymással érintkező rugalmas bevonatú és képezi, amelyek az adagolószakaszból érkező festéket eldörzsölik, ezáltal megfelelő szükséges vastagságú festékfilmet hoznak létre.

 

Acélmetszet

a rézmetszet későbbi változata. Alapja acéllemez, amelyet metszés előtt kilágyítanak, majd a vésés befejezése után ismét keményre edzenek. A rajz felvitele, ill. vésése megegyezik a rézmetszettel. Ritkán alkalmazott, művészi eljárás.

 

Acetátfilm

olyan biztonsági film, arnelynek hordozója nem tüzveszélyes, többnyire cellulóz-triacetátból készül.

 

Acetátfólia

cellulóz-acetátból készült filmfólia. Felhasználják mint szerelőfilmet és a fényérzékeny filmek hordozójaként. Mérettartósága nern éri el a polimerizációs műanyagokból készült fóliák értékét, pl. a polisztirolét.

 

Acetátok

az ecetsav sói [pl. nátriurn-acetát , alumínium-acetát , etil-acetát

 

Aceton

dimetil-keton, jellegzetes szagú, folyadék, q = 0,80 kg/dm3, op. = -95 °C, fp. 56,5 °C. Vízzel, éterrel, alkohollal, benzollal elegyedik. Jó oldó- és tisztítószer.

 

Achát

a kvarc többféle színben elöforduló kristályos változata. Nagy keménysége és polírozóképessége miatt a rnélynyomóhengerek galvanizálás utáni felületén levő rézveredék tömörítésére használják.

 

Acidum

savak.

 

Acigraf-eljárás

(Direct-Engraving-Process) közvetlen rétegbevo-natú tiszta autotípiai eljárás. Több színü csomagolóanyag és illusztrációs mélynyomtatásban használják. Másolóeredetiként rácsdiapozitívot használnak, amelyet egy speciális Respirácson keresztül készitenek. A másolás közvetlenül, valamilyen fényérzékeny (és saválló) réteggel ellátott hengeren történik. Az előhívás után a szabadon maradt helyeket meghatározott sűrűségű vas-klorid-oldattal maratják. Maratás helyett az elektrolitikus fémoldást is alkalmazhatják.

 

Adagolási oldal

ives nyomógépek berakómű felőli oldala.

 

Adagolási sebesség

ives nyomógépeken az ívberakás sebessége.

 

Adagolt feldolgozás

batch processing a számítógépen az adott programmal feldolgozandó adatok összegyűjtése, majd egy futtatásban feldolgozása. adaptáció az ~ kifejezést általában annak a folyamatnak a leirására használják, amikor a szervezet önként vagy szükségszerűen alkalmazkodik a környezeti hatásokhoz.

 

Adat

az ~ különféle dolgok vagy tények többnyire numerikus vagy alfanumerikus megadása. Adatfeldolgozáskor ~ mindaz, amit az adatfeldolgozó berendezés számára felismerhető módon tudunk kódolni. A gyakorlati rnunka során megkülönböztetjük egyrészt a bemenő ~ okat és kimenő ~ okat (adatkihozatal), a törzsadatokat, és a változó vagy mozgó ~ okat, másrészt a numerikus, alfanumerikus és bináris ~ okat.

 

Adatátvitel

földrajzilag távol eső helyek között adatátvivő csatornákkal lehet adatokat átvinni. Ilyenkor a végpontokon vagy egy-egy végberendezés (off-line üzem), vagy egy végberendezés és egy számítógép (on-line üzem), vagy pedig egy-egy számítógép található. ~ t akkor végzünk, ha az adathordozó szállítására időhiány miatt nincs mód, pl. az azonos idejű feldolgozás esetében. - kor a soros üzem következtében az átvitel időszükséglete az átviendö adattömegtöl függ. Kis adatmennyiségek az adás után néhány másodperccel vagy tizedmásodperccel a vevőhelyre érkeznek. A számítógépek belsö feldolgozási sebességével összehasonlítva, az ~ során elérhető átviteli sebesség kicsi. Ez a másodpercenkénti bitek számában mért sebesség elsösorban a felhasznált átviteli csatornától függ. Távbeszélö vonalon a megengedett legnagyobb sebesség 4800 bit/s, telexhálózatban 200 bit/s.

 

Adatblokk

olyan adatcsoport, amelyben az adatok összetartozását fizikai adottságok szabják meg. Az adatok között nincs feltétlenül logikai összefüggés, egy adatblokk rendszerint több logikai egységet (rekord) ölel fel.

 

Adatfeldolgozó berendezés

tárolt programmal rendelkezö berendezés, amelyet adatok feldolgozására alkalmaznak oly módon, hogy az adatokon aritmetikai és logikai müveleteket hajtanak végre.

 

Adathordozó

információhordozó minden külsö tárolóközeg, amely a számítógépben feldolgozott vagy feldolgozandó információt felve-szi (pl. mágneslemez, mágnesszalag, lyukszalag).

 

Addírozógép

ismétlömásológép az ~ ekkel címkék és más kisebb másolóeredetik egymás mellé másolhatók, arnelyek vízszintes vagy függöleges síkban a másolóeredetit nagy pontossággal mozgatják az elöre rögzített program alapján derékszögü koordinátatengelyek mentén, és azokat fényérzékeny filmre vagy fényérzékeny ofszetlemezre másolják. Az ~ ek kézi, félautomatikus vagy teljesen automatikus működésüek. Főbb részei a másolóeredetit tartó keret, amely illesztőékek segítségével mindig azonos helyzetbe állítható vissza, a gépalap, amelyre a megvilágítandó ofszetlemezt vagy fényérzékeny filrnet helyezik, a beállítószerkezet, amely a másolókeretet a preciziós pályán az x és y tengelyen mozgatja. A továbbítás pontossága ą0,01 mm.

 

Additív színingerkeverés

a színingerek addiíiv keveréséről beszélünk olyan esetekben, amikor a színingerek egyszerre vagy egymás után gyorsan következve lépnek a szembe és a retinának ugyanarra a helyére (vagy olyan egymáshoz közel eső helyeire érkeznek), hogy az észlelő nem tudja azokat szétválasztani. A sziningerek additív színkeverésének összefüggéseit a Grassmann-törvények fejezik ki.

 

Adhézió

a felületek közötti tapadóhatás. Az ~ t okozhatják elektrosztatikus erő, van der Waals-féle mellékvegyértékek, kémiai kötések. ~ az alapja a nyomtatásnak (nyomathordozó-nyomdafesték kölcsönhatás), a ragasztásnak.

 

Adjusztálás

olyan kéziszedői munkafolyamat, amelynek során a kéziszedö a nyers hasábba beemeli a szövegbetűtől eltérő fokozatú vagy típusú címeket, kiemeléseket, jegyzeteket, kisebb táblázatkat, képleteket. A beemelésekkel együtt a címbeosztásokat is kialkítják, üres sorok helyére is behelyezik a megfelelő beosztást, és megszámozzák a hasábokat.

 

Adszorpció

gáz-, göz- vagy folyadékmolekulák kötődése valamilyen felületen vagy határrétegben. Az ~ lehet fizikai vagy kémiai köl-csönhatás eredménye. Az az anyag, amelyen más anyag kötődik, felhalmozódik az abszorbens, a megkötött anyag az abszorptívum.

 

Adurol

monoklór-hidrokinon fényképészeti elöhívók redukálóanyaga. Gyorsabban és lágyabban dolgozik, mint a hidrokinon, és kevésbé érzékeny a hőmérséklet-ingadozásokra.

 

Aeroszol

gázközegben diszpergált kolloid méretü szilárd vagy folyadékrészecskéket tartalmazó rendszer. Pl. a nyomdaipari segédanya-gok egy része spray formában kerül kiszerelésre.

 

Agglomerálódás

finom szemcsés anyagoknak a tömörülése. Pl. a pigmentek részecskéi másodlagos kÖtöerőkkel agglomerálódnak, agglomerátumokat alkotnak.

 

Akcidens szedés

alkalmi, különleges szedés. Tárgykörébe tartozik a müvészi hatásra is törekvő alkalmi nyomtatványok, meghívók, plakátok, üdvözlő lapok stb. szedése, amelyek különleges megoldást igényelnek. Az ilyen nyomtatványokon fontos a tartalom és forma harmóniája, a szöveg értelemszerű tagolása és esztétikus elhelyezése.

 

Akkomodáció

alkalmazkodó képesség a szern alkalmazkodása a közel és a távollátáshoz, amit a szemlencse törőképességének változása tesz lehetővé.

 

Akromatikus

fényinger bármely meghatározott sugárzáseloszlás, amelynek színe szokásos észlelési körülmények között fehérnek (színtelennek) tekinthető.

CIE-sugárzáseloszlás.

 

Akromát

objektív a kromatikus hibáktól mentes, egy gyűjtő- és egy szórólencséből összetett objektív.

 

Alabástromkarton

igényes nyomdai termékekhez, díszoklevelekhez, emléklapokhoz, névjegyekhez használt magas fényű, fehér, kemény, jól nyomtatható, ragasztott kartonfajta.

 

Alacsony kirakó

kisebb formátumú íves nyomógépeken kedvezőbb helykihasználás érdekében a nyomógéppel egybeépített, a nyomóhenger szintje alatt elhelyezett kirakó.

 

Aláfúvás (berakó)

berakóműveknél a szívófejek által leválasztott ívek alá nagy mennyiségű levegő befújása, amely elősegíti a leválasztott ív mozgását az alatta levő papíríveken.

 

Alapegyengetés

első egyengetés.

 

Alapfátyol

a fényérzékeny réteg meg nem világított helyein az előhí-vás után jelentkezö feketedés. Okozhatja: túl erös kémiai érlelés (érlelési fátyol), túl aktív elöhívó használata (hívási fátyol), hosszú tárolási idő (tárolási fátyol), nem megfelelö sötétkamravilágítás (lámpafátyol), a film nem megfelelő csomagolása (kezelési fátyol), a fényérzékeny réteg érintkezése a levegővel (levegőfátyol), mechanikai okok, pl. a tárolás közbeni összenyomás (nyomási fátyol). A szürke fátyolokon kívül az előhívó hibás használata következtében keletkezhet sárga fátyol.

 

Alapilleszték

íves nyomógépeken, közvetlen nyomtatás előtt az ívlevezetés utolsó művelete az ívek ütköztetése az ~ ekhez, amelyek az ívlevezető asztal alsó részén helyezkednek el, majd ezt követi az ivek oldalillesztése. Az ~ ek pozitív vagy negatív irányban állíthatók.

 

Alappapír

a pigmentpapír hordozója, 150-180 g/m2 tömegű fotópapír.

 

Alaprézréteg

a mélynyomóhenger acél- vagy alumíniumhengerére galvanikusan leválasztott 1-3 mm vastag rézveredék. A szennyeződésektöl megtisztított alapra lúgos rézelektrolitban (előrezezés) vagy nikkelfürdőben vékony veredéket képeznek. A kívánt vastagságú alaprezet savas rézfürdőben galvanizálva érik el. alapszám, alapszűrőszám színes pozitív anyagok színegyensúlyára irányadó számérték. Azt a szűrőértéket jelenti, amellyel a kérdéses színes anyagon, megadott nagyítógépen, fekete-fehér negatívról semleges szürke nagyítás készíthető. Az ~ ot gyárilag feltüntetik a színes pozitív anyagok csomagolásán, a rétegek teljesen kiegyensúlyozott állapotától való eltérés irányát és nagyságát jelenti.

 

Alapszerelék

színes munkák filmszerelésénél az elsőnek választott szín (legtöbbször cián) elkészített szereléke. Az ^ segítségével ké-szítik el a többi szín szerelékét.

 

Alárakás

1. A felső és az alsó egyengetés az egyengetés részmüvelete.

2. Ofszetgépeken a pontos lemez- és gumihengerátmérők beállítása a lemez és a gumilepedő alá helyezett anyagok (papír, filckendő) segítségével.

 

Alátét

a nem írásmagas nyomóformákat az ~ re rögzítik, így írásmagasak lesznek és nyomtathatók.

 

Alávágás

ivcsomag vágásakor keletkezö hiba, következtében az alsó ívek kisebbek lesznek.

 

Alávilágítás

mindenfajta másolat készitésénél, elsősorban azonban ofszetlemez másolásakor tapasztalható az ~ jelensége, amely annál nagyobb, minél nagyobb a fénysugarak beesési normálistól való szögeltérése, a másolóréteg vastagsága, a légrés és minél életlenebb a másolóeredeti. Pozitivmásolásnál az miatt képelemméret-csökkenés, negatívmásolásnál képelemméret-növekedés jön létre.

 

Alazol ofszetlemez

hazai fejlesztésű, pozitívmásolásra alkalmas, előérzékenyített ofszetlemez. A másolás munkalépései: megvilágítás, előhívás, vizes lemosás, szárítás, retusálás utóhívás, vizes lemosás, befestékezés és arabgumizás. Szükség esetén (a nyomástartósság fokozása céljából) az utóhívás után beégetés.

 

Albert-effektus

fotográfiai effektus. Lényege, hogy erös megvilágítással készült kép felületi gócainak oxidálófürdöben való megsemmisítése után diffúz megvilágítást alkalmazva, felületi hívással pozitív képet kapunk. Magyarázata, hogy az erős megvilágítású helyeken belső gócok keletkeznek, amelyeket a felületi oxidáció nem roncsol el. A diffúz megvilágítás alatt ezek belső elektronbefogóként szerepelnek, úgyhogy itt a felületi gócok nem alakulhatnak ki. A felületi hívás után az ezüst csak a kis megvilágítású helyeken válik ki, vagyis képfordulás történik és pozitív képet kapunk.

 

Albertotípia

az egyik feltalálójáról, Albert Josef müncheni fényképészről nevezték el. �> fénynyomás.

 

Albumin

a fehérjék egy fajtája. Szerves anyagokból (pl. tojás, vér) nyerik. Ezüst-nitráttal fényérzékeny ezüstalbumin-rendszert alkot, amelyet másolópapíroknál alkalmaznak. Bikromátokkal fényérzékenyítve ofszetmásolásnál használt fényérzékeny anyagot kapunk.

 

Alco-eljárás

Hurleton-eljárás egy- és többszínű illusztrációk, valamint csomagolóanyagok nyomtatására használt félautotípiai mélynyornóforma-készítő eljárás (H. Kott dolgozta ki). A másolóeredetiként használt diapozitívokat több lépcsőben rotafilmre másolják, amelyek a hengerre való átvitelük után egyben a maratást szabályozzák.

 

Alexpozíció

a fényérzékeny rétegnek a szükségesnél rövidebb ideig tartó megvilágítása. Az alexponált filmet az jellemzi, hogy gyengén fedett részleteket csak a világos részekben látunk, a középtónusok gyengén jelentkeznek, az árnyékokban pedig nincsenek árnyalatok, részlethiányos.alfanumerikus betükböl és számjegyekből álló információ vagy hír ~ 5 míg a csak betűkből álló alfabetikus, a csak számjegyekből álló pedig numerikus. Az ~ ábrázolás során nemcsak számjegyekből és betűkből álló karaktereket használunk, hanem más karaktereket (különleges karaktereket) is, amelyek pl. egy írógép, telex vagy nyomtató jelkészletében megtalálhatók, mint pl. stb. A könnyebben kezelhető, tisztán numerikus kódolással szemben az ~ kódolás kifejezési lehetösége nagyobb, mivel egy helyértéken 26 betűt (angol ABC) és 10 számjegyet, valamint egyéb karaktereket használ. Ennek megfelelően viszont egy ~ karakter bináris ábrázolásához több bitre van szükség (számkód).

 

Algoritmus

adott alakú speciális feladat megoldására kidolgozott olyan eljárás, amely utasításszerüen előre megadott számolási lépé-sek sorozatából áll. A programok, amelyek alapján egy számítógép feladatát végzi, alapjában véve egyszerűbb vagy bonyolultabb ~ ok. A programozás ennek megfelelöen a számítógéppel megoldandó feladathoz szükséges ~ kidolgozása. A számítógép belsö működésében, pl. a szorzás számítási sémájában szintén ~ okat követ. ~ pl. a tárban vagy lyukkártyákon levö adatok rendezésére adott utasítások összessége is (rendezőprogram, lyukkártyatechnika). Műszaki-tudományos feladatok megoldásához külön programozási nyelve-ket fejlesztettek ki (ALGOL, FORTRAN).

 

Alifás oldószer

oldószer.

 

Alkáli-halogenidek

az alkálifémek halogénekkel alkotott sói. A fotográfiai emulziók készítéséhez használják a nátrium-kloridot (NaCl), nátrium-bromidot (NaBr), nátrium-jodidot (NaJ), kálium-kloridot (KCl), kálium-bromidot (KBr), kálium-jodidot (KJ). A kálium-bromidot elöhívók adalékanyagaként is alkalmazzák fátyolgátló hatása miatt.

 

Alkálifémek

a periódusos rendszer első föoszlopában található fé-mek. ^ a lítium (Li), nátrium (Na), kálium (K), rubídium (Rb), cézium (CS) és francium (Fr). Vízzel reagálva hidroxidokat alkot-nak.

 

Alkalmazott művészet

gyakorlati célokat szolgáló, de esztétikai követelményeket is kielégítő művészi alkotótevékenység, amelynek körébe tartozik a könyvművészet, a plakát- és reklámgrafika, az ipari formatervezés stb.

 

Alkidgyanták

olyan szintetikus gyanták, amelyeket több értékű alkoholból és polikarbonsavakból észterezéssel állítanak elő, gyakran olajsavakkal módosítva. A kiindulási anyagok sokféle kombinációs lehetösége miatt a mügyanták különösen változatos csoportját alkotják. Felhasználási területük rendkívül széles körű; a nyomdaiparban a különbözö nyomdafestékek kötőanyagaként használják, a könyvkötészeti ömledékragasztók tapadásfokozó adalékanyagaként is használatos. Ezek a hőre keményedő műgyanták kiváló szigetelő-anyagok is.

 

Alkoholállóság

a nyomatoknak az a tulajdonsága, hogy alkoholok hatására színüket, kémiai, fizikai tulajdonságaikat nem változtatják (DIN 16 524) - alkohohk.

 

Alkoholok

olyan szénhidrogénszármazékok, amelyek egy vagy több hidroxilcsoportot tartalmaznak. Egyértékű alkoholok egy hidroxilcsoportot tartalmaznak, mint pl. etil-alkohol .A többértékű alkoholok több hidroxilcsoportot tartalmaznak, mint pl. az etilénglikol és a glicerin . Az iparban oldószerként, tisztítószerként alkalmazzák, valamint származékaikat használják.

 

Állandó borítás

magasnyomógépeken a nyomóhenger felületére közvetlen felhelyezett borítás. Huzamosabb ideig maradhat a nyomóhengeren. Három típusa a puha, a félkemény és a kemény állandó borítás. Részei: kétféle prespánlemez, famentes nyomópapírok, kétoldalt gurnírozott vászon, feszítőiv.

 

Állandó formátumú nyomógép

a nyomógépeknek azok a típusai, amelyeken a nyomtatható papír futási irányban nem állítható.

 

Állati enyv

állati eredetü kötőszövetek és a csontok fehérje anyagából előállított, vízben oldódó ragasztóanyag, amely folyadék, gél és szi-lárd alakban kerül forgalomba. Két fö típusa a börenyv és a csontenyv. Papír-, fa- és textilipari ragasztóanyagként használják fel.

 

Álló alak

a leggyakoribb könyvformátum, amelynek szélessége ki-sebb, mint a magassága.

 

Álló forma

a nyomtatás után amennyiben utánnyomásra van kilátás, akkor a szedést megőrzik. Amennyiben a montírungot teszik el, úgy álló montírungról beszélünk. A számítógépes feldolgozásban mág-nesszalagon, mágneslemezen vagy lyukszalagon tárolják a szedést.

 

Állotrópia

az a jelenség, hogy egyes elemek eltérö kristályformában kristályosodnak, kémiai, fizikai tulajdonságaik különbözöek, pl. a szén allotrop módosulatai a gyémánt és a grafit. Vegyületeknél a jelenséget polimorfiának nevezik. Pl. a kalcium-karbonát szobahőmérsékleten kalcit, magasabb hőmérsékleten aragonit formájában stabil.

 

Álló V elrendezés

két- és többszines ofszetnyomógépeknél a nyomó-művet alkotó hengerek elrendezésére utal. Ez a hengerelrendezésöthengeres megoldás, ahol öt azonos átmérőjű henger V alakbanhelyezkedik el.

 

Alnyomat

szöveg alá nyomtatott, a nyomat esztétikai értékét emelő világosabb felület.

 

Alsó egyengetés

lemezegyengetés a nyomóforma alá elhelyezett egyengetés.

 

Alsó felületű tükör

olyan tükör, amely visszaveri és rneg is töri a fénysugarat. A fényképező objektív előtt csak akkor alkalmazható, ha határfelületei egymással párhuzamosak, és optikailag is sík felületek. A fényképező objektív mögött a képtérben már nem használható, rnert a képet megkettőzi.

 

Alternáló mozgás

egyenes vonalú, két határhelyzet közötti változó sebességű rnozgás.

 

Alumínium

ezüstfehér színű könnyűfém. Sűrűsége 2,70 kg/dm3 jól vezeti az elektromosságot, jól ötvözhető. Felületén oxidréteg képződik, amely megvédi a további oxidációtól. Ofszetnyomólemezek hordozójaként, valamint a csomagolóanyag-gyártáshoz nyomathordozóként használják.

 

Alumíniumfólia hengerléssel

előállított vékony fólia, gyakori a papirral való társitása is. A víz- és gözáteresztö képessége kicsi, valamint jó az arornazáró képessége, ezért élelmiszerek csomagolására kiválóan alkalmas.

 

Alumínium-oxid

alumínium alapú ofszetnyomólemezek sav és lúgálló felületi rétege.

 

Alumínium-réz kétfémes ofszet alaplemez

a rnechanikus érdesítésű alumíniumlemez felületére rézréteget galvánoznak, majd fényérzékenyítés után negatívfilmről másolnak. Előhívás után a rezet elmaratják a nemnyomó részek helyéröl. A rézréteg vastagsága 2-3 um. Az alumíniumon a galvánréz biztonságos tapadását nem sikerült megoldani, ezért a ~ ek nyomástartóssága különbözö, és emiatt használata nem terjedt el. többfémes ofszet alaplemezek.

 

Amerikai retus

papirképek felületének szórása porlasztott festékkel, a zavaró részletek lefedése vagy kijavítása céljából. A folyékony fedőfestéket szórópisztollyal viszik fel a képre. A nem javítandó, lefedni nem kívánt részeket sablonnal védik a festéktől.

 

Amidol

2,4-diamino-fenol-dihidroklorid az előhívók redukálóanyaga. Gyorsan redukál, lúgosítóanyag nélkül is előhív.

 

Amil-acetát - pentil-acetát. orto-amino-fenol

fotográfiai előhívók hatóanyaga, alkáliák nélkül is alkalmazható.

 

Ammónia

színtelen, kellemetlen szagú gáz, vizben nagyon jól oldódik. Vizes oldata az ammónium-hidroxid, NF4OH (szalmiák-szesz).

 

Ammónium-bromid

színtelen, higroszkópos kristályos anyag. Ezüst-bromid-zselatin-ernulziók elöállításához használják.

 

Ammónium-dikromát

narancsvörös színű kristályos anyag. Vízben oldódik. 240-250 °C-on robbanásszerűen bomlik króm-trioxid, ammónia, víz és oxigénképződés közben. A kromát-kolloidokban mint fényérzékenyitő anyagot, a fényképészetben mint gyengítőszert alkalmazzák.

 

Ammónium-karbonát

fehér, kristályos anyag. Ezüst-bromid-zselatin fényképészeti emulziók előállításához a fényérzékenységet növelő adalékanyagként használják.

 

Anasztigmát

nagy fényerejű, élesen rajzoló, színhibáktól és különösen a képszéleken jelentkező asztigmatikus hibáktól mentes objektív. Szimmetrikus anasztigmátok a Dagor és a Colliner. Ezeknek rnind az elsö, mind a hátulsó részük több lencséből áll, és azok különböző üvegfajtákból készülnek. A későbbiek folyamán elhagyták a szimmetrikus felépítést és így alakultak ki az ún. aszimmetrikus ~ ok. A korszerű ~ ok sokkal összetettebbek, és fényerőben már elérik az 1 : 1 értéket is.

 

Angol-amerikai pontrendszer

a betűméret alapja ott, ahol a hosszmérték az angol láb (304,76 mm).an\\m,feml-amin, amino-bemol, C6H5NH2 olajos folyadék. Fontos kiindulási anyaga a diazovegyületek előállitásának.

 

Anilinfesték

az anilinnyomtatáshoz használt nyomdafesték. Az ~ ek képviselői anilinfekete, anilinibolya stb.

 

Anilinnyomtatás

flexográfiai nyomtató eljárás.

 

Anódosan oxidáltalumínium ofszetlemez

ANOFSAL ofszet alap lemez.

 

Anódos oxidáció

az anódos oxidáció elektrokémiai folyamat. Az aluminiumlemez felületét úgy oxidálják, hogy azt anódként kapcsolva villamos áram segítségével, alkalmas elektrolitfürdőben kezelik. Az elektrolitoldat kémiai minősége, töménysége és hőmérséklete, az áram erőssége és feszültsége, valamint a kezelés időtartama meghatározza az oxid minőségét. Az ~ val létrehozott oxidréteg pórusos szerkezetű és kopásálló.

 

ANOFSAL ofszet alaplemez

hazai előállítású ofszet alaplemez. Azalumíniumlemez elektrolikus érdesítése és anódos oxidálása után a nyert felület fizikai-kérniai tulajdonságai alkalmassá teszik mind a hidrofil, mind az oleofil tulajdonságú anyagok tartós megkötésére. Átlagos érdessége Ra = 0,4-0,6 um. Az anódos oxidálás hatására a természetesnél lényegesen vastagabb (2-4 (um), pórusos oxidréteg jön létre.

 

Anorganikus pigment

piginent; szervetlen pigment.

 

Anslag

támaszsor.

 

Antiauxokróm csoport

negativ hatású auxokróm csoport

 

Antihaloréteg

fényudvar-mentesítő réteg.

 

Antimon

Sb ezüstfehér fém. A betűfémben adalékanyagként használják a keménység növelésére.

 

Antimonpigment

antimon (III) - oxid) Sb203 fehér, fedő pigment. antisztatizálószer szigetelő- és műanyagok (dörzsölés által előidézett) elektromos feltöltődését megakadályozó anyag. Az ~ eket használják pl. a fotográfiai filmek előállításához.

 

Anyagában enyvezés

papirgyártáskor a rostanyaghoz, papirpéphez adagolják az enyvezőanyagokat, amelyek hagyományos kolofóniumalapú vagy módosított gyanták lehetnek.

 

Anyagszekrény

anyagállvány, materiális sok rekeszböl álló szedőszekrény, amelyben méretek szerint csoportosítva tárolják a nagyobb méretű ürtöltöket, stégeket.

 

Aplanát objektív

két szimmetrikus tagból összeragasztott objektív. Az egyes tagok egyforma gyújtótávolságúak, és külön egy-egy akromátnak felelnek meg. Az ~ eket ma már nem használják.

 

Appretúra töltőanyag

könyvkötővásznak szövedékének kitöltésére használt, különböző színű makromolekuláris anyag. ár a kéziszedő szerszáma. Korrigáláskor a hibás betü vagy szó eltávolítására, kizárások cseréjére, kikötéskor a zsineg elkötésére, linosoroknál a felesleges nyomóelem eltávolítására használják.

 

Arabmézga

gurni arabicum elnevezéssel főleg afrikai akácfák kérgéből nyerik ezt a mézgaszerü anyagot, amely azután színtelen vagy sárgásbarna, fénytelen, gömbölyű darabkák alakjában kerül forgalomba. Vízben lassan, de jól oldódik, alkoholban oldhatatlan. Vizes oldatai sűrűn folyók, papir ragasztóanyagként használják. Kötő-anyagként és sűrítöszerként a nyomda-, textil- és gyógyszeriparban is alkalmazzák.

 

Aranyfüst

könyvek aranyozásához használt vékony aranyfólia.

 

Aranymetszés

a méretre vágott könyvtest fej, láb- és hosszmetszékének díszítése aranyfüsttel.

 

Aranymetszés szabálya

az ~ szerint esztétikai tökéletesség hatását kelti az olyan arány, ahol egy egésznek két része úgy aránylik egymáshoz, mint a nagyobbik rész az egészhez. Számokkal, megközelítő pontossággal kifejezve 3 : 5 ^ 5 : 8. Ez megfelel olyan téglalap éleinek, amelynek aránya 1 : 1,618.

 

Arányos gyengítő

elnevezését onnan kapta, hogy gyengítöhatása a felvétel fedettségével arányosan hat. Tehát a fedettebb részekböl arányosan többet, a kevésbé fedettekből kevesebbet gyengít. A fedettség és a gradáció csökken, a kép lágyabb karakterű lesz. Hatóanyaga kálium-permanganát + H2SCo4

 

Aranyozás

táblanyomás.

 

Aranyozógép

táblanyomógép.

 

Aranyozóprés

feldolgozástechnikai gép, amelynek feladata a kész könyvtáblák arany-, színesfólia-, vak- vagy dombornyomású díszítése. Elve: adott konfigurációjú maradó alakváltozás létrehozása meghatározott nyomóerővel hőhatással vagy hőhatás nélkül, sík vagy rotációs eljárás alkalmazásával.

 

Arányszabály

/. még aranymetszés az ~ Egy másik gyakran alkalmazott tapasztalati szabály az ún. isteni arány, amely az 1 : 1,5 arány-számmal fejezhetö ki. A szabványosított papíralakok közül az A és B jelzésü sorozatok oldalméreteinek aránya 1 : /2, azaz 1 : 1,414.

 

Areométer

folyadékok sűrűségének mérésére alkalmas üvegcső. Az ~ működése Arkhimédész törvényén alapul. Az ~ skáláján a sürű-ségérték vagy a folyadékelegy összetétele közvetlenül leolvasható; pl. az alkoholméteren az elegy etil-alkohol-tartalma olvasható le.

 

Árnyalathelyesbítés

az ezüst-halogenid fényérzékeny rétegek feketedési jelleggörbéje S alakú, ami azt jelenti, hogy a felvételen a világos és sötét képrészek ellaposodnak, vagyis árnyalatveszteségek keletkeznek ezeken a rajzrészeken. A jelenség természetesen színkivonatok készitésekor is látható. Az árnyalati ellaposodást árnyalatjaví-tó maszkokkal ellensúlyozzák.

 

Árnyalatos ofszetnyomóforma

autotípiai pontokra bontás helyett a finoman érdes alumíniumlemez-felület szerkezetét használják fel képfelbontásra. Különösen olyan képek sokszorositására előnyös, ahol rendkívül finom részletek visszaadására van szükség, pl. ürrakétáról készített felvételeknél, tudományos felvételeknél stb. Általában 1,OD árnyalatterjedelmű negatívot vagy pozitívot használnak. A nyomható példányszám mérsékelt, néhány tízezer.

 

Árnyalatos szürkeskála

másolóskála.

 

Árnyalatterjedelem

~ a befejező és a kezdő denzitásértékek különbsége. A képeredetik árnyalatterjedelme különböző, amelyet azonos kezdő és befejező denzitásértékű felvételekké kell átalakítani, az adott nyomóformakészítési technológiának megfelelöen.

 

Árnyalat-visszaadás

összefüggés a képeredeti és nyomat képpontjainak árnyalatai között. Helyes ~ esetén a képeredeti árnyalatai és árnyalatkülönbségei közel azonos jellegűek. A ^ -t derékszögű koordináta-rendszerben ábrázolják ahol az abszcisszán a képeredeti, míg az ordinátán a nyomat denzitásait viszik fel.

 

Aromás oldószer

oldószerek.

 

ASA-szenzitometriai

rendszer az amerikai szabványügyi hivatal által kidolgozott, a képszerü negatív anyagok fényérzékenységének meghatározására alkalmas rendszer. Fényforrása egy 2660 K szín-hőmérsékletű izzólámpa, amelynek fényét folyadék szürővel teszik a normál napfényhez hasonlóvá. A megvilágítás /2-nél nem na-gyobb állandójú folytonos, vagy lépcsős éken keresztül történik, 1/20-1/80 s közötti idővel. Az elöhívási körülmények szabványosítottak. Az - előnye, hogy számozása arányosan követi a fényérzékenység változását. Kétszer akkora fényérzékenységhez dupla számérték, feleakkora fényérzékenységhez fele akkora számérték tartozik.

 

ASCII

az American Standard Code for Information Interchange (amerikai információcsere-szabványkód) rövidítése. A legáltalánosabban elterjedt alfanumerikus kódolás.

 

Ásványi eredetű ragasztók

szervetlen ragasztók.

 

Aszfaltlakk

terpentinolajban oldott sziriai aszfalt, amelyet saválló rétegként alkalmaztak a klisékészítésnél.

 

Asztaldörzsöléses festékezőmű

egyes kétfordulatú gyorssajtókonalkalmazott festékeldörzsölési módozat. A nyomóalapon kialakítottsík felület a nyomóalap mozgási üteme szerint veszi fel a festéket az adagolószakasztól, majd viszi át a dörzs- és a felhordószakasz hengereire.

 

Asztalemelés

íves nyomógépeken a papír fogyásának megfelelően a berakóasztal automatikus emelése.

 

Asszembler

fordítóprogram, amely az ~ nyelven írt programokat egy számítógép gépi nyelvére fordítja. Az ~ nyelvnél, amely gépre orientált programozási nyelv, az ~ szerepe megegyezik a feladatra orientált nyelvek kompilátoráéval.

 

Aszimmetrikus objektív

olyan lencserendszer, ahol az egyes lencsetagok elhelyezkedése nem szimmetrikus a fényrekesz síkjára nézve.

 

Asztigmatizmus

pontnélküliség

 

Átadódob

többszínes íves nyomógépek nyomómüvei között az ivátadást megvalósító nagyobb átmérőjű hengeres dob.

 

Áteresztés

transzmisszió a sugárzás áthaladása valamilyen anyagon anélkül, hogy monokromatikus összetevőinek frekvenciája megváltoznék.

 

Áteresztési tényező

transzmittancia.

 

Átfordítás

a papírív megfordítása hátoldalának nyomtatásához úgy, hogy az alapillesztési pontok változatlanok maradnak, és csak az oldalillesztési pont kerül át a másik oldalra.

 

Áthajtás

kézi könyvkötészeti eljárásnál alkalmazott előzékelési módozat.

 

Áthúzógép

a pigmentpapírt a mélynyomóhengerre felhúzó berendezés.

 

Átlagos gradiens

a jelleggörbe két meghatározott pontja közötti szakaszon a denzitás növekedésének és az ehhez tartozó expozíciónövekedés logaritmusának hányadosa átmeneti szakasz a feketedési görbén a küszöb és az egyenes rész közötti szakasz. Ez az alulvilágítás tartománya, ide esnek a negatívon az árnyékos részek árnyalatai. Minél nagyobb az ~ 3 annál inkább kell árnyalattorzulásokkal számolni az árnyékokban.

 

Átnézet

szubjektív ítélet alapján minösíthetö papírtulajdonság. Ha a papírt alkotó rostok egyenletes eloszlásúak, az átnézet egyenletes, egyenetlen rosteloszlásnál felhős az átnézet.

 

Átnyomás

az ~ a síknyomóforma többszörözésére való. Az átnyomatot erősen zsíros festékkel átnyomópapírra készítik a többszörözni kívánt példányban, majd az átnyomópapírokat felszúrókartonra felszúrják az ívbeosztásnak megfelelően. Átnyomósajtóban átnyomják a felszúrókartonon levö átnyomópapírokat az előkészített nyomókő felületére, és magasra rnaratással nyomóképessé teszik.

 

Átnyomópapír

az ~ kőnyomóforrna készítéséhez használatos, és az egy példányban elkészített kőrajznak (pl. címkének) több példányban egy nagy nyomókövön való elkészítését szolgálja. Jó minőségű papirt vízoldható mázréteggel látnak el. A mázréteg céljára keményítő, dextrin és hasonló anyagok alkalmasak. Legjobban bevált azonban a tojásfehérjéből készült réteg, amelynek szerepe, hogy az átnyomósajtóban áthúzás után a papírhordozó nedvesítés után leválasztható legyen a nyomókő felületéröl úgy, hogy az átnyomott festékkép (amely a rajzot alkotja) ne sérüljön meg.

 

Átnyomósajtó

a kőnyomdai kézi ~ ', a nyomóerő hatását nem a kő egész felületére, hanem a kö szélességében csak egy egyenes mentén fejti ki. A kézisajtó asztalára helyezett és befestékezett köre ráteszik az átnyomópapírt. Ezután néhány ív lágy papírral, majd erös prespánlemezzel betakarják. A prespánlemez felsö oldalát faggyúval bekenve csúszóssá teszik. Az ék alakú keményfa lécét rászorítják a lemezre alkalmas leszorítószerkezettel, és a követ alatta áthúzzák.

 

Átszedés

több sorra kiterjedő korrigálás olyan esetekben, arnikor a hibák javítását nem lehet egy soron belül elvégezni. Ilyen hiba hoszszabb szótag, ill. szó kihagyása vagy beszedése.

 

Áttördelés

a már betördelt szöveg újratördelése, új szöveg betoldása vagy tördelési hiba kijavítása miatt. �> tördelés.

 

Átütés

1. Az a nyomtatási hiba, amikor a nyorndafesték úgy hatol be a papirba, hogy a papír másik oldalán is láthatóvá válik.

2. Könyvtest, füzet, papírtömb összeerősítése drótfűzögéppel.

 

Átzárás

ugyanazon nyomóformák áthelyezése a formazáró kereten belül, ugyanarra az ívre való ismételt nyomtatás céljára.

 

Auflag

példányszám.

 

Autofilm

mérettartó, 0,03 mm vastag poliészteralapra felhordott pigmenttartalmú zselatinréteg. Szerepe, feldolgozása azonos a pigmentpapiréval, de annál sokkal mérettartóbb.

 

Autofókuszos nagyítógép

a nagyítási méret állítása közben a nagyítóobjektív kihuzat önműködően úgy változik, hogy a képet mindig élesen adja. Az ~ -ben az élesség beállítása céljából nem kell még külön az objektív kihuzatát is változtatni.

 

Auto-foto kombináció

árnyalatos és vonalas rajzot tartalmazó magasnyomóforma.

 

Autográfia

autolitográfia litográfiai eljárás. Zsírkrétával vagy zsiros tussal átnyomópapirra rajzolnak, amelyet sokszorosítás céljából litográfiai köre, cink- vagy aluminiumlemezre nyomnak át.

 

Automatikus asztalsüllyesztő berendezés

íves nyomógépek kirakóasztalát automatikusan süllyesztő szerkezet. Az asztalsüllyesztés rendszerint szakaszos üzemmódban müködik, sebességét a gépsebesség határozza meg, egyes esetekben a gépsebességtől függetlenül is megoldható a süllyesztés külön hajtással.

 

Automatikus ívberakás

kézi beavatkozás nélküli ívberakás. Korsze-rű ives nyomógépek ~ t valósítanak meg, berakómű segítségével.

 

Automatikus berakókészülék

berakómű

 

Automatikus papírbefűzés

automatikus tekercsváltóval ellátott nyomógépeken a papirfűzés is gyakran automatikus. A tekercsváltó a tekercs változó (csökkenő) átmérőjét folyamatosan érzékeli, és egy adott időpontban megindítja a tekercsváltást. Tekercsnyomógépeken automatikus tekercsváltáskor a lefogyó papírszalaghoz automatikus berendezés ragasztja az új tekercs kezdő végét.

 

Automatikus regiszterállítás vagy szabályozás

tekercsnyomógépeken alkalmazott szabályozórendszer, amelynek segítségével két egymás után elhelyezett szerkezeti egység (pl. nyomómű) közötti papírpályahossz változtatható annak érdekében, hogy a színek illeszkedése, ill. az elő- és hátoldali nyomat egymáshoz viszonyított helyzete, továbbá a vágás helyzete tökéletes legyen. Az automatikus regiszterállítás a papírpályán a nyomat semleges helyeire felvitt (nyomtatott) illesztöjelek fotoelektronikus úton történö letapogatásával és a szükséges helyesbítések automatikus beállításával megy végbe. Működését tekintve lehet: 1. pálya-pálya, 2. pálya-henger szabályozás.

 

Automatikus színkorrekció

a színes negatív-pozitív eljárásoknál az alapszínhibákból eredö színvisszaadási hibák javítási módja. A színes negatív biborrétegében sárga színű, a kékeszöld rétegben narancsszínű pozitívmaszk kialakítását jelenti, a szines elöhívással egyidejűleg. Az előhívott bíborszínű és kékeszöld negatív képek mellett az elö nem hívott helyeken megmaradó sárga, ill. narancs színek automatikusan adják a színkorrekciót.

 

Automatikus tekercsváltó

tekercsnyomógépen alkalmazott korszerű ~ berendezés. Két alapvetö típusa van: a papírt futó tekercsen vagy álló tekercsen ragasztják össze. Korszerű, általában nagyobb formátumú tekercsnyomógépeken a tekercsek cseréjét ~ valósítja meg oly módon, hogy a nyomógép beállítása nélkül a papírszalagokat mozgásban vagy nyugalmi helyzetben ragasztással összekapcsolják. Utóbbi esetben a nyomtatás folyamatossága érdekében a váltás ideje alatt a papirt papírtárolóból (toronyból) adagolják.

 

Autopozitív film

közvetlenül pozitívról pozitívot, negatívról negatívot adó film. A szolarizációs effektus alapján működik. A film gyárilag meg van világítva a szolarizációs pontig, és ezért a további expozició már képfordulást eredményez. Megvilágitása és előhivása hasonló a hagyományos filmekéhez.

 

Autotípiai mélynyomtatás

felületvariábilis mélynyomtatási eljárásként is ismert. A nyomóforrna különböző nagyságú és azonos mélységű nyomóelemekböl áll. Másolóeredetiként rács- és szövegdiapozitívot használnak, amelyröl a fényérzékenyített hengerre másolnak. A saválló másolat maratása után krómoznak, majd nyomtatnak.

 

Avantgarde merész

újításokkal tudatosan úttörő szerepre vállalkozó művészi mozgalmak gyüjtöneve. Szélsöségesen modern kifejezési formák jellemzik. Az avantgardista müvészek saját koruk művészi ízlésének megelőzését tűzik ki célul. Ma a köznapi szóhasználatban a tartalomban és formában korszerűnek, haladónak tartott művészetre is használják az ^ kifejezést.

 

Azinszínezékek

aromás aminovegyületek kondenzációjával előállitott színes vegyületek, színes előhívásnál használt anyagok. azometinek a színeshívásos fotográfiai eljárasoknál a sárga és biborszínt adó vegyületek.

 

Azonosátmérőjű hengerelv

ofszetnyomóművek nyomóműkialakitá-si elve. Lényege, hogy a forma ofszetgumikendős és a nyomóhengerek azonos átméröjűek.

 

Azonos idejű feldolgozás

ídőazonos feldolgozás, valós idejü vagy real-time feldolgozás adatok számítógépes feldolgozásában megkülönböztetjük az adagolt feldolgozást és az azonos idejű feldolgozást. Az ~ során nem gyűjtik össze a feldolgozandó anyagot, és nincsenek feldolgozási terminusok, hanem közvetlenül az adat keletkezése után megy végbe az anyag feldolgozása. A feldolgozást egy viszonylag rövid, a feladat által meghatározott idő (válaszolási idő) alatt el kell végezni. Az ~ t végző számítógéphez a feldolgozandó adatok emberek irányította végművekről (pl. közvetlen könyvelési rendszer) vagy automatikusan dolgozó berendezésekről (pl. folyamatirányítás, mérésadatgyüjtő berendezés) érkeznek. Éppen ezért az ~ i rendszereknél majdnem mindig problémát jelent az adatátvitel. A helyek, ahonnan a feldolgozandó adatokat a gépbe juttatják és ahová a feldolgozott eredményeket vissza kell juttatni, általában ugyanazok (pl. könyvelési rendszereknél), ez azonban nern szükségszerű (pl. folyamatszabályozás). v

 

Axel-féle maratógép

klisék maratására alkalmas maratógép.

 

Axiális állítás

tengelyirányú állítás (beigazításkor a formahengerek palástjának oldalirányú elmozdítása)

 

Axiális mozgatás

1. Tengelyirányú mozgatás.

2. Magas- és ofszet-nyomógépek festékezőműveinek acél dörzshengerei a forgó mozgáson kívül tengelyirányú - axiális - mozgást is végeznek. Karos vagy vezértárcsás mechanizmus segítségével vezérlik, a jobb festékeldörzsölés és a sávozottság megszüntetésére.

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek