? – Vác, 1792. nov. 21.

nyomdász és könyvkiadó.

 

1770-ben megalapította a váci nyomdát, mely főként széles körű olvasásra szánt m. nyelvű szépirodalmi termékeket adott ki nagy számban. Nyomdájából került ki a Kármán József által szerk. irodalmi folyóirat, az Uránia (1794–95).

 

Pest, 1841. dec. 8. – Bp., 1896. jún. 19.

nyomdász, nyomdászati szakíró.

 

Részt vett a Typographia alapításában, melyet 1871-től 1872 ig szerk. 1884-től 1885-ig a Nyomdászok Közlönyének és 1887–90 közt a Magyar Nyomdászok Évkönyvének szerk.-je.

 

M. Prohászka József életrajza (Magy. Nyomdászat, 1896).
Irod. Á. M. (Grafikai Szle, 1896. 11. sz.)

? – Lőcse, 1664
nyomdász

 

1623-ban állította fel nyomdáját Lőcsén, mely azután száz éven át virágzott családja kezén. Ismert kiadványa volt az évenként megjelenő Lőcsei Kalendárium.

? – Debrecen, 1661

nyomdász és könyvkötő

Külföldi ak.-kon tanult, majd Debrecenben könyvkötőüzemet nyitott. 1631-től haláláig a debreceni városi nyomda vezetője.

Irod.
Benda Kálmán–Irinyi Károly: A 400 éves debreceni nyomda (Bp., 1961).

? , 1760 – Vác, 1823. márc. 27.

nyomdász és könyvkiadó

Előbb művezető Patzkó Ferenc pesti nyomdájában, majd 1793-ban megvette Ambró Ferenc váci nyomdáját, melyet felvirágoztatott. 1804-ben Máramarosszigeten és Nagyváradon fióknyomdát alapított, de ezek rövid életűek voltak.

? , 1810 körül – Pest, 1872. jan. 16.

kőrajzoló, kőnyomdász és műkereskedő

Bártfa, 1540 – es évek – Bártfa, 1599. aug. 21.

nyomdász

A mesterséget Bécsben és a német birodalomban tanulta. Előbb Boroszlóban dolgozott, majd 1577-ben megalapította a nagy hírre emelkedett bártfai nyomdát, melyet 1598-ig vezetett. 1582-től Bártfa város szenátora; 1598-ban a város követe a pozsonyi ogy.-en.

Szeged, 1874. okt. 9. – Németo., 1945

szociáldemokrata politikus, nyomdász

Oldalak