A magyarok, a magyarság nyomait kutatva sok érdekességgel találkozhat az ember Törökország szerte. A két nép története ezernyi apróbb-nagyobb szállal kötődik egymáshoz. Ezek kibogozgatását némileg megnehezíti, hogy jó néhány évtizede még más betűkészletet használtak errefelé és csak a két világháború közötti időszakban tértek át a latin betűs abc-re.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: HERZOG SALAMON

 

Különnyomat a Magyar Nyelvőr 1931. (60.) évfolyamából

 

Budapest, 1931.

Hungária Hírlapnyomda Részvénytársaság

 

Két házbontás ..."Mind a két ház, mely csákány alá került, öreg volt már és így természetes, hogy a város fejlődésének is útjában állott. De a fejlődésnek nemcsak az öreg házak, hanem az úgynevezett maradi emberek is útjában állanak és így nem csoda, hogy tettvágyó fiatal emberek egyengetik a kor igényeinek széles útját.

Szili József - 2011. január 31. - Ma már kevesen emlékeznek arra a korszakra, amikor még nem voltak számítógépek, nyomtatók és fénymásoló gépek. Az irodai sokszorosítás oroszlánrészét egy mára már feledésbe merült gép végezte, nevezetesen a stencilgép. Ezek a gépek az 1980-as évek elejéig meghatározó szerepet töltöttek be a legtöbb hivatalban, irodában.

Oldalak