A gepmester

A gépmester - 1931. Október 1.

A Gépmester
- a magyarországi gépmesterek és nyomók szakközlönye

 

Részlet a lapból:
A gazdasági élet nagyfokú leromlottsága és a nyomtatástechnika, továbbá a gépek szédületes fejlődése hatalmas arányokban alakította át nyomdásztársadalmi viszonyainkat. Az egyik oldalon a munkanélküliek megdöbbentő nagy száma, a másik oldalon az egyelőre még dolgozók bizonytalan helyzete. Ennek a kornak s az ebben élőknek volt fenntartva, hogy tizenhat éve viseljék már minden irányban a heroikus harcot.

 

De a nyomdászok e harcok közepette sem vesztették el önbizalmukat, mert magasabb képzettséget kívánó életpályájuk maga adja meg a lökést, hogy elvegyék az élét minden olyan törekvésnek, amely rájuk nézve sérelmes. Becsületes ember egy pillanatig sem gondolhatja róluk azt, hogy a néha semmiféle szempontokkal sem igazolható feltételekbe bele tudnak vagy fognak nyugodni.

 

Kétségtelen az is, hogy a nyomdászok nemcsak a harcokban tudnak példamutatók lenni, hanem szociális céljaik és feladataik terén is. Itt van a hihetetlen nyomorral küszködő munkanélküliek, továbbá a betegek és rokkantak segélyezése; e feladatok nagyságától még az állam is megtorpan. Mindezen kötelezettségek mellett a szakmai továbbképzéssel is behatóan foglalkoznak.

Csatolmány: