A MAGYAR NYOMDÁSZAT JELEN ÁLLÁSA

Az ipar emelkedése, a nemzet jóléte.

 

Curiosum gyanánt megemlítem, hogy Pestre küldött 68· előfizetési felhívásom
közül, csak 4, mondd: négy jutott kézhez; egyébbiránt én a dolgot oda magyarázom: "hogy az akkoriban történt légszesz explodiálás okozta sötétségben, az ivek eltévedtek." -. Sebaj! több is elveszett Budánál! ....

 

Szándékom: "A nyomdászat kézikönyve" czímű művem kiadását, egy 1865. évi "Nyomdász naptárral" megelőzni,*) azon jó hitben, hogy: "annyi tekintélyes es ügyünket szivükön viselő nyomdatulajdonosok - és nyomdászok között csak kapok 44 előfizetőt!?!"

 

Kelt N.-Kanizsán, febr. hóban 1864.

ARANYOSSY LAJOS

 

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárából származik - www.oszk.hu - mek.oszk.hu

Csatolmány: