A NYOMDÁSZAT

Munkám legfőbb czélja, hogy addig i s , míg Kolozsvár után minden nagyobb városunk iparos tanoncz-iskolájának keretében a nyomdász tanonczok részére szakiskolát állítanának fel, az ipariskolákban nyomdász tanonczaink e művet használják segédkönyvül.

 

Erős a meggyőződésem, hogy ez ily módon is egy nagy lépéssel fogja előre vinni a szakképzettség fejlesztését, a minek szükségét annyian és oly sokszor érezzük.

 

E hittel indítom útjára s ajánlom az érdeklődők és szaktársaim jóindulatú figyelmébe művemet.

 

Kolozsvárt, 1898. május havában.
RUZICSKA GYULA.

Csatolmány: