Biztonsági nyomdatermékek a mindennapokban

Biztonsági nyomdatermékek a mindennapokban

Szerző: Gálai Márton / minőségirányítási vezető / Codex Értékpapírnyomda Zrt.
Megjelent: magyar nyomdaipar 2013 című kiadványban

 

A biztonsági nyomdatermékek egyre nagyobb szerepet kapnak napjainkban. Ennek oka a termékek bizonyos köre esetén a jogszabály által előírt biztonsági színvonal szükségessége, míg azon termékek esetében, ahol biztonsági elvárásokat a jogszabályok nem tartalmaznak, a megrendelőkben fogalmazódik meg a magas színvonalú nyomdaipari termékek iránti igény.
Ily módon a biztonsági nyomdatermékek előállítása részben a vonatkozó jogszabályoknak, másrészt a kimondott és kimondatlan megrendelői elvárásoknak megfelelően biztonsági elemekkel és védelmi eszközökkel történik, mely a termék értékét, mint hozzáadott érték jelentősen növeli. A termék tehát kiváló minősége mellett olyan hozzáadott értékkel rendelkezik, amely a hamisítás és a termékvisszaélések elleni védelem hatékony eszköze.

 

Védett nyomdatermékek előállítása
Védett termék alatt az értékpapírokat, biztonsági okmányokat és azon dokumentumokat értjük, amelyek előállítását szigorú jogi szabályozás alapján megfelelő feltételekkel és azok alapján megfelelő engedélyekkel rendelkező nyomda végezheti. Magyarországon elsőként a CODEX Zrt. kapta meg az értékpapírok előállításához szükséges engedélyt. Mindebből fakadóan a termék értékét, szakmai színvonalát önmagában meghatározza az a körülmény, hogy annak gyártására szigorú követelményeknek megfelelő nyomdában kerül sor.

 

A jogszabályok azonban nem csupán a gyártókra vonatkozó feltételeket határozzák meg. A védett termékek egy része esetében jogszabály határozza meg a megrendelő (pl.: kibocsátó) személyét is. Nyilvánvaló, hogy a termék védettsége folytán önmagában a nyomdaipari előállítás, a sokszorosítás menete és a termék kezelésére vonatkozó magas gyártási és biztonsági követelmények biztosítják az előírt termékbiztonság és a jogszabályi, illetve megrendelői elvárások teljesülését. A magas gyártási és biztonsági követelményeket mi sem jellemzi jobban, mint önmagában az alapanyag, azaz a gyártáshoz felhasznált papír és festék biztonsági volta, valamint a terméken megjelenő egyéb biztonsági elemek (pl. hologram, dombornyomás, biztonsági grafika stb.)

 

Főbb vonatkozó jogszabályok:
• Értékpapírok előállításáról szóló 98/1995.(VIII.24.) Korm. rendelet
• A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996.(VI.14.) Korm. rendelet

 

Hagyományos nyomdatermékek biztonsági értéknövelt előállítása A védett nyomdatermékeken kívül hagyományos nyomdatermékek esetében is megrendelői igény a minél magasabb színvonalú, biztonsági elemekkel ellátott nyomdaipari termék. Így lehetőség van nem védett termékek esetében is a különleges és gyártás-specifikus, egyedi értéknövelt, biztonsági termékek megrendelésére, illetve azok előállítására. A tervezés kiindulópontját a gyártandó termékről és annak tervezett felhasználásáról szóló információk képzik, amely paraméterek alapján adható meg a gyártásra, az alapanyagokra és a védelmi megoldásokra tett javaslat. A termékminőség és értéktartósság növelése mellett számos egyéb, speciális funkcióval rendelkező terméktípus érhető el.

 

Ezen termékek optikailag és funkcionálisan is korszerűbb kivitelben, a termék jellegét és filozófiáját követve lehetnek különfélék, így vevő- és környezetbarát, jó nyitás-zárás metodikával rendelkező, automatikusan azonosítható és nyomon követhető, megfelelő imázst képviselő, speciális illatú, biztonsági elemeket, változó adatokat (sorszám, egyedi azonosítószám) kódot (vonalkód, QR kód) tartalmazó, strukturált felületű, fényes vagy matt hatásúak.

 

Például e körben említhetőek meg a Codex Sokoldalú címkék, amelyek a megrendelő igényeknek megfelelően változó adatokkal, kóddal, kaparós réteggel, diffrakciós fóliával stb. láthatók el, s ily módon a megrendelő termékének megjelölésén, egyben népszerűsítésén túlmenően egyéb marketing célokra (pl. nyereményjáték) is alkalmasak, mely nyilvánvalóan jelentősen növeli az adott nyomdai termék értékét.

 

Az így előállított nyomdatermékek a támasztott biztonsági és minőségi követelmények alapján szabályozottan, standardizált géptermi gyakorlattal, az elvárások alapján folyamatosan és állandó szinten reprodukálhatóak és később bármikor megismételhetőek.

 

A biztonsági értéknövelt termékek egyedi gyártási sajátosságaik miatt valamivel magasabb áron érhetőek el, azonban a magasabb ár ellenében a megrendelő lényegesen magasabb színvonalú nyomdaterméket kap. Ennek kapcsán nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a nyomdatermék jellemzői, biztonsági elemei elkerülhetővé teszik az esetleges termékhamisításból eredő károkat, illetve az ezen károk megszüntetése érdekében tett egyéb intézkedések költségét.

 

A nyomdai védelmi eszközök

 

A nyomdai termékvédelmi eszközök észlelhetősége szempontjából az alábbi módon csoportosíthatóak:
• szabad szemmel észlelhető: hologram, változó adatok
• szabad szemmel nem észlelhető: mikro írás és karakterek
• gépi eszközökkel ellenőrizhető: megfelelő sugárzásokkal (UV, IR), illetve kémiai reagensekkel láthatóvá tehető biztonsági megoldások

 

 

A védelmi eszközök alkalmazásuk szerint az alábbi módon csoportosíthatóak:
• biztonsági nyomtatási eljárás: speciális gépi és műszaki megoldások, biztonsági grafika (Guilloche), know-how
• biztonsági alap- és segédanyagok: destruktív nyomathordozók, biztonsági festékek (floureszcens festékek, konduktív fémfestékek)

 

Egy magas szinten védett termék magas presztízst képvisel. Alkotórésze egyedi, gyártástechnológiájának több fázisát az általános nyomdaiparban nem alkalmazott eljárások képzik. Olyan termékvédelmi megoldást, illetve megoldások kombinációját tartalmazza, amely illeszkedik a termékspecifikációhoz és a termékkel kapcsolatos elvárásokhoz.