Csomagolóanyag, mint nyomdatermék

Csomagolóanyag, mint nyomdatermék

Szerző: Ratkovics Péter - partners Kft.
Megjelent: magyar nyomdaipar 2013 című kiadványban

 

A csomagolóanyag a leghatékonyabb reklámhordozó. Felmérések szerint a vásárlók 70%-a az üzletben hozza meg vásárlással kapcsolatos döntését és a döntési folyamat átlagosan mindössze 5 másodpercet vesz igénybe. Mindez kiemeli a csomagolás szerepét, hiszen az első vásárlás esetén óriási jelentősége van az első benyomásnak, míg a további vásárlási döntéseket a termék csomagolásának minősége, praktikus használhatósága (pl. visszazárhatóság, egyszerű tárolás stb.) határozzák meg. Az első benyomás legfontosabb elemei a kreativitás (formák, grafika, felületkezelések) és a minőségi jellemzők (színek, tapintás). Ezek a szempontok komoly kihívást jelentenek a csomagolóanyag megrendelője és gyártója felé, hiszen a legkülönbözőbb nyomdai technológiák néha egészen speciális lehetőségeit kell kihasználni ahhoz, hogy a termék csomagolása révén kitűnjön a hasonló termékek közül.

 

További fontos kérdés a csomagolóanyaggal kapcsolatosan a becsomagolt termék jellege, hiszen ennek megfelelően beszélhetünk gyűjtő-, vagy egyedi termékcsomagolásról, többször használható vagy egyszeri alkalomra szóló csomagolásról. Noha a csomagolt terméket a megjelenése adja el, nem hagyható figyelmen kívül a csomagolás alapfunkciója, a becsomagolt termék megfelelő védelme sem. Az összképet színezik még a csomagolóanyagokkal kapcsolatos rendkívül szigorú előírások is, melyek pl. az azonosíthatóságra, szállíthatóságra vonatkoznak, tartalmazhatnak változó adatokat (pl. szavatossági idő, gyártás, csomagolás helye, időpontja). Külön kihívást jelent a mutációk kezelése, a különböző nyelvű leírások, termék-variációk, vonalkódok, speciális jelek és táblázatok grafikai előkészítése.

 

Emellett pl. élelmiszercsomagolás esetén a felhasznált nyomdaipari anyagoknak (nyomathordozó és festék is!) meg kell felelnie az egészségvédelmi követelményeknek. Végül, de nem utolsósorban a csomagolóanyagnak, mint nyomdaterméknek illeszkednie kell az adott termék csomagolási technológiájához ennek megfelelően kell tekercsben, ívben, lapra szerelten, stb. szállítani a megrendelő részére.

 

A csomagolóanyag megrendelője számára inkább üzleti, mint technológiai kihívást jelent annak megadása, milyen mennyiségű termékre van szüksége, és mindez milyen határidővel és ütemezésben leszállítva – sőt, egyre elterjedtebb az új csomagolástervek bevezetése előtt a tesztmennyiségek megrendelése is, mely nagyságrendileg térhet el a volumengyártás mennyiségeitől. Itt nyomdai vonalon azzal a ténnyel szembesülhetünk, hogy a megrendelés volumene meghatározza az alkalmazandó nyomdai technológiát, viszont ha a kis példányszámú teszt „bejön”, ugyanazt a terméket, ugyanolyan minőségben, de a volumenváltozás miatt teljesen más technológiával lehet csak költséghatékonyan, megfelelő átfutási idővel gyártani.

 

Tekintettel a fent leírt szempontok komplexitására a csomagolóanyagok nyomdai előállítását mindig célszerű egy olyan összetett folyamatként szemlélni, mely a termékből kiindulva magában foglalja a csomagolóanyag funkcionális és strukturális tervezését, a grafikai terveket és ennek mutációit, ami kifejezetten jellemző a csomagolóanyag-gyártás területén. A folyamat fontos része a termék- vagy márka-tulajdonos általi jóváhagyási folyamat, mely gyakran (bár a mai technológiával nem feltétlenül!) nyomdai mintagyártást igényel, valamint a kis- és nagymennyiségű termékgyártás, illetve a nagyszámú változatlan, vagy mutációs utánnyomás is. Nem elfelejtendő, hogy a csomagolóanyag, mint termék, nem csupán egy nyers nyomat, a nyomatáson kívül a későbbi csomagolási technológiának megfelelő utófeldolgozás ill. konfekcionálás is a termék előállítási folyamatának lényeges része!

 

A csomagolóipar a csomagolóanyagokat nyomdai szempontból néhány fő szegmens szerint csoportosítja – ezek különböző nyomdai technológiákat igényelnek, eltérő követelményeknek kell megfelelniük. Szinte mindegyik szegmensben megtalálható a hagyományos, nagy példányszám előállítására alkalmas technológia mellett a kis példányszámokra, változó adatok kezelésére hatékonyabb digitális technológiai is, tehát egy-egy szegmensen belül sem lehet teljesen homogén módon kezelni a nyomdai folyamatot.

 

Címkegyártás (Label & Tag)
– Nyomdai technológia
• Ofszet
• Keskenypályás flexó (250 – 330 mm)
• Mélynyomás
• Digitális
– Szegmens specifikus jellemzők
• Aprólékos, időigényes előkészítés
• Speciális felületkezelési igények
• Különböző nyomathordozók
• Kreatív megoldások (stanc, perszonalizálás, torzítások)

 

Karton dobozgyártás (Folding Carton)
– Nyomdai technológia
• Ofszet
• Flexó (330 – 500 mm)
• Digitális
– Szegmens specifikus jellemzők
• Strukturális 3D tervezés (kreatív), mintakészítés
• Aprólékos, időigényes előkészítés
• Speciális nyomtatási megoldások (pl. Braille-írás)
• Speciális felületkezelés, felületnemesítés

 

Hajlékonyfalú csomagolóanyag-gyártás (Flexible Packaging)
– Nyomdai technológia
• Szélespályás flexó (> 430 mm)
• Mélynyomás
– Szegmens specifikus jellemzők
• Professzionális előkészítés
• Különböző nyomathordozók (fém, PVC, BOPP stb. fóliák)
• Speciális törvényi előírások (lebomló anyagok)
• Speciális festékek (élelmiszer!)
• Komoly beruházás igényű, multik által uralt piac

 

Hullámkarton csomagolás (Corrugated Packaging)
– Nyomdai technológia
• Szélespályás flexó (> 1m)
• Ofszet (B0+)
• Digitális
– Szegmens specifikus jellemzők
• Ofszet és flexo technológia esetén komoly beruházás igényű, multik által uralt piac, digitális technológiánál kisebb piaci szereplők is vannak
• Strukturális 3D tervezés (elsősorban szabványok alapján)
• Az ofszet és flexo nyomott dobozok esetén legtöbbször maga a hullámlemez is házon belül készül, speciális kasírozó berendezésekkel
• Egyedi stanc-megoldások

 

Fém- és plasztik doboz/tubus gyártás (Metal Can & Tube)
– Nyomdai technológia
• Ofszet – ital- vagy konzervdobozok, elemek
• Száraz ofszet – italdobozok, fém vagy plasztik tubusok, kupakok
• Magasnyomás (letterpress) – laminált tubusok
• Flexó – laminált tubusok, in-mould
• Szita – plasztik tubusok, kupakok
• Mélynyomás – In-mould
– Szegmens specifikus jellemzők
• Speciális, időigényes előkészítés (pontterülés, festék beszívódás más!)
• „Kötelező” előtorzítások
• Sok Pantone szín egyidejű használata
• 3D modell/minta igény – a gyártási volumen óriási!
• Speciális festékek, hordozók

 

A csomagolóanyag gyártás általános trendjei megegyeznek a többi nyomdaipari ágazatra is érvényes új kihívásokkal. Csökkennek a példányszámok, az átfutási idők drasztikusan rövidülnek. Kifejezetten csomagolóanyag specifikusnak tekinthető azonban a minőségi elvárások növekedése, különösen gyártási technológiaváltás esetén. A korábban mélynyomtatással vagy ofszet technológiával előállított termékeket pl. a mai csökkenő példányszámok mellett sokkal gazdaságosabb flexóval nyomtatni, de ez megköveteli, hogy a flexónyomtatás minősége elérje (vagy legalábbis a laikus számára a megkülönböztethetetlenség szintjéig megközelítse) az ofszet, illetve a mélynyomtatás minőségét.

 

A gyors átfutás a megfelelő gyártástechnológia mellett elsősorban a jóváhagyási folyamatok rövidítésével oldható meg. Napjainkban viharos gyorsasággal terjednek a digitális, web-es jóváhagyási folyamatok, amit a termék tökéletes 3D-s digitális modellezése, a felületkezelések, színek pontos megjelenítése tesz lehetővé. Ehhez már léteznek rendkívül szofisztikált szoftverek, melyek a megjelenítésen túl a pontos és gyors ügyfél-kommunikációt is biztosítják, a jóváhagyási folyamatot szervesen integrálják a teljes tervezési-gyártási folyamatba.

 

Tipikusnak nevezhetők a csomagolóanyagok területén az ismétlődő megrendelések valamint a különböző mutációk igénye – a megismételhetőséget és a hatékonyságot kizárólag standardizált nyomdai munkafolyamatokkal lehet biztosítani.
Az egyedi megoldások a csomagolóanyagok területén is egyre inkább tért  hódítanak, és a digitális technológia fejlődése révén immár több szegmensben a kis példányszámú volumengyártás is megoldható digitális nyomtató- és utófeldolgozó berendezésekkel – elsősorban a címkék, dobozok és hullámkarton csomagolások területén.

 

Külön (részben a csomagolóiparhoz tartozó) szegmensnek tekinthető az eladáshelyi (POS/POP) display gyártás is, ahol a digitális technológiák az utóbbi években szinte teljesen kiszorították a hagyományos szitanyomtatást – de ez inkább az ún. S&D (Sign&Display) területe, amely az előzőekben említetteken túl rengeteg egyéb alkalmazást is magába foglal, az autódekorációktól az óriásplakátokon keresztül az építési hálókig...