SM52 Anicolor

Itt az ideje a forradalomnak

Az Anicolorral Heidelberg még nyereségesebbé teszi a kispéldányszámú ofszetnyomtatást.

 

Az egyenesen forradalmi új rövid festékezőmű, amely most opcióként kapható a négyszínes Speedmaster SM52-höz, nem csupán minimumra csökkenti a beigazítási időket és a makulatúrát, hanem egyszerűen és kényelmesen lehet kezelni ís - és mindez a kereskedelembe kapható segédanyagok használatával.

 

Az idő pénz: egyre gyorsabban kell a munkákat feldolgozni - de a minőségnek ezt nem szabad megszenvednie. Ebben a dologban, az időtényezőt tekintve, a digitális nyomtatás is maradandóan megváltoztattá a megrendelők elvárásait. A megrendelőnek végső soron mindegy, hogy nagy vagy kis példányszámokról van-e szó.

 

„Az új festékezőművel, az Anicolorral, a nyomtatási téma függvényében a makulatúrát a mai rendszereinkhez képest akár 90 százalékkal csökkenteni lehet. Sok esetben már a huszadik, néha már az ötödik ív is olyan festékezésú, mint az öt-századik, anélkül, hogy állítanom kellene a festékezési zónákon. Ha aztán még gyorsan passzerba is állok - és ez az illeszkedéspontos lemezlyukasztással és az Autoplate-tel nem probléma - akkor ez olyan idő- és makulatúra-megtakarítást eredményez, amit egy különben hagyományos módon működő nyomógépnél senki sem tartott volna lehetségesnek. Ha nem éppen változó adatokat akarok nyomtatni, amiről tudjuk, hogy ritkán fordul elő, az ofszetnyomó gép az a termelőeszköz, amit előnyben részesítek", magyarázza Stephan Schück, aki az Anicolor termékmenedzsere a Heidelberger Druckmaschinen AG-nél. 

 

A festékezési zónák állításának elmaradása a zónamentes Anicolor festékezőműnél mintegy 40 százalékkal csökkenti a beigazítási időket. Ez viszont a nyomógép rendelkezésre állásának 25 százalékos megnövekedését eredményezi.

 

 

 Az Anicolornál a Heidelberg kutatási és fejlesztési részlegének úttörő teljesítményéről van szó. „Ebben a technológiában az az igazán forradalmi, hogy eddig mindenki azt állította, hogy egy anilox festékezőmű nedvesítőművel nem tud jó minőséget nyújtani. És lám, sok szakértelemmel és tapasztalattal a mi fejlesztőinknek mégis sikerült a dolog. Most van egy olyan festékezőművünk, amely kiválóan festékez és ugyanakkor olyan gyors, hogy az embernek igyekeznie kell az egyik munkáról a másikra való átálláskor. Mindez hagyományos ofszetfestékkel", mondja meggyőződéssel Schück és még megjegyzi: „Az érdeklődés a technika iránt óriási és bár természetesen hittünk a sikerünkben, magunk is meg vagyunk lepve egy kicsit. Még nagy kételkedők is megerősítik, hogy ez kiváló mérnöki teljesítmény és óriási lehetőségeket jósolnak a technológiának. Nem véletlenül volt a Speedmaster SM 52 az Anicolor rövid festékezőművel a közönségmágnes a legutóbbi Ipexen Birminghamben, ahol először bemutattuk a gépet."

 

Még nyereségesebben dolgozni. Miért kell még jobbá tenni egy olyan gépet, amely már amúgy is a legjobb gép a saját kategóriájában? 

 

A válasz voltaképpen egész egyszerű: mert a modern nyomdáknak egyre nyereségesebben kell dolgozniuk. „Ebből az okból kezdtük el 2006 decemberében a négy ofszetnyomóműves Anicolor-gépek sorozatgyártását, amelyeket ideális módon lehet használni mindenféle négyszínnyomású nyomdatermék előállításához. Az első gépek már régóta elkeltek a világ különböző országaiban működő ügyfeleknek. A direkt színeknél még tapasztalatot akarunk gyűjteni üzemi próbákon, mielőtt ott is ráállunk a sorozatgyártásra", mondja Schück.

 

További nagy előnye a gépnek, hogy a raszterhenger közvetítésével mindig egyenletes vastagságú festékréteget ad át, az egész íven és minden íven. Ezzel ideális gép a szabványosított folyamatokhoz. „Heidelberg a múltban sokat teljesített az előkészítés szabványosításában. Most ehhez hozzá jön a nyomógép további szabványosítása. Ha most még az embernek olyan festék-beszállítója van, akiben a festékeinek a szabványosítását illetően meg lehet bízni, akkor tökéletes a workflow", mondja Stephan Schück. 

 

Azt is világosan megmondja azonban, hogy: „Vannak dolgok, amelyeket természetesen nem lehet szabványosítani - ha például egy két motívumot tartalmazó gyűjtőformát nyomtat az ember. Az „A" motívum egy olyan megrendelőtől származik, aki szereti a szép erőteljesen nyomott ciánt, a „B" motívum pedig egy olyan megrendelőtől, aki kicsit halványabban szereti a ciánt - ennek így már semmi köze a szabványosított nyomtatáshoz. Ezt aztán vagy egy hagyományos gépen lehet kinyomni és meg lehet próbálni, hogy a festékzóna-beállítással egyenlítsük ki a dolgot, vagy le lehet mondani a nem szabványos gyűjtőformáról. Mivel ezt a lemondást aligha lehet ad hoc és mindenütt megcsinálni, az Anicolor nem is fog egy csapásra bekerülni minden nyomdába.
 Ezzel együtt óriásiak a technológia jövőbeni lehetőségei." Az Anicolor géphez már az előkészítésben pontosan egyeztetni kell az összes színbeállítást és a proofnak abszolút kötelező erejűnek kell lennie a színek tekintetében. Szintén ajánlatos egy modern CtP-rendszer alkalmazása, amely biztosítja a kiváló minőséget a levilágításnál.

 

Új mag. A festékezőmű olyan rövid, hogy csupán két henger kell hozzá, amelyek extrém gyorsan a lemezre juttatják a festéket: egy raszterhenger (aniloxhenger) és egy festékfelhordó henger, amelyeknek azonos az átmérője a lemezhengerével és ezért voltaképpen „cilindernek" kellene őket hívnunk. A festékfelhordó henger minden fordulatnál egyszer befestékezi a lemezt. És mint minden festékezőműnél, itt is fontos a megfelelő festékutánpótlás. Ez alkotja egy festékezőmű minőségét.
 Az Anicolornál ezt az aniloxhenger oldja meg. Finom rasztere révén sokkal több festéket tud átadni, mint egy sima felületű henger. Ehhez jön még, hogy a festékkamra állandóan érintkezik a hengerekkel, tehát nincsen duktorhenger. Mindig elegendő mennyiségű festék kerül utánadagolásra. A fölös festéket egy rákelkés hűzza le közvetlenül a festékkamra alsó szélén. Itt természetesen meg kell említeni, hogy a festékfelhordó henger minden fordulatnál űjból kap festékutánpótlást. És mivel pont akkora, mint a lemezhenger, mindenféle szellemkép keletkezése ki van küszöbölve. Kifizetődő, még a legkisebb példányszámoknál is.

 

Az Anicolor lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szokásos munkafolyamatát alkalmazva - de lényegesen kisebb költségekkel - kifizetődőén tudjon nyomtatni nagy és egész kicsi példányszámokat egyaránt. „Az Anicolor természetesen továbbra is lehetővé teszi a kereskedelemben kapható festékek és nyomólemezek használatát, mivel az Alcolor film-nedvesítő-mű a rendszer részét alkotja. És természetesen éppen így tovább lehet használni a már meglevő CtP-rendszereket a nyomólemezek előállításához", számol be Schück.

 

Egyszerű és a gépkezelő számára baráti a festékellátás, a festékcsere és a géptisztítás is. A festékkamrák feltöltése gombnyomásra történik a félautomata Handy-Fill rendszerrel. Festékcserénél egyszerűen ki kell cserélni a rákelrendszert. Az összes henger tisztítása is teljesen automatikusan történik és a Prinect CP2000 Centeren történik a vezérlése.

 

„Az Anicolorral első sorban azokat a cégeket szólítjuk meg, amelyeknél nagy a szabványosított munkák részaránya", magyarázza Schück. Ideális üzleti modell például egy olyan nyomda, amely munkáinak nagy részét internetes nyomdatermék-megrendelő rendszeren (web-to-print-service) át bonyolítja le. Itt már az előkészítés során mindent egyeztetnek a megrendelővel, ugyanakkor a megrendelő visszatérő munkáknál is biztos lehet benne, hogy mindig azonos minőséget kap. A nyomda pedig fáradság nélkül és mindenek előtt nyereségesen tud lebonyolítani későbbi kisebb megrendeléseket, mint névjegyeket vagy üzleti levélpapírokat. Más gépek kiegészítéseként is célszerű azonban az anicoloros Speedmaster SM 52.

 

„Ily módon a nyomda mind nagy, mind pedig kisebb árrésű standard nyomdatermékeket versenyképes árakon tud megajánlani még a legkisebb példányszámokban is", foglalja össze Schück az előnyöket. Meg van róla győződve, hogy: „Minél jobban előrehalad a szabványosítás, annál több gép lesz Anicolor festékezőművel felszerelve a jövőben. Mivel ez a technológia egészében nyereségesebbé teszi az ofszetnyomtatást - nem csak kis példányszámoknál!"

 

Forrás: Heidelberg Hírek - www.heidelberg.hu