Heidelberg

Ívenkénti színárnyalat-ingadozások

Egy papírszállítmánynál általában feltételezni lehet, hogy a teljes példányszámon belül azonos nyomtatási eredményt lehet rajta elérni. Ennek ellenére ismételten előfordul, hogy a példányszámnyomásnál egy szállítmányon belül árnyalatiérték-különbségek lépnek fel. A gépmesternek csak korlátozott lehetősége van arra, hogy a festékezés vezérlésével reagáljon ezekre a minőségi különbségekre. Ha a nyomatképen ívről ívre állandóan változik a színárnyalat, a gépmesternek esélye sincs, hogy egyenletes minőségű nyomatokat állítson elő.

 

A hiba jelentkezhet az egyes színek duplázásában és a papírmáznak a nyomókendőkre való lerakódásában. Ennél a hibánál az a döntő, hogy a színingadozások meghatározott ritmusban válnak láthatóvá, például minden 4. íven vagy minden 6. íven.

 

Okok és orvoslatok
 A papírgyártásnál az anyatekercsből (tamburból) hosszvágással állítanak elő kisebb tekercseket a tekercs- és íves nyomtatáshoz. Az íves ofszetnyomtatás számára ezt követi a keresztirányban történő ívrevágás. Ebben a munkafolyamatban egy tambur különböző helyeiről, valamint különböző tamburokból származó tekercseket vágnak fel 480 g/m2 négyzetmétertömegig. Ezek az ívrevágóban keletkező ívek eltérő tulajdonságokkal rendelkezhetnek. Különböző lehet a simaságuk, a nyomóerő hatására történő nyűlásuk vagy a mázuk lerakódásra való hajlama.

 

Nagy segítség, ha a nyomdász idejében felismeri az ívre-vágóból eredő ritmust, és megfelelő információkat ad a papír beszállítójának, hogy a lehető leggyorsabban megkaphassa a pótszállítmányt. A papírgyártás során a tekercseket az ívrevágóban „kaotikusan" vágják. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatásra különböző mértékben alkalmas tekercseket és esetleg egy tamburnak a különböző helyeiről származó tekercseket egyidejűleg vágják. A papírgyárakban logisztikai okokból nincsen arra lehetőség, hogy „rendszervágást" alkalmazzanak, amelynél a tambur olyan szomszédos és egymás után elhelyezkedő tekercseit kombinálják, amelyek hasonló tulaj donságokkal rendelkeznek.

 

Gyakorlati példa
 Egy prospektust fényes mázolt papírra nyomtattak, négyszínes íves ofszeteljárással. A példányszámnyomás közben egy sorozaton belül állandóan változó nyomatminőség mutatkozott: egy kifogástalanul nyomott ívet mindig három olyan ív követett, amelyen lényegesen kisebb volt a festék denzitása (1.ábra). A gépmester arról is beszámolt, hogy a gumikendőkre lerakódott a papírmáz.

 

Vizsgálatok
Az ok tisztázására a próbanyomó gépen a nyomatlan példányszámpapír egy sorozatára előnedvesítéssel készültek próbanyomatok. Ennél a tesztnél a papírmáznak a nedvesítőfolyadék hatásával szembeni érzékenységét vizsgálják. Ennek során a gép nedvesítőművében a megvizsgálandó papírcsíkot kereskedelmi forgalomban kapható nedvesítőfolyadékkal megnedvesítik. 

 

Ezt azonnal követi egy tesztfestékkel történő nyomtatás. A szóban forgó esetben egy próbanyomaton kifogástalan festékátvitelt értek el, a három utána következő próbán rossz volt a festékátvitel (2. ábra).

 

A vizsgálatok kimutatták, hogy az íveket 4-es ívrevágóritmusban vágták, ami azt jelenti, hogy egy tekercs kifogástalanul nyomtatható volt, és a másik három tekercs anyaga a máz nagyfokű érzékenységét mutatta a nedvesítőfolyadékkal szemben. A nyomófesték hűzóssága következtében a nedvesítőfolyadékra érzékeny mázű papírok felületéről a gumikendő részecskéket emelt le, amelyek lerakódtak, és megzavarták a festékátadást, aminek a következménye az árnyalatiérték-veszteség. 

 

Forrás: Heidelberg Hírek www.heidelberg.hu