Kieső idők

Kieső idők

A kieső idők számos segédberendezéssel a minimumra csökkenthetők. A segédberendezések a nyomtatást könnyítik, gyorsítják, és a minőség javítását teszik lehetővé. Az illesztőszeges rendszerekkel és az osztott kivitelű lemezbefogó sínekkel a beigazítási idő rövidíthető le. Az osztott befogósínek csak a közép- és nagy formátumú gépeken alkalmazhatók.

 

A gyakorlat bebizonyította, hogy nyomóművenként minimum 1 mm-es papírnyúlást nyomóformák esetén ki lehet egyenlíteni. Nem tanácsos a lemezeket a hátsó élükön bevágni, mert ez a hengerek és a gumikendők károsodását okozhatja.

 

A bevonat nélküli, a nyalóhengermentes, az alkoholos, a variábilis nedvesítőmű változatok egyszerűbbé teszik a nedvesítés műveletét. Egy géptípus többfajta nedvesítőtípussal is beszerezhető.
A spirál formájú vágattal ellátott festékátadó henger (duktor) az erősen poros papírok nyomtatásakorjelentkező szennyeződésképződés veszélyét csökkenti, és megakadályozza a festékvályú eltömődését. Ez az új duktorhenger a felesleges tisztítási folyamatok és gépállások kiküszöbölését teszi lehetővé. További előnye, hogy csökken a színingadozások veszélye is. Jól beváltak különösen a tekercsnyomó ofszetgépeken az automata festékmozgatók a festékvályúkban.
A légpárnás gumikendők egyengetést nem igényelnek, a pontvisszaadás élesebb, a kinyomás egyenletesebb, és formátumváltozás esetén a szélek a nyomat minőségét nem befolyásolják.
A hordozható festékszivattyú a festékezőművek folyamatos és automatikus festékellátását teszi lehetővé. A teljes rendszer festékpumpából, szintszabályozóból, festékelosztóból és továbbítócsövekből áll. Az igényeknek megfelelően 50 és 200 kg-os tartállyal kerül forgalomba. Mivel a berendezés hordozható, színsorrend változtatásakor tisztítás nélkül a kívánt festékezőműre kapcsolható.

 

Kenődésmentes a kirakás és ívtovábbítás a légpárnás átadódobbal. A légpárnát a dobból kilépő fúvólevegő hozza létre. A frissen nyomott ív így nem kerül érintkezésbe az átadódobbal. Ez a berendezés különösen 4 és 6 színes gépekhez előnyös. Utólag is beépíthető. Időmegtakarítás, hogy az ívvezető kerekek állítgatására nincs szükség.

 

Különösen a kis formátumú gépek munkáját teszi gazdaságosabbá a perforálóberendezés felszerelése. A nyomat haladási irányának megfelelően pont- vagy vonalperforálást tesz lehetővé a gép teljesítményének csökkenése nélkül, és a gumikendőt sem károsítja. Az ellennyomó hengerre felerősített különleges lemezzel szemben kerül elhelyezésre a perforáló körkés. Egy munkamenetben egymással párhuzamosan több perforálás is elvégezhető.
A fotoelektronikus oldalilleszték reflexiós fénysorompóval ellenőrizhető. A berendezés nemcsak a nem megfelelően behúzott, hanem a túlhúzott íveket is ellenőrzi, olyan íveket is, amelyek a hibás gépbeállítás miatt az oldalmérték alatt haladnak el.

 

A fénysugarat úgy is be lehet állítani, hogy kismértékű eltérések esetén csak fény- vagy hangjelzéseket adjon. Az oldalilleszték meghibásodásakor vagy hibás ívberakáskor az ívtovábbítást kikapcsolja. A nyomógépeken a kirakókban a beporzó berendezések alkalmazása miatt nagy mennyiségű por rakódik a kirakó ívfogósorokra. Speciális tisztítóberendezés a visszafutó ív-fogósorokat tisztítja, és a visszahulló pormennyiséget elszívja. Beépítése régebbi évjáratú gépekbe is lehetséges.

 

Nonstop ívberakó és kirakószerkezetek
A folyamatos ívtovábbítás a gazdaságos munka előfeltétele. A folyamatosan, megállás nélkül üzemelő gépeken a berakóban és kirakóban az ívoszlopok cseréje a nyomtatás alatt végbemegy. A nonstop berendezések alkalmazásával a nyomógép hasznos teljesítménye 10-20 %-kal növelhető.

 

Nyomatbeporzás
A frissen nyomott ívek lehúzódásának elkerülésére ma még többnyire beporzást alkalmaznak. A nyomtatási sebességtől függően a gép kirakójába másodpercenként 1-3 frissen nyomott ív kerül. Mivel ez az időszak kevés a festékréteg érintésbiztos megszáradásához, ezért a még nedves festékfilm és a következő ív közé egy elválasztó porréteget kell bejuttatni. A fúvólevegővel működtetett fúvókák finom porréteget szórnak az ívre, és ez megakadályozza az érintkezés kialakulását.

 

A beporzópor ezenkívül elősegíti az oxidációs száradást is. A beporzópúderek számos típusa ismeretes. A csoportosítás alapja a szemcsenagyság vagy a por anyagi minősége lehet. A növényi eredetű beporzópúderek általában keményítőszármazékok, az ásványi eredetűek kalciumszulfát alapúak. A növényi púderek finom szemcsézetűek, egészségre ártalmatlanok, elsősorban alacsony grammsúlyú papírokhoz alkalmazhatók.
Az ásványi púderek szemcsézete durvább, így általában nehéz papírok és kartonok beporzására használatosak. Az elektrosztatikus beporzás az Oxy-Dry nevű különleges berendezéssel történik. Lényege, hogy egy forgó generátorhenger a finom porszemcséket ionizálja, így azok a nyomaton csak a festékes rajzi elemekre tapadnak. A különleges beporzószer a száradás folyamán beépül a festékbe.

 

Az Oxy-Dry beporzás előnye, hogy a megfelelő hatás eléréséhez kevesebb púdermennyiség szükséges, valamint a nem rajzi elemekre nem kerül púderréteg. A korszerű beporzószerkezetet az elhaladó ív kezdetén fotocella kapcsolja be, majd az ív végén kikapcsolja. Így a beporzópúder csak az ív felületére szóródik. Egyes berendezéseken ma már a sávonkénti pormennyiség szabályozása is lehetséges.

 

Gumikendőmosó automata berendezés ofszetnyomó gépeken
Az Oxy-Dry automatikus gumikendőmosó berendezés a gumikendőt 60 mp alatt szabadítja meg a szennyeződésektől, a mosószermaradékok letisztítása kb. 20 mp-et igényel. A kefesort a mosási folyamat alatt folyamatosan tiszítják, valamint oldószerrel és vízzel folyamatosan permetezik. Mikor a gumikendőmosási folyamat megkezdődik, a nyomógép kb. 3000 ford./ h sebességgel forog. A mosási folyamat összes fő funkciója előre programozott, és automatikusan követi egymást.

 

A szárítóegység be- és kikapcsolása, a kefehengersor mosószerrel és vízzel az adott pillanatban történő permetezése, valamint a kefehengergersor bekapcsolása és eltávolítása a gumikendős hengertől automatizált művelet. A start nyomógomb benyomása után az elektronikus vezérlés először a kefehenger hidraulikus motorját hozza működésbe, majd a hidraulikus befecskendező pumpa az előre megválasztott mennyiségű oldószert és vizet a készenléti tartályokból a kefehengerre juttatja.

 

Ezután az egész mosóberendezés a gumikendőhöz közelít. A körforgó kefehengerrel ellentétes irányba forgó gumikendős hengernél a mosószer és a víz hatására a papírpor, festékmaradványok és az egyéb szennyeződések leoldódnak, és ezek egy része a kefehengerbe kerül. Ezután következik a kefehenger tisztítása és újabb tiszta mosószerrel és vízzel történő bepermetezése.
A mosási program befejezése után a szárítóhenger érintkezésbe kerül a gumikendővel, és a még ott lévő maradék nedvességet eltávolítja. A szárítóhengert a gumikendő hajtja meg, futógyűrűi a gumikendős henger futó- vagy mérőgyűrűire támaszkodnak. A mosási folyamathoz ásványolajat, könnyűbenzint és különleges adalékokat tartalmazó mosószerkeveréket alkalmaznak.

 

Az Oxy-Dry automatikus gumikendőmosó berendezés


előnyei a következők:
- a költséges gépmosási idők redukálódnak, ezért a nyomógép termelékenysége nő,
- a kézzel végzett gumikendőmosás balesetveszélyes munkafázisa elmarad,
- a gumikendőmosó berendezéssel való tisztítás során tisztább lesz a gumikendő felülete.


Az automata mosó-berendezés kisebb mértékben veszi igénybe a felületet, és így nő a gumikendő élettartama,
- a selejtképződés is csökken, a rövid mosási idő lehetővé teszi a festék/víz egyensúlyállapot gyorsabb beállítását,
- a gyors gumikendőmosás következtében az ofszetlemezek kezelésére nincs szükség,
- a beigazítási idő lerövidül, mivel a beigazítás közben szükséges gumikendőmosásokhoz viszonylag rövid idő szükséges.

 

Magyar Nyomdász Társaság - Könyvdigitalizálási program

Célunk, hogy a megmentsünk a nyomdaipari szakkönyveket, kiadványokat, újságokat és mindenki számára elérhetővé váljanak. A 21. század technikáit használva a legmodernebb szoftverek segítségével olvashatják az elkészült szakmai anyagokat.

Szilágyi Tamás: Ofszetnyomtatás kézikönyve

Forrás: Szilágyi Tamás - Ofszetnyomtatás kézikönyve
 

Megjelent: 1996

Oldalszám: 207 old.

ISBN 963 04 7056 X

A szedés és nyomtatás a Mesterprint Kft (96.0347) munkája