Mit jelent a nyomdakész anyag?

Szerző: Szőcs Endre - Hungarian Adobe User’s Group

Megjelent: magyar nyomdaipar 2013 című kiadványban

 

A keresztmédia elterjedésével, mára a nyomdakész anyag fogalma, a korábbiaknál egy kicsivel összetettebb jelentést kapott. A nyomdakész anyagot már nem feltétlenül csupán egy médiára készítik elő és ez nem is mindig jelent azonos színteret, vagy akár a klasszikus értelemben vett nyomatot. Hovatovább ilyen esetekben még a nyomdakész kifejezés is kérdőjelessé válik. Emellett minden lehetséges eset felvázolása a felhasznált prepress programok, a nyomtatási, illetve megjelenítési technológiák sokasága miatt szinte lehetetlen. Megpróbáljuk összefoglalni azokat a kritériumokat amelyek általában a prepress folyamatban szükségesek egy megfelelő nyomdakész anyag létrehozásához.

 

Nyomdakész anyagot a prepress folyamat eredményeként kapunk. Ez a gyakorlatban egy mindenki számára feldolgozható állományt jelent. Ma még elvétve találkozhatunk a hagyományos (analóg) eljárással dolgozó nyomdákkal, ahol a leadandó nyomdakész anyagot a PostScript állomány jelenti, de ezen kevés eset lassan, de biztosan ki fog halni. A PostScript állomány méretbeli és kezelési problémáit –, melyeket a mára gyakorlatilag támogatás nélkül maradt EPS állományok sem oldottak meg – a kétezres években végül a PDF szabvány nyomdaipari alkalmazása oldották meg.

 

A PDF formátum (Portable Document Format - hordozható állományformátum) elterjedése persze újabb problémákat szült, mivel az ilyen dokumentumok mérete ugyan lényegesen kisebb lett a PostScript állományokéhoz mérten, de olyan sajátos tulajdonságokkal is rendelkezhetnek, amire egy általános nyomtatásban nem igazán van szükség, vagy éppen használhatatlan, felesleges. Az ilyen multimédiás és interaktív objektumokat és tulajdonságokat mellőzve jött létre a kifejezetten nyomdai szabványként életre hívott PDF/X ISO szabványsorozata.

 

A szabvány fejlődését és a további munkát a GWG (Ghent PDF Workgroup) segíti, amelynek cégek, szervezetek és oktatási intézmények is a tagjai. A legismertebb nevek között található az Enfocus, az Adobe, az AGFA, a Quark, a callas software, az Esko, az EFI, a OneVision és persze még sokan mások. A szakma számára azonban ezek a nevek egyet jelentenek azzal a garanciával, hogy a szabványos PDF állományokat a fenti gyártók termékei megfelelően fogják kezelni.

 

A fentiek alapján tehát nyomdakész anyagnak olyan szoftverben kell készülnie, ami az adott PDF szabványokat ismeri. Nem mehetünk el amellett a jelenség mellett, hogy még ma is sokan kiadványszerkesztő szoftverként használnak olyan irodai szövegszerkesztőket (például: MS Word, LibreOffice Writer stb.), amelyek ugyan képesek PDF állományok létrehozására, de azok nem felelnek meg számos nyomdai, szakmai elvárásnak. Ezért ezen szoftverek alkalmazását nem javasoljuk, csak a nyers, betördelésre váró szöveg bevitelére.

 

A nyomdakész anyagról csak akkor beszélhetünk, ha két alapvető feltételnek eleget tesz. Az egyik ilyen az esztétikai követelmény, ami azt jelenti, hogy az adott PDF állomány a magyar helyesírási és tipográfiai szabályoknak megfelelő módon készült. A másik már technológiai kérdés. Az állománynak olyan PDF fájlnak kell lennie, amely tartalmazza a nyomda számára szükséges jeleket – amennyiben azt kérik – (passzerek, vágójelek, terhelési csíkok/négyzete, információs feliratok, hajtásjelek stb.) és a benne található anyagok a szükséges színtérnek megfelelően színmenedzsment rendszer használatával készültek, a dokumentum mérete pedig a megrendelteknek megfelel.

 

Ha ezek közül bármelyik feltétel nem érvényesül, akkor az anyagot már nem nevezhetjük nyomdakésznek. Sajnos a tipográfia sokszor háttérbe szorul és így boltokba kerülhet olyan termék is, ami a technikai paramétereket teljesítette, de esztétikailag kifogásolható.

 

A PDF állományokat ezért minden esetben ellenőrizni kell az elvárható korrektúrafordulók mellett, de azokon túl is! A nyomdakész anyag elkészültét segítheti a szakmailag felkészült grafikus, operátor vagy kiadványszerkesztő, aki a beépített preflight (ellenőrző) funkciókkal a nyitott állományokat is átellenőrizheti, így elkerülve az elkészült PDF állomány újraírását, vagy az abban való szerkesztést. Erre például használható az Adobe InDesign program Preflight funkciója, ami az Acrobat Professionalhez nagyon hasonló módon ellenőrzi le a nyitott dokumentumban található legkritikusabb tényezőket. Ilyen a fontok használhatósága, a képek színtere, a színre bontás, a színek száma, a súlyos szövegproblémák, mint a szövegtúlfolyás.

 

Az InDesign alkalmat ad a színterhelések ellenőrzésére is a monitoron. Erre a Flattener Preview nevű panellel kerülhet sor. Mióta a kiadványszerkesztő alkalmazásokban elérhetőek olyan grafikus effektek, amelyek átlátszósági tulajdonságokat is adhatnak egy-egy objektumnak, azok – rossz rétegsorrend esetén – szintén problémát jelenthetnek a nyomdakész PDF állomány esetében.

 

Erre szintén nyújt megoldást az InDesign a Flattener Preview segítségével. Ahogy nevük is mutatja ezek a modulok csupán megmutatják a problémát és azt a nyitott állományban nekünk kell kezelnünk. Ehhez hasonló ellenőrző megoldásokat a QuarkXPress is nyújt a Soft Proofing és az Overprint Control modul

 

segítségével. Természetesen mindkét szoftver támogatja a ICC színmenedzsmentet is, ami lehetőséget ad arra, hogy már a monitoron a nyomat várható színeit lássuk viszont. A nyitott állományok ellenőrzése gyakran nem nyújt teljes biztonságot a megfelelő anyagok elkészítéséhez. Ezért a PDF-et is érdemes ellenőrizni. A legtöbb grafikus cég rendelkezik az alapvető PDF kezelést és előállítást szolgáló Acrobat Professional programmal, ahol az egyszerű szövegcsere és a nyomdai (PDF/X) szabványok szerinti ellenőrzés is megoldható. Ezeket az eszközöket a Tools menüben a Print Production almenüben találhatjuk. Az itt található Output Preview alkalmas a színek számának, típusának, a színterhelések és a felülnyomásnak az ellenőrzésére. Kiválaszthatjuk a megjelenítendő színteret és szimulálható a papír színe is. Kalibrált monitoron ez mind nagy előnyt jelent a hibák elkerülésében. A Preflight almenüben található modul pedig kifejezetten a PDF/X szabványt is tartalmazza. Futtatásával a PDF állomány hibáit eleve kiküszöbölhetjük. A megtalált hibák nem mindegyikét lehetséges itt módosítani, de a felderített hibák javítható a grafikus cégnél, a nyitott állományban.

 

A PDF eredetileg az Adobe fejlesztése, de a nyomdai és prepress folyamatokban használt nyomdakész PDF esetében nem mehetünk el az Enfocus megemlítése nélkül. Ez a cég nagyon sokat tett hozzá a PDF szabvány fejlődéséhez. Nevéhez köthető a cPDF technológia, ahol a PDF munkafolyamat minden egyes fázisa dokumentált és követhető marad egy history (szerkesztési történet) segítségével. Az Enfocus több fontos szoftvert is ad a prepress folyamatban dolgozóknak. Az Instant PDF olyan standalone alkalmazás, amely a tervezők számára készült és PDF állományok előállítását segíti a folyamat elején.

 

A Pit-Stop szoftvercsalád a kifejezetten a nyomdai PDF kiszolgálás segítésére jött létre és az Adobe Acrobat beépülő moduljaként használható. Segítségével olyan szerkesztési feladatokat hajthatunk végre, ami a kiadványszerkesztő alkalmazások szabadságát idézi. Sok cég keresi a megoldást különféle ingyenes szoftverekben a házon belül készült PDF-ek nyelvi mutációjához. Ezek többnyire alkalmatlanok a feladatra és nyomdakész anyagok előállítására képtelenek. A PitStop erre is megoldást nyújthat, mivel nem csak a szöveg- és képcserét oldhatjuk meg benne, de egyúttal az szín- és a fontkezelést is a nyomdai szabványoknak megfelelően hajtja végre. Képes Bézier-görbék kezelésére, új objektumok létrehozására, transzparens objektumok kezelésére, színcsatornák beállításainak módosítására.

 

A PitStop a feldolgozás folyamatát erősíti olyan automatikus folyamatok használatával, mint a Global Change, ami az elkészült PDF dokumentumban hajt végre a kritériumok szerinti cserét. Dolgozhatunk PDF profilokkal, ahol előre definiált ellenőrzések hajthatók végre az Acrobat Professional-ben is megtalálhatónál jóval nagyobb pontossággal és beállítási lehetőségekkel. A PitStop Server változata olyan standalone alkalmazás, mely nagy mennyiségű dokumentummal képes dolgozni, kötegelt végrehajtással. Nagy mennyiségű PDF nyomdai, automatizált feldolgozásához kiváló eszköz lehet. Egy fontos és hatékony eszköz lehet a nyomdakész és helyes PDF állományok létrehozásában az Esko által forgalmazott Neo nevű szoftver, ami a PDF állományok szerkesztése mellett a Preflight funkciókkal is bőven rendelkezik.

 

Mindemellett biztosított az átjárhatóság a PitStop Professional felé. A gyakorlatban ez a Neo-ban végzett ellenőrzések automatizált végrehajtását jelenti a PitStop-ban.

 

A sokoldalas dokumentumok esetében az egyedi kilövések elkészítéséhez szükség lehet olyan digitális montírozó szoftverek használatára, vagy más cégeken keresztül történő igénybe vételére, mint a Pages, vagy az Imposition Studio. Az ilyen jellegű szoftverek az oldalak elrendezése, a megadott méretű ívekre történő beforgatásuk mellett alapvető hibák szűrését is elvégzik, de persze elsődleges feladatuk a végső nyomóforma készre montírozása.

 

A nyomdakész (hagyományos nyomtatásra szánt) PDF tehát:

 • az állomány a PDF/X szabvány szerint készült el
 • a helyesírási és tipográfiai szabályoknak megfelel
 • nem tartalmaz interaktív elemeket
 • nem tartalmaz beágyazott médiafájlok
 • a kívánt színtérnek (az esetleges színprofil hozzárendelve) megfelelően készült el
 • a direkt színek defeniáltak
 • a felülnyomott részletek ellenőrzésre kerültek
 • az alkalmazott betűtípusok beágyazottak
 • a szükséges kifutó (3-3 vagy 5-5 mm) biztosított
 • a szükséges passzerek, vágó- és hajtójelek, a színkalibrációs csíkok megtalálhatók
 • ha szükséges (amennyiben nem a nyomda végzi el), a kilövés megtörtént
 • az egyes oldalak mérethelyesek
 • a PDF-ben található képek a nyomtatási techológiának megfelelő felbontásúak

 

Az itt felsorolt tulajdonságok mindegyike az ismertetett programokkal ellenőrizhető az elkészült PDF állományon. A nyomdakész anyag létrehozásában minden körülmények között javasolható a grafikus, kreatív cégek és a nyomdai produkció folyamatos és kiegyensúlyozott kommunikációja! Fontos ez azért is, mert a kiadványok technikai különbözőségei mellett az egyes nyomdák gépparkjai és képességei is egyediek, amikre csak a nyomdáktól kaphatunk megfelelő választ. Ez jelentheti például, hogy a nyomda saját színprofilt definiált az általa használt gépekhez és ezért azzal érdemes előkészíteni a PDF állományokat mellett, hogy még ma is sokan kiadványszerkesztő szoftverként használnak olyan irodai szövegszerkesztőket (például: MS Word, LibreOffice Writer stb.), amelyek ugyan képesek PDF állományok létrehozására, de azok nem felelnek meg számos nyomdai, szakmai elvárásnak. Ezért ezen szoftverek alkalmazását nem javasoljuk, csak a nyers, betördelésre váró szöveg bevitelére.

 

A nyomdakész anyagról csak akkor beszélhetünk, ha két alapvető feltételnek eleget tesz. Az egyik ilyen az esztétikai követelmény, ami azt jelenti, hogy az adott PDF állomány a magyar helyesírási és tipográfiai szabályoknak megfelelő módon készült. A másik már technológiai kérdés. Az állománynak olyan PDF fájlnak kell lennie, amely tartalmazza a nyomda számára szükséges jeleket – amennyiben azt kérik – (passzerek, vágójelek, terhelési csíkok/négyzete, információs feliratok, hajtásjelek stb.) és a benne található anyagok a szükséges színtérnek megfelelően színmenedzsment rendszer használatával készültek, a dokumentum mérete pedig a megrendelteknek megfelel. Ha ezek közül bármelyik feltétel nem érvényesül, akkor az anyagot már nem nevezhetjük nyomdakésznek. Sajnos a tipográfia sokszor háttérbe szorul és így boltokba kerülhet olyan termék is, ami a technikai paramétereket teljesítette, de esztétikailag kifogásolható. A PDF állományokat ezért minden esetben ellenőrizni kell az elvárható korrektúrafordulók mellett, de azokon túl is!

 

A nyomdakész anyag elkészültét segítheti a szakmailag felkészült grafikus, operátor vagy kiadványszerkesztő, aki a beépített preflight (ellenőrző) funkciókkal a nyitott állományokat is átellenőrizheti, így elkerülve az elkészült PDF állomány újraírását, vagy az abban való szerkesztést. Erre például használható az Adobe InDesign program Preflight funkciója, ami az Acrobat Professional-hez nagyon hasonló módon ellenőrzi le a nyitott dokumentumban található legkritikusabb tényezőket. Ilyen a fontok használhatósága, a képek színtere, a színre bontás, a színek száma, a súlyos szövegproblémák, mint a szövegtúlfolyás. Az InDesign alkalmat ad a színterhelések ellenőrzésére is a monitoron. Erre a Flattener Preview nevű panellel kerülhet sor.

 

Mióta a kiadványszerkesztő alkalmazásokban elérhetőek olyan grafikus effektek, amelyek átlátszósági tulajdonságokat is adhatnak egy-egy objektumnak, azok – rossz rétegsorrend esetén – szintén problémát jelenthetnek a nyomdakész PDF állomány esetében.

 

Erre szintén nyújt megoldást az InDesign a Flattener Preview segítségével. Ahogy nevük is mutatja ezek a modulok csupán megmutatják a problémát és azt a nyitott állományban nekünk kell kezelnünk. Ehhez hasonló ellenőrző megoldásokat a QuarkXPress is nyújt a Soft Proofing és az Overprint Control modul segítségével. Természetesen mindkét szoftver támogatja a ICC színmenedzsmentet is, ami lehetőséget ad arra, hogy már a monitoron a nyomat várható színeit lássuk viszont.

 

A nyitott állományok ellenőrzése gyakran nem nyújt teljes biztonságot a megfelelő anyagok elkészítéséhez. Ezért a PDF-et is érdemes ellenőrizni. A legtöbb grafikus cég rendelkezik az alapvető PDF kezelést és előállítást szolgáló Acrobat Professional programmal, ahol az egyszerű szövegcsere és a nyomdai (PDF/X) szabványok szerinti ellenőrzés is megoldható. Ezeket az eszközöket a Tools menüben a Print Production almenüben találhatjuk. Az itt található Output Preview alkalmas a színek számának, típusának, a színterhelések és a felülnyomásnak az ellenőrzésére. Kiválaszthatjuk a megjelenítendő színteret és szimulálható a papír színe is. Kalibrált monitoron ez mind nagy előnyt jelent a hibák elkerülésében.

 

A Preflight almenüben található modul pedig kifejezetten a PDF/X szabványt is tartalmazza. Futtatásával a PDF állomány hibáit eleve kiküszöbölhetjük. A megtalált hibák nem mindegyikét lehetséges itt módosítani, de a felderített hibák javítható a grafikus cégnél, a nyitott állományban. A PDF eredetileg az Adobe fejlesztése, de a nyomdai és prepress folyamatokban használt nyomdakész PDF esetében nem mehetünk el az Enfocus megemlítése nélkül. Ez a cég nagyon sokat tett hozzá a PDF szabvány fejlődéséhez.

 

Nevéhez köthető a cPDF technológia, ahol a PDF munkafolyamat minden egyes fázisa dokumentált és követhető marad egy history (szerkesztési történet) segítségével. Az Enfocus több fontos szoftvert is ad a prepress folyamatban dolgozóknak. Az Instant PDF olyan standalone alkalmazás, amely a tervezők számára készült és PDF állományok előállítását segíti a folyamat elején. A Pit-Stop szoftvercsalád a kifejezetten a nyomdai PDF kiszolgálás segítésére jött létre és az Adobe Acrobat beépülő moduljaként használható. Segítségével olyan szerkesztési feladatokat hajthatunk végre, ami a kiadványszerkesztő alkalmazások szabadságát idézi.

 

Sok cég keresi a megoldást különféle ingyenes szoftverekben a házon belül készült PDF-ek nyelvi mutációjához. Ezek többnyire alkalmatlanok a feladatra és nyomdakész anyagok előállítására képtelenek. A PitStop erre is megoldást nyújthat, mivel nem csak a szöveg- és képcserét oldhatjuk meg benne, de egyúttal az szín- és a fontkezelést is a nyomdai szabványoknak megfelelően hajtja végre. Képes Bézier-görbék kezelésére, új objektumok létrehozására, transzparens objektumok kezelésére, színcsatornák beállításainak módosítására.

 

A PitStop a feldolgozás folyamatát erősíti olyan automatikus folyamatok használatával, mint a Global Change, ami az elkészült PDF dokumentumban hajt végre a kritériumok szerinti cserét. Dolgozhatunk PDF profilokkal, ahol előre definiált ellenőrzések hajthatók végre az Acrobat Professional-ben is megtalálhatónál jóval nagyobb pontossággal és beállítási lehetőségekkel. A PitStop Server változata olyan standalone alkalmazás, mely nagy mennyiségű dokumentummal képes dolgozni, kötegelt végrehajtással.

 

Nagy mennyiségű PDF nyomdai, automatizált feldolgozásához kiváló eszköz lehet. Egy fontos és hatékony eszköz lehet a nyomdakész és helyes PDF állományok létrehozásában az Esko által forgalmazott Neo nevű szoftver, ami a PDF állományok szerkesztése mellett a Preflight funkciókkal is bőven rendelkezik. Mindemellett biztosított az átjárhatóság a PitStop Professional felé. A gyakorlatban ez a Neo-ban végzett ellenőrzések automatizált végrehajtását jelenti a PitStop-ban.

 

A sokoldalas dokumentumok esetében az egyedi kilövések elkészítéséhez szükség lehet olyan digitális montírozó szoftverek használatára, vagy más cégeken keresztül történő igénybe vételére, mint a Pages, vagy az Imposition Studio. Az ilyen jellegű szoftverek az oldalak elrendezése, a megadott méretű ívekre történő beforgatásuk mellett alapvető hibák szűrését is elvégzik, de persze elsődleges feladatuk a végső nyomóforma készre montírozása.

 

A nyomdakész (hagyományos nyomtatásra szánt) PDF tehát:

 • az állomány a PDF/X szabvány szerint készült el
 • a helyesírási és tipográfiai szabályoknak megfelel
 • nem tartalmaz interaktív elemeket
 • nem tartalmaz beágyazott médiafájlok
 • a kívánt színtérnek (az esetleges színprofil hozzárendelve) megfelelően készült el
 • a direkt színek definiáltak
 • a felülnyomott részletek ellenőrzésre kerültek
 • az alkalmazott betűtípusok beágyazottak
 • a szükséges kifutó (3-3 vagy 5-5 mm) biztosított
 • a szükséges passzerek, vágó- és hajtójelek, a színkalibrációs csíkok megtalálhatók
 • ha szükséges (amennyiben nem a nyomda végzi el), a kilövés megtörtént
 • az egyes oldalak mérethelyesek
 • a PDF-ben található képek a nyomtatási technológiának megfelelő felbontásúak

 

Az itt felsorolt tulajdonságok mindegyike az ismertetett programokkal ellenőrizhető az elkészült PDF állományon. A nyomdakész anyag létrehozásában minden körülmények között javasolható a grafikus, kreatív cégek és a nyomdai produkció folyamatos és kiegyensúlyozott kommunikációja! Fontos ez azért is, mert a kiadványok technikai különbözőségei mellett az egyes nyomdák gépparkjai és képességei is egyediek, amikre csak a nyomdáktól kaphatunk megfelelő választ.

 

Ez jelentheti például, hogy a nyomda saját színprofilt definiált az általa használt gépekhez és ezért azzal érdemes előkészíteni a PDF állományokat.