Posner Károly Lajos, lovag

Pest, 1822. okt. 4. – Bp., 1887. dec 7.

a grafikai és papírfeldolgozó ipar úttörője

 

Párizsban könyvkötészetet tanult. Pesten 1854-ben könyvnyomdászati és litográfiai műintézetet alapított. Üzletkörébe felvette a papírkereskedelem, a könyvnyomdászat és könyvkötészet minden ágát. Trefort Ágoston ösztönzésére térképkészítéssel is foglalkozott.

 

F. m.

Az egyszerű könyvelés vezérfonalai (Pest, 1854);

Irodai napló mindennemű üzletágak számára (Pest, 1860);

A papírgyártás és könyvkötés (Bp., 1879).

 

Irod.

Hajnal Album (Pest, 1867).