Sokszorosító Ipar - 1944

Sokszorosító Ipar - 1944

A BUDAPESTI SOKSZOROSÍTÓK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA

 

".... A hagyományok ápolása talán egyetlen hivatási ágazatban nem vert olyan erős gyökeret, mint az iparosok között, de ezek között is elsősorban mi, sokszorosító iparosok, különös melegséggel és céltudatossággal ápoljuk tradícióinkat, mert tudatában vagyunk annak az őserőnek, mellyel a hagyományok minden nehézséggel felvérteznek bennünket.

 

Ez a kötelességérzet nem ismer akadályt. Kartársaink szükségét érezték, hogy a hagyománnyá vált elnöki üdvözlést a szokatlanul nehéz és komoly körülmények között se mulasszák el. Nemcsak az elöljáróság tagjai, hanem kartársaink közül is nagyon sokan jelentek meg az esztendő első napján a testület helyiségében, hogy kifejezzék jókívánságaikat Hollóssy János elnöknek, és hogy megjelenésükkel bizonyítsák azt a szoros, szinte benső kapcsolatot, amely a testület vezetősége és a tagok között fennáll.

 

Ezt fejezték ki az elhangzott beszédek is, amelyek egytől egyig elismerték azt az önzetlen és fáradhatatlan munkásságot, melyet az elnök a testület érdekében az elmúlt évben is kifejtett......"

 

A kiadvány a Magyar Nyomdász Társaság által létrehozott KÖNYVDIGITALIZÁLÁS programja keretei között készült el.

 

Köszönjük támogatóinknak, tagjainknak, akik hozzájárulásukkal, támogatásukkal lehetővé tették a kiadvány digitális formátumban való megjelenését.

 

Őrizzük meg szakmai örökségünket!!

Csatolmány: