Szathmári Pap Sándor

Kolozsvár, 1697 – Kolozsvár 1745. jan. 25.

nyomdász

 

Iskoláit Kolozsvárott végezte s ugyanott tanulta egyúttal a nyomdászatot is. Miután teológiai vizsgáit letette s nyomdászlegénnyé szabadult fel, a lőcsei Brewer-nyomdába szegődött, majd külső országokba vándorolt. 1726-ban Amszterdamban, 1727-ben Franekerben, 1729-ben Utrechtben, majd Halléban iratkozott be az egy.-re. 1731-ben hazatért és átvette a kolozsvári kollégium nyomdájának vezetését.

 

Mint nyomdász a betűmetszésben és öntésben is nagy gyakorlatra tett szert, maga is készített matricákat. Korán megrokkanva, 1744-ben visszavonult a nyomdászmesterségtől. Egyike volt a legképzettebb nyomdászainknak.

 

Irod.

Ferenczi Zoltán: A kolozsvári nyomdászat története (Kolozsvár, 1896).