Szenczi Kertész Ábrahám

Szenc, ? – Nagyszeben, 1667 tavasza

nyomdász

 

A mesterséget valószínűleg Leydenben, az Elzevirek műhelyében tanulta. 1640-ben a váradi ref. egyház által felállított nyomda vezetője volt. A nyomdát, elsősorban Bethlen István támogatásával az Elzevirektől hozatott betűkkel látta el. 1660-ban a város török kézre jutásakor a nyomdát Kolozsvárra menekítette, majd 1662-ben Nagyszebenben állította fel.

 

Műgonddal készült, szép nyomású könyvei kiemelkednek a kor mo.-i terméséből.
A nyomtatás terén szerzett érdemeiért II. Rákóczi György 1648-ban nemességet adományozott neki. Legismertebb kiadvány a Károlyi Gáspár bibliafordításának új kiadása, a Váradi biblia (1661, egyes adatok szerint 10 000 példányban jelent meg). Nyomását Váradon kezdte, de más Kolozsvárt fejezte be.

 

Irod.

Naményi Lajos: A nagyváradi nyomdászat története (Magy. Könyvszle, 1901).