Szolid növekedést mutat a Messe Düsseldorf csoport mérlege

430 millió euróra emelkedett a konszolidált árbevétel
Terven felüli a Messe Düsseldorf GmbH 400 millió eurós árbevétele
Bővült a nemzetközi portfólió
Jelentős szerepvállalás India ígéretes piacán
Indul a déli vásárkapu és az 1. pavilon újjáépítése

A Messe Düsseldorf csoport 2016-ban is megingathatatlanul őrizte vezető szerepét a saját vásárterülettel működő vásártársaságok nyereségességi rangsorában. A csoport konszolidált árbevétele a vásárok rendezési gyakoriságából eredően
rendezvényekben gazdag 2016-os évben mintegy 430 millió euró volt (az előző évi 302 millió eurót követően). A Messe Düsseldorf GmbH 400 millió eurónyi árbevétele mintegy öt százalékkal haladta meg a tervezettet (az előző évi 243 millió eurót
követően). Ebből 33 millió euró Németországon kívülről származott (az előző évi 40
millió eurót követően). A vállalat éves adózott eredménye 2016-ban meghaladja a 65 millió eurót (az előző évi 31 millió eurót követően). A 2017-es tervek között
szerepel az akár 6,5 millió eurós osztalékfizetés is, amelynek végleges mértékét a
vállalat szervei 2017 második negyedévében, a végleges mérlegadatok
ismeretében határozzák meg.
A konszern operatív külpiaci üzleti volumene a Brnói Vásártársaság értékesítése, valamint a tartósan nehéz orosz gazdasági helyzet és Kína lelassult növekedése tükrében átmenetileg 63 millió euróra csökkent (az előző évi 100 millió eurót
követően). „Nemzetközi rendezvénykínálatunk stratégiai fejlesztésének
köszönhetően 2015-ben még a konszolidált árbevétel több mint 30 százaléka
származott Németországon kívülről” – állapította meg Werner M. Dornscheidt, a Messe Düsseldorf GmbH ügyvezetésének elnöke. „Ezt a szintet kell tehát a
következő évek során ismét elérni, majd a »Messe Düsseldorf 2030« vállalati
stratégiánk keretében fokozatosan emelni” – nyilvánította ki a düsseldorfi vásár-igazgató a céljait. „Csak így vagyunk képesek ellentételezni a belföldi árbevételünk
ingadozását és biztosítani a vállalatcsoport árbevételének folyamatos növekedését.”
A világméretű terjeszkedési stratégia alapjait a vállalat mind szervezési, mind
tartalmi tekintetben azzal fektette le, hogy a nemzetközi tevékenységét a vezető düsseldorfi világvásárok márkájával fémjelezve négy globális portfólióba tagolta.
„Az országokon átívelő, kölcsönösen előnyös szinergiáknak köszönhetően a kiállítók és a látogatók még inkább élvezhetik az egész világpiacra kiterjedő szakmai
hozzáértésünk és a helyi piaci ismereteink előnyeit.” Werner M. Dornscheidt a siker további garanciáját látja a nemzetközi értékesítés fejlesztésében olyan ígéretes
piacokon, mint India, Algéria vagy Irán. A jelentős gazdasági növekedést mutató térségek gyors feltárásában a külpiaci szakértő a világméretű kapcsolatrendszerben és a helyi szolgáltatókkal ápolt együttműködésben bízik.
Változatlanul Oroszország a Messe Düsseldorf vásártársaság legnagyobb
forgalmat adó külpiaca
A globális portfólió stratégiai fejlesztésével összpontosítanak a jövő piacaira
A vállalatcsoport 2016-ban Németországon kívül elért összesen 63 millió eurónyi árbevételéből 25 millió euró származott Oroszországból, 15,5 millió Kínából, 6,5 millió Szingapúrból és 4,3 millió az Amerikai Egyesült Államokból. A Messe Düsseldorf összesen 63 saját és társult rendezvényt valósított meg Németországon kívül az elmúlt évben, 2017-re pedig 55 rendezvényt és részvételt terveznek.
A válság ellenére a legnagyobb árbevételt adó külpiac mind a vállalatcsoport, mind a düsseldorfi vásártársaság részéről Oroszország. Innen származik a düsseldorfi vásártársaság külföldi árbevételének 58 százaléka. Szintén fontos külpiac Kína 14 és India a külföldi árbevétel 8 százalékával. A vásártársaság mindenekelőtt Indiában, a világ egyik leggyorsabb ütemben bővülő nemzetgazdaságában fejleszti
folyamatosan a jelenlétét új rendezvényekkel. 2016-ban az új FoodPex India
egészítette ki a PackTech India szakvásárt, amelyet 2017-ben az új koncepcióval bemutatkozó pacprocess INDIA vált fel. Szintén 2017-ben jelennek meg további új vásárok is az indiai szubkontinensen: Új-Delhiben a glasspex India szakvásárral párhuzamosan nyitja meg először kapuit februárban a glasspro INDIA, és csupán néhány nappal később nyit az új munkavédelmi és egészségügyi szakvásár, az INOS+H Expo is. A nemzetközi növekedést minden tekintetben előkészítették.
„Célunk az, hogy világszerte minél átfogóbb szolgáltatást nyújtsunk
megrendelőinknek” – nyilatkozta Werner M. Dornscheidt. „Világméretű jelenlétünk terjesztésével egyúttal a nemzetközi kiállítók és látogatók részarányát is erősíteni kívánjuk a vezető düsseldorfi világvásárokon.”
A 2016-os üzleti évben a düsseldorfi vezető világvásárok erős nemzetközi részvételt és biztos árbevételt mutattak
A düsseldorfi hazai pályán elért eredmények igazolják a vállalati stratégia
helyességét. 2016-ban a nemzetközi kiállítók aránya a saját rendezésű düsseldorfi szakvásárokon átlagosan 70,5 százalékkal ismét szignifikánsan magas volt (az
előző rendezvényeknél ez az átlag 69,8 százalékos volt). Mindenekelőtt a ProWein és a MEDICA büszkélkedhet kiemelkedő (84, illetve 77 százalékos) nemzetközi részvétellel. A látogatók körében szintén, átlagosan 42 százalékra emelkedett a Németországon kívülről érkezők aránya (az előző rendezvényeken ez az érték 39,3 százalékos volt). A legnagyobb külföldi látogatottságot a drupa érte el 75
százalékkal, majd a glasstec következett 70 százalékban külföldi látogatókkal. „A vezető düsseldorfi világvásárokat kiemelkedő nemzetközi részvétel jellemzi” – hangsúlyozta Werner M. Dornscheidt. „Ezt a bemutatott ágazatok döntésért felelős vezetői is tudják.”A vásárigazgató adatai szerint ezért kiemelkedően magas a
látogatók szakmai színvonala is az egyes szakvásárokon. „A drupa esetében
például a látogatók mintegy 75 százaléka volt vezető, így döntő szerepük volt a
vállalati beruházásokban.”
A múlt év legnagyobb árbevételt hozó rendezvényei közé tartozott a drupa, a K, a MEDICA, a boot, a ProWein, a wire és a Tube seregszemléje. A Düsseldorfi
Vásárvárosban 2016-ban összesen 31 rendezvényt tartottak (az előző évi 29-et követőn). Ezek közül 19 volt saját és 12 partner- illetve vendégrendezvény. A düsseldorfi szakvásárokon mintegy 32.100 kiállító és 1,6 millió látogató vett részt, megerősítve ezzel a szakvásárok jelentőségét a marketing eszköztárában.

Napjainkban a szakvásárokon találkoznak a világgazdaság szereplői
A düsseldorfi vezető világvásárokon tapasztalható nemzetközi részvétel erősödése a vásárok elmúlt 15-20 évben tapasztalt változásait tükrözi. A vásárszervezés olyan ágazattá fejlődött, amely egyrészt valamennyi földrészen jelen van, másrészt
az ágazat szereplői világszerte részt vesznek a szakvásárok témaköreinek
kialakításában, miközben a vezető világvásárok egyre inkább a globalizált gazdaság találkozóhelyévé válnak.
Emellett maguknak a szakvásároknak is megváltozott a jellege. Az egyes ágazatok vezető világvásárai egyre inkább az ismeretek nemzetközi megosztásának és a piaci szereplők közötti eszmecserének adnak színteret – a tudományos világtól az induló kisvállalkozásokon át a világméretű tevékenységet folytató konszernekig. „Ebből következően a nemzetközi tevékenység kiterjesztésére irányuló
tevékenységünket a »Messe Düsseldorf 2030« stratégiává fejlesztettük tovább, amellyel következetesen állítjuk vállalkozási tevékenységünk előterébe a
világméretű portfólió kiterjesztését és a nemzetközi értékesítés erősítését.
Emellett – és ez számukra kiemelten jelentős – tovább dolgozunk a düsseldorfi
rendezésű vezető világvásáraink minőségének további fejlesztésén” – mondta el
Werner M. Dornscheidt.
A rendezvények tartalmi fejlődése emellett a gazdaság és az élet valamennyi
területén mutatkozó és terjedő digitalizáció jegyében zajlik. Werner M. Dornscheidt ebben kihívást, egyúttal pedig lehetőséget lát a vásáripar egészére nézve:
„A digitális átalakulás minket vállalatként érint, de ugyanúgy érinti ügyfeleinket is, mindenekelőtt a gépgyártás területén. Ezen a téren további szolgáltatásokat
teremtünk. Számunkra azonban ez a változás a »vásárok« lényegét is erősíti – az emberek közötti találkozást és az eszmecserét.”
Megkezdődhet a déli vásárkapu és az 1. vásárcsarnok újjáépítése
A vállalati koncepció szerves része a vásárváros korszerűsítésére irányuló átfogó elképzelés, amely a vásárváros valamennyi csarnokára és konferenciatermére is kiterjed. A 2016-os év magabiztos eredményei ehhez további pénzügyi alapot
biztosítanak. Az elmúlt évekhez hasonlóan az operatív tevékenységből származó készpénzbevételek túlnyomó részét a Düsseldorfi Vásárváros korszerűsítésére
fordították. A vállalat 2016 végéig a 19 vásárcsarnokból konkrétan 11-et teljesen újjáépített vagy felújított. Az 1. csarnok újjáépítése (ami a jelenlegi 1. és 2.
csarnokot jelenti) az interpack 2017 után kezdődik. Szintén megszületett a
jóváhagyás a CCD Süd kongresszusi központ átalakításának indítására. A
közvetlenül a Rajna partjára tervezett új és csúcsmodern vásárkapuval a Messe Düsseldorf vásártársaság kitüntetett helyen egy építészetileg is kiemelkedő,
jelzésértékű műtárgyat teremt, amely egyúttal a funkcionális követelményeknek is messzemenően megfelel. A Messe Düsseldorf vásártársaság a vásárváros
felújításának befejezését 2030-ra tervezi. Az átépítések és újjáépítések tervezett beruházási összege mintegy 636 millió euró. A vásártársaság valamennyi
beruházást saját forrásból fedez.

Kitekintés 2017-re
„A költségek meggyőző kordában tartásával és támogatásoktól mentes
működéssel tudtuk növelni az eredményünket 2016-ban. Nagyon elégedettek vagyunk” – hangsúlyozta Werner M. Dornscheidt. A 2017-es évben a Messe
Düsseldorf GmbH mintegy 300 millió eurónyi árbevétellel számol. Az operatív cashflow pozitív mérlege 2017-ben is biztosítja a vásárváros optimalizálásának
folytatását és az új építéseket.
Jól bevált a vezető, düsseldorfi helyszínű világvásárok továbbfejlesztése és
újrapozícionálása; ezt ékesen példázza a drupa, amely növekedéssel kecsegtető, jövőbemutató témákra, mint például a 3D nyomtatásra vagy a funkcionális
nyomtatásra helyezi a hangsúlyt. 2017 teljes egészében a (2017. május 4-10. között rendezett) interpack jegyében zajlik. Nincs még egy olyan szakvására ennek az iparágnak, amely a teljes értékláncot ilyen részletességgel képezné le az egyes termelő ágazatokat kiszolgáló, testre szabott és innovatív megoldásokkal az
élelmiszerektől az italokon, édesipari és sütőipari, gyógyszeripari és kozmetikai
termékeken át a nonfood-ig bezárólag. Az összetartozásuk kiemelése - az egységes és az egész világra kiterjedő márkastratégia keretében - „interpack alliance“
márkajelzéssel fogják össze a csomagolás és feldolgozás területéhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeket. Az interpack szakvásárra minden hely elkelt.
A mintegy 2.700 kiállító hozzávetőlegesen 170.000 látogatóra számíthat.