Tekercsofszetgépek nedvestőművei

Tekercsofszetgépek nedvestőművei

Az ofszetnyomtatásnál, ellentétben más nyomtatási eljárásokkal, a nyomtatási folyamat zavarmentes lebonyolításának előfeltétele a megfelelő nedvesítőrendszer alkalmazása, valamint a festék/víz egyensúlyi állapot beállítása és állandó szinten tartása.

 

A korszerű tekercsofszetgépek nagy nyomtatási sebessége általában kedvező hatású a nedvesítővíz eloszlatására a nedvesítőműben és a nyomóformán, mivel a nedvesítő vízfilm elpárolgására rövidebb idő áll rendelkezésre.

 

A nagy sebességű nyomtatás során a lemezhenger körül egy zárt, nedvességben gazdag burok keletkezik, amely a nyomtatási folyamat során a nedvesítővíz párolgását meghatározott s technológiailag jelentéktelen értéken tartja.
A tekercsofszet-nyomtatásnál az utóbbi években a nedvesítésből származó problémák jelentősen csökkentek, mivel előtérbe került a nagy színintenzitású nyomdafestékek alkalmazása, amely kevesebb festékfelhasználást és ezáltal kevesebb nedvesítővíz-adagolást tesz lehetővé.

 

A nedvesítővíz hatásának mértékét a higroszkópos tulajdonságú papírpályára megfelelő nyomóforma kiválasztásával és a nedvesítővíz adalékok felhasználásával csökkenteni lehet. A nedvesítővízbe bevitt alkoholadalék jelentős mértékben csökkentheti a felhordott nedvesítővíz mennyiségét, és ezáltal csökken a papírpályára kerülő nedvesítővíz mennyisége is.

 

A tekercsofszet-nyomtatás nedvesítőrendszereinek követelményei a következők:
- a nedvesítőmű és a vízadagolás a különböző papírpálya szélességekhez gyorsan és pontosan állítható legyen;
- az adagolt nedvesítővíz mennyisége a nyomógép teljes szélességében, fokozat nélkül szabályozható legyen;
- a gép szélességében egyidejűleg végzett vízadagolás fokozat nélküli legyen, és a növekvő nyomtatási sebességnek megfelelően változzon;
- a nedvesítőrendszert keringtető- és vízszűrő berendezéssel is fel kell szerelni;
- a nedvesítőrendszer megbízhatóan dolgozzon, tisztítása legyen egyszerű.

 

A tekercsofszet-nyomtatásnál a következő (egymástól bizonyos részletekben eltérő) nedvesítőrendszerek kerülnek alkalmazásra:
- a nedvesítővíz-felhordás a nyomóformával érintkezésben lévő nedvesítővíz-felhordó hengerekkel;
- a nedvesítővíz-felhordás a nyomóformára a festékezőművön keresztül;
- a nedvesítővíz-felhordás a nyomóformára érintkezés mentesen, ún. vízpermet segítségével.

 

Permetező rendszerű nedvesítőművek tekercsofszetgépeken

 

A nedvesítőmű részei a víztank, az ehhez tartozó szűrő és pumpa, valamint a gépváz a pergetőtányérokkal. A vízpumpa a nedvesítővizet, amely esetleg alkoholadalékot is tartalmazhat, a pergetőtányérokhoz továbbítja. Egy beépített nyomásfokozóval lehet az egyenletes víznyomást beállítani a gép sebességétől és a nedvesítővíz nívójától függetlenül.
A nedvesítővíz-mennyiség sávonként vagy a gép teljes szélességében a pergetőtányérokból kibocsátott vízpermet mennyiségén keresztül könnyen és gyorsan szabályozható. A rendszer előnye, hogy a nedvesítővíz-mennyiség pontosan beállítható. A pergetőtányérokból a vízcseppecskék a centrifugális erő következtében közel azonos nagyságban repülnek át a nedvességfelhordó hengerre. A bevezetőtányérokon lévő nyílás változtatásával a vízcseppecskék nagysága változtatható. A pergetőtányérokat végtelenített heveder segítségével külön motor hajtja

 

A Lithomatic-Jet-Air nedvesítőrendszer

 

A svéd Nohab cég által szabadalmaztatott nedvesítőrendszer nedvesítővályújában egy különleges felületi bevonattal ellátott adagolóhenger van. A nedvesítővizet fúvólevegő segítségével érintkezés mentesen viszik át a nedvesítőmű dörzs hengerére. A nedvesítővíz-mennyiség sávonként a levegőnyomás állításával szabályozható. A gép sebességétől független adagoló hengerhajtás lehetővé teszi, hogy az átvitt nedvesítővíz mennyiségét a nyomógép sebességének megfelelően állapítsák meg. A nyomóformára a nedvesítővizet különleges bevonattal ellátott nedvesség-felhordó henger továbbítja. Különböző papírpálya-szélességeknél a vízátfújó fúvókákat a szükséges mértékben ki lehet kapcsolni. A légfúvókák kb. 0,25-0,8 bar légnyomással dolgoznak.
Az érintkezésmentes nedvesítővíz-átvitel előnye, hogy megakadályozza a nedvesítőrendszer elszennyeződését. A nagy teljesítményű tekercsofszetgépekhez ún. sebességkiegyenlítő tulajdonságú nedvesítőművet kell alkalmazni. Ez azt jelenti. hogy a nedvesítőrendszerek a különböző gépsebességekkel szinkronban legyenek. A különböző kísérletek és kutatások alapján megállapítható, hogy különösen a hagyományos nyalóhengeres nedvesítőműveknél növekvő gépsebesség esetén a folyamatos víztovábbításban zavarok keletkeznek.

 

A gyorsan forgó duktorhenger több vizet emel ki a vízvályúból, és a nagy sebesség miatt a víznek kevesebb ideje van a visszafolyásra. Másrészt a nagy gépsebesség miatt a nyomóformán lévő nedvesítővíznek kevesebb idő alatt kell elpárolognia. Ez azt jelenti, hogy növekvő gépsebesség esetén a festék/víz egyensúlyi állapot biztosításához a nedvesítővíz-mennyiséget csökkenteni kell, csökkenő gépsebesség mellett pedig az átvitt nedvesítő mennyiségét kell növelni.
A korszerű nedvesítőművekhez a különböző gépsebességek esetén szükséges nedvesítővíz mennyiségét a nedvesítőművek automatikusan kiegyenlítik, és így a már egyszer beállított festék/víz egyensúlyt nem kell a gépmesternek állandóan korrigálnia. Az optimális nedvesítés és az ehhez szükséges nedvesítővíz-mennyiség még számos egyéb tényezőtől is függ, mint pl. a nyomógép és a gépterem hőmérsékleti viszonyai, valamint a különböző papír-és festéktulajdonságok.

 

Nedvesítőművek kiegészítő berendezései

 

Központi vízszolgáltató berendezések

 

A korszerű tekercsofszetgépekhez szabályozható és zavarmentesen üzemelő, zárt rendszerű hűtővíz-cirkuláltató berendezések szükségesek, amelyek három fő feladata:

 

- a szárítóberendezés után lévő hűtőhengerek szabályozott hőmérsékletű vízellátása;
- a festékezőműben lévő dörzs hengerek szabályozható hőmérsékletű vízellátása;
- a nedvesítéshez szükséges vízmennyiség biztosítása és keringtetése, azonos hőmérsékleten.

 

A központi vízszolgáltatásra több nyomógép is rákapcsolható, ettől lényegesen nem függ a pumpák és hűtőgépek kapacitása. A hűtési körfolyamat teljesen zárt. A hűtővízhez egy különleges víz oldható anyagot kell hozzáadni, amely megakadályozza a vezetékek korrózióját.
Ajánlatos a hűtőrendszer vizét évente lecserélni, és a vezetékbe új védőanyagot juttatni, ezáltal a korrózióvédelem hatékonyabb lesz. A kiegyenlítőtartályok két kamrából állnak, az egyik feladata a hideg víz, a másiké a visszafutó meleg víz felfogása. Megfelelő teljesítményű szivattyú végzi a felmelegedett hűtővíz visszajuttatását a hűtőgépbe. Rossz vízminőség és alacsony külső hőmérséklet esetén a ventilátorokkal végzett léghűtés nem okoz zavarokat és váratlan javítási munkálatokat.

 

A hűtőrendszerhez szükséges áramfelhasználást az üzemi körülményektől függően lehet csak meghatározni. Megfelelő keménységű víz esetén (6-10 Nk°) a felmelegedett, visszafolyó víz a hűtőtoronyból ismét a meleg részre folyhat vissza, majd ezután ismét a hűtőtoronyba kerül. Ezzel a rendszerrel a körfolyamat záródik. A hideg részben elhelyezett kiegyenlítőtartályokban a víz hőmérséklete 8-10 °C között van. Ebből a kiegyenlítőtartályból három szivattyú segítségével kerül a hűtővíz a hűtőhengerekhez, a festékezőmű dörzs hengereihez, ill. a központi nedvesítővíz-ellátó berendezéshez.

 

A nedvesítővíz feladata és tulajdonságai

 

A nedvesítővíznek és a vele állandó kapcsolatban lévő nyomdafestéknek - a nyomtatási folyamat során - igen sok, egymásnak gyakran ellentmondó feltételnek kell eleget tennie.
A víznek és a festéknek egyrészt taszítania kell egymást, hogy a nyomóforma szelektív nedvesítése létrejöjjön, másrészt bizonyos fokú emulziónak" is ki kell alakulnia, hogy bizonyos folyamatok (pl. a festékleemelés) megtörténjenek. Vizsgálatok bizonyították, hogy a festék vízfelvétele elérheti a 30%-ot is - ez azonban már károsan hat a nyomtatás minőségére.
A felhordóhengereken mért 8-10 %-os víz a festékben" emulzió észlelésekor beszélhetünk a festék/víz egyensúlyi állapot eléréséről. Mivel ez a jelenlegi üzemi gyakorlatban nem mérhető, így ennek az állapotnak az ellenőrzését csak a gépmester gyakorlata biztosíthatja.
A nedvesítővíznek számos feltételnek kell eleget tennie.

 

Ezek:
- a víz keménységi értéke,
- a nedvesítővíz pH-értéke.
- mikroorganizmusok jelenléte,
- adalékanyagok alkalmazása.
- alkohol alkalmazása.

 

A túl kemény víz a nyomtatás során a következő problémákat okozhatja:
- a festékezőhengerek kopaszodása,
- a festék túlzott mértékű rakódása,
- a rácstónusértékek becsukódása,
- zavarok a nedvesítővíz-adagolásban,
- tónusnyomásnál sablonképződés.

 

Ofszetnyomtatásnál 1-15 °dH keménységű víz használata a célszerű. Az alkalmazott adalék típusának kiválasztása előtt célszerű a víz keménységét megvizsgáltatni, és a mért adatot a felhasználás során figyelembe venni. A gyártó cégek a különböző vízkeménységekhez más-más nedvesítővíz-adalékokat javasolnak.

 

Mikroorganizmusok a nedvesítővízben

 

A nedvesítővíz mikroszkopikus méretű gombákat és baktériumokat tartalmaz. Ezek túlzott elszaporodása káros jelenség. Ennek elkerülésére a nedvesítőadalékok speciális hatóanyagot tartalmaznak, de fontos teendő a víztartályok és a csövek rendszeres tisztítása is.

 

A pH-érték

 

A pH-érték a nedvesítőfolyadék savas vagy lúgos tulajdonságaira utal. A pH-érték a víz hidrogénion-koncentrációjának negatív logaritmusa. A pH-értéket 1-14-ig terjedő skálán szokás megadni, ahol is
1- 7 = savas tartomány (1 felé növekvően)
7 = semleges pont
7-14 = lúgos tartomány (14 felé növekvően).

 

Ofszetnyomtatásnál a nedvesítővíz pH-értékét célszerű az 5,5-6 tartományban biztosítani.

 

pH 5 alatt jelentkező nehézségek:
- festékszáradási problémák,
- fémfestékek alkalmazásánál oxidációs jelenségek,
- a nyomólemez tartóssága jelentősen csökken. pH 5 felett jelentkező nehézségek:
- erős emulgeálódás, nem rajzi elemeken fátyol" -képződés (tónolás),
- festékrészecskék kicsapódása a nedvesítőműben. A megfelelő pH-érték biztosítását a nedvesítőadalékokba beépített ún. pufferanyagok végzik. A nyomtatás során feltétlenül szükséges a pH-érték folyamatos ellenőrzése. Ez indikátorpapírokkal vagy elektronikus mérőműszerrel történhet.

 

Az alkohol szerepe

 

Az alkoholadalék alkalmazása a következő előnyöket jelenti a nedvesítésnél:
- Az alkoholadalék csökkenti a nedvesítővíz felületi feszültségét, így csökkenthető a nyomólemez nedvesítéséhez szükséges nedvesítővíz mennyisége.
- Az alkoholadalék gyorsítja a nedvesítővíz párolgását így kevesebb kerül a gumikendőn keresztül a papírra.
- Az alkoholadalék csökkenti az emulzióképződés mértékét.
- Javulnak a nyomtathatósági tulajdonságok, növekszik a nyomat fényhatása.

 

- A festék/víz egyensúlyi állapot hamarabb elérhető. A korszerű ofszetnyomtatásnál általában az izopropil alkoholt alkalmazzák 7-12%-os arányban. A pontos adagolás csak automata berendezéssel lehetséges. Szükséges még a nedvesítőfolyadék hűtése is, hogy a túlzott alkoholpárolgás csökkenthető legyen.
Napjainkban már alkalmaznak alkoholhelyettesítő adalékokat is, amelyek segítségével alkoholos nedvesítőműveken lehetséges alkohol nélkül nyomtatni. E törekvések azért fontosak, mivel az alkohol hosszú távú használata a legújabb kutatások szerint káros lehet az egészségre.

 

Magyar Nyomdász Társaság - Könyvdigitalizálási program
Célunk, hogy a megmentsünk a nyomdaipari szakkönyveket, kiadványokat, újságokat és mindenki számára elérhetővé váljanak. A 21. század technikáit használva a legmodernebb szoftverek segítségével olvashatják az elkészült szakmai anyagokat.
Szilágyi Tamás: Ofszetnyomtatás kézikönyve Forrás: Szilágyi Tamás - Ofszetnyomtatás kézikönyve
Megjelent: 1996
Oldalszám: 207 old.
ISBN 963 04 7056 X
A szedés és nyomtatás a Mesterprint Kft (96.0347) munkája