Többszínnyomó ofszetgépek átadórendszerei

Többszínnyomó ofszetgépek átadórendszerei

Dobos átadási megoldások:

  • az átadódob átmérője megegyezik az ellennyomó henger átmérőjével,
  • az átadódob átmérője kétszerese vagy háromszorosa az ellennyomó henger átmérőjének,
  • a dobhengerek átmérője különböző.

 

Láncos megoldás:
- láncos ívfogós megoldás. amely az íveket az ellennyomó hengertől ellennyomó hengerig továbbítja. Az egyes nyomóművek között az ív továbbítására olyan átadórendszer szükséges. amely az elkenődés veszélyét a minimumra csökkenti illetve megszünteti.
Összehasonlítva az egyes megoldásokat az átadódobok egyenes vonalú elrendezésekor nagyobb a lehúzódás és kenődés veszélye a gyakori ívmeghajlás miatt Két nyomómű között az ellennyomó henger átmérőjénél a kétszer nagyobb átadódob előnyösebb, mivel a dob palástjára jól felfekszik a nyomott ív.

 

Az átadódobokon elhelyezett ívterelő kerekek nehezen állíthatók, és az egyes kerekek között az ív megtörik, valamint elkenhetik a friss nyomatot. Egyes képi motívumok vagy nagy, összefüggő felületek nyomtatásakor ez a megoldás nem ad kifogástalan minőséget.
Az átadódobos megoldás újabb kiviteli formája, mikor az átadóhengereken lévő különböző rugalmas kitámasztásokon az ív kenődés mentesen továbbítható (speciális papír, műanyag, drótspirál bevonat).

 

A szerkezet a rajzi elemek helyzetének megfelelően állítható, ezenkívül a zárt dob előnye a nyugodt ívfelfekvés is. Légpárnás megoldású szerkezetek is ismeretesek.
A láncos ívátadás hátránya, hogy a továbbítás közben az ívek megtörhetnek, és ezáltal elkenődhetnek. A láncos megoldásnál is két dob szükséges a lánc vezetéséhez. A dob viszonylag magas elhelyezése és az ezzel járó meredek továbbítási szakasz az ívek betörését okozhatja. A nyomott ív hátsó szélét különleges lefúvó berendezéssel kell fékezni, de ez nem mindig előnyös az íváramra. A lánc megnyúlása illeszkedési nehézségeket okozhat.
Az íváram kivitelezése szempontjából nem elhanyagolható szempont, hogy a láncos vagy az átadódobos szerkezet elhelyezése mennyire teszi lehetővé a gumikendős henger, ill. ellennyomó henger hozzáférhetőségét és a festékező- és nedvesítőmű kezelhetőségét.

 

Különleges ívátadási megoldást igényelnek azok az átállítható nyomógépek, amelyeken egy oldalon több színt vagy elő- vagy hátoldalt lehet nyomni. A fordítószerkezet egy- vagy többszínes gépen különféle variációs megoldásokat tesz lehetővé.

 

Az illeszkedésbiztos íváram a kétszínes nyomógépen elő- és hátoldal nyomtatásakor a következő. A berakóasztaltól az ív közvetlenül az első nyomómű ellennyomó hengerére kerül . Végbemegy az első oldal nyomtatása, és az ívet az átadóhenger veszi át . A következő átadáskor az ív a kétszeres átmérőjű, két ívfogósorral ellátott átadódobra kerül.
A dobhengeren az ív hátsó élét az ívméretre beállított szívókák leszívják. Az ív az átadódobra jól kifekszik. Ez az előfeltétele az illeszkedéspontos elő- és hátoldalnyomásnak.

 

Az ív első részét a dobhenger nem adja át a fordítóhengernek, hanem továbbhalad , mikor az ív hátsó része megfelelő helyzetbe kerül, a fordítóhenger ívfogása az ív hátsó részét megfogja, ezzel egy időben a szívókák az ívet elengedik Az átadóhenger ívfogó része az ívet rögzíti , majd átadja a második nyomómű ellennyomó hengerének , végül a hátoldal nyomtatása után a kirakás következik.
A kinyomott íveket minden íves ofszetnyomó gépen ún. láncos ívfogórendszer rakja oszlopba.

 

A kirakó minőségét több szempontból értékelhetjük, ilyenek: a kinyomott ívet milyen helyzetben veszi át az ellennyomó hengertől az ívfogó, milyen hosszú az ív útja a kirakóban (ez elsősorban a festékszáradás miatt érdekes), milyen rendszerek biztosítják a kenődésmentes ívkirakást. Az elektrosztatikusan feltöltött ívek zavarmentes kirakását különböző ionizáló-berendezések könnyítik meg.

 

Az olyan műszaki megoldású kirakó, amely már akkor átveszi az ívet, mielőtt a vége kinyomásra kerülne, nehézségeket okozhat. Az ív vége hosszú ideig a gumikendős hengerre tapad. A gumikendőről való hirtelen elválás hatására az ív vége kunkorodik, amely nehézségeket okozhat a kirakáskor és a továbbfeldolgozáskor. Egyes géptípusokon ezt a hibalehetőséget a kétszeres átmérőjű ellennyomó henger és a kirakólánc elhelyezésével kiküszöbölték.

 

Az ív a teljes kinyomás után kerül a kirakólánc ívfogóihoz. A hullámképződés és a legördülésből származó torzulások ezáltal kizártak.
Az ívkirakásnál minden kinyomott ívet egy ívfogósor egyenként megfog és a kirakóba továbbít, majd az ívoszlop felett elengedi, ahol a leszívóhenger az ív hátsó élét lassítja. A pontos ívkirakást ívkiütők végzik.

 

Magyar Nyomdász Társaság - Könyvdigitalizálási program
Célunk, hogy a megmentsünk a nyomdaipari szakkönyveket, kiadványokat, újságokat és mindenki számára elérhetővé váljanak. A 21. század technikáit használva a legmodernebb szoftverek segítségével olvashatják az elkészült szakmai anyagokat.
Szilágyi Tamás: Ofszetnyomtatás kézikönyve Forrás: Szilágyi Tamás - Ofszetnyomtatás kézikönyve
Megjelent: 1996
Oldalszám: 207 old.
ISBN 963 04 7056 X
A szedés és nyomtatás a Mesterprint Kft (96.0347) munkája