Trattner János Tamás

Buda, 1789. dec. 5. – Pest, 1825. márc. 24.

nyomdász és könyvkereskedő.

 

Apjával, Trattner Mátyással virágzó könyvnyomdát hoztak létre, ahol a m. írók műveik kiadásában hathatós, önzetlen támogatásra találtak. Korai halála után a nyomdát később sógora, Trattner-Károlyi István fejlesztette tovább.

M. Magyarországi könyvnyomtató műhelyek az 1817-iki évben (H. n. és é. n.)

 

Irod.

Novák László: A nyomdászat története (IV – V., Bp., 1928).