A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

B

Behúzás:
A szedett szöveg első sora beljebb kezdődik mint a szöveghasáb.
 
Belív:
A könyv (v. egyéb kiadvány) kinyomtatott és összehordott íveinek öszessége.
 

Bemetszés, ritzelés, riccelés (scoring):
Karton, lemez hajlítását elősegítő bevágás, amely az anyag keresztmetszetének csak kb. a feléig hatol. Ugyanazt a célt szolgálja, mint a -hajlítóélezés, de vastagabb anyagokhoz ez inkább megfelel. Továbbá, a kivágásnak az öntapadó anyagoknál használatos módja, amikor a kivágóélek csupán a papírt vagy fóliát vágják át a szilikonos hordozóig, de a hordozó egyben marad.
 
Bőrkötés:
Kötészeti eljárás mely során a könyv teljes fedelét (gerincét és tábláit) bőrrel vonják be. Félbőrkötésről beszélünk, ha csak a gerincet és a kötet éleit (sarkait) borítja bőr.
 
Brossúra:
Rövid terjedelmű, általában irkafűzéssel készült kiadvány.
 
Besütés:
A könyvtábla és a gerinc közötti bemélyítés, mely a jó nyitást teszi lehetővé.
 
Bígelés:
Vastagabb papírok, kartonok csak akkor hajthatók meg szépen, törés nélkül, ha hajtás előtt egy tompa késsel megnyomjuk az anyagot. A bígelés történhet nyomdagépen, speciális célgépen vagy a stancolással egy menetben.
 
Bibliográfia (irodalomjegyzék)
Önállóan megjelent, a mű végén vagy jegyzetekben elhelyezett könyvészet, amelyben a szerzo felsorolja a mu szempontjából releváns irodalmat. Az önállóan megjelent bibliográfiák gyujtokör szerint lehetnek nemzetiek vagy egyetemesek. A feldolgozott irodalmat tekintve lehetnek teljesek (vagy legalábbis célkituzésük szerint teljesek) vagy válogatottak, általánosak (minden szakterületre kiterjedoek) vagy szakbibliográfiák (egy-egy tudományágat vagy tudományterületet feldolgozóak). A feldolgozott muvek megjelenési idopontját tekintve lehetnek kurrensek (egyideju anyagot feldolgozóak) vagy retrospektívek (visszatekintoek), továbbá csoportosíthatjuk a bibliográfiákat a feldolgozott dokumentumfajták, valamint a feldolgozás szintje szerint is. A bibliográfiákat rendezhetjük beturendbe, szakrendbe vagy bizonyos tárgyszavak szerint.
 
Beakasztás
A könyvtest (belívek) beragasztása a táblába (keménytábla esetén) vagy a fedélbe (puhatábla esetén).
 
Behúzott melléklet
A kiadványba be nem kötött melléklet. Ilyenek például a színes magazinokba betett lapok.
 
Bekötés
A kiadványba a belívtol eltéro minoségu ívek bekötése különbözo formában, különbözo helyekre lehetséges, amely az eloállítási költségeket is módosíthatja.
 
Betűfokozat
A betűk törzsmérete (nagysága), amelyet pontban adunk meg. A pont a XIX. Században a francia F. Didot és a német H. Berthold által kidolgozott tipográfiai mértékegység. A leggyakrabban használt betűfokozatok a következők:

Nyolcad petit
Negyed petit (non plus ultra)
Negyed ciceró (brilliáns)
Gyémánt (diamant)
Gyöngy (perl, parisienne)
Nonparel (nonpareille)
Kolonel (colonel)
Petit
Borgisz
Garmond (korpusz)
Kisciceró (rajnai)
Ciceró
Mittel
Tercia
Másfél ciceró
Text
Két ciceró
Két mittel
Két tercia (kiskánon)
Három ciceró (kánon)
Két text (nagykánon)
Három és fél ciceró
Négy ciceró (konkordansz vagy misszále)
Négy és fél ciceró (nagymisszále)
Öt ciceró (szabon)
Hat ciceró
Hét ciceró
Nyolc ciceró

Bélelés
Általában a borítékoknál használnak bélelést
 
Belív
A könyv jelentos részét alkotó kötészetileg összetartozó egység
 
Biegelés
Hajtások jelzo nyomása, amellyel a kiadvány (például könyvborító) jobb nyithatóságát, vagy (például prospektus, dosszié) könnyebb záródását biztosítják
 
Brosúra
Könyvnél kisebb terjedelmu, általában irkafuzött kiadvány; más néven: füzet
 
Bajonettzár
a cserélhető objektívek foglalatának a fényképezőgép-hez csatlakozó, különlegesen kialakított vége. A foglalat végén 120-120° szögben három lejtősen emelkedő szelet van. Ezek a szeletek a foglalat hengerpalástjához simuló oldaluk felé fokozatosan vastagodnak. A befogadó hüvely hézagaiban való beforgatásuk után megszorulnak, és rögzítik az egész objektív foglalatot. Előnye a csavarmenetes rögzítéssel szemben az, hogy kb. egy negyedfordulattal kikapcsolható, tehát nem kell többször forgatni.
 
Bádognyomtatás
fémlemezre nyomtatás ofszet- vagy szitanyomtatással. Az alkalmazott festék, hőre szilárduló festék, amelyet nyomtatás után szárítószekrényben szárítanak.
 
Bakstein-rács
téglalaprács.
 
Bankjegynyomtatás
magába foglalja csaknem valamennyi nyomtatási eljárást, különös tekintettel a metszetmélynyomtatást. A ~ különleges nyomóformát, papírt, festéket, nyomtatási technológiát és nyomatot igényel. A nyomat jellegzetes karakterét az a vésett forma adja, amelyet nehezen utánozható és hamisítható figurális elemekből, bonyolult módszerekkel állítanak elő. A papír különleges vízjele és anyagában való rejtett jelzése is a hamisitás és utánozhatatlanság ellen nyújt védelmet.
 
Ballard-eljárás
az amerikai Ballard által kidolgozott, mélynyomó-hengerek rezezésére szolgáló galvanikus eljárás. A henger felületét boritó 1-3 mm vastag alaprézrétegre elöször választóréteget visz-nek föl, és erre galvanizálják a legmélyebb nyomóelemnél is vastagabb 0,1-0,15 mm rézréteget (Ballard-hártyát). Áthúzáshoz a hen-ger felületét simára polírozzák. A nyomtatás után a választóréteg jóvoltából a felső Ballard-hártyát lehúzzák, és az alaphengert ismét rezezik. A ^ állandó hengerátmérőt, jelentős anyag- és munkaidö-megtakarítást eredményezett.
 
Ballard réz-króm ofszet alaplemez
mélynyomóhenger galvánozásához használatos galvánberendezésben előállított rézfóliára (kb. 0,15 mrn vastag) vékony krómhártyát (1,0-1,5 um) galvánoznak, amelyre a fényérzékeny réteg felvitele után pozitivfilmről (filmszerelékről) másolnak. Előhívás után a krómhártyát elmaratják a képelemek helyén.
 
Baritálás
fotoalappapírok felületkezelési eljárása, amelynek során bárium-szulfát- szuszpenziót visznek fel a papír felületére. A baritréteg javítja a felületi tulajdonságokat, jó kötödést biztosít a fotoemulziós rétegnek.
 
Barit papírkarton
baritlevonat készítéséhez alkalmazott bárium-szulfáttal (BaS04) mázolt fehér famentes papír vagy karton. Az egyszerübb típusokat ofszetreprodukciókhoz, a jobb fajtákat fényképészeti nyerspapírokhoz használják fel. A felvitt baritréteg 30-60 g/m2 tömegű.
 
Barokk
a reneszánsz stílust követő művészeti irányzat és stílus 1600-1750 között, amely Itáliában keletkezett. Jellemzője a mozgalmasság, a vonalak erőteljes lendülete, a formák látványos gazdagsága, a pompa, az ünnepélyesség.
 
Batokróm csoport
azoknak az atomcsoportoknak a neve, amelyek egy színes vegyület színét a sárga felől az ibolya felé tolják el. Ellenkező hatást fejtenek ki a hipszokróm csoportok.
 
Baud
az adatvitelnél használt ütemfrekvencia mértékegysége. A ~ az átvitel során a legrövidebb átviteli ütem másodpercben mért időtartamának reciprok értéke. Ha egy átviteli ütemnek egy átvitt bit felel meg, akkor a bit/s-ban mért átviteli sebesség megegyezik a ~ okban mért ütemfrekvenciával.
 
Bauhaus
1919-ben W. Gropius vezetésével alapított iparmüvészeti ésépítészetiiskolaWeimarban. 1925-töl 1933-ig Dessauban működött. Célja a kor képzőművészeti törekvéseivel párhuzamosan haladó építészeti és iparmüvészeti szemlélet kialakítása volt. A művészet minden ágában új oktatási módszert dolgozott ki, stílust teremtett, a XX. sz. művészeti fejlődésének egyik legfontosabb tényezője.
 
Baumé-fok
oldatok sűrűségének mérésére használt eszközskála beosztása. 0 ~ os a desztillált viz sűrűsége, 10 ~ os a 10 tömegszázalékos nátrium-klorid-oldat sűrűsége. Ezt a skálaközt 10 egyenlő részre osztva kapják a ~ beosztást. Vas-klorid maratóoldatok töménységének jellemzésére is alkalmas a ~ .
 
Bázis
fémet és hidroxilcsoportot tartalmazó vegyület, amely savakkal sót alkot. A vízben oldódó a lúg. Az oldat kémhatását a disszociált hidroxilionok okozzák. ~ pl. a nátrium-hidroxid ammónium-hidroxid
 
Beakasztás
a könyvtest és a könyvtábla ragasztással való összekapcsolásának technológiai művelete.
 
Becsípett ívek
magasnyomógépeken a változó borításban levő különböző ívek rögzítése befogószerkezettel.
 
Bedörzsölés
a festékezőmű tiszta hengereinek befestékezése a nyomógép indításakor. bedugás töredékív behelyezése a megfelelő hajtogatott ív közepébe.
 
Bedugott ívek
magasnyomógépeken a változó boritásban levő a borítást befogó szerkezet által nem rögzített ívek (az egyengetőívek elhelyezésekor a bedugott ivek könnyen kiemelhetök a borításból).
 
Beégetés
klisélemezek (másolatok) savállóságának, ofszetlemezek nyomástartósságának fokozására szolgáló hökezelési eljárás.
 
Beégetőkészülék
fényérzékeny rétegek beégetö berendezése. A beégetés célja:
1. ofszetnyomólemezek nyomástartósságának fokozása,
2. klisélemezek cserzett másolórétegének maratásállóvá tétele.
 
Beemelés
az a művelet, amikor az elökészített nyomóformát a nyomóalap vagy formahenger felületére helyezik és rögzítik.
 
Beemelődeszka
a nyomógép formátumához igazodó méretü, maszszív falap, amelynek hosszabbik szélén fémszegély van, a nyomólaphoz történö pontos illeszkedés miatt (a bezárt forma géphez szállításának segédeszköze).
 
Beemelőkocsi
hordozókocsival egybeépitett beemelőasztal, amely acéllapból készül, magassága állítható.
 
Beépített berakómű
kisformátumú nyomógépeken, ahol azonos oldalon helyezkedik el a be- és kirakómű, a nyomógéppel szerves egységet alkotó beépített berakómüvet alkalmaznak.
 
Beforgatás
a papír ugyanazon oldalának rnásodszori nyomtatása előtt, a papír 180°-os elforgatása. Így az alap- és az oldalillesztési pontok az ellenkező oldalra kerülnek.
 
Behozás
1. Szövegszedésnél alkalmazott eljárás, amelynek során a sor szóközeit csökkentik, hogy még egy szótag, betű vagy jel beférjen a sorba. 2. Tördeléskor az oldal beosztásait csökkentik szövegrész átvitelének vagy fattyúsor elkerülésének céljából.
 
Behúzás
1. Szövegszedésnél, bekezdések jelzésére egy (20 ciceró szedésszélesség felett általában két) négyzetkizárást tesznek a bekezdés elé. 2. Iniciálé alkalmazásakor szedés közben az iniciálé számára kizárással töltik ki az iniciálé szélességének megfelelő helyet. 3. Kész könyvekbe, füzetekbe hibakiigazító vagy egyéb melléklet behelyezése.
 
Behúzástáblázat
ahol sűrűn alkalmaznak beszedett iniciálét, a leggyakrabban iniciálénak használt betűk verzál ábécéjéhez ~^ ot állítanak össze. A táblázat tartalmazza az egyes betűkhöz tartozó első és a többi sor behúzásának méretét.
 
Behúzó oldalmérték
a berakómű fontos szerkezeti eleme, amely a papírív szélének a nyomóformához viszonyított helyzetét határozza meg. Az ívlevezető asztal alsó részén az alapillesztékeknél az ív sebessége 0-ra csökken, ez után történik az ív oldalirányú illesztése. Szerkezeti kialakítása géptípustól függő. A nyugalmi helyzetben levő ívre felülröl egy görgö vagy szorítólap ereszkedik, és az ívet hozzászoritva az alatta oldalirányban elmozduló vájatban mozgó léchez, az ívet ütköztetöig húzza.
 
Beigazítás
a példányszámnyomtatást megelöző műveletek összessé-ge, amelyet a gépmesterek végeznek. E műveletek folyamán kerül a nyomat a pontos helyére, ill. ekkor állítják be a nyomat szinét és denzitását a próbanyomással megegyezően. beívódásos száradás, penetráció fizikai száradás, nincs filmképződés anélkül, hogy a festék diszperz rendszere megbomlana, a festék beszívódik a papírrostok közé, a felszíni festékrétegben viszkozitás-növekedés következik be, a festékszáradás a papíron biztosított.
 
Belövés
a kinyomtatott ívek közé tiszta, könnyü, szivóképes papírívek behelyezése a lehúzódás elkerülésére. belsö megvilágításmérő az objektív és a képsík között működő megvilágításmérő. Az ilyen műszer az objektíven keresztülmenő, vagyis csak a képalkotásban részt vevő fényt méri, ezért a legpontosabb expoziciót adja.
 
Bélyeg
bérmentesítésre, illetéklevonásra vagy egyéb pénzbeli kötelezettség teljesítésének igazolására szolgáló, az előállítás mennyiségét tekintve szigorú elszámolás alá vont termék (pl. postabélyeg, illetékbélyeg, okmánybélyeg), tagsági ~, vegyes ~ (olaj, benzin stb.).
 
Bélyeggyártás
összefoglalja mindazokat a nyomdai technológiákat, amelyek az eredeti hű ábrázolásán túlmenően lehetővé teszik az egyes cimleteken belüli rajz- és szinazonosságot, meggátolják vagy legalábbis csökkentik az utánzás, ill. hamisítás lehetöségeit, előállítási költsége arányban áll a felhasználás céljaival, ill. rendeltetésével.
 
Bemetszés
riccelés az a művelet, amikor nyomógépen megfelelő vágóelemek segítségével a papír keresztmetszetét csak részben vágják át. ~ t alkalmaznak pl. az öntapadós fóliák kikészítésekor, a nyomtatott felső papírréteg a bemetszés vonalának megfelelően, könnyen leválasztható az alsó hordozórétegről.
 
Benzidinsárga
(diarilsárga) pigment a korszerű négyszínnyomó ofszetfestékek legfontosabb pigmentje. Több típusa ismeretes, pl. az AAA diarilsárga pigment.
 
Benzin
a kőolaj lepárlása során nyert termék, szénhidrogének elegye. A gyakorlatban különböző frakcióit használják, igy a könnyűbenzint, a motorbenzint és a nehézbenzint.
 
Benzol
az aromás vegyületek alapvegyülete. Színtelen folyadék, sürüsége 0,879 kg/dm3. Méreg. Olajok, gyanták jó oldószere.
 
Benyomódás
satírung
1. A magasnyomtatás jellegéböl adódik a nyomtatás után a papírban keletkező és a papír hátoldalán megjelenő maradandó alakváltozás (deformáció).
2. A magasnyomógépek borításában és a gumikendöben létrejött maradandó alakváltozás.
 
Beporzás
a nyomtatott ivekre porzóanyagok fúvása vagy permetezése a lehúzódás elkerülésére.
 
Beporzókészülék
porzókészülék; porzómű.
 
Beosztás
a címoldalak pontos és meghatározott szabályok szerinti tipográfiai elrendezését jelenti.
 
Berakási sebesség
a berakóműben az ívek adagolásának sebessége (iv/h).
 
Berakó ívoszlop magasság
a berakóasztalon egymásra helyezett ivek együttes magassága.
 
Berakómű
íves nyomógépek berakórendszerében megvalósított ívtovábbítás. A berakás történhet kézi vagy gépi úton. A gépi berakás elve vagy mechanikus vagy pneumatikus. A pneumatikus rendszerek lehetnek elsö vagy hátsó ívleválasztásúak, amelyekkel egyes vagy átlapolt ívberakást valósítanak meg.
 
Berakószerkezet
berakómű.
 
Berakó szívófej
spiess rendszerű, hátsó ívleválasztású berakóművekben a legfelső ív megemelését és az ívlevezető asztalra juttatásátvégző szívókapár (1 vagy 2 db). Sorszívós berakóművekben a szívósor egyik eleme.
 
Berger-fehérség
fehérség.
 
Beszívódás
penetrálás a nyomdafesték száradásakor tapasztalható
jelenség, amikor is - elsődlegesen - a festék kötőanyaga, ill. kötő-anyag-oldószer rendszer beszivódik a papir felületébe és megindul a pigment rögzödése a papír felületén a visszamaradt kötöanyagba.
 
Betáblázás
szortiment kötésnél a tábla felhelyezése a könyvtestre.
 
Betű
valamely beszédhang írott vagy nyomtatott jele, gondolataink rögzítésére alkalmas. Műszaki szempontból: szabatos pontossággal kidolgozott fémhasáb. A nyomdai öntött ~ a magasnyomóforma nyomóelemei közül a legfontosabb. Feladata, hogy a szöveginformációt hordozza.
 
Betűcsalád
egyazon grafikai elv szerint készitett betűfajta minden összetartozó változatának együttese. A ~ tagjai az antikva (álló), a kurzív (dölt), a kiskapitális (kapitálchen), a félkövér (fett), kövér, félkövér kurziv, kövér kurzív. Egyes ~ okhoz terveztek keskeny, széles változatokat is. A groteszk típusokban 20-30 változatot számláló is lehet.
 
Betűfém
ólom (Pb), antimon (Sb), ón (Sn) ötvözete. Az ólom a ~ lágyságát, az antimon a keménységét és az ón a hígfolyósságát bizto-sítja. A különböző szedési technológiák más és más követelményeket támasztanak a ~ mel szemben, ennek megfelelöen változik a ~ összetétele is. A kézi szedéshez használt (ún. keménybetű) ~ a többszöri felhasználás miatt szívós és mégsem törékeny, fontos, hogy az ötvözet szennyezödéstől mentes, tiszta fém legyen. A soröntö szedőgépekhez alkalmas sorszedőgépfém (linofém) a legkisebb olvadáspontú a betüfémek között. A monotype szedögépfém keményebb, nyomásállóbb szedőanyag a linofémnél. Olvadáspontja is nagyobb, ezért az öntött betűk szilárdulását hütéssel kell gyorsítani.
 
Betűhenger
különböző számítógépekhez kapcsolt nyomtatókon betűhordozóként t (nyomtatóhenger, nyomtatódob) alkalmaznak. A henger hossza az a sorhossz, amelyet a nyomtató nyomtatni képes. A ~ nagy sebességgel forog a nyomtatandó papír elött, ahol a karaktereket egy festékhenger közvetlenül megfesti. A papír minden nyomtatási helye mögött kalapács van. Egy sor nyomtatásakor a ~ egyszeri körülfordulása alatt a kalapács minden nyomtatási helyen a ~ hez üti a papírt abban a pillanatban, amikor a nyomtatandó karakter elé kerül.
 
Betűkészlet
garnitúra egy betűfokozatba tartozó összes jel szedésre alkalmasan összeállított csoportja.
 
Betűkeverés
a tipográfiai kifejezés gazdagitására, a mondanivaló érthetőbbé tétele céljából különböző fokozatú és típusú betűknek egy szedésformán belüli alkalmazása. Célszerű olyan betüket választani, amelyek lényegesen eltérnek egymástól (kontraszt hatás), pl. vonalvastagságban, vonalvezetésben vagy fokozatban. Ha nem szembetűnő a különbség, a ~ véletlenszerűnek, zavarosnak tűnik. Kerülni kell azonban a túlzott mértékű ^ t, mert az az előbbiekkel ellentétes hatást válthat ki a szemlélöben.
 
Betűk olvashatósága
a nyomdabetűknek az a tulajdonsága, amellyel az ábécé összes betűjele határozottan megkülönböztethető egymástól, elősegítve ezzel a betűjelek szóképekké, közölni kívánt gondolatokká alakítását tudatunkban. Az olvashatóságot befolyásoló legfontosabb tényezök a következűk:- a betűk szerkezeti arányai,
- a betűfejek és talpak arányai,
- a betű vonalvezetése,
- a betű nagysága,
- a betűk egymás közötti távolsága,
- a soron belül a nyúlványos betük száma,
- a sorok hossza és a közöttük levö térköz,
- a nyomat minősége,
- a külső hatások (megvilágitás erőssége, a papír színe, környezet szine, a szem alkalmazkodása stb.).
 
Betűkövetési távolság
egyes betűk egymástól való távolsága. A ~ a betűközök (betűszélesség) csökkentésével vagy bővítésével megváltoztatható. Többnyire egységekkel vezérlik.
 
Betűmagasság
a talpsík és a betűkép síkjának távolsága. A normálmagasság 23,566 ą 0,02 mm. (66 ~ tipográfiai pont), 20 °C-on mérve. Hazánkban előforduló egyéb betűmagassági méretek 23,22;23,69.
 
Betűöntés
a nyomdai betűket a betűtervező rajza alapján acélba metszik, ez a patrica, amelyről sajtolással készül a negativ betüforma, a matrica. A matricáról öntik a betűket fröccsöntéssel, zárt formába. Az öntőgépben az öntőformát a jobb és bal oldali alaprész, alulról a mag, felülről a fedő, elöl a matrica, hátul pedig az öntőcsúcs, a csúcslemez határolja. Az öntőüstből a dugattyú meghatározott ütemben és erővel lövelli a fémet a formába. Az öntött betű kellő megszilárdulása után a forma kinyilik és a betű kivétele után megkezdhetö az újabb betű öntése.
 
Betűtípus
Egyazon elv szerint készített, azonos stílusvonásokat, formajegyeket rnutató betűálkotás, amely magában foglalja a betűcsaládot, ill. annak tagjait, a különböző betűváltozatokat. Európában és Amerikában ma közel 2000 latin betütípust tartanak nyilván. A könnyebb eligazodáshoz a nemzetközi követelményeknek megfelelően osztályba sorolták a betűket az elkészitésük ideje, grafikai jellegzetességük, a betűíró szerszám típusa és alkalmazása az alap és összekötő vonalak közötti ellentét, valamint a betütalpak és alakjuk alapján.
A nyomdai betűtípusok nemzetközi osztályozása :
2. Reneszánsz (velencei és francia) antikvák
3. Barokk antikvák
4. Klasszicista antikvák0
5. Betűtalpas lineáris antikvák (egyptienneek)
6. Talp nélküli lineáris (vonalas) antikvák (groteszkek)
7. Különleges antikva változatok
8. Kézírást követö típusok
a) Gót (textúra)
b) Rotunda
c) Schwabacher
d) Fraktúr
e) Kurrens fraktúr
10. Idegen betűtípusok
a) Görög
b) Cirill
c) Héber
d) Arab
e) Egyéb idegen betűk ll. Dísz- és reklámtípusok, iniciálék
 
Betűöntödei mérőeszközök
Élmérő. Síkfelületek, egyenes vonalak ellenőrzésére, összehasonlítására alkalmas egyenes szélű fémlemez.
Derékszög. A betűk, öntött anyagok lapjainak a betűkép síkjának az oldallapokra való merölegességét jól lehet ellenőrizni vele.
Határmérő (tipométer). Betűtörzsméretek és betűmagasságok ellenőrzésének pontos eszköze. A pontosságot nagymértékben fokozza, hogy rendszerint egyszerre több, gyakran 20-40 betűt lehet, ill. kell mérni ezekkel.
Jusztórium. Három, egymásra merölegesen összeerősített sík lap alkotta szög. Ebbe illesztve a mérendő betűk vagy anyagok derék-szögei, síklapjai, vonalba állása ellenőrizhető, betűtávolságok azonossága egyeztethető, és minden hasonló mérés könnyen elvégezhető.
Felületmérő. A betűkép és az oldallapok derékszögűsége és esetleges egyenetlenségei ellenőrzésére alkalmas, a szerszárn lapjain élmérőt átfektetve és a szerszám síkjához és szögletéhez illesztett betűket az élmérő vonaláig feltolva .A betűöntés korszerű mérő- és ellenőrző eszközei nagyrészt megegyeznek a fémfeldolgozó ipar más ágazatában használatos eszközökkel. Ezek: mikrométer, indikátoróra, mérőmikroszkóp és egyéb optikai elven működő mérőeszközök.
 
Betűraktározás
a betűraktár kettös feladatot lát el. Pótolja a felszedett betűanyagot és operatív raktár. A felszedett betüanyag pótlása a betűszekrények, fiókok saját készletből való utántöltését jelenti. Az operatív raktár mindazokat a speciális betűket és jeleket, amelyek a munkahelyeken nem tárolhatók, rendszerezetten, jól hozzáférhetően raktározza és rendelkezésre bocsátja.
 
Betűtömegegység
1 ciceró négyzetnagyságú betű tömege normálmagasságban kb. 4 g, tehát egy, a betüöntödék által szállított 24 x 48 cicerós nagyságú betüoldal tömege ennek alapján 24 x 48 = 1052 x 4 = 4,60 kg. Könyvbetűk megrendelésénél tehát a szükséges mennyiség egyszerü számítással megállapítható. Figyelembe kell venni, hogy a legjobb beosztás esetén is a betük egy része szedéskor a szekrényben marad, tehát a számítás alapján megállapított mennyiséget 10-15%-kal növelni kell. 1 kg betű, szám vagy körzet (normálmagasságú) a következő darabszámot, hosszúságot, ill. sort tartalmazza (a darabszámok l1/2 négyzet szélességű betűkre, számokra, ill. körzetekre vonatkoznak), a hosszúság ciceróban és a sorok 24 ciceró hosszú sorokban értendők.
 
Betűszekrény
a ~ egy 100-103 rekeszre osztott fiók, amelyben a folyamatos szövegszedéshez szükséges összes jel egy-egy rekeszben található. A szekrény beosztása olyan, hogy a gyors szedést elősegítse. Ezek szerint középen a leggyakrabban előforduló kisbetűk és az optimális méretű szóköz, körülöttük a ritkábban sorra kerülő kisbetűk és írásjelek vannak. A verzálisok és a számok a szekrény felső soraiban találhatók.
 
Betűszélesség
bármely betű szélessége a jobb és bal oldali üres térrel. Erre a térre azért van szükség, hogy a betűk ne tömörüljenek túlszorosan egymáshoz, vagy ne álljanak túl messze egymástól. A betűszélesség egységekben van megállapítva, és a fényszedésben változtatni lehet (betűkövetési távolság).
 
Betűszélesség-táblázat
a számitógépes fotó- és fényszedésben, monoöntésnél, az alkalmazott írásokhoz valamennyi jelszélességet meghatározott egységekben tartalmazzák.
 
Betűváltozat
egy betűcsalád tagjainak megjelölése. Pl. a normál széességű, normál vonalvastagságú alapváltozat vagy ennek valamely kiegészitő változata, amelyet szélesítéssel, keskenyítéssel, a vonal vastagság növelésével, csökkentésével állítanak elő, vagy lehet dőlt, díszített, kontúrvonalas variáció és a felsorolt lehetőségek keverésé vel készült
 
Beugrórekesz
a fényképező objektívbe épitett olyan fényrekesz, amely az élességállításnál teljesen nyitott állapotban van, és a beállított értékre közvetlenül az expozíció elött automatikusan áll be
 
Beütés
táblakészítésnél a borítóanyag táblalemezekre történö viszszahajtásának művelete.
 
Bevont henger
nedvesítőművek textilbevonattal ellátott gumihengerei (nyalóhenger, törlőhengerek).
 
Bibliográfia
irodalomjegyzék.
 
Bígelés
hornyolás.
 
Bikonkáv lencse
kétszer homorú lencse két homorú felülettel határolt lencse.
 
Bikonvex lencse
kétszer domború lencse két domború felülettel határolt lencse.
 
billentyűzet
tasztatúra szedőgépeken az egyes jelekhez tartozó billentyűk összessége. Segitségével történik a szöveg szedése (matricakiváltás), ill. adathordozón való rögzítése.
 
Bimetáll-lemez
többfémes ofszet alaplemez.
 
Blende
Ú rekesz, fényrekesz.
 
Blikkfang
figyelmet felkeltö kép, rajz, színösszetétel, vagy más grafikai elem. Plakátok, védőborítók, kötések esetében a tartalomra való vizuális utalással a reklám hatást is kiválthat.
 
Blokálás
pótlás ha valamely jel nem fér be a gépszedő matricakészletébe, a kéziraton olvashatatlan vagy kéziszedéskor nem áll a szedő rendelkezésére, akkor a hiányzó jellel azonos vastagságú egyéb jelet kell a helyére szedni. A pótlást a következő korrektúra alkalmával a helyes jelre kell cserélni. Kéziszedésnél a pótlást talpával felfelé fordítjuk, ami megkönnyíti a korrigáló munkáját.
 
Bórax
nátrium-tetraborát, színtelen, kristályos anyag, melegítés hatására elveszti kristályvizét. Hideg vízben rosszul, meleg vizben jól oldódik. Jó pufferhatása miatt a fényképészeti előhívókban használják.
 
Borgisz
9 pontos betűfokozat, francia eredetű, a bourgeois szóból származó elnevezés, amelyet onnan kapott a betűfokozat, hogy Franciaországban a XVI. sz.-ban ilyen méretű betűvel nyomtatták a polgárságnak szánt kiadványokat.
 
Borítás
a könyvtábla külső felületének anyaga. Lehet bőr (műbőr), vászon (selyem), papír, esetleg fóliázott papír vagy PVC.
 
Borításfeszítő
borítással ellátott hengereken (magasnyomtatásnál a nyomóhenger, ofszetnyomtatásnál a gumikendős henger) a borítást feszítő, a kanálisban elhelyezett szerkezet.
 
Borítókarton
könyvek, katalógusok, albumok borítófedelének anyaga ez a fehér vagy pasztellszínű, gyakran felületmintázott (vászon prégelt) karton.
 
Borítósarkítás
a könyvtábla-borítóanyag sarkainak levágása, a behajtások pontos eldolgozása érdekében.
 
Borkősav
2.,3-dihidroxi-borostyánkősav, színtelen, kristályos vegyület. Sói a tartarátok. Fotográfiai anyagok kidolgozásához használt vegyszer.
 
Bórsav
fehér kristályokat alkotó vegyület, sói a borátok. Fotográfiai anyagok kidolgozásához használt vegyszer.
 
Borzolás
ma már ritkán alkalrnazott mélynyomóforma-készítési eljárás. A rézlemezt egy fogazott felületű, ívelt szerszámmal, az ún. himbavassal felborzolják úgy, hogy a himbavasnak a lemez felületén való ide-oda mozgatásával elért érdesség a lemez teljes felületét festékfelvevővé tegye. A képet az érdesített felület hántolásával, simításával, ill. visszanyomásával alakítják ki. Ily módon a képnek megfelelő helyeken növelik vagy csökkentik a lemez érdességét, ezzel festékfelvevő képességét, így világosabb és sötétebb részleteket hoznak létre. Ez az eljárás kisszámú árnyalatos nyomat készítésére alkalmas.
 
Boston-tégelysajtó
rögzített nyomóalapú kisformátumú íves magasnyomógép-típus. Tégelye (a borítást hordozó ellennyomófelület) a nyomóforma alatti forgáspont körül (a nyomóelemek felületének sikjában) ollózó mozgást végez. Tégelymozgató rendszere felső vagy alsókaros, ún. könyökemeltyűs.
 
Bőrenyv
állati enyv.
 
Bőrösödés
nyomdafestékek, lakkok és oldószeres vagy diszperziós ragasztók tárolás közbeni nem kívánt jelensége a ~ . Szilárd felületi réteg, bőr képződik, ha a vastag rétegből túl gyorsan párolog el az oldószer. 0,2-2%-nyi mennyiségben adagolt bőrösödésgátló anyagokkal, mint pl. hidrokinon és más fenolszármazékok megakadályozható a festékek, ragasztók oxidációja, ezáltal ~ -e.
 
Bronzlevonat
szövegmásoló eredeti a mélynyomó- vagy ofszetnyomóforma-készítés céljára. Ólombetükböl álló, jól egyengetett formáról, kemény borítással, gyorsan száradó festékkel celofánra nyomtatnak. A nyomatot finom bronzporral beporozzák, és száradás után a fölösleges port vattával óvatosan letörlik, ezzel a betűk fedettsége eléri a megkívánt mértéket.
 
Bronznyomás
1. Tónusok, vastag vonalak, kiemelt nagy méretű betűk különleges bronzfestékkel való nyomtatása.
2. Szövegmásoló eredeti készítése a mélynyomó- vagy ofszetnyomóforma-készítés céljára.
 
Brunner-ellenőrzőcsík
ofszetnyomtatás és másolás ellenőrzésére való. Az 50%-os pontterületü mezöbe mikromérőelemek vannak beépítve, amelyek meghatározott pontterületü rácspontokat képviselnek. Nagyítóval kell vizsgálni az ofszetlemez-másolaton, hogy hányadik ponttól kezdve másolódnak át a lemezre az ellenőrző pontok. Ugyanez az 50% -os pontterületű mező alkalmas a nyomáslegördülés (csúszás, kettőzés) ellenőrzésére, valamint a 12 v/cm sűrűségű sakktábla mezővel együtt a pontnövekedés megállapítására. Ezenkívül tartalmaz teljes árnyalatú mezőt, háromszínszürke mezőket, valamint a festékátadás ellenőrzésére való kék, zöld, vörös másodlagos színmezőket.
 
Buktatás
a papírív megfordítása hátoldalának nyomtatásához úgy, hogy az alapilleszkedési pontok az ellenkező oldalra kerülnek, az oldalillesztési pont pedig a helyén marad.
 
Bunsen-Roscoe-törvény
a fotokémia egyik alaptörvénye. A ~ szerint a fotokémiai reakció termékeinek mennyisége arányos a reakciót kiváltó fényintenzitás és a besugárzás időtartamának szorzatával (H = Et). Ez a viszonyossági törvény, amely törvénytől eltérések jelentkeznek, ha a megvilágítás kicsi (pl. csillagászati felvételek) vagy nagy (pl. lézerfelvételek). BURDA-eljárásprogramvezérelt mélynyomóforrna-készítési eljárás három lényeges alkotóeleme a mélynyomórács, a BURDA-OTA-VA maratási rendszer és a csészetérfogat-mérés. A ~ szabályos kör alakú rácspontokkal reprodukálja az árnyalatokat. Ezért a csészealak nem torzul, így a gradáció és az árnyalatvisz-szaadás lineáris.
 
Butil-acetát
oldószer.
 
forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek