A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

n (betűhely):
A kézirat terjedelemszámításának alapegysége: 1 n = 1 betűhely. Egy szerzői kéziratoldal terjedelme a kiadói gyakorlatban 2000 n.

 

Nyomdai ív:
A terjedelemszámítás egysége, 16 nyomtatott oldal, a könyv formátumától függetlenül.

 

Negatív film
Negatív nyomtatási eljáráshoz szükséges film.

 

Négyszínnyomás (CMYK)
A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni.
Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B).

 

Nyers méret
A nyomásnál használatos, vágatlan papírméret. Ezt körülvágva kapjuk a kiadvány végleges (vágott) méretét.

 

Nyomdai alapszínek
A 4 nyomdai alapszín: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B); rövidítve: CMYK

 

Nyomtatás
Többféle nyomtatási eljárás létezik, pl. ofszet nyomtatás, mélynyomás, magasnyomás, szitanyomás. A papírt lehet színén (Schöndruck) ill. fonákán (Wiederdruck) nyomni.

 

Nagyformátumú ofszetgép
nagyobb formátumok (A/0 és afelett) kinyomására alkalmas ofszetgép.

 

Nagyítás
általánosságban az a képalkotás, amelynél a keletkező kép nagyobb, mint a tárgy. Optikai leképzőrendszerben az egyes törőfelületekre vonatkoztatva a kép és tárgytávolságok úgy aránylanak egymáshoz, mint a kép (K) és tárgynagyságok ( T ): A teljes leképzőrendszer végső nagyítása a résznagyítások szorzata.

 

Nagyítógépek
felhasználási területe fekete-fehér vagy szines negatívról, vagy színes diapozitívról nagyitott méretű reprodukciós film vagy papírkópia készítése. Nyomdatechnikai alkalmazása színes diapozitívokról színkivonatok készítése, ill. árnyalatos negatívok nagyított méretű rácsozása. A reprodukciós célra készült ~ kel szemben alapkövetelmény a massziv rezgésmentes kivitelezés és építési mód, arnely színes munkáknál az illeszkedés pontosságát, valamint a megfelelő méret kialakítását teszi lehetővé.

 

Nagyítólencse
a ~ egyetlen gyűjtőlencséből áll. A tárgynak a lencseegyszeres fókusztávolságán belül kell elhelyezkednie, és ilyenkor egyenes állású, nagyított látszólagos kép keletkezik. Rácsfelvételek vizuális ellenőrzéséhez, filmszerelésnél illesztéshez, nyomatok ellenőrzéséhez stb. használják. Legtöbbször 8-, 10-, 12-szeres nagyításút, néha 25-szörös nagyításút alkalmaznak a nyomdaipari gyakorlatban.

 

Nagykánon
40 pontos betű. Szokásos elnevezése két text. Mérete mm-ben 15,043.

 

Nagy látószögű objektív
olyan fényképezö objektív, amelynek a gyújtótávolsága kisebb, mint az általa élesen kirajzolt kép átlója. A rövid gyújtótávolság nagyobb látószöget és nagyobb mélység élességet eredményez. A ~ oknál a képszög növekedésével együtt a távlati torzítás, valamint a képmező szélein keletkező vignettálás (a fényképező objektív foglalatának a ferde sugárnyalábokra kifejtett rekeszelöhatása) is növekszik.

 

Nagymisszál
54 pontos (négy és fél ciceró) betűfokozat. Nevét a misekönyv (missale) címfokozatairól kapta.

 

Napfényelőhívás
speciális fotoanyagok kidolgozási eljárása, amely fényérzékeny rétegbe olyan deszenzibilizáló anyagokat adagoltak a gyártás során, hogy érzékenységi maximumuk az UV-tartományra essék. Ezért ezeket az anyagokat sárga függönnyel védett helyiségben lehet kidolgozni, és nem szükséges hozzá sötétkamra, ill. sötétkamravilágítás.

 

Napfényvilágítás
olyan megvilágítás, amelyet napfénnyel vagy közelítő fényforrásokkal (színhőmérsékletük 5500-5900 K között) hozunk létre.

 

Napilap
a munkanapok számával azonosan, sorszámmal és keltezéssel megjelenő, híreket, közleményeket stb. tartalmazó sajtótermék.

 

Naptár
túlnyomórészt naptári adatokat tartalmazó nyomdaipari termék.

 

Nátrium-acetát
az ecetsav nátriumsója. Színtelen, kristályos vízben jól, alkoholban részben oldódik. Fotográfiai előhívók adalékanyagaként használják.

 

Nátrium-hidroxid
szilárd, higroszkópos anyag, erős bázis (lúg). A fotográfiai gyorselöhívókban, erösen hígítva zsíros felületek tisztítására stb. használják. Méreg! nátrium-karbonát, szóda, vízben oldódik, alkoholban nem. Vizes oldata lúgos kémhatású. Tisztítószerként, előhívók adalék-anyagaként alkalmazzák.

 

Nátrium-metaborát
lúgosítóanyagként használják finom-szemcsés előhívókban.

 

Nátrium-nitrát
színtelen, higroszkópos kristályos vízben jól, alkoholban kismértékben oldódik. A fotográfiai előhívókban használják meleghívásnál, a zselatint cserző hatása miatt. nátrium-peroxo-diszulfát, nátrium-perszulfát, fehér, vízben oldódó anyag. Fotográfiai negatívok gyengítésére használják.

 

Nátrium-szulfit
7 fehér kristály vagy por. Vízben oldódik, az oldat lúgos kémhatású. Fotográfiai emulziók konzerváló-anyaga.

 

Nátrium-tioszuífat
fixírsó, áttetszö, kristályos anyag, vízben jól oldódik. Az ezüst-halogenideket komplex képződés közben oldja. A fotográfiai rögzítőoldatok hatóanyaga. nedveshengerezéses vonalmaratás igényes, finom rajzú vonalas klisék maratása több fokozatban. A vékony, finorn vonalak miatt az első maratás sekély, ezért felhengerezéskor a nemnyomó részek is befestékeződnének. Ennek megakadályozására a lemezt arabgumi-oldattal dörzsölik át, amely a nemnyomó részeken (maratott felületen) a festéket taszítja, míg a nyomóelemek befestékeződnek. A savállóvá tétel (preparálás) és a megfelelő maratási mélység elérése a többfokozatú maratás munkaműveletei szerint folytatódik.

 

Nedvesítés
ofszetnyomólemezen a nemnyomó elemek megfelelő rétegvastagságú, nedvesítőfolyadékkal való egyenletes, ismétlődő ellátása.

 

Nedvesítőanyag
nedvesítőfolyadék.

 

Nedvesítőfolyadék
ofszetnyomólemezek nedvesítésére használatos folyadék, tiszta csapvíz, amelybe a víz kedvező pH-értékének megőrzése, ill. a nyomóforrna hidrofil tulajdonságának megőrzése érdekében, különböző adalékanyagokat (pl. foszforsav, gumiarábikum)kell belekeverni.

 

Nedvesítőhenger
a nedvesítőrnű hengereinek elnevezése. Működő palástfelületének anyaga (króm, textilbevonat stb.) mozgása (forgó, forgó és lengő) függ a nedvesitőműben betöltött szerepétől.

 

Nedvesítőhenger-mosó berendezés
szennyeződött nedvesítőhengerek mosására kifejlesztett berendezés.

 

Nedvesítőmű
(Cotrell nedvesítőmű) ~ kefés rendszerű nedvesítőmű.

 

Nedvesítőmű előkészítése
a ~ nek biztosítania kell az ofszetnyomóforma nemnyomó elemeinek állandó, egyenletes, adott rétegvastagságú nedvesítését a nyomtatás egész ideje alatt. A ^ előkészítése a következő műveletekből áll:

- nedvesítőhengerek beállítása,
- vízadagolás beszabályozása,
- a savasság ellenőrzése.

 

Nedvesítővíz
nedvesítőfolyadék.

 

Nedves-nedves nyomtatás
többszínnyomó gépnél, az egyes nyomórnűvek között a nyomatnak nincs ideje megszáradni, így a következő egymásra nyomott szín a még nedves az előzőleg nyomott festékrétegre kerül.

 

Nedvesnyomtatás
nedves-nedves nyomtatás.

 

Nedvességközvetítő
hengerbevonat nedvesítőművek egyes hengereire felhúzott bevonat. Anyaga lehet filc, moleszkin, speciális körkörösen szőtt textilharisnya, speciális papír vagy műanyag.

 

Nedvestónolás
tónolás.

 

Negatív
így nevezik azt a filmet vagy reprodukált képet, amelynek árnyalati értékei az eredeti árnyalati értékeinek fordítottjai, a fények sötétek, az árnyékok világosak.

 

Negatívhalványító
feladata színes negatívok kidolgozásánál, hogy a színhívás után a már felesleges ezüstképet visszaalakítsa ezüst-halogeniddé, amely azután a rétegből kioldható, hogy ott csak a színezékkép maradjon.

 

Negatív hatású auxokróm csoportok
antiauxokróm csoportok a színezékanionok ionos állapotát segítik elő: hatásrnechanizmusa: pozitív hatású auxokróm csoportok; ebben az esetben azonban a kisebb elektronegativitású atom kapcsolódik közvetlenül a színezékmolekulához, ezáltal negatív ionszerű állapotot hoz létre.

 

Negatívmásolás
olyan formakészítési eljárás, amelynél a negatív másolóeredetiről pozitív másolat jön létre szemben a pozitívmásolással. ~ hoz olyan másolóréteget alkalmaznak, amelyben a fény hatására óriásmolekulák jönnek létre (cserződéssel, térhálósodással, fotopolimerizációval), majd előhivás után visszamarad az oleofil tulajdonságú pozitív kép. ~t klisé- és ofszetlemez-készítésnél alkalmaznak.

 

Negatívretus
a negatívon végzett szín- és árnyalathelyesbítés, esetenként rajzolatjavítás.

 

Negatívszerelés
negatívfilmek szerelékké való összeállítása, amelyet elsősorban kisofszetforma készítésénél, egyszerű ofszetmunkáknál, periodikus kiadványoknál alkalmaznak, miután a negatívfilmek illesztése nehézkesebb a nagy fedett felületek miatt. Az ívbeosztás azonos a pozitívszerelésével. A filmnegatívon feltétlenül szükség van illesztöjelre. Ez lehet sarokjel, ha szereléshez a sarokjelet félig sarkosan levágják, a filmet pontosan a kereszteződő beosztási vonalra illeszthetik. Jó eredményt ad pozitív-negatív illesztőjelek alkalmazása is. Színes munkáknál az illesztőjeleket a kép tengelyébe helyezik, és a tengelyt az ivbeosztáson is vonallal bejelölik. Olyan munkáknál mint pl. könyvnél, folyóiratnál, amelyeknél egy-egy oldal több darabból áll, először oldalszereléket készítenek. Ezt az oldalszereléket rendszerint fotopapíron levö szöveghasábokból, képanyagból stb. állítják össze. Több oldal elkészítéséhez kisbeosztást készítenek, amelynek alapján készül a papírszerelék, amelyet 1:1 arányban lefényképezve kapják a 2, 4 vagy 8 oldalt tartalmazó filmnegatívot. Ezekből a filmnegatívokból szerelik össze szerelőfólián a szükséges ívméretü negatívszereléket.

 

Negyedpetit
kétpontos betüköz. Csak lénia, térző és kizárás készül ebben a nagyságban.

 

Négyhengeres nyomómű
felépítése tekercsnyomó ofszetgépek nyomómű-felépítésének egyik típusa. A négyhengeres (gurni-gurni) rendszerű ofszetnyomóművekbe azonos átrnérőjű hengereket építenek be olyan hengerelrendezéssel, hogy két gumiborítású henger fogja közre a papírpályát, és ezekhez a hengerekhez kapcsolódnak a formahengerek. Tehát a gumihenger egyúttal nyomóhenger is, ezért kemény hengerborítást alkalmaznak. Az így kialakított nyomóműveket leggyakrabban vízszintes irányban helyezik el (függőlegesen max. két nyomómü helyezhető el).

 

Négyszín-autotípia
a nyomdaiparban a színes árnyalatos képek reprodukálását a sárga, bíbor- és ciánfestékekkel végzik. A magas- és ofszetnyomtatási eljárás esetén autotípiai eljárással (rácsrabontás) készülnek a színkivonati másolóeredetik. A három alapszín megfelelő rétegvastagságban és intenzitással való egymásra nyomtatásával a feketét, ill. a megfelelő kitöltések esetén semleges szürkét, két-két alapszín egymásra nyomtatásával az elsődleges keverékszineket, a kéket, a vöröset és a zöldet kapják. A színes ofszet- és magasnyomtatásban negyedik színként feketét használnak. Ennek szükségességét elsősorban a három, egymásra nyomtatott alapszinből kapott fekete alacsony denzitása indokolja, amelynek oka a háromszín-nyomtatáshoz használt festékek színtani szempontból nem ideális viselkedése.

 

Négyszínnyomtatás
színes árnyalatos nyomtatványok készítése meghatározott színű festékek (sárga, bibor, cián + fekete) egymás ranyomtatásával, a színeknek megfelelő és egymásra illeszkedő nyomóformákról.

 

Négyzet
kvirt az adott fokozatú betű törzsméretével azonos szélességű nemnyomó elem.

 

Négyzetmétertömeg
az 1 m2 területű papír meghatározott körülmények között mért tömege. Egységjele: g/m2.

 

Nemnyomó elemek
a nyomóforma mindazon részei, amelyek nem festékeződvén, a nyomathordozót eredeti állapotában hagyják (betűváll, űrtöltő):

- magasnyomtatásnál a nyomófelületnél alacsonyabbak,
- mélynyomtatásnál a rákel biztosítja, hogy ne festékeződjenek;
- ofszetnyomtatásnál a hidrofillé kezelt nyomóforma felülete biztosítja a festékmentes felületet.

 

Nem szelektív szűrő
optikai színszűrő.

 

Neutrális szűrő
optikai színszűrő.

 

Név- és tárgymutató
r könyv szerkezeti tagolása.

 

Nevezetes vonalak
ívbeosztás.

 

Newton-gyűrű
az egymással érintkezö sík felületek (pl. üvegfilm) közötti vékony levegőrétegben interferencia útján keletkező színkép.

 

Nikkel
Ni ezüstös csillogású fém, jól ellenáll a levegőnek, víznek, alkáliáknak. Ötvözőanyagként és bevonatok formájában alkalmazzák nyomólemezek, mélynyomóhengerek készítésekor.

 

Nitrocellulóz
cellulóz-nitrát.

 

Nonparel
(francia, nonpareille) 6 pontos betűfokozat. Jelentése összehasonlíthatatlan. E betűnagyság megalkotói a maga korában annak egyedülvalóságát kívánták kifejezésre juttatni.

 

Non Plus Ultra
a legkisebb betűnagyság elnevezése (2 pont), gyakorlatban nem alkalmazzák.

 

Non-stop berakómű
a berakandó és kirakandó ívoszlop gépfutás közbeni pótlását, ill. cseréjét lehetővé tevő berendezés.

 

Normál film
árnyalatos felvételek készítésére használatos, nern túl meredek gradációjú film (y = 1). Az emulzió szemcsemérete és szemcseeloszlása nagy árnyalatterjedelmet biztosít.

 

Növényi eredetű ragasztók
növények váladékából vagy növényi kivonatokból készített ragasztó hatású anyagok, amelyeket oldat vagy diszperzió formájában használnak. Ide sorolhatók a gyanták, növényi olajok, viaszok, szénhidrátok. Legjelentősebb növényi eredetű ragasztóanyag a keményitő és a latex, amely a kaucsuk vizes diszperziója.

 

N-számítás
a kéziratterjedelem tipográfiai átszámításának munkája két részre osztható:
1. a kézirat betűmennyiségének felmérése
2. a kézirat betümennyiségének átszámítása nyomtatott terjedelemre. A kézirat összterjedelmét úgy számítjuk, hogy megállapítjuk a so-rok számát és az egy sorban foglalt betűk középarányosát. Szorzatuk adja az n-ek számát. A kéziratot szedett sorokra úgy számítjuk át, hogy a kézirat összes betűinek számát elosztjuk az egy nyomtatott sorban foglalt összes betűk számával. Ezután kiszámolható a nyomtatott mű oldalterjedelme (a kézirat teljes betűmennyisége osztva a nyomtatott oldal teljes betűmennyiségével). Az ~ hoz különbözö kéziratszárnítási táblázatok állnak a segítségünkre.

 

Nyalóhenger
magasnyomó festékezőművekben, valamint ofszet nedvesítő- és festékezőművekben alkalmazott továbbítóhenger. Feladata a festék, ill. a nedvesítövíz továbbítása a vályúhengerről (duktor) az eldörzsölő fémhengerre. A ~ forgó mozgást és két határhelyzet között ingamozgást végez. Az időegységre jutó lengésszám, ill. a két határhelyzetben történő - a kapcsolódó hengerekkel való - együtt forgás idejének változtatásával a továbbítandó (festék vagy nedvesítőfolyadék) mennyiség szabályozható.

 

Nyalóhengeres festékezőmű
magas- és ofszetnyomógépeken alkalmazott festékezőműben a festékezőmű betáplálószakasza (a festékszekrényben forgó vályúhenger) és a dörzsszakasz első hengere között ún. nyalóhenger közvetíti a festéket a nyalóhengeres festékezőművekben oly módon, hogy együtt forogva a vályúhengerrel, palástfelületére a zónacsavarokkal beszabályozott, sávonként váltakozó rétegvastagságú festéket vesz fel, majd átlendülve másik holtponti helyzetébe, a dörzsszakasz első hengerével együtt forogva átadja a festéket. A lengés periodicitásának, ill. az együttfordulás ívhoszszának változtatásával a továbbított festékmennyiség szabályozható.

 

Nyalóhengeres nedvesítőmű
ofszetnyomógépeken a hagyományos nedvesítőművek jellemzője, a nedvesítőmű szerkezeti kialakítására és a nedvességadagolás (továbbítás) szakaszos jellegére utal. Lényege, hogy a nedvesítőfolyadék továbbítását a nyalóhenger a vályúhengertöl a dörzshengerre lengő mozgással és megszakításokkal végzi. A folyadék a dörzshengerről a törlőhengerekre, majd a formalemezre kerül. A henger periodicitásának és a nyalóhengernek a vályú-, ill. a dörzshengerrel történő együttforgás idejének változtatásával szabályozható az ofszetformalemezre felhordandó nedvességmennyiség.

 

Nyereg
hátsó illeszték

 

Nyerslevonat
szedésekröl vagy tördelt ívről lehúzóprésen készült levonat

 

Nyílásbeégetés
könyvek nyitási éleinek kialakítása melegített présszerszámban

 

Nyíláshiba
gömbi eltérés

 

Nyírófeszültség
a felület síkjában ébredő feszültség. Nagysága függ a nyíróerőtől és a nyírási keresztmetszettöl, értéke a két mennyiség hányadosa. Mértékegysége: N/m2, Pa.

 

Nyitott idő
a ragasztóanyagnak a ragasztandó felületre való felhordása és összeillesztése közötti maximális időtartam. Az oldószeres, diszperziós és az ömledékragasztók másodpercekben kifejezett jellernző adata

 

Nyolcadpetit
a tipográfiai pont egyik elnevezése. ~ es nagyságban csak lénia (törzsméret), térző és kizárás (szélesség) készül

 

Nyomás
egységnyi felületre jutó nyomóerő. Nyomógépeken a nyomási sávban ~t hozunk létre, a festékátadás, nyomtatás céljából. Mértékegysége: N/m2, Pa. A különböző nyomtatási technológiák nyomóerőszükséglete, ill. annak egységnyi felületre vonatkoztatott értéke a ~ más és más nagyságrendű. Nyomtatás. nyomásbírás a nyomóformáknak az a tulajdonsága, amely meghatározza, hogy egy nyomóformáról optimális nyomtatási körülmények között hány nyomat készíthető (példányszámbíró képesség)

 

Nyomáselosztás
egy adott felület egyes felületelemein kialakuló nyomásértékek megoszlása

 

Nyomási sáv
nyomógépek nyomóművében (tégelysajtók kivételével) az a felület, ahol a nyomtatási folyamat lezajlik. A nyomási sáv hosszát és szélességét az érintkező felületek geometriai mérete, a kialakuló nyomófeszültség nagysága, valamint a borítás vastagsága és összetétele határozza meg.

 

Nyomáskezdő vonal
egy adott nyomómüben a nyomási sávnak az a határvonala, amelytől kezdve a forma nyomóelemei kinyomódnak. A ~ a formahengeren a kanálistól meghatározott távolságra helyezkedik el.

 

Nyomásra tapadó ragasztó
más elnevezéssel öntapadó ragasztók, amelyek önmaguktól, vagyis enyhe nyomásra tapadnak. Megnedvesítés vagy melegítés nern szükséges a ragasztóhatáshoz, így jól alkalmazhatók gyors, könnyen eltávolítható és ismét kialakítható kötésekhez. Alapanyaguk természetes gumi, poliakrilátok, poli(vinil-alkil-éter)-ek. Ezeket az anyagokat textil, papír vagy egyéb hordozóanyagokra viszik fel.

 

Nyomat a nyomóformáról
nyomóerő segítségével a nyomathordozó felületére került festékinformáció.

 

Nyomathibák
a rossz anyag és gép, valamint a technológiai pontatlanságok következtében a nyomtatványon jelentkező, a nyomat minőségét rontó hibák. Ilyenek: feltépődés, maszatolódás, lehúzódás, tónolás, rákelcsík stb.

 

Nyomathordozók
azok az anyagok, amelyek felületére valamilyen nyomtatási eljárással megfelelő minőségű nyomat készíthető. Nyomathordozó lehet elsősorban papír, de műanyag, bőr, textília, fa és üveg is.

 

Nyomatszárítás
nyomatnak a közvetlen nyomtatás utáni szárítása hideg-meleg levegö ráfúvással, lánggal, fütött dobbal, UV-sugárzással, infravörös sugárzással.

 

Nyomda
nyomdatermékek gyártásával foglalkozó üzem.

 

Nyomdafesték
a nyomóforma nyomóelemeinek képét a nyomathordozó felületre átviszi, és ott tartósan rögzíti. A ~ kémiai felépítését, konzisztenciáját az határozza meg, hogy milyen nyomtatási eljárással, milyen nyomathordozóra nyomtatnak. A ~ lehet magasnyomófesték, síknyomófesték, mélynyomófesték, szitanyomófesték, flexonyomófesték, rézvéset-mélynyomófesték, acélrnetszetfesték stb.

Nyomdafestékek száradási típusai

1. Beivódásos száradás (penetráció).
2. Párolgásos száradás (evaporáció).
3. Zselatinációs száradás.
4. Hőre száradó festékek (heat-set).
5. Kicsapódásos száradás (precipitáció).
6. Oxidációs-polimerizációs száradás.
7. Sugárzásos festékszáradás (UV-sugárzásra és infravörös sugárzásra száradó festékek).

A gyakorlatban alkalmazott festékeknél a különböző száradási típusok különbözö mértékben keverednek.

 

Nyomdai betük osztályozása
a latinbetüs írások esetén a betűosztályozás módját négy számjegyű számkód fejezi ki (pl. Garamond antikva = 1.2.0.0.)

1.0.0.0. Az első szám az osztályozási csoportokat jelöli, amelyek a következők lehetnek:

1. dinamikus antikva (volt reneszánsz antikva),
2. átmeneti típusú antikva (volt barokk antikva),
3. statikus antikva (volt klasszicista antikva),
4. lineáris talpas betü (volt egyiptienne),
5. lineáris talp nélküli betű (volt groteszk),
6. lineáris szerkesztett talp nélküli betű (volt groteszk),
7. lineáris dinamikus talp nélküli betű (volt groteszk),
8. lineáris antikva (volt groteszk antikva),
9. kalligrafikus betűk (volt írott betűk),
10. szabadon írt betük (volt írott betűk),
11. gót (fraktúr betűk)

(dinamikus = kézírást utánzó, statikus = rajzolt, lineáris= optikailag azonos vonalvastagság)

0.1.0.0. A második szám az osztályozási csoporton belüli első alcsoportot jelöli, az alapbetűt. Ezek változatainak száma az egyes osztályozási csoportokon belül eltérö. 0.0.1.0. A harmadik szám a második alcsoportot jelöli, a dőlt kövér betüket, amelyeknek három változata van:

1. dinamikus változat (volt reneszánsz kurzív),
2. átmeneti változat (volt klasszicista kurzív),
3. statikus változat (volt antikva kurzív). A lineáris betűk dőlt kövér változatai hasonlóképpen oszthatók fel.

0.0.0.1. A negyedik szám a harmadik alcsoportot jelöli, a díszített változatokat, amelyek minden osztályozási csoport alapbetűihez és dőlt kövér változataihoz kapcsolódnak. Az alcsoportok a díszítés módja szerint a következők lehetnek:

1. a vonalvezetés és az arányok átalakításával díszített betűk,
2. a rajzkörvonal átalakításával díszített betűk,
3. a rajzkörvonal díszítésével dekorált betűk,
4. térelemek csatolásával díszített betűk,
5. elemkombinációkkal díszített betűk,
6. szabad sík- és térbeli változatok.

 

Nyomdai csomagolási árukiszerelési nyomtatvány
nyomdai úton elöállított, csomagolás és árukiszerelés céljára gyártott nyomtatvány (függetlenül a terjedelemtől és a mérettől). Ide tartoznak a nyomtatott öntapadó papírok vagy alufólia címkék is. Nem tartozik ide a doboz.

 

Nyomdai ív
alapegység a könyvek terjedelmének megállapítására. Egy ~ = 16 oldal, amelyből a formátumoknak megfelelöen különböző szorzószámokkal az A/5 ív terjedelem kiszámítható (a ~ fogalma független attól, hogy pl. egy könyvet 32 oldalanként nyomtatnak).

 

Nyomdai mértékrendszer
a betűrendszerben a betűnagyságok meghatározásában a XIX. sz. közepéig rendszertelenség uralkodott. Csaknem rninden nyomda más-más betűrendszert, betűmagasságot használt. 1878 táján megegyeztek a pontegységen alapuló egységes európai betűrendszer és normál betűmagasság bevezetésében. Alapul mint legelterjedtebbet, a francia Didot-rendszert vették, és azt a méterrendszerrel összefüggésben dolgozták ki. 1 m = 2660 tipográfiai pont, 1 tipográfiai pont = 0,376 mm. Az angolszász államokban a hüvelyk 1/72 része a tipográfiai pont.

 

Nyomdai n
a terjedelemszámítás egysége, amely szerint a kézirat minden betűjének, jelének, ill. szóközének szélessége a szedett sorban a kurrens n betű (mint átlagos szélességü betű) szélességének megfelelő helyet foglal el.

 

Nyomdaipari betűk jellegzetességei

1.0.0.0. Dinamikus antikva (volt reneszánsz antikva):

- a szélességarány differenciált,
- a kerek formák tengelye balra dől,
- a fő- és összekötő vonalak között a vastagsági különbség viszonylag kicsi,
- a betűtalpak hajlított ék alakban futnak fel a betű fovonalához,
- a felső nyúlványos kurrens betűk felsö betűtalpa mindig ferde.

Típusok:
1.1.0.0. Dinamikus velencei antikva: Jenson Roman, Centaur,
1.2.0.0. Dinamikus későreneszánsz antikva: Plantin, Caslon, Times New Roman.
2.0.0.0. Átmeneti típusú antikva (volt barokk antikva):

- a szélességarány nern egységes (átmenet a differenciált és a differenciálatlan szélességarány között),
- a kerek formák tengelye függőleges vagy majdnem függőleges,
- a fő- és összekötő vonalak közötti vastagságkülönbség jelentősebb,
- a betűtalpak egyszerűbbek és felfutásuk kevésbé lendületes,
- a felső nyúlványos kurrens betük felsö betűtalpa kevésbé ferde.

Típusok: 2.1.0.0. Átmeneti típusú antikva (alapbetű):
Furnier, Baskerville, Tyfa antikva.
3.0.0.0. Statikus antikva (volt klasszicista antikva):

- a szélességarány differenciálatlan,
- a kerek formák tengelye mindig függőleges,
- a fő- és összekötö vonalak közötti vastagságkülönbség nagy,
- a betűtalpak, záróvonalak és a fővonalak közötti átmenet éles vagy csak alig van lekerekítés.

Típusok: 3.1.0.0. Statikus Didot-antikva: Didot, Bodoni, Walba-um, Teimer antikva,

3.2.0.0. Statikus angol antikva: Scotch Roman, Modern 20.

4.0.0.0. Lineáris talpas betű (volt egyiptienne)

- az antikva és a lineáris elemek egyesülése jellemzi,
a szélességarány differenciálatlan,
- a kerek formák tengelye következetesen függőleges.

Típusok: 4.1.0.0. Lineáris talpas betü: Clarendon, Egizió, Volta, Neutra, Public;

4.2.0.0. Lineáris talpas betű háromszögletű talpakkal,
4.3.0.0. Lineáris talpasbetü egyenes talpakkal (Egyipti-enne).

5.0.0.0. Lineáris talp nélküli betű (volt groteszk)

- a szélességarány differenciálatlan,
- a kerek formák tengelye következetesen függőleges,
- a betűk vonalvastagsága optikailag azonos vagy csak alig eltérő,
- a betűtalpak hiányoznak.

5.1.0.0. Lineáris statikus talp nélküli betű (groteszk):

Akzidenz Grotesk, Mono Grot 215;
5.2.0.0. Lineáris statikus talp nélküli betű (neogroteszk):
Univers, Helvetica, Folio.

6.0.0.0. Lineáris szerkesztett talp nélküli betü (volt groteszk):

- a szélességarány nem egységes,
- a betűk valamilyen geometrikus formába vannak tervezve vagy ebből a formából levezetve,

- a betűtalpak hiányoznak.

6.1.0.0. Lineáris szerkesztett, a négyszögböl levezetett talp nélküli betű: Eurostile,
6.2.0.0. Lineáris szerkesztett, a körböl levezetett talp nélküli betű: Futura, Avant Garde, Super Buch Grotesk,
6.3.0.0. Lineáris szerkesztett, egyéb geometrikus formából levezetett talp nélküli betű: Neon.

7.0.0.0. Lineáris dinamikus talp nélküli betű (volt groteszk)

- a szélességarány differenciált,
- közepes, a (1.2.0.0.) reneszánsz antikvának megfelelő vonalvastaság különbségek,
- a betűtalpak hiányoznak.

7.1.0.0. Lineáris dinamikus talp nélküli betű függgőleges tengellyel: Antique Olive,
7.2.0.0. Lineáris dinamikus talp nélküli betű ferde tengellyel: Gill, Syntax

8.0.0.0. Lineáris antikva (volt groteszk antikva)

- az antikva és a lineáris betük jellegzetességei egyaránt megfigyelhetők
- a szélességarány nem egységes,
- a vonalvastagság különbségek jelentősek,
- a fővonalak kicsi, felfutás nélküli egyenes talpakban végződnek vagy kiszélesedéssel (rejtett talpakkal) záródnak.
8.1.0.0. Lineáris antikva finom talpakkal: Copperplate;
8.2.0.0. Lineáris antikva rejtett talpakkal: Friz Quadrata,
8.3.0.0. Lineáris antikva kiszélesedő végvonalakkal: Optima, Pascal, Cantoria.

9.0.0.0. Kalligrafikus betük (volt írott betűk)

- formájuk alapján az antikvához kapcsolódnak,
- a vonalvastagság különbségek jelentösek.

9.1.0.0. Kalligrafikus dinamikus betű: El Greco, ITC Zapf Chaucerg;
9.2.0.0. Átmeneti típusú kalligrafikus betű: Arabella;
9.3.0.0. Kalligrafikus statikus betű: Bank Script,
9.4.0.0. szabad kalligrafikus betű: Impuls.

10.0.0.0. Szabadon írott betűk (volt írott betűk)

- formájuk alapján a lineáris talp nélküli betűkhöz kapcsolódnak,
- többnyire kis vonalvastagság különbségek jellemzik.

10.1.0.0. Szabadon írott statikus lineáris betű: Fiesta,
10.2.0.0. Szabadon írott lineáris szerkesztett betű: Marianna Black, Chubby;
10.3.0.0. Szabadon írott lineáris dinamikus betű: Signal,
10.4.0.0. Szabadon írott lineáris antikva: Time Script.

11.0.0.0. Gótbetűk

- a betű felépitésében erősen érvényesülnek a tört, ferde vonalak,
- a verzál betűk rajza bonyolult,
- a kurrens betűk egyszerűbbek, a verzál betűkkel nem alkotnak művészi egységet,
- a fő- és összekötő vonalak közötti vastagságkülönbség nagy.

11.1.0.0. Textura: Mannskript Gotisch,
11.2.0.0. Rotunda (kerekgót): Weiss Rundgotisch,
11.3.0.0. Schwabacher: Alte Schwabacher,
11.4.0.0. Fraktura: Zentenar-Fraktur,
11.5.0.0. Goticoantiqua (gótikus antikva): Honda Display.

 

Nyomdakönyv
egy nyomdában egy év folyamán előállított összes nyomtatvány fő adatait tartalmazza a sajtótörvény előírásai szerint.

 

Nyomdatechnikai filmek
olyan speciális gradációjú, színérzékenyítésű és vastagságú filmek, amelyek sík vagy tekercsek formájában kerülnek kiszerelésre. Legfontosabb típusai:

- színképzős és ezüstképes maszkfilmek,
- lágyabb fokozatú filmek árnyalatos felvételekhez,
- keményebb fokozatú filmek vonalas felvételekhez,
- extra kemény fokozatú lith-filmek rácsfelvételekhez,
- kékérzékeny filmek kontaktmásoláshoz,
- UV-érzékeny kontaktfilmek,
- speciális line-filmek lézerfénymegvilágításhoz.

 

Nyomóalap
a tégelyes nyomógépek és gyorssajtók egyik szerkezeti eleme. Feladata a formazáró keretbe zárt nyomóforma biztonságos, rezgésmentes rögzítése, ill. gyorssajtókon a nyomóforma mozgatása a nyomóhenger és a festékezőmű alatt.

 

Nyomóalap-mozgatás
gyorssajtók ~a, amely a gép jellegétől és géptípusától függ, megvalósítható forgattyús, kulisszás stb. mechanizmusok segítségével, ill. ezek kombinációival.

 

Nyomódúc
alátét.

 

Nyomóerő
nyomtatás során a nyomási sávban kialakuló létrehozott erő elnevezése, amely a nyomtatási folyamat meghatározó tényezője.

 

Nyomóforma
a ~a nyomó- és nemnyomó elemek olyan meghatározott rendszere, amely a szöveg- és képi információkat magába foglalja. A nyomóformáról a nyorntatás folyamata során a nyomathordozó adott felületeire festékréteget juttatva kialakul a nyomat.

 

Nyomógép
nyomdaipari berendezés a nyomatok előállítására. Megkülönböztetünk íves és tekercsnyomógépeket, valamint a nyomtatási technológiák szempontjából magas-, ofszet-, mélynyomó-, szitanyomógépeket.

 

Nyomóhenger
íves és tekercsnyomógépek fő hengere. A nyomóforrnával, ill. ofszet gumikendővel szembeni ellennyomást biztosítja, amely a festékátadáshoz szükséges. Íves magasnyomógépeken (gyorssajtókon) a borítás a nyomóhenger palástfelületére van ráfeszítve, és az ivet ívfogósor rögziti a nyomtatás ideje alatt. Ofszetnyomógépeken a ~ megfelelő simaságú palástfelülettel rendelkezik. Íves ofszetgépek ~e ivfogósorral van ellátva. Négyhengeres (gumi-gumi) ofszet rotációs gépeken a ~ szerepét a gumikendős hengerek látják el.

 

Nyomókendő
ofszetnyomókendő.

 

Nyomólemez beemelése
a megfelelően előkészített nyomólemez felrakása, rögzítése a lemezbefogó szerkezetek segítségével a formahenger felületén.

 

Nyomómű
a nyomógépek fő szerkezeti egysége, ahol a nyomtatási folyamat lezajlik. Szerkezeti felépítése, kialakítása az adott nyomógépre jellemző.

 

Nyomórákel
szitanyomógépeken a szitanyomófesték felhúzása után a festék átnyomását végzi a szitaszöveten keresztül a nyomathordozóra. Magassága és a rákelszög állítható rendszerű.

 

Nyomórendszerek
különbözö nyomtatási technológiák (magas, ofszet, mély) rotációs íves és tekercsnyomógép-típusainak nyomóműfelépítését, a nyomómű szerkezeti kialakítását, a nyomóművet alkotó hengerek számát és jellegét, ill. azoknak a nyomtatási folyamatban betöltött szerepét, egyes esetekben a nyomásráadás és levétel módozatát behatároló fogalom. ~ ofszetnyomómű; szatellit nyomómű.

 

Nyomtatás
adott nyomóforma nyomóelemeinek festékezése és a festék átjuttatása nyomóerő segítségével a nyomathordozó felületére.

 

Nyomtatási opacitás
opacílás.

 

Nyomtatási sebesség
gyorssajtóknál és rotációs nyomógépeknél a nyomóhenger fordulatának száma egy óra alatt. Tégelyes nyomógépeknél az egy óra alatt kinyomtatott ívek száma.

 

Nyomtathatóság
a nyomtatási folyamatban részt vevő anyagok, papír, festék, nyomóforma kölcsönhatása. A nyomópapírok nyomtathatósági tulajdonságait laboratóriumi körülmények között IGT és PRÜFBAU kísérleti berendezéseken vizsgálhatjuk. A nyomtathatóságvizsgáló készülékek a magasnyomtatás elvén működnek, de gumikendö használatával lehetséges ofszetnyomtatás modellezése is. A készülékekkel megközelítőleg beállíthatók a gyorsjáratú nyomdagépeknek megfelelő nyomtatási körülmények.

 

Nyomtató
fogalma az adatfeldolgozásban nincs egészen pontosan rögzítve. Néha gyűjtőfogalomként használják az adattechnikában alkalmazott minden nyomtatóberendezésre. ~ n sokszor egy, kizárólag a számítógépekhez készült nagy teljesítményű nyomtatóművet értenek, amelyet emiatt sokszor gyorsnyomtatónak is neveznek.

 

Nyugalmi viszkozitás
a kisebb nyírófeszültségeknek megfelelő tartományban nem-newtoni folyási viselkedést mutatnak, a folyásgörbe e szakaszának megfelelő viszkozitást ~ nak nevezzük.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek