A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

H

Hajtás
Egyszeri hajtás - 4 oldalra - meghajtott ív

 

Hajtogatás
A kinyomott íveket a kiadvány végső méretére kell hajtogatni

Hajtás
Egyszeri hajtás - 4 oldalra - meghajtott ív

 

Hajtogatás
A kinyomott íveket a kiadvány végső méretére kell hajtogatni

 

Hibajegyzék
Különálló lap, amelyen a kiadvány nyomtatási hibáinak helyesbítése található. A könyv eredeti vagy újabb kiadásakor mellékelik a könyvhöz, egyes esetekben bekötik, máskor csak behúzzák a kiadványba.

 

Habzásgátló
kis mennyiségben a festékhez adagolt anyag, arni a levegőbuborékok távozásával szembeni ellenállást csökkenti. Oldószeres rendszerekben ~ ként használhatók pl. a szilikonolajok.

 

Hagyományos nedvesítőmű
ofszetnyomógépeken alkalmazott nedvesítőberendezés. Feladata az ofszetforma nedvesítéséhez szükséges nedvesitőfolyadék vékony, szabályozható rétegben való feljuttatása a formára, érintkezés elvén. Részei: nedvesítőfolyadék -utánpótló szerkezet, a nedvesítőfolyadékot tartalrnazó vályú (vízvályú), a vályúhenger, a nyalóhenger, a nedvesítőfolyadékelosztó henger (fémhenger) és a törlőhengerek. A törlőhengerek és a nyalóhenger (egyes esetekben a vályúhenger) textilbevonatú.

 

Hajó
szedőlemez, Schiff horganyből vasból vagy alumíniumból készült lemez, amelyet három oldalról 0,5-1 cm magas keret szegélyez. A két párhuzamos keret kb. 1 cm-rel túlnyúlik a lemezen, aminek segítségével a ~ a rnunkaasztal széléhez illeszthető, így a lemez és az asztal síkja egy magasságba kerül és a szedés ráhúzható. Legelerjedtebb mérete A/3 és A/4, de forgalmazzák más szabványos méretben is. A munkához igénybevett ~ méretét úgy kell megválasztani, hogy a rákerülő szedés méreténél hossz- és keresztirányban is 2-4 cm-rel nagyobb legyen. hajszál 1 pontos vastagságú szóközi kizárás.~spácium. hajtogatás ívek a pontos méretre vágás után - késes, táskás és kombinált könyvkötészeti hajtogatógépeken történhet.
A ~ i módot, amely lehet egy negyed-, fél-, egész-, tizenhat vagy harminckét oldalas hajtás, a kilövés, a nyomtatás, valamint a papír vastagsága határozza meg. A hajtogatási jel amelyet a formára másolnak és támpont a gépmesternek a beigazitáshoz nem lehet hosszabb, mint 4 mm és a körülvágott méreten kívül kell esnie. Tekercsnyomógépeken a okat a gép egységét képező komplett hajtogatómű végzi.

Hajtogatási jel
hajtogatás.

 

Hajtogatási rendszerek
a hajtogatandó ívek deformálásának különbözö módjai szerinti hajtogatások.
1. Késes hajtogatás (a papír sikjára merőlegesen ható erő hajlít).
2. Táskás hajtogatás (a papír síkjában ható erő hajlít).
3. Kombinált hajtogatás (a késes és a táskás hajtogatás kombinációja).

 

Hajtogatómű
tekercsnyomógépek kirakóművének elején a papír hosszirányú hajtását a hajtogatótölcsér látja el az előtte és utána elhelyezett húzóhengerekkel, valamint az alsó részén levőterelő-hengerekkel együtt. A tölcsér két lekerekített szélű, szögben állítható lemez, amely alul az ún. orrban végződik. Ujabban megfelelő szögben elhelyezett hengeres vagy kúpos rudakat alkalmaznak. A rudak felületén egyes gépeken légpárnát képeznek, vagy a rudakat lassan forgatják a nemkívánatos bekopások elkerülésére. A tölcsér lejtési szögének változtatásával a lefutás helyzete állítható. A terpesztési szög változtatásával és a terelögörgök beállításával gyürödésmentes futás állítható be.
A két oldal egyenletes húzására a tölcsér alatti húzóhengerpárok közül az egyiknél a jobb, a másiknál a bal oldal a gumizott. A pár mindkét tagja hajtott. A papírt hosszirányban körkések vágják. Keresztirányban a papír fogazott késsel vágható 16 ív vastagságig. Vágás után a keletkezett ív kirakására felszúrótűs, szalagos és ívfogós megoldások ismeretesek. Vágás után azonban sok esetben hajtogatnak is.
A kereszthajtás a tölcsér vágás előtti hajtásával együtt két hajtást jelent. A hajtást hengerek között nagy sebességgel és pontosan lehet végezni. A további hajtás lehet ezzel párhuzamos vagy merőleges. A hajtogatott íveket általában csillagba rakják ki, amely az ívkivezető szalagra ejti az ívet.

 

Hajtogatott ív
a hajtogatás eredményeként kapott, többoldalas különálló egység, a könyvtest alkotórésze. halenyv halhulladékból előállitott fehérjealapú glutinenyv. Sárgás-fehér, sűrűn folyó vizes oldata kerül forgalomba, amelynek ragasztási tulajdonságait nem rontja az ismétlödő megfagyás és felengedés. A nagy tisztaságú ~ et a nyomdaiparban cinkográfiai nyomólemezek előállításánál alkalmazzák.

 

Halogénelemek
a periódusos rendszer VII. oszlopának elemei: fluor, klór, bróm, jód. Egy vegyértékű reakcióképes elemek hidrogénnel erős savakat alkotnak. A klór, a bróm és a jód ezüsttel alkotott vegyületei fényérzékenyek.

 

Halványítás
fotográfiai negatívon vagy papíron az ezüstatomok alkotta kép oxidálása ezüstionná. Alkalmazzák a színes eljárásoknál az előhívott fémezüstnek a rétegböl való kioldására, ill. negatívok gyengítésére.

 

Hamutartalom
a papírok elégetése és izzítása után visszamaradó rész. A papírok nyomtathatósági tulajdonságainak javítása céljából a papír anyagába ásványi eredetű töltöanyagokat is adagolnak, és a papírok mázolását is ásványi természetű pigmentekkel végzik. Ilyenkor a rostanyag hamuját leszámitva és figyelembe véve az ásványi anyagok izzítási veszteségét, a papír hamutartalma a töltőanyag mennyiségét adja meg.

 

Hangjegymetszés
hangjegygrafika a kottametszö lemezek lágy ólomöntvényből készülnek. A hangjegyvonalakat előre behúzzák, majd elosztják az ütemeket, és a keletkezett peremeket eltávolítják. A kottafejeket, íveket, nyolcad- és tizenhatod zászlókat, kulcsokat bélyegzővel ütik a lemezre. A bélyegzők kb. 8 cm hosszú acélpálcikák, végükön látható a kialakitandó kép. A hangjegyszekrényben nyolcféle méretben találhatók meg a bélyegzők. A szöveget szintén betűbélyegzőkkel viszik fel a lemezre. Újabban kialakult módszer szerint a kotta képét nem lemezre, hanem műnyomó papírra készítik el, úgy, hogy a kottafej-, zászló- stb. pálcikákat befestékezve ütik a papírra. Az így elkészített kotta lefényképezve ofszetnyomtatással sokszorosítható.

 

Hangjegyszedés
a zenei írásjegyek különleges, négyzetes darabokból, kéziszedéssel való előállítása. A kottában előforduló hangjegyek és egyéb zenei jelek két vonal közti távolság méretének megfelelő oldalú négyzetekre vannak öntve, a méret által megkívánt darabokra bontva. Így egy jel általában három alkotóból tevödik össze. A kottához szükséges szövegrészeket a négyzetek méretével megegyezö törzsvastagságú betűkből kell szedni, hogy az esetlegesen az 5 vonalon kívül levő hangok vagy kinyúló szárak közé szedhetök legyenek. hangjegyszekrényhangjegyszedéshez szükséges jelek elhelyezésére alkalmas betűszekrény.

 

Hangyasav
színtelen, jellegzetes szagú folyadék. Mérgező.

 

Hansa sárga
(aril-amid sárga) pigment négyszínnyomó ofszetfestékben használt pigment (plakátnyomtatáshoz).

 

Harántalak
könyvalak, amelynek szélessége nagyobb, mint a magassága.

 

Harántvonalazás
kver: táblázatoknál a fejrésszel párhuzamosan futó, vízszintes tagolást biztosító vonalak. Alacsony példányszámú vagy sűrű ~ ú munkáknál célszerü a harántvonalakat külön formába szedni, mert így a táblázat méreteivel megegyezö hosszúságú léniák használhatók fel, ami a szedést gyorsítja.

 

Harisnya
nedvességközvetítő hengerbevonat.

 

Harmados szedés
az adott írás négyzetmérete egyharmadának megfelelő szóközi kizárással, egyenlő szóközökkel szedett szöveg. Alkalmazása szépirodalmi kiadványoknál elengedhetetlen.

 

Harmonikakihuzat
nagyobb felvételi méretű (reprodukciós és műszaki) fényképezőgépek homlokfalát a gép vázával összekötő, bőrből készült fényzáró eszköz.

 

Háromhengeres felépítés
háromhengeres nyomómű.

 

Háromhengeres nyomómű
három hengerből (formahenger, ofszet-gumikendős henger, ellennyomóhenger) álló nyomóműkialakítási módozat. Több háromhengeres nyomómű egybeépítésével több-szín- vagy elő- és hátoldalnyomtatás is megvalósítható.

 

Háromkéses vágás
könyvtestek körülvágása egy műveletben.

 

3M egyengetés
makaready-egyengetés.

 

Hárompartis kivágás
négy erősségi fokozatot különböztet meg az árnyalatos kép tónusértékében.

 

Harris Micro Flo nedvesítőrendszer
alkoholos ofszet nedvesítömű. A nedvesítőrendszer szerkezeti megoldásának lényege egy ún. nedvesitővályú, amelyhez a nedvesítőfolyadék keringtetését végzö cirkulációs rendszer csatlakozik. A nedvesítővályúban egy keménygumiból készült merülőhenger van, amely felett egy adagolóhenger forog. Ezzel a nedvesítőfolyadék-réteget a nyomógép, ill. a nyomóforma teljes szélességében egyenletesen lehet beállítani. Az adagolóhengerről a nedvesitőoldat az elsö felhordóhengerre kerül, amely a formahengerrel kapcsolódik, másrészt a fölötte elhelyezett dörzshengerrel. A festékfelhordó henger tehát a törlést és a festékfelhordás szerepét is ellátja a rajta levő festékedvesítőoldat emulzióval.

 

Hasáb
kolumna:
1. Félkész nyomóforma, ahol a szövegsorrend a döntő és nem a végleges tipográfiai kialakitás.
2. Az újságok, napilapok és bizonyos termékek szedéstükre függőleges oszlopokra, hasábokra van felosztva. Magassága megegyezik a lap oldalmagasságával, míg szélessége laponként más és más, de állandó.

 

Hasáblénia
a hasábokra bontott nyomtatványok (pl. újságok, szótárak, lexikonok) hasábjai között található. Elhelyezése általában a két hasáb közötti távolság felezővonalára esik. Törzsvastagsága megegyezik a hasábok közötti távolsággal. hasonmás kiadvány

 

Hasznos nagyítás
olyan mértékű nagyítás, amelynél a tárgyról alkotott képben még újabb részleteket lehet látni. A ~ határa függ a szem feloldóképességén kívül az objektív éles képrajzolásától, a filmanyagtól, valamint kidolgozásuktól.

 

Határnagyítás
az a lineáris nagyítás, amely felett az előhívott negatív anyag szemcséssége már esztétikailag elviselhetetlen.

 

Hatékony nyílás
az objektívek felületének az a része, amelyet a rekesz szabadon hagy.

 

Hátlemez
a könyvtábla alkotórésze, a könyvtest gerincét borító része.

 

Hátnyomás
wiederdruck az egyik oldalon már megnyomtatott papír rnásik oldalára való nyomtatás.

 

Hátsó illeszték
ívvágógépeknél a vágandó ívcsomag mozgatását, a megfelelő vágási méret beállítását biztosító, mozgatható illesztőfelület.

 

Háttér nélküli autotípia
szabadon álló, képszerű háttérrel nem rendelkező autotípiai klisé. Megmunkálása két lépcsőben történik. Először autotípiaként maratják, aztán saválló anyaggal letakarják, és a szabadon maradó rajztalan hátteret vonalas kliséként mélyre maratják.

 

Házi korrektúra
valamely szedésnek a nyomdai korrektor által javított első korrektúrája.

 

Heat-set festékek
hőre száradó festékek. A pillanatszáradást gázlángos, vagy forrólevegős szárítóval segítik elő, amelynek eredménye képpen a festék zselatinál, oldószer (gázolaj) elpárolgása közben.

 

Héber
nyalóhenger.

 

Heliogravur
a XIX. sz. közepén kialakult ipari jellegű mélynyomóforma-készítési eljárás. A rézlemezt az akvatinta-módszerhez hasonlóan beporozzák aszfalt- vagy gyantaporral, ezután fényérzékenyítik krómsót és pigmentet tartalmazó zselatinnal. A rézlemezt árnyalatos pozitívon keresztül megvilágítják, előhívják, majd vaskloriddal maratják. A kép pontokra bontását a gyantapor biztosítja. A maratási mélységet szabályozza az előhívás után maradó zselatinréteg vastagsága és a porzás.

 

Helioklischograph mélynyomóhenger-vésőgép.
elektronikus vésés.

 

Heliostat-eljárás
a festékátadást tökéletesítő elektrosztatikus mélynyorntatási eljárás. Az ellennyornó- (presszőr) henger felett elhelyezett generátor (henger) elektromos erőket hoz létre a nyomásisávban, amelynek eredményeként a festék és a papír ellentétes polaritást kap. Az érintkezési sávban az elektromos erőtér hatására jelentősen javul a festékátadás.

 

Hengerállítás
1. Festékezőhenger beállítása (azoknak a műveleteknek az összessége, amelyeknek segítségével a festékezőhengerek egymáshoz vagy a formához való állítása megy végbe).
2. Nyomóhenger beállítása (magasnyomógépeken a nyomóhenger csapágyaival a szükséges nyomóerő és legördülés beállítása).

 

Hengercsík
a festékfelhordó hengerek vagy a nedvesítőhengerek helytelen beállitása következtében keletkező nyomtatási hiba. Tónusfelületeken sötétebb-világosabb, a hengerek tengelyével párhuzamos csíkok. Ofszetnyomtatásnál az ívek nem nyomott részein is mint világos tónuscsíkok jelentkezhetnek.

 

Hengerfordulat
a nyomógépek termelékenységét egy óra alatti hengerfordulatok számával jellemezhetjük.

 

Hengerindító villa
hengerfelfogó villa, felfogóvilla megállóhengeres gyorssajtókon a hozzá kapcsolódó vezértárcsás rendszerrel a nyomóhenger indítását és megállítását végző szerkezet.

 

Hengerkorrektúra
a ~ célja a mélynyomóforma-készítés, ill. a nyomtatás során keletkező hibák javítása. A korrektúramüveletek egyik csoportja a világosító jellegű mínusz korrektúra, a másik pedig sötétítő jellegű pozitiv korrektúra.

 

Hengermaratás
a mélynyomóhenger nyomóképessé tétele, a nyomóelemeknek a henger felületébe való maratásával. A henger felületét maratásálló réteg fedi a nemnyomó részeken, míg a fedetlen részen azonnal megindul a maratás. A réz maratásához vas-kloridot használnak. A réz oldása redukciós-oxidációs folyamat. Ha a maratandó henger felületét pigmentzselatinréteg borítja, a maratás négy fázisra osztható:

- a zselatinrelief duzzadása;
- a vas-klorid diífúziója a zselatinreliefen keresztül;
- a maratás mint kémiai reakció;
- a maratási termékek diffúziója a maratóoldatba.

Az eredeti árnyalataival arányos mélységü nyomóelemek kimaratásához több, különböző sűrűségű vas-klorid-oldatot (többoldatosmaratás), vagy egy meghatározott sűrűségű adalékos vas-kloridot (egyoldatos maratás) használnak.

 

Hernyófűzés
gyűjtőfűzés.

 

Herschel-effektusa
fotoelektromos jelenség. Afelületi látens kép infravörös fénnyel való besugárzás hatására visszafejleszthető.

 

Heterodiszperz rendszer
olyan diszperz rendszer, amelynek részecskéi különböző méretűek.

 

Heteropoláros kötés
ionos kötés a kémiai kötéseknek az a fajtája, ahol a vegyületet az ellentétes töltésű ionok közötti elektrosztatikus vonzóerő tartja össze.

 

Hickethier-színrendszer
a ^, ill. a hozzá kapcsolódó színmintaatlasz, az autotípiai háromszínnyomtatásban és a háromrétegű színes fényképezésben használható rendszer. A színrendszer a szubtraktív alapszínek 10 lépcsős (0, 1,2,..., 9 számokkal jelzett) árnyalatsorozataira épül. Kocka alakú színtestben - háromjegyü számkódokkal - 1000 színminta azonosítható.

 

Hidegragasztásos eljárás
ragasztókötéses könyvtestkészítés, ragasztóanyaga vizes diszperzió.

 

Hidegtűs eljárás
művészi mélynyomóforma-készítő eljárás. A tükörsima lemezbe éles tűvel metszik a rajzot, és a keletkező fémsorjákat nem távolítják el, nyomtatáskor ezek is festéket fognak, és a nyomatnak egyedülálló, bársonyos jelleget ad. A sekély vonalmélység és a sorja kopása miatt csak néhány jó nyomat készíthető. Az eljárás nagy mestere Rembrandt volt.

 

Hídkamera
kétmunkahelyes, horizontális elrendezésű reprodukciós fényképezőgép. Nagy méretű eredetitartó, nagy felvételi méret és nagy precizitású beállíthatóság jellemzi. Fő felhasználási területe a kartográfia. Az objektív szekrény a kihúzattal, az eredetitartó egy hidszerkezethez hasonló berendezéssel a gép tetejéről belógatva szabályozható. Az eredetitartó a kép beállitásakor nemcsak vízszintes síkban mozgatható alternatív mozgatással, hanem térben is dönthető bizonyos mértékig. Ezeket a mozgatásokat is a központi vezérlőpultnál végezheti a fényképész, szervomotorok segítségével.

 

Hidrofil
vizkedvelő.

 

Hidrofilizálás
eccelés az ofszetnyomólemezek víztartó tulajdonságának fokozása. Cinklemezeknél savanyú kémhatású cink-oxid-réteget streckersó arabgumis vizes oldatával hoznak létre. Aluminium- vagy elektrokémiai kezelésü alumíniumlemezeket foszforsav és arabgumi vizes oldatával, többfémes ofszetlemezeket salétromsav arabgumis vizes oldatával hidrofilizálnak.

 

Hdrofób
viztaszító.

 

Hidrokinon
1,4-dihidroxi-benzol, színtelen, kristályos anyag, vizben jól oldódik. Redukáló tulajdonsága miatt fényképészeti előhívóként használják.

 

Hidrogénkötés
hidrogénhíd olyan kémiai kötés, amelyben az egy vegyértékü hidrogénatom két másik atomhoz kapcsolódik. ~ sel kapcsolódnak egymáshoz a vízmolekulák.

 

Hidrolízis
olyan kémiai folyamat, amelynél víz hatására a kémiai kötés felbomlik, a rendszer kémhatása megváltozik. Gyenge savból és erős bázisból képződött só oldata a ~ folytán lúgos kémhatású, gyenge bázisból és erös savból képzödött só oldata savas kémhatású, pl. a szóda () vizes oldata lúgos, a vas(III)-klorid (vizes oldata savas kémhatású.

 

Heroglifa
1. Óegyiptomi képírás jele.
2. Olvashatatlan vagy nehezen kibetüzhetö írás ironikus megjelölése.

 

Higany
Hg az egyetlen fém, amely szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú. Sűrűsége: 13,55 kg/dm3. Fémekkel alkotott ötvözetei az amalgámok. Felhasználják hőmérőkben, barométerekben, manométerekben, higanygözlámpákban. Méreg!

 

Hígító
általában könnyen párolgó folyadék, amit felhasználnak:

- elegyekben valamely anyag töménységének csökkentésére a ^ hozzáadásával;

- nyomdafestékekben a filmképzők általában drágább oldószerei-nek részbeni helyettesítésére.

 

Hirdetésszedés
az akcidens szedés körébe tartozik. Fontos szabály, hogy a hirdetés érthető legyen. Lehet keretbe foglalt és keret nélküli. Széles lehetőség van az egyszerű léniakerettől kezdve a díszes ornamentumig a szedés kialakításában. A hirdetés fő sorát (slágersorát) figyelemfelkeltő betűböl kell szedni.

 

Hollenderezés
füzöszövet nélküli cérnafűzés.

 

Holográfia
háromdimenziós fotográfiai kép előállítása lézersugárral.

 

Hólyagosodás
tekercs-ofszetnyomtatásnál a szárítórészben, a nyomdafesték oldószerének, és a nyomat nedvességtartalmának gyors eltávozása miatt a papir felületén keletkezö hólyagok kialakulása.

 

Homályos üveg
matt üveg.

 

Homodiszperz rendszer
olyan diszperz rendszer, amelynek részecskéi közel azonos méretűek.

 

Homorú lencse
konkáv lencse.

 

Horgolótű
a cérnafűzögépeken a cérna áthúzását és az öltés létrehozását végző tű.

 

Horizontális fényképezőgép
vízszintes tengelyű reprodukciós felvevőberendezés. Jellemzője, hogy az eredetitartó síkja és a film síkja párhuzamos és függőleges. A nagyméretű eredetitartó és a hosszú épkihuzat miatt nagy helyigényű gép. Nagyméretű eredetik feldolgozásához, kicsinyítéséhez, plakátvetítéshez ránézeti és átnézeti feldolgozáshoz egyaránt használható.

 

Hornyolás
bigelés, vájolás, rillezés törésre hajlamos merev, vastag kartonféleségek vaknyomással nyorntatása a hajtás vonalában. Feladata a törésmentes hajtási vonal kialakítása.

 

Hostaphan fólia
(Kalle) szerelőfóliaként használatos, alapanyaga poli(etilén-tereftalát).

 

Hosszú láncpályás kirakó
íves nyomógépek ívkivezetö rendszere. A hengertöl az ívet láncokra szerelt ívfogósor veszi át, és továbbitja a távolabbi kirakóasztalon elhelyezkedö ívoszlopra.

 

Hotmelt ragasztók
angol eredetű és a műszaki nyelvben elterjedt megnevezése azoknak a ragasztóanyagoknak, amelyek szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotúak, és melegítéskor olvadékká válnak. E ragasztóanyagokat a papírok nemesítésére, bevonására, különbözö típusú nyomathordozók, pl. papír- és alumíniumfólia kasírozására használják a papíriparban. A nyomdaiparban a ~ at, mint oldószer nélküli ragasztóanyagokat, a könyvkötészetben a gyors járatú ragasztókötö automatákon alkalmazzák.

 

Hozzáférés
lehetőség egy tárolóból adatokat elérni.

 

Hozzáférési idő
az az idő, amely alatt a tárolóból az adatokat megkapjuk. A ~ t milli-, mikro- vagy nanoszekundumokban számoljuk.

 

Hozzálék
technológiai normatívák alapján számított anyagtöbblet, amely egy adott példányszámú munka előkészítése során- az esetleges selejtképződés miatt - szükséges.

 

Hőmérsékleti sugárzó
az anyag elemi részecskéinek hőmozgása által keltett sugárzást kibocsátó sugárforrás.

 

Hullámosodás
papírhullámosság.

 

Hurletron-eljárás
Alco-eljárás.

 

Húzóhenger
tekercsnyomógépeken a papirpálya feszességét biztosító henger. Fő alkalmazási helyei: a fordítórudaknál és a tölcsérnél.

 

Húzójel
a papír berakási oldalán az oldalmérték magasságában elhelyezett egy mm vastag, legalább két cm hosszú vonal a szereléken, amely úgy van elhelyezve, hogy a papír szélét jelző vonalat pontosan hosszában felezze. Így, ha az oldalmérték nem húz be, akkor a jel a papírról lemarad és az ívoszlop szélén nem jelenik meg. Ez figyelmezteti a gépmestert menet közben, hogy az oldalmérték nem működik rendesen.

 

Hüvely
a gerinccsík és a hátlemez közötti kapcsolatot biztosító papírból hajtott rész.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek