A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

O

OCR (Optical Character Recognition):
Optikai karakterfelismerő program.

 

Oromszegő:
A keménytáblás könyvtest gerincének fej-és lábrészére ragasztott textilcsík. Színét a könyv tervezője a jelzőszalag színével összhangban adja meg a kötészetnek.

 

Ofszet nyomtatás
Síknyomtatás, vagyis a nyomólemez fotótechnikai eljárással kerül elkészítésre, se kiemelkedés, se mélyedés nincs a lemez felületén.

 

Ofszet papír
Mázolt bevonat nélküli papír, elsosorban szöveges kiadványok nyomtatására

 

Oltárhajtás
Kétszer (dupla ajtószeruen) szembehajtott papírív

 

Összehordás:
Kötészeti művelet, amikor a kinyomott (összehajtott) íveket a lapszámozásnak megfelelő sorrendbe rakják. Történhet géppel vagy kézi munkával.

 

Objektív
optikai eszközök képalkotó rendszere. Lehet lencserendszer vagy homorú tükör. Rendeltetésének rnegfelelően megkülönböztetünk távcső-, fényképező-, mikroszkóp-, vetítö-, nagyítóobjektíveket stb. ~eket. A nyomdaipari reprodukciós technikában alkalmazott ~ ekkel szembeni követelmények: nagy felbontóképesség, kemény éles rajzosság; szín- és optikai hibáktól mentesség, ugyanakkor nem szükséges nagy fényerő és mélységélesség. objektívsapka az objektívek szabadon álló lencsefelületeit védő, az objektív foglalatára felhelyezhető sapka. OCR az Optical Character Recognition rövidítése; jelentése optikai jelfelismerés.

 

OCR-A írás
az Optical Character Recognition type A rövidítése. Ezt az írásmódot nemzetközi részvétellel az ISO (International Organi-zation for Standardization = Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) keretén belül fejlesztették ki. Schrift A néven Nérnetországban is szabványosították. Az ~ tíz számjeggyel és három különleges karakterrel optikai olvasásra (olvasógép) alkalmas.

 

OCR-olvasó
olvasógép nyomtatott és meghatározott írógépírások automatikus olvasására.

 

Officina
könyvnyomtató műhely.

 

Off-line
gépegységek közötti kommunikáció közbeiktatott adathordozóval (lyukszalag, mágnesszalag, hajlékony mágneslemez, mágneslemez).

 

Ofszet alaplemez
az ~ nyers fémlemezböl készül, amelynek felülete megfelelő felületátalakító munkafolyamatok elvégzése után alkalmas fényérzékeny anyagok felrétegzésére. Az ~ eknek két nagy csoportja van:
1. egyfémes ~ ek, amelyek golyós szerncsézéssel (cink-, alumíniumlemez) vagy elektrokémiai kezeléssel vannak érdesítve.
2. többfémes ~ ek.

 

Ofszetborítás
ofszetnyomtatás során az ofszetnyomómű három hengerből áll: formahengerből, ofszet- (gumikendős) hengerből és nyomóhengerből. Az ofszethengeren található az ~, amelynek külső, a formával és a nyomathordozóval érintkező része az ofszet gumikendő, alatta pedig az ún. alátétlemezek találhatók, amelyek öszszetétele (puha borítás: papírfilc, középkemény borítás: papírgumikendő; kemény borítás: cellulózkartonok) meghatározza az így kialakított rendszer deformációs tulajdonságait. A korszerű ofszet gumikendők felépitése egyre inkább kiküszöböli az alátétlemezek alkalmazását, előnyős deformációs tulajdonságaik révén. Alátétlemezek alkalmazása a csúszásmentes legördülési átmérő elérésére, ill. pontos beállítására szolgál. Az ofszetnyomtatásban festékátadáskor döntö jelentőségű az összenyomódási deformáció és a borítás rugalmassága. A nyomtatási folyarnatban a borítás megnyúlik, összenyomódik és megcsúszik, a borításban feszültségek jelentkeznek. A borítás teljes deformációja rugalmas, képlékeny és maradandó deformációból tevődik össze. A rugalmas deformáció gyorsan megszűnik a terhelés megszüntetésével, a képlékeny csak bizonyos idő után. A maradandó alakváltozás irreverzíbilis.

 

Ofszetfesték
az ofszetnyomtatásban használatos festékek.

1. Fekete és színes WEB-ofszet (rotációs ofszet) festékek.
2. Hőre száradó (heat-set) festékek.
3. Hagyományos összetételű, színes és fekete ofszetfestékek.
4. Szintetikus bázisú színes és fekete ofszetfestékek.
5. Gyorsan száradó szintetikus bázisú színes és fekete ofszetfestékek (quick-set).
6. Nappal világító ofszetfestékek (fluoreszkáló).
7. Fémeffekt ofszetfestékek.
8. Színes és fekete bádognyomó ofszetfestékek.
9. Litográfiai színes és fekete ofszetfestékek.
10. Színes és fekete ofszetfestékek.

 

Ofszet festékezőmű
az alapvetö feladata a nyomóforma elemeinek egyenletes és folyamatos, a forma szöveg- és képelemei festékigényének megfelelő festékellátása. Különböző átmérőjű, géptípusonként változó számú hengerből álló rendszer.
Három fő szerkezeti egysége:
- adagolómű az esetlegesen hozzákapcsolódó festéktartállyal,
- festékeldörzsölő rendszer
- felhordozórendszer.

Követelmények a festékezőművel szemben:

1. a forma egyenletes és stabil festékezése;
2. a forma felfestékezésének folyamatos szabályozása a forma teljes vagy egyes részeire vonatkozólag;
3. a nyomógép működésétől függetlenített egyedi hajtás,
4. a festékezőmű és elerneinek kézi és automatikus kikapcsolása;
5. gyors reagálás az adagolásban bekövetkező változásokra,
6. minimális stabilizálási idő gépindulás után, ill. a szabályozást követően;
7. egyszerű szerkezet, megbízhatóság, jó kezelhetőség;
8. kis energiafelhasználás.

 

Ofszetgépek
elvi felépítése az ofszetgép szerkezeti kialakítására utaló fogalom. Tartalmazza elsősorban a nyomógép nyomóművének jellegét, a nyomathordozó kiszerelését (ív, tekercs), valamint az ofszetgép egyéb szerkezeti egységeinek a gépegységen belüli elhelyezkedését, működési sajátosságait.

 

Ofszetlakk
természetes vagy mesterséges gyanták szerves oldószeres oldata, amelynek segitségével kromátkolloid másolórétegek (pl. krómgumi, PVA) alkalmazása esetén a lemezmásolaton létrejött negatív képet átfordítják pozitív képpé. Az ~ képezi a képelemek alapját és biztosítja a zsíros nyomdafesték felvételét és átadását, valamint kopásállósága révén viszonylag nagy példányszámok nyomtatását.

 

Ofszetlemez-befogó sín
ofszetnyomógépek formahengerének eleme, amelybe befogják a formalemez széleit, majd megfeszítve a formát rögzítik a formahenger palástfelületén.

 

Ofszetnyomógép
a nyomógépeknek az a típuscsoportja, ahol a nyomtatási folyamat az ofszettechnológia jellege szerint zajlik le. Csoportosítható a nyomathordozó kiszerelése szerint (íves, tekercs) vagy a nyomómű geometriai kialakítása, szerkezeti felépitése szerint (kéthengeres, háromhengeres stb.).

 

Ofszetnyomókendő
ofszetkendő többrétegű gumírozott szövet, amelyet egyik oldalon legfelül egy 0,3-035 mm vastagságú gumiréteggel látnak el. Az ofszetborítás legfontosabb alkotóeleme. Rugalrnas tulajdonságát elsősorban a gumikeverék összetétele, a vászonréteg száma és anyaga határozza meg.

 

Ofszetnyomólemez
fényérzékeny ofszet alaplernezre másolóeredetiről, ill. filmszerelékről készült lemezmásolat, amely ofszetnyomtatás céljainak minden szempontból (nyomóelemek zsírfogó tulajdonsága, kopás- és vegyszerállósága, a nemnyomó részek víztartó tulajdonsága szempontjából) megfelel.

 

Ofszetnyomómű
három henger alakú munkafelületből, a forma-, a nyomó- és a gumihengerből áll. A festék egy fordulat alatt átadódik a forrnahengerről a gumihengerre, rnajd a papírra.

 

Ofszetnyomtatás
közvetett síknyomtatás, amikor is a festék a nyomóformaról előszőr egy gumilepedőre, majd onnan a nyomathordozóra kerül.

 

Ofszetnyomtatás nyomásviszonyai
az ofszetnyomtatásban a jó minőségű nyomat eléréséhez szükséges nyomóerő nagysága függ:
- a nyomóforma fajtájától,
- a papír minőségétől,
- a borítás fizikai, mechanikai tulajdonságaitól,
- a nyomógép állapotától,
- a nyomófesték tulajdonságaitól.
A nyomóműben a teljes érintkezés létrehozásához szükséges, hogy a borításdeformáció nagysága nagyobb legyen, mint a rendszerben meglevő összes makro- és mikroegyenetlenség (ofszetlemez, nyomópapír, nyomógép nyomóműve).

 

Ofszetpapír
enyhén simított, natúr és felületkezelt kivitelben 80-140 g/m2 tömeghatárok között, íves és tekercs kiszerelésben gyártott elsődlegesen ofszet nyorntatási technológiában felhasznált papírok általános elnevezése. Követelmény a mérettartósság és az illesztőképesség (passzerképesség).

 

Ofszet próbanyomás
próbanyomás.

 

Ofszet próbanyomógép
a próbanyomást hagyományos módon olyan síkágyas ~ en végzik, amelynél a gumikendővel bevont henger először végiggördül a befestékezett lemezen, leemeli onnan a festéket, majd továbbgördülve átadja azt a papírnak. A lemez és a papír nyugalmi helyzetben, a gumikendős henger alternáló mozgásban van. Legújabban B/2 körüli ívméretű négyszínnyomó ofszetgépeket alkalmaznak próbanyomásra, amelyek el vannak látva a beigazítás, a festékezés gyors beállításához szükséges berendezésekkel. A kezelőasztalba nagy kapacitású számítógép van beépítve, ahonnan távvezérléssel állithatók a zónacsavarok, irányítható a skálanyomatok készítése, szabályozható a fordulatszám és beállítható előre a nyomatszám.

 

Okulár lencse
(szemlencse) vagy lencserendszer az objektív által alkotott kép megfigyelésére.

 

Olajív
olajjal átitatott, a borítás felületére felhelyezett papírív. Feladata, hátoldal nyomtatásakor az előoldal lehúzódásának a megakadályozása.

 

Olajszám
a lakklenolajnak az a ml-ben kifejezett legkisebb mennyisége, amely 100 g pigmenttel eldörzsölve képes összefüggő paszta-zerű rendszert alkotni. Az olajszárnot ml olaj/100 g pigment egységben adják meg (minimális kötőanyag-szükségletre utal, amely a pigmentrészecskék nedvesedéséhez szükséges). oldalállványok a nyomógépek szerkezeti egységei, amelyek közrefogják a gép mozgó alkatrészeit, azok csapágyazásait magukba foglalják.

 

Oldalba füzés
fűzési hiba; a fűzőcérna vagy füzőkapocs nem kerül pontosan az ív gerincére.

 

Oldaldörzsölés
az ofszet- és magasnyomtatásnál a festékezőmű acéldörzshengere alteráló oldalirányú mozgást végez, ezáltal jobb lesz a festékdörzsölés.

 

Oldalilleszték
íves nyomógépeken a papír pontos előre beállítható érkezését biztosítja a nyomóműbe. A berakóasztal alsó részén az alapillesztékektől bizonyos távolságra helyezkedik el. Működtetése lehetővé teszi a nyomásra kerülő ívek egyenkénti, a papír jobb, ill. bal szélének oldalirányban, a nyomóhengerhez viszonyított helyzetének beállítását, oldalillesztését.

 

Oldalillesztés
közvetlenül a nyomtatás előtt, a papírív oldalmértékhez való ütköztetése. Így érhető el az összes íven a nyomat azonos helyzetének a biztosítása.

 

Oldalmérték
íves nyomógépek ivlevezető és ivillesztő rendszerének eleme. Feladata az alapillesztékhez eljuttatott már álló helyzetű ív oldalirányú illesztése a nyomóformához. Működését tekintve lehet: húzó és toló rendszerű.

 

Oldalvédő szer
klisélemezek egyfokozatú (gyors) maratásánál a maratóoldatnak az a komponense, amely a maratás közben a nyomóelemek oldalfalain filmet képezve megvédi azokat az alámarástól.

 

Oldószeres ragasztó
a ragasztóanyagok olyan csoportja, amelyben a ragasztó alapanyaga vízben vagy szerves oldószerben, oldott állapotban van jelen. Ide sorolhatók pl. a keményítő vizes oldata és a növényi gyanták alkoholos oldata.

 

Oldószer-visszanyerő berendezés
mélynyornógépek szárítóművéhez csatlakoztatott berendezés, feladata a szárítás folyamán elpárologtatott festékoldó szer visszanyerése, rendszerint az oldószer szilárd felületen való dúsításával, majd leválasztásával.

 

Oldalfordított kép
reprodukciós technikai felvétel, a szöveg a rétegoldalon olvashatatlan, ill. a kép oldalfordított.

 

Oldalhelyes kép
reprodukciós technikai felvétel, a szöveg a rétegoldalon olvasható, ill. a kép oldalhelyes.

 

Oldat
különbözö anyagok homogén elegye, amelyekben az elegyedő részek molekuláris vagy ionos méretűek

- gázelegyek, alkotórészei korlátlanul elegyednek;
- folyadékelegyek, az alkotórészek korlátlanul vagy korlátoltan elegyedhetnek,
- folyadékban gázok elegyedése,
- gázok oldatai szilárd anyagokban;
- szilárd anyagok oldatai szilárd anyagokban;
- szilárd anyagok oldatai folyadékokban.

 

Oldószer
az oldatnak az az alkotórésze, amely a többi alkotórészhez képest nagy mennyiségben van jelen.

 

Oldószerek
azok az illékony folyadékok, amelyek szerves vagy szervetlen vegyületeket kémiai átalakulás nélkül feloldanak:

- viz
- alifás szénhidrogének,
- aromás szénhidrogének;
- halogénezett szénhidrogének;
- alkoholok,
- észterek,
- ketonok;
- éterek stb.

 

Oldószerállóság
a nyomatoknak azon tulajdonsága, hogy oldószerek hatására szinüket, fizikai, kémiai tulajdonságaikat nem változtatják.

 

Oleofilizálás
az ofszetnyomólemezek zsírtartó tulajdonságának kialakítása. Többfémes lemezek nyomóelemeit réz vagy ötvözött réz alkotja, amelyek csak réz-oxid és rézsómentes állapotban veszik fel a festéket. A másolás munkafolyamatainak elvégzése után kialakult réz nyomóalap oleofilizálása szükséges, mert azt réz-oxid-hártya fedi. Erre a célra kálium-xantogenát, kénmáj vagy salétromsav híg vizes oldata alkalmas. Cinklemezek alkalrnazása esetén lúgos kém-hatású oxidréteget kell kialakítani a felületen annak érdekében, hogy az ofszetlakk jól kötődjön. Ezért az érdesített lemezfelületet kénsav híg vizes oldatával kezelik.

 

Oleofób
olajtaszító ofszetnyomtatásnál a nemnyomó felületeket oleofóbbá teszik.

 

Ólom
kékesfehér lágy fém, sűrűsége 11,3 kg/m3, op. 327,4 °C. Betűfémeknél ötvözőelemként használják. Méreg. Vastárgyak korrózió elleni védőbevonataként alkalmazzák.

 

Ólomadagoló
Linotype, Monotype gépen egy úszó által mechanikusan vezérelt adagolószerkezet, amely az olvasztótégelyben a betűfémszint állandó értéken tartását végzi.

 

Ólomgyalu
szedőtermi kisgép, a sor- és léniavágó tartozéka. Feladata az előzőleg méretre vágott anyag végeinek simára gyalulása, vagy a gépen található szögállító beállítása után bármilyen szögben végzett gyalulás (pl. a lénia sarokra gyalulása a pontos illesztés miatt, aminek következménye, hogy a léniatörés nem látszik a nyomaton).

 

Ólomlénia
betűfémböl készített nyomóelem (legtöbbször monofémből). Az ~ általában 2 pontos törzsvastagságúra és efelett nem méretre szabva készül. Sarkai, megfelelö méretre vágás után, a pontosabb illeszkedés érdekében gyalulhatók, csiszolhatók. Az ~ képe lehet finom, félkövér, kövér, szaggatott. ~ ból pontozott nem készül.

 

Ólomötvözet
betűfém.

 

Ólompatrica
a nagyobb méretű betűk ólomötvözetből készített első példánya, amelyet az anyaminta készítéséhez használnak.

 

Ólomsztereotípia
íves magasnyomtatásnál a szedésről matricát, rnajd arról ólomlemezt (sztereotípiát) készítenek. Ez a lemez általában 1 ciceró magas, de régebben írásmagasra is öntötték. Nagy példányszám esetén szokták ezt alkalrnazni. Síkágyas gépekhez síksztereót, körforgó gépekhez l/4 vagy l/2 köríves sztereót használnak.

 

Olvasógép
szövegrögzítö gép, valamilyen szabványos írással megirt írógéplapokat olvas. Minden megolvasott jelet mint kódot ültet át információhordozóra, kizárás nélkül. Az olvasógépek on-line üzemben is lehetnek a számítógéppel. Ismeretesek egy írást felismerő (SFR), több írást felismerő (MFR) és minden irást felismerő (OFR) gépek.

 

On-line
közvetlen kábelcsatlakozás és kommunikáció két gépegység között.

 

Opacitás
(papíroké) a papírívnek az a képessége, hogy az mennyire képes eltakarni az alatta levő lapon vagy a hátoldalon levő nyomatot.
~ papíralapon (nyomtatási opacitás): a papírív fekete alátéten mért fénysűrűségi tényezője a vizsgált papíriv átlátszatlan vastagságú rétegének fénysűrűségi tényezője; a papírív fehér alátéten mért fénysűrűségi tényezője.

 

Optika
1. A görög-latin eredetű szó, jelentése: látásra vonatkozó. Tágabb értelemben a fizikai tudományágnak a fény és a látás természetével foglalkozó része. Általában két főbb fejezetre osztjuk: geometriai ~, fizikai (vagy hullám) ~.
2. Fényképészeti szakkifejezésként: fényképezőgép, optikai műszer lencserendszere, szerkezete. Ilyen használatban az objektívvel rokonértelmű szó.

 

Optikai érzékenyítés
a fotoemulziók érzékenységének növelése olyan adalékanyagok, ún. optikai szenzibilizátorok segítségével, amelyek hatására az eredetileg főként kék színre érzékeny ezüst-bromid-szerncsék érzékenysége a színkép hosszabb hullámhosszántovábbi területeire terjed ki.

 

Optikai fehérítő
olyan vegyület, amellyel közel fehér anyagot kezelve fehérségérzetének növekedését okozza azáltal, hogy elsősorban a látható színkép kék tartományában fluoreszkál. A papírok fehérítésének egyik elterjedt módja az ~vel való kezelés, az ún. optikai fehérítés.

 

Optikai feloldóképesség
a fényérzékeny rétegnek, ill. az objektívnek az a tulajdonsága, hogy mennyire képes egymáshoz szorosan közel fekvő képelemeket különállóan rögzíteni. Mértéke az 1 mm-re eső vonalak száma, amelyek még különállóan tűnnek fel.

 

Optikai kitöltési arány
denzitásmérési eredményekböl számszerűsített kitöltési arány. Az ~ meghatározására gyakran használt összefüggés:autotípiai rácselem denzitása.

 

Optikai sugárzás
olyan elektromágneses sugárzás amelynek hullámhossza a röntgensugárzás (~ 1 nm és az ultrarövid rádióhullárnok (~ 1 mm) hullámhossz-tartománya közéesik.

 

Optikai színszűrő
az optikai szűrők a rájuk bocsátott összetett fehér fényből csak a színüknek megfelelő hullámhosszúságú fényt engedik át a fény további összetevőit pedig elnyelik.

 

Optikai szűrő
olyan eszköz amely a rajta áthaladó sugárzott teljesítményt vagy fényáramot és/vagy spektrális eloszlásukat áteresztése következtében változtatja meg. Attól függően hogy a szűrők módosítják-e a viszonylagos spektrális eloszlást vagy sem különbséget kell tenni szelektiv szűrők és nem szelektív vagy neutrális szűrők között.

 

Optimális expozíciós intervallum
az expozíció teljes ideje abban azintervallumban ahol a fényérzékeny anyag feketedési görbéje megközelítöen lineáris. Tehát a megvilágítás és a feketedés közötti függvénykapcsolat lineáris összefüggéssel fejezhető ki.

 

Ornamentika
a különféle díszítőelemek mértani állati növényi és absztrakt díszítmények, formaelemek gyűjtőneve.

 

Ortokromatikus
olyan fotográfiai anyagok spektrális érzékenységét jelöli amelyek a vörös fény kivételével a látható spektrumtartományban fényérzékenyek.

 

Ortokromatikus filmanyag
fényérzékeny anyag amely a vörös fény és az infravörös-tartomány kivételével, a látható fény egész spektrumára érzékeny.

 

Ostwald-színjellemzők
a színjellemzés alapja a gyakorlati szinek teljes színekkel való közelítése ill. összehasonlítása. Egy színminta ezek alapján a következő három tulajdonsággal jellernezhető: feketetartalom , fehértartalom és teljes színtartalom

 

Oszlopos szedés
a táblázatok legegyszerűbb típusa. Függőleges léniák nélküli beosztással rendszerezett (oszlopos) szövegrész esetenként számoszlopokkal. Például: cikklisták árjegyzékek telefonkönyv. Alapvetö követelménye az értelernszerű tagoltság.

 

Osztás
a kinyomott és gondosan lemosott nyomóformát a kéziszedő az ismételt felhasználhatóság érdekében szétbontja a nyomóelemek mérete típusa változata szerint és a megfelelő helyre (szekrény) visszahelyezi.

 

Osztósín
osztóprizma Linotype gyorsszedőgép osztóművének prizma alakú fogazással ellátott síne. Ezen a kiöntött sor matricáit állandó forgásba levő menetes orsók viszik előre a betűtár megfelelö csatornája fölé. Az ~ és a matrica fogazása olyan kiképzésű (kódolású), hogy minden matrica a saját csatornájába essen bele.

 

Osztott táblázat
olyan táblázat amelyen a rovatok vonallal vagy megfelelő térközzel vannak egymástól elválasztva. Fő törekvés hogy minél egyszerűbb amellett esztétikailag kellemes hatású tipográfiai megoldásban készitsük el a táblázat szedését.

 

Oxidáció
az oxigénnek elemekkel vagy vegyületekkel való kémiai egyesülése. Általánosabb fogalomként mindaz a kémiai reakció, amely elektronleadással jár.

 

Oxidációs-polimerizációs száradás
a festék kötőanyaga száradóolajokat tartalmaz, a telítetlen kötések a levegő oxigénjének hatására felszakadnak, aktív gyökök keletkeznek, amelyek láncnövekedési folyamaton keresztül polimerizálódnak, míg festékfilm nem képződik. A lenolajkencét tartalmazó festékek hajlamosak az emulgeálódásra.

 

Öblítö festékezés
mélynyomógépen alkalmazott festékezési módozat. A formahenger a nyomási sáv mögött elhelyezett festékezőcsatornán keresztül festékeződik be a formahenger teljes szélességében előrákel vagy felhordóhenger segítségével. A rendszer keringetőszivattyúval van ellátva.

 

Ömledékragasztók
olvadékragasztók szobahömérsékleten szilárd halmazállapotú ragasztók, amelyeket a ragasztandó felületekhez való tapadás érdekében átmenetileg megömlesztenek. Felhasználási technológiájuk jól automatizálható, fiziológiailag ártalmatlanok, felhasználásuk gazdaságos. Alapanyaguk lehet természetes (pl. bitumen, glutinenyv) vagy szintetikus (pl. poliolefinek, poliamid, poliésztertípusú vegyületek). Alapanyagukon kívül tapadásfokozót, folyóképességet javító adalékot, töltő- és testesítőanyagokat, lágyítókat és antioxidánsokat tartalmazhatnak. Legfontosabb jellemzőjük a lágyuláspont, az ~ viszkozitásának változása a hőmérséklet változásával és a nyitott idő. A ~at legelterjedtebben a papír- és nyomdaiparban, valamint a csomagolóiparban alkalmazzák. A könyvkötészeti célra felhasznált ~ leggyakrabban etilén-, vinil-acetát- és poliamidalapú ragasztók, amelyek a Budacolor Festék-gyár termékei.

 

Önberakó készülék
íves nyomógépeknek az a szerkezeti egysége, amelynek feladata a nyomandó ívek egyenkénti bejuttatása a nyomóműbe. Működése és szerkezeti kialakítása szempontjából több típusát különböztetjük meg (spiess rendszerű, univerzal rendszerű stb.).

 

Önélező rákelkés
mélynyomógépek festéklehúzó kése. Anyaga megfelelően ötvözött, rugalmas acéllap, amelyet késtartó szerkezetbe fognak. Feladata: a henger alakú nyomóforma nernnyomó részeiröl érintkezés útján a fölös mélynyomófesték eltávolítása. Az ~ vastagsága a befogási sávba nagyobb, amely átmenettel azonos vastagságú vékonyabb élszalagba torkollik. Az élszalag érintkezik a forgó nyomóformával. Kopása következtében az egymás melletti kopási zónákban a rákelkés élgeometriája állandó.

 

Öntés betük
sorok, tömöntödei lemezek, nyomdai kitöltőanyagok készítése ólomötvözetből.

 

Öntőcédula
tapasztalati úton kialakult jegyzék, amely a szedéshez szükséges betűk gyakoriságát mutatja. Az ~t a betűöntödében használják az öntendő betűk számának meghatározására.

 

Öntőcsap
betűöntéskor a betű talpán egy csap (öntőcsap) alakul ki, amelyet a betű kitolásakor a csaptörő letör. A letört ~ visszakerül az öntőkatlanba. Lynotype gépen az öntőcsapokat a talpkés vágja le.

 

Öntőforma
az öntő- és sorszedőgép része, változtatható belső mérete ad forrnát az öntvénynek.

 

Öntőgép
a nyomdaiparban legelterjedtebb betűfémöntő gépek:
- tömöntödei ~ ek (sztereotipiák, tömöntvények);
- Linotype szedőgép öntőműve (szövegsorokat önt);
- TTS ~ (a linóhoz hasonló, lyukszalaggal vezérelt),
- Monotype öntőgép (szöveg szerint egyes betűket önt lyukszalag-vezérléssel);
- Supra öntőgép (léniákat és űrpótlókat, betüket stb. önt),
- rúdöntő gép (a kinyomott szedéseket beolvasztja és rudakat önt, amelyekkel a szedőgépeket táplálják),
- betűöntő gép (keményfémből írásjeleket önt).

 

Öntőkatlan
a betűfém megolvasztására való tartály, amelyből egy pumpa nyomja a betűfémet az öntőformába.

 

Öntőkerék
sorszedögépnek az öntöformákat magába foglaló része. Szakaszos elfordulása és tengelyirányú mozgása teszi lehetövé az öntést, talpmegmunkálást és sorkitolást. A Termex ~ ben hűtővezeték fogja körül az öntőformákat, és ezáltal jobb minőségű sorokat önt.

 

Öntőszáj
a szedőgép öntőkerekének az öntés pillanatában az öntőformához tapadó része, amelynek kör alakú nyílásán (száján) nyomul a folyékony férn az öntőformára, a fém dermedésének megakadályozására fűteni kell.

 

Öregedés
biológiai hasonlattal ~ nek nevezzük azoknak az irreverzíbilis fizikai és kémiai folyamatoknak az összességét, amelyek valamely anyagban tárolás vagy használat következtében végbemennek, és az anyagi rendszer tulajdonságai számunkra kedvezötlenül megváltoznak. Ezt a folyamatot öregedésgátló anyagok adagolásával lelassíthatjuk, de teljesen megakadályozni nern tudjuk.

 

Összedobás
ólomszedéssel (mono, lino, TTS) készült hasábok, oldalak nern szakszerű kezelése következtében történő szétesés, öszszekeveredés (betűk, sorok).

 

Összehordás
könyvek vagy egyéb feldolgozástechnikai termékek alkotórészeinek (ívek, lapok) sorrendbe gyűjtése.

 

Összetett sugárzás
több monokromatikus sugárzásból álló sugárzás.

 

Össznyomat
színes árnyalatos képek sárga, bíbor-, cián-, fekete színű nyomdafestékekkel készített, nyomata.

 

Öthengeres elv
ofszetnyomómű-típus, két formahengerből, két ofszet gumikendős hengerből és egy ellennyomóhengerből áll, amely hengerek végpontjai V alakot képeznek. 2+0 szín nyomására alkalmas.

 

Öthengeres nyomómű
íves és tekercsnyomó ofszetgépek nyornóműkialakítási megoldása. Az öthengeres nyomóműben egy közös ellennyomóhengerhez két ofszet gumikendős henger, és hozzájuk két formahenger kapcsolódik (V betűt alkotva).

 

Ötszínnyomó gép
a nyornathordozóra egymás után öt szín kinyomását lehetövé tevő, öt nyomómüvel rendelkezö íves ofszetnyomógéptípus. Az egyes nyomóművek építőszekrény elvén vannak egymáshoz kapcsolva, közöttük az ívátadást ívátadó dobok vagy láncos ívtovábbító rendszer biztosítja. Fordítódob beépítésével lehetővé válik elő és hátoldal nyomása.

 

Ötvözetek
(betűfém) ötvözeteknek fémeknek fémekkel vagy metalloidokkal alkotott szilárd oldatát, vegyületét vagy keverékét nevezik.

 

Övezetelmélet
az alávilágítás hatására kialakul Ar alávilágítási övezetszélesség, amely független a rácspontok (képelemek) méretétöl és a rácssürűségtöl. A At övezetterület azonban nagyobb kerületű rácspontoknál nagyobb, kisebb kerületű rácspontoknál kisebb, mivel Aíi < At. Ennek alapján minél nagyobb valamely rácspont kerülete, annál nagyobb árnyalatértékváltozás jön létre. Különböző sűrüségű rácsoknál azt találjuk, hogy kétszer sűrűbb rácsnál kétszer nagyobb pontterületváltozás következik be, mert az egységnyi felületre eső összkerület a kétszer sűrűbb rácsnál kétszer akkora. A jelenség mind másolásnál az alávilágítás miatt, mind nyomtatásnál a festékterülés miatt fellép.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek