A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

Soregyen (sorregiszter):
Szedési és nyomtatás szabály, mely szerint a szedett és kinyomtatott soroknak a lap mind két oldalán fedniük kell egymást.

 

Szálirány:
ld. gyártási irány. A felvágott papírív oldalaránya és a gyártási irány viszonya (hossz szálirány, kereszt szálirány)

 

Szedéstükör:
A kiadvány oldalainak a margók által határolt területe, ahol a szedett szöveg, illusztráció elhelyezkedik. Az élőfej a szedéstükrön belül, az oldalszámok azon kívül helyezkednek el.

 

Szennycímoldal:
A borítólap és a belső címlap között elhelyezkedő oldal, amely többnyire csak a könyv címét tartalmazza.

 

Szitanyomás:
Autotypiai eljárás. Az offszet eljárással nehezen vagy egyáltalán nem nyomtatható anyagok nyomására alkalmas pl.: textiliák, dekorfóliák, nagyon vastag papirlemezek.

 

Színbontás:
Nyomdai és (vagy) direkt színekre bontani a színes kiadványt.

 

Szkenner:
Képek és szövegek számítógépbe történő beolvasására szolgáló eszköz, mely lehet sík és dob szkenner.

 

Saját borító
A belívekkel azonos papírból készülo borító. Irkafuzött vagy gerincragasztott periodikák, füzetek esetén használatos.

 

Sapkázás
Keménytáblás könyveknél a szálfelsütéssel összefogott könyvtest gerincére ragasztott papír.

 

SC papír
Fatartalmú mázolt papír, döntően magazinok nyomtatásához, ehhez illeszkedő (alacsony) grammatúrával.

 

Speciális méret
Bármely, a szabványtól különböző méret

 

Spirálkötés/spirálozás
Kiadvány kötését kiváltó egyszerű és gyors eljárás, mely kis, kézi berendezéssel is elvégezhető. Lehet egyszeres vagy dupla, különféle anyagú (műanyag vagy fém), különféle színű és átmérojű (a kiadvány vastagságához illeszkedően).

 

Stancolás
Egyedileg készített késformával a nyomatot a kívánt formára vághatják, illetve kívánt részek belőle kivághatók.

 

Szalagozás
Többkötetes kiadványok összetartozó köteteit rendszerint szalaggal fogják össze

 

Sabattier-effektus
képfordítási effektus. Ha a fotográfiai réteg előhívását megszakítjuk, a réteget kimossuk, diffúz fénnyel megvilágitjuk, majd tovább hívjuk, a kép megfordul, közvetlenül pozitívkép keletkezik, ez a ~ .

 

Salétromsav
erős, oxidáló hatású sav. Fémek maratására használják. Méreg!

 

Sapkázás
szálsütéses eljárással készített ívekből álló könyvcsomag feldolgozása könyvtestté.

 

Sárgagyengítés
elsősorban színes fordítós diapozitívok színegyensúlyát utólag módosító eljárás a sárga részkép visszafejlesztésére. Olyan vegyületek oldatát használják erre a célra, amelyek a sárga alapszínt fokozatosan, ellenörizhető módon elroncsolják, ugyanakkor a másik két alapszínt nem érintik.

 

Sárga színszűrő
réteg színes fotoanyagoknál, többnyire a legfelső fényérzékeny réteg alatt helyezkedik el és feladata, hogy megakadályozza a kék fénynek az alsóbb rétegekbe jutását. Alkalmazására azért van szükség, mert az ezüst-bromid-alapú fényérzékeny emulzió, a zöld, ill. vörös sugarak iránti színérzékenyítés után is megtartja eredeti kékérzékenységét, viszont a középső, ill. alsó rétegekben csak zöld-, ill. csak vörösérzékenységre van szükség.

 

Saroklénia
a különböző léniafajtákhoz megfelelő sarokdarabkák is készülnek, hogy a léniák keretként is felhasználhatók legyenek. Ezek 1-2 ciceró hosszúságúak, 45°-os kiképzéssel. A köríves kiképzésü keretekhez 1 és 2 cicerós négyzetre épített köríves sarkok használatosak.

 

Satírung
a magasnyomtatás jellegéből adódóan, a papir másik oldalán a nyomóelemek helyén keletkezö domborulat. Magasnyomtatással készített nyomat egyik jellemzője.

 

Sáv
az adathordozónak az a része, amelyben bitek sorozata helyezhető el. Az adathordozó fajtájától függően a kódolt (kód) adatok ábrázolására egy vagy több ~ot használunk.

 

Savak
(latin, acidum = sav) a vegyületeknek az a csoportja, amelyek hidrogénböl és savmaradékból állnak. Vizes oldatban disszociálnak, pozitív hidrogénionra és negatív savmaradékionra. A hidrogénatomszáma alapján megkülönböztetünk egy- és többértékű savakat. Egyértékü savak pl. HCl sósav, salétromsav. Többértékű savak, pl. kénsav szénsav, foszforsav. Azok a savak, amelyeknél a molekulák nagy százaléka disszociál erős savak kismértékü disszociáció esetén gyenge savakról beszélünk.

 

Schwarzschild-effektus
a fotográfiai rétegeknek a Bunsen-Roscoe törvénytől eltérő viselkedését leíró jelenség. Schwarzschild megállapította, hogy adott besugárzási tartományban a megvilágítás (E) és a megvilágítás ideje (r) között csak akkor van reciprok összefüggés ha a megvilágitás idejéhez p hatványkitevőt rendelünk: Etp = const. Hap == 1, akkor érvényes a Bunsen-Roscoe-törvény. A gyakorlatban a villanófény a lézertechnikában, csillagászati fényképezésben találkozunk a jelenséggel. Tehát a ~ akkor jelentkezik, ha az expozíciós idő az optimális alatti ill. feletti mivel ebben az esetben megváltozik a fényhasznosítási tényező.

 

Schöndruck
előnyomás.

 

Segédpozitív
az ún. kompenzatív maszkeljárás során a színkivonati negatívot egy segédpozítívval előszínhelyesbítik. A kompenzatív maszkot (a segédpozitívot) ráhelyezik a színhelyesbítő színkivonati negatívra, és erről kapják meg érintkezőmásolás után a színhelyesbített színkivonati pozitívot. '

 

Selejt
makulatúra nem megfelelő minőségű nyomat, amely a példányszámba nem számítható be.

 

Set
monoszedésnél öntésnél használt nyomdai mértékrendszer alapegysége az angol hüvelykből származik. Az angol hüvelyk 1/6-od része a pica ennek 1/12-ed része a point vagy ~.

 

Signal strip ellenőrzőcsík
az első ellenőrzőcsík amelyet a másolás és ofszetnyomtatás ellenőrzésére kidolgoztak (GATF). Azon az elven működik hogy az alávilágítás hatására létrejövő változás a lemez-másolaton a finomabb rácspontoknál nagyobb mint a durvább rácspontoknál. Ha pozitívmásolásnál a megvilágítás nagyobb az optimálisnál a lemezen a kis pontokból álló ferde csík világosabb a háttérnél. Azonos elven működö mezővel lehet a nyomtatást ellenőrizni. Ha az optimálisnál nagyobb a festékréteg vastagsága a ferde csík sötétebb a háttérnél. Magyarázata az övezetelmélet. A nyomás-legördülés ellenőrzésére olyan rnező alkalmas amely vízszintes és függőleges vonalmezőkből épül fel és azonos árnyalatot mutat. Ha legördülési (csúszás, kettőzés) hiba van, a vízszintes vonalak nagyobb vastagsága miatt a két félmező eltérő árnyalatú és felhívja a figyelmet a legördülési hiányosságra.

 

Síkfilm
a fényérzékeny réteget megfelelő vastagságú sík alapanyagon hordozó de még hajlékony film. Szabvány méretekben (6 x 9, 9 x 12, 13 x 18, 18 x 24, 24 x 30, 30 x 40, 40 x 50, 50 x 60 cm) dobozba csomagolva 25, 50 és 100 db-os kiszerelésben hozzák forgalomba.

 

Síknyomófestékek
a síknyomtatáshoz használt nyomdafestékek lehetnek rotációs nyomtatáshoz készült ~, íves nyomtatáshoz készült ~, natúrpapírra nyomtatáshoz készült ~, mázolt felületpapírra nyomtatáshoz készült ~, nem szívóképes nyomathordozóra való nyomtatáshoz készült ~. A ~ csoportosíthatók száradási mechanizmusuk alapján:

- penetrációs és utánoxidációs száradású
- hőre száradó (heat-set),
- gyorsan száradó - zselatinálódásos és utánoxidációs száradással (quick-set),
- oxidációs-polimerizációs száradású
- ultraibolya fényre száradók.

 

Síknyomóforma
síknyomtató eljárásoknál a nyomóformán a nyomóelemek és a nemnyomó részek (többé-kevésbé) egy síkban vannak. Ezért a nyomóforma csak úgy festékezhető be ha gondoskodnak arról hogy a nyomóelemek és a nemnyomó részek kémiailag eltérő tulajdonságúak legyenek. Ezért a nyomóelemek oleofil, a nemnyomó részek hidrofil tulajdonságúak.

 

Síknyomtatás
olyan nyomtatási eljárás amelynél a nyomó- és nemnyomó elemek közel azonos síkban helyezkednek el. Lényege hogy a nemnyomó elemek könnyen nedvesíthetők és nedvesítés után nem veszik fel a zsíros festéket, míg a nyomóelemek zsírszeretők és csak a festéket veszik fel.

 

Sima szedés
werk szedés folyamatos szedés képletek, matematikai jelek egyéb idegen jelek nélkül.

 

Skálanyomat
résznyomat.

 

Slisz
harmadnégyzet szóközi kizárás. Szövegszedésben a leggyakrabban alkalmazott szóköz.

 

Slogan
a reklámszöveg vezérszavai. Rendszerint a kompressz szövegtöl elütő típusú és fokozatú betűvel szedik hogy kiemelkedjék és a figyelmet felkeltse.

 

Sor
betűkböl összeállított tipográfiai elem. Elhelyezés szempontjából lehet középtengelyes, valamilyen szimmetria szerint állított, szabadon álló vagy egy szövegtömb eleme. Egységes hatását részben a betűk egyenletes ritmusa, részben a ~ t képező szavak ritmikus kapcsolódása alakítja ki.

 

Sorcsoport
több összefüggö sorból álló tartalmi, logikai egység (pl. többsoros címek, levélfejek).

 

Soregyen
regiszter.

 

Soregyenállítás
a papír elő- és hátoldalára nyomtatott szövegoldalak sorainak pontos egymásra állítása.

 

Soregyenállító
készülék magasnyomóforma előzárására alkalmazott készülék.

 

Sorépítési elv
építőszekrény-elv.

 

Sorjázó
winkel a kéziszedő legfontosabb munkaeszköze. Négy síklappal határolt szerszám, amelybe a betűszekrényből kiemelt betűket egymás mellé rakva, sorrá alakítja a szedő. Anyaga réz, nikkel, vas. Három oldalon fix, negyedik oldalon csúsztatható, és a kívánt sorszélességnek megfelelően jól záródóan rögzithető. Különböző hosszúsággal és mélységgel készül, leggyakrabban használatos a 25 cm hosszúságú és 4 cm szélességű. A ~ kívánt sorszélességre való beállításához ajánlatos 12°-nál vastagabb kvadrátokat használni. Az egyik kvadrátsort az álló oldalfalhoz állítjuk, a másikat pedig az alaplapra fektetjük.

 

Sorlyukasztás
a papír átlyukasztása pontsorral vagy vonalsorral. A perforálás célja, hogy az egyes lapok könnyen téphetők vagy a nyomtatványok egyes részei könnyen letéphetők legyenek. A sorlyukasztás történhet a nyomógépen perforálóléniával vagy perforálótárcsával, ill. külön sorlyukasztógépen.

 

Sorlyukasztó (perforáló)
feldolgozástechnikai kikészítési jellegű folyamatot megvalósító gép, amely az egyes nyomtatványok lapjainak szakítószilárdságát adott irányban lyukasztás útján csökkenti, a könnyebb letéphetőség érdekében.

 

Sormérő
tipométer.

 

Sorszedés
linotype szedés.

 

Sorszedés
dölése a helytelen formakészítésből és formazárásból adódóan, a sorszedéssel készített nyomóforma sorai dőlt helyzetben nyomódnak ki, ezért a sornak csak a felső vagy alsó része válik láthatóvá a nyomathordozón.

 

Sorszívós berakó
íves magasnyomógépeken leggyakrabban gyorssajtókon a nyomandó ívek adagolását, a papíroszlopról történő ívleválasztást sorszívós berakó végzi. A szívósor az ívlevezető asztal felöli ívszéleket emeli meg (első ívleválasztás) és az íveket egymást követően az ívlevezető asztalra juttatja.

 

Sortágítók
térzők. sortovábbítás linoszedőgép kiszedett sorainak eljuttatása az öntő és osztószerkezetbe. A folyamat automatikus és programvezérelt.

 

Sorvágó
sorgyalu szálanyagok (sor, lénia) darabolására ~ t, simára gyalulására sorgyalut használnak.

 

Sósav
HCl fémek maratására használják. Méreg!

 

Sötétben látás
szkotopikus látás a néhány század kandela per négyzetméternél kisebb fénysűrűség szintre adaptált normális szem látása.

 

Sötétcserzési reakció
kromátkolloid rendszerekre jellernző cserzési reakció, amely fénybehatás nélkül megy végbe az idő függvényében különböző tárolási körülmények (hőmérséklet, légnedvesség) hatására.

 

Sötétkamra
a fényérzékeny anyagok kezelésére és kidolgozására használt, külső fényhatásoktól elzárt helyiség.

 

Sötétkamrás fényképezőgép
egymunkahelyes reprodukciós fényképezőgép, általában sötétkamrában elhelyezve. A filmtartó fényrnentes lezárása után került sor a megvilágításra. Első képviselője a KENRO cég által szerkesztett kompaktkamera. A doboz alakú gép tetején helyezkedik el a filmtartó berendezés.

 

Sötétkamra-világítás
a fényérzékeny anyagok kidolgozásánál használt szűk áteresztésű, színszűrőkkel kialakított megvilágítás, amely megkönnyíti a sötétkamrában végzett munkafolyamatokat. Színe a használatos nyersanyag érzékenységétől függ, és az a spektráltartomány, ahol a kidolgozandó anyag relativ színérzékenységének minimuma van.

 

Spácium
(latinul spatium = szünet) 1, 1,5 vagy 2 tipográfiai pont vastagságú szóközi kizárás.

 

Spektrálisfényhatásfok
láthatósági tényező a és \ hullámhosszúságú sugárzások sugárzott teljesítményének az aránya, ha a két sugárzás meghatározott fotometriai feltételek között azonos világosságérzetet kelt. A ^ hullámhosszat úgy kell megválasztani, hogy az arány legnagyobb értéke 1 legyen. Jele világosban látásra (fotopilens látás): V^ sötétben látásra (szkotopikus látás): V^.

 

Spektrofotométer
minták reflektanciájának vagy transzmittanciájának hullámhossz szerinti mérésére alkalmas műszer.

 

Spektrofotometriás
színmérés a mérendő minta CIE-színingerjellemzőinek meghatározása, színmérö spektrofotométerrel mért adatokból a következö összefüggés szerint: ahol T^ valamely X, Y, Z színingerösszetevő, S(k) valamely CIE-sugárzáseloszlás; q(\) attól függően, hogy reflexiós vagy transzmissziós mérésröl van szó, a mérendő minta spektrális visszaverése vagy áteresztése; ^(^) a CIE-színingermérő rendszer színingeregyeztető függvényei;

 

Spektrum
színkép.

 

Spektrumszínek vonala
(felülete) a színdiagramnak (színtérnek) a spektrális színingerek által meghatározott vonala (felülete).

 

Spirálfüzés
füzetek, kották, naptárak stb. füzésének technológiája: egyenlö osztású lyukasztásba fém- vagy müanyag huzalt vezetnek, rnajd végeit visszahajlítják.

 

Spisz
nyomási maszat magasnyomtatási hiba. A nemnyomó elemek, sorközi kizárások felemelkednek, festéket vesznek fel, és nyomot hagynak a papíron.

 

Stancolás
kivágás

 

Stancolólénia
dobozvágó lénia.

 

Statikus feltöltés
levezetése nagyobb nyomtatási sebességek esetén főként tekercsnyomógépeken a papír elektrosztatikus feltöltödésének bevezetésére e káros jelenség megszüntetésére egyen- vagy váltakozóáramú nagyfeszültségű töltéslevezetöket vagy izotópos ionizátorokat alkalmaznak.

 

Steam-setfestékek
nedvességre száradó glikolbázisú magasnyomófesték, precipitációs száradással, főleg hullámpapírok nyomásához használják.

 

Stég
űrtöltő
1. A nagyobb nyomatlan felületek kitöltéséhez használt 1, 2,3,4 ciceró vastagságú vakanyag. Hosszuk 85 12, lő, 20,24 és 28 ciceró. 2. A mélynyomóformát alkotó vonalháló (nemnyomó elem), amely a csészéket (nyomóelem) fogja közre. Feladata a festéklehúzó kés vezetése.

 

Stégszekrény
a nagyobb űrpótlók részére megfelelő beosztású ~ eket rendszeresítenek.

 

Stílus
1. A kifejező eszközök közötti válogatás eredményeképpen létrejött, egy művészre, irányra, iskolára vagy korszakra jellemző kifejezési mód, egy korszakon belüli sajátságok összessége, ill. az irányzat megkülönböztető jegyei, amelyekről az felismerhető.
2. A régi görögök és rómaiak íróvesszője.

 

Stopfürdö
olyan megszakítófürdő, amely az elöhívás után és a rögzí-tés elött alkalmazható. Célja az előhívóhatás azonnali radikális meg szüntetése, tehát, hogy az előhivási idő semmivel sem tartson tovább, másrészt, hogy lúgos előhivóoldat ne juthasson a fixírbe. Ezért a ~ savas kémhatású oldat. Nagyon lúgos előhívók, ill. magas előhívási hőmérsékletű hívás után ajánlatos használni.

 

Stószológép
ívkíütőgép.

 

Streckersó
ofszet alaplemezek hidrofilizálószere. Elsősorban cink ofszetlemezekhez dolgozták ki. A ~ hatására a cinklemez nemnyomó részein savanyú kémhatású oxidréteg jön létre, amely viszonylag jól tartja a vizet (azonban gyorsan lekopik, és ezért rövid időközönként meg kell újítani). A ~ legfontosabb alkotórésze diammónium-hidrogén-foszfát.

 

Stripfilm
lehúzófilm.

 

Sugárerősség
a sugárzó sugárerőssége adott irányban. A sugárzó által az adott irányt tartalmazó elerni térszögbe kisugárzott teljesítménynek és ennek az elemi térszögnek a hányadosa.

 

Sugársűrűség
az adott pontot tartalmazó felületelemet elhagyó, vagy arra beeső, vagy azon áthaladó és az adott irányt tartalmazó elemi térszögben terjedő sugárzott teljesítménynek, valamint ennek az elemi térszögnek és a felületelem adott irányra merőleges vetülete szorzatának a hányadosa.

 

Sugárzásmérés
radiometria.

 

Sugárzott energia
radiometriai mennyiség. A sugárzás formájában kibocsátott, átvitt vagy felfogott energia. Jele: Q. Egysége:. sűrűség: Mértékegysége: kg/m3.

 

Szaggatott lénia
nyomtatványokon szaggatott vonalként jelenik meg.

 

Szakadási hossz
a rotációs papírok egyik legfontosabb tulajdonsága a méterben kifejezett ~ . Értéke az egyik végén képzeletben felfüggesztett egyforma szélességü és négyzetmétertömegű papírcsíknak az a hossza, amelynél saját tömegének hatására a felfüggesztésnél leszakadna.

 

Szakaszos adagolású festékezőmű
rendszerint nyalóhengeres ofszet- és magasnyomógépek festékezőművének megnevezése.

 

Szakaszos felhordású festékezőmű
olyan típusú festékezőmű, amelyben a festékfelhordás pillanatában a festékezőmű felhordószakasza nem áll közvetlen kapcsolatban a dörzsszakasszal. Ilyen típusú festékezőművel rendelkeznek a tégelysajtók és az asztaldörzsöléses kétfordulatú gyorssajtók.

 

Szakítóhenger
tekercsnyomógépeken az összevezetett papírpályákat húzóhengereken való átvezetés után keresztirányban elvágják. Erre a célra alkalmas a szakítóhenger.

 

Szakítószilárdság
az a terhelés, amely meghatározott körülmények között - a papír próbacsíkra hatva előidézi annak szakadását. A papír ~át a szakadási hossz megadásával jellemzik. A papírok ~a a papír gyártási irányában mindig nagyobb, mint az erre merőleges ún. keresztirányban.

 

Szalagos kirakó
egyes gyorssajtók ívkivezetése szalagos rendszerrel valósul meg, ahol egy alsó és egy felső szalag fogja közre az ivet, és a kirakóasztalra juttatja.

 

Szálsütéses eljárás
hajtogatás közbeni ívösszekapcsolás hőre lágyuló műanyag szálak segítségével. számítógép különlegesen kiképzett információs berendezésen érkező adatokon végez aritmetikai és logikai műveleteket, majd ezek eredményét különlegesen kiképzett egységeken (perifériák) adja tovább.

 

Számlálószerkezet
nyomógépeken elhelyezett számolóberendezés, amely a hengerfordulatot, ill. a nyomott ívek számát regisztrálja.

 

Számozás
nyomtatványok folyamatos számozása betűanyagról nyomva mutációkkal, a formába, ill. zárókeretbe épített számozó-készülékkel vagy számozógéppel.

 

Számozómű
a nyomtatványok folyamatos számozására alkalmas már nyomtatás során is, de lehet feldolgozástechnikai eljárás is. A számozómű nyomóformába szerelhető. A számozók lehetnek növekvő vagy csökkenő számozást lehetővé tevők 2, 3.. .6 számjegyesek. A számozók nyomásra vagy lökésre működnek. Egyes gépekre kiegészítő egységként szerelhető fel.

 

Száradásgyorsítók
szikkatívok elősegítik az olajok oxidatív úton való száradási folyamatát. A szárítók nehézfémeknek szerves savakkal képzett vegyületei: linoleátok, rezinátok, naftenátok, oktanátok, tallátok stb.

 

Száradóolajok
telítetlen kötéseket tartalmazó olajok (olajsavak), leg-fontosabb a lenolaj (linol-, linolénsav glicerid) és a kínai faolaj (elosztearinsav-glicerid). A féligszáradó olajok főtömegükben linolsavat tartalmaznak.

 

Szárazhengerezéses vonalmaratás
durvább rajzú vonalas klisék többfokozatú maratása. A saválló lemezmásolaton elvégzett első maratás után olyan maratási mélységet érnek el, amely lehetővé teszi a lemez védőfestékkel való felhengerezését a nemnyomó (maratott) részek befestékeződésének veszélye nélkül. A nyomóelemek oldalfalait védő festékfilm savállóvá tétele (preparálása) után ismét maratás következik, amelyet a megfelelő mélység eléréséhez többször meg kell ismételni. A leggondosabb munka ellenére is kerülhet a maratandó részekre festék, ezeket kéziszerszámmal (kaparókés) el kell távolítani. ~ többfokozatú maratás. szárazofszet eljárás nedvesítőviz nélküli síknyomtatási eljárás, amelynél a nemnyomó részek nedvesítés nélkül sem vesznek fel nyomdafestéket. Az első kísérlet 1923-ban a Pantone-eljárás volt, amelynél higany-amalgán helyettesítette a nedvesítővizet. Mérgezőhatása miatt nem terjedt el használata. A gyakorlatban is használható első megoldást a 3M cég (USA) mérnöke, J. L. Curtin (1962) találta meg. Festéktaszító szilikongumiréteg alkotja az ofszetlemez nemnyomó részeit. Az alaplemezen másolóréteg, ezen szilikongumiréteg található. Megvilágítás után az előhívás során a nyomóelemek helyéről leoldódik a másolóréteg (vele együtt a szilikongumiréteg) és előtűnik a fém, amely nyomtatás során a festékhordozó szerepét tölti be. Az eljárást driográfiának nevezik. 1-2 évi üzemi próbák után a 3M cég a lemezek gyártását beszüntette. A Toray száraz-ofszetlemez szintén a szilikongumit használja fel festéktaszító rétegként. A fényérzékeny réteget fotopolimer alkotja. Megvilágítás után az előhívás során a megvilágítatlan részeken a szilikonréteg megduzzad, majd leválik. Az alatta visszamaradó fotopolimer festékfogó tulajdonságú, míg a nemnyomó részeken megmaradó szilikongumiréteg nedvesítés nélkül is taszítja a nyomdafestékeket.

 

Száraztónolás
olyan ofszetnyomtatási hiba, amikor a lemez hiányos nedvesítése következtében a nernnyornó elemek festéket vesznek fel és nyomot hagynak a papíron.

 

Szárítás
nyomatszárítás.

 

Szárítódob
kontaktelven működő szárítóberendezés hőközlő eleme, amelynek palástfelületén átvezetik a papírpályát, a festékszáradás meggyorsítása érdekében.

 

Szárítóművek
ofszet- vagy mélynyomógépek szerkezeti egysége, meggyorsítja a festékszáradást. Típusaik: hővezetéses szárítódob, hőátadásos (konvekciós) meleg levegős, sugárzásos, infra vagy UV, kombinált gázlángos. Az alkalmazott szárítómű típusát nagymértékben meghatározza a nyomtatási eljárás.

 

Szatellit nyomómű
nyomómű-kialakítási módozat. Lényege, hogy egy közös ellennyomóhenger körül sugárirányban helyezkednek el forma- és ofszetgumikendős hengerek, külön festékező- és nedvesítőművel ellátva. Kompakt építési megoldás, jó nyomatminőség, jó illeszkedés jellemzi. Hátránya kezelési szempontból a rosszabb hozzáférhetöség.

 

Szatinálás
föleg ofszetnyomtatásnál a papír mérettartását elősegítő művelet (előnyújtás), amelynek során a nyomandó papírt csak a nedvesítőmű működtetése közben, festék nélkül, nyomás alatt átengedik. Az így előkezelt papírok a változó légnedvességgel szemben kevésbé érzékenyek. Az írónyomó papírok régies kifejezése.

 

Szecesszió
olyan művészcsoportok mozgalma volt, arnelyek kiváltak a rnár meglevő művészegyesülésekből, hogy saját művészi céljaikat kövessék. A ~ s stílust lendületes vonalvezetés jellemzi. Ornamentikáját természeti formákból meríti. Fö motívumai vízi nöények, állatok, hullámok és jellegzetes tört színeket alkalmazott: szürke, lila, zöld stb.

 

Szedésprogram
olyan szoftver, amely alkalmassá teszi a számítógépet a fényszedés adatainak feldolgozására (betűtípus-, tipográfiai,szóelválasztó stb. program).

 

Szedésteljesítmény
óránként kiszedett betűk, írásjelek és szóközök száma, rneg kell különböztetni off-line gépeknél a kopogtató- és az öntő- vagy levilágítóegységet.

 

Szedésterjedelem-számítás
n-számítás.

 

Szedéstükör
a papíroldalnak az a területe, amelyet a szedés nyomata elfoglal. A ~ be nem számít bele az egyedülálló oldalszám (pagina), az ív sorszáma (norma), a szedéstükörből kilógó ábra és a margón elhelyezett szöveg (marginális). A szedéstükör elhelyezését és méretét szabványok és esztétikai elvek határozzák meg. szedőállvány, regális szekrények, formadeszkák, hajók stb. elhelyezésére való állványzat. Teteje ferde kiképzésű, az alsó szélén peremmel ellátva, erre helyezik a szedéshez szükséges betűszekrényt.

 

Szedőlemez
kvarthajó.

 

Szedőlénia
két- vagy hárompontos füles rézlénia, amely a betűknek a sorjázóban egymás mellé helyezését, valamint a soroknak egymásra szedését megkönnyíti (a betűk egymás szignatúrájában nern akadnak meg). Segítségével a szedő a megtelt sorjázóból biztonsággal kiemelheti a szedett sorokat, kétoldalról védve a széthullástól.

 

Szedőterem
a kézi szedés, a gépi szedés és a tördelés számára kialakított helyiségek. A kéziszedőteremben az egymás mellé elhelyezett szedőszekrények közötti szabad helyeket utcának nevezik. Alapvető követelmény a jó megvilágítás, a csúszásmentes padló. A kézi szedés nagy figyelmet igénylő munka, emiatt zajmentes környezet kialakítása szükséges.

 

Szedővas
sorjázó.

 

Szelektív színkorrekció
a ~ lehetővé teszi, hogy az elsődleges keverékszíneknél és a három alapszínnél a képeredeti egyes szineit bizonyos határok között befolyásoljuk. A szelektivitás azt jelenti, hogy ha pl. egy tiszta bíborszínfolt intenzitását változtatják a képeredetin, akkor csak a tiszta bíborszínfoltok változnak, az alapszínekben levö bíborszíntartalom változatlan marad.

 

Szelektív szűrő
optikai színszűrő.

 

Szelén
félfémes elem. Több allotrop módosulata ismert. A fémes szerkezetű ~t fotofélvezető tulajdonsága miatt a xerográfiában és fényelemek készítésére használják.

 

Széljegyzet
könyvoldal elemei.

 

Szemcsézőanyagok
golyós szemcsézéshez szemcsézőgolyókat és ~ at használnak. A ~ ok lehetnek természetesek (kvarc, gránit, korund, horzsakő, habkő) és mesterségesek (alumínium-oxid, más néven elektrokorund; szilícium-karbid, más néven karborundum). Az éles szemcsék a golyók rágördülése folytán a fémfelületbe nyomódnak, és az alaplemez felületét érdessé teszik. A szemcsék mérete alapvetően meghatározza a lemezfelület érdességét.

 

Szemcsézőgép
síkkörpályán mozgó teknő, amelynek aljára helyezik az érdesítendő ofszetlemezt és szélein lerögzítik. A lemezre anynyi golyót helyeznek, hogy azok teljesen beborítsák a felületét. A golyók tehetetlenségük következtében körkörös gördülő mozgást végeznek az alattuk körbejáró lemezfelületen, miközben a szemcsézőanyag éles részecskéin átgördülve azokat a lemezfelületbe nyomja és ezáltal érdessé teszi.

 

Szemperit nyomóforma
flexíbilis nyomóforma.

 

Szénhidrogének
a szerves vegyületeknek az a csoportja, amelyek szénböl és hidrogénből állnak.
1. Alifás szénhidrogének, pl. a kőolajfrakciók.
2. Aromás szénhidrogének gyürüs vegyületei, pl. a köszén szárazdesztillációjakor keletkeznek.

 

Szenzibilizátorok
optikai érzékenyítők a fényérzékeny anyagok spektrális érzékenységét befolyásoló adalékanyagok. Olyan szervesszínezékek, amelyek a kívánt spektrumtartományban a sugárzást abszorbeálják. A fotográfiai iparban a cianinszínezékeket alkalmazzák ~ként.

 

Szépirodalmi könyv
művészi igénnyel készített szépirodalmi alkotás (vers, regény, elbeszélés, visszaemlékezés, karcolat stb.), amelynek tartalmából kiindulva kell kialakítani a megfelelö tipográfiai forrnát.

 

Szerelék
filmszerelés eredményeként a kilövésnek megfelelően műanyag fólián összeállitott kép- és szöveganyag a nyomógép ívméretében.

 

Szerelőfólia
a szerelék hordozója a filmszerelést a kilövésnek megfelelően 0,1-0,3 mm vastag átlátszó műanyag fóliára készitik, amelynek anyaga legtöbbször poliészter, tágulási együtthatója 27 . 10~6/ "C és nedvességre jóformán érzéketlen. Színes munkáknál, ahol fontos a pontos illesztés, poli(etilén-tereftalát) és poli(tetrafluoretilén) fóliákat alkalmaznak. A fóliák felülete lehet matt vagy fényes. A matt felület fényszóró hatása pozitívmásolásnál elösegíti a filmszélek elvilágítását.

 

Szerelőnagyító
csőszerűen kiképzett nagyítókészülék, amelynek segítségével parallaxishibától mentes, pontos illesztékbe hozhatók a szerelendő filmeken levő illesztőjelek.

 

Szerkezeti viszkozitás
a viszkozitásnak növekvő nyirófeszültség hatására bekövetkező megváltozását nem-newtoni folyásnak nevezzük, a jelenség azzal magyarázható, hogy folyás közben a folyadék belsejében szerkezeti változás áll be. Ez a szerkezeti változás jellemző a nyomdafestékekre is, nyírófeszültség hatására, amely a nyomtatás folyamatában jelentkezik.

 

Szerves ragasztók
azok a ragasztóanyagok tartoznak ebbe a fogalomkörbe, amelyeknek szénvázra épülő természetes vagy szintetikus eredetű vegyületek képezik az alapanyagát.

 

Szervetlen pigment
ezek növényi, állati és ásványi eredetűek lehetnek. A szervetlen pigmentek közül a mai nyomdafestékgyártás a titán-dioxidot és a milori kéket használja, ólomfehéret csak különleges esetekben, krómsárgát, vas-oxid-vöröset, molibdénnarancsot pedig nagy fedőképességű festékekbe keverve alkalmazzák. szervetlen ragasztók azok a ragasztóanyagok sorolhatók ide, amelyek alapanyagát valamely szervetlen vegyület alkotja. Legjellegzetesebb képviselöjük a nátrium-szilikát, magnézium-oxi-klorid és különböző fém-foszfátalapú ragasztók, valamint a szilikátalapú kerámiai ragasztóanyagok.

 

Szervezőprogram
teljes programkomplexum, amely biztosítja a számítógép valamennyi funkcionális részének szabályszerü együttműködését és irányítja a lefutó programokat, valamint a programláncok futását. A ~ részfeladatai pl. a munkaszervezés (jobb-manage-ment), a feladatszervezés (task-management), az adatkezelés és a filenyilvántartás.

 

Szerzői ív
elszámolási egység. Egy ~ 40 000 n (betűjel) függetlenül a könyv alakjától, a betűfokozattól. A könyvben szereplő ábrák, táblázatok, jegyzetek, címlapok és a tartalomjegyzék terjedelmét is hozzá kell számítani a ~ hez.

 

Szerzői korrektúra
a nyomtatvány szerző, kiadó által végzett korrigálása helyesírási, értelmi és esetleg tipográfiai szempontból. A szerzői korrektúrát a hasábokon, kefelevonaton, fénymásolaton végzik.

 

Szikkatívok
száradásgyorsítók.

 

Szimbólum
valamely fogalom érzékelhető jele, jelképe, megszemélyesítése.

 

Szimmetria
művészi arányosság. A részek elrendezése olyan módon, hogy ezeknek a részeknek a helyzete a szimmetriatengely két oldalán tükörképszerűen megfeleljen egymásnak.

 

Szimmetrikus
objektív két egyforma gyújtótávolságú tagból felépített objektív.

 

Szimultán
üzem lehetőség a fényszedő-berendezésekben két különböző folyamat egyidejű végrehajtására, pl. korrigálás vagy szedés, miközben egy másik munka levilágításra kerül.

 

Színbontás
színrebontás.

 

Színegyensúly
szürkeegyensúly színes fotográfiai és nyomtatási eljárások színvisszaadásában az alapszínek helyes arányát biztositó követelmény. A ~ akkor teljesül, ha az adott eljárás a különböző fokozatú szürke színek mindegyikét neutrálszürkén adja vissza.

 

Színellenőrző eljárások
olyan eljárások, amelyek a próbanyomásnál gyorsabban és olcsóbban adnak tájékoztatást a reprodukciós fényképészeti feldolgozás eredményéről. Közvetlenül a rácsrabontott másolóeredetiről készül olyan színes másolat, amely jó esetben megközelíti a próbanyomatot. Ismertebb ~ : Cromalin eljárás (Du Pont). Az eljárás alapelve az, hogy a hordozóra felvitt tapadós foto-polimer réteg fény hatására elveszti tapadósságát, és ezért a festék-por nem tapad rá, míg a megvilágítatlan részek festékpor felhordásával befestékezhetők. Rácspozitivról való megvilágítás után a nemnyomó részek helyei nem, a nyomóelemek helyei befestékeződnek. A felületkezelt papírra felkasírozott Cromalin filmet megvilágítva és festékporozva nyerik az első színmásolatot, majd ismételt kasírozás, megvilágítás és festékporozás után nyerik a négyszínes összmásolatot.

Gevaproof eljárás (Agfa-Gevaert)
Színfóliák fényérzékeny zselatinrétegei a négyszínnyomó (Europa színskála szerinti) festékek színeivel megegyező pigmentekkel vannak színezve. A színfóliát felkasírozzák mattfehér poliészterfóliára, rácsnegatívon keresztül megvilágítják, előhívják és a megvilágítatlan zselatin-réteget meleg vízzel kimossák. Így létrejön az első szín másolata. Ismételt kasírozás, megvilágítás, előhívás és kioldás után nyerik a négyszínes összmásolatot.

Color-Key eljárás (3M)
Sárga, bíbor-, cián- és fekete színű fényér-zékeny diazofóliákat (diazotípia) megvilágitás után nedves vattával előhívnak és illeszkedéshelyesen egymásra szerelnek. Pozitív- vagy negatívmásoláshoz egyaránt kaphatók színfólia-garnitúrák. Transfer-Key eljárás (3M). Rácsozott színkivonatról 3M színfóliákra másolnak. Előhívás után elöhívós pamaccsal a részszínmásolatokat közös hordozóra átviszik. színérzékenység ~optikai érzékenyítés. színes diapozitív átlátszó hordozón, fotográfiai úton előállított színes kép, amely rendszerint vetítésre vagy átnézetben való szemlélésre alkalmas.

 

Színes előhívó
színes fényérzékeny anyagok előhívására alkalmas oldat. Alkotórészei: a ~ redukálóanyag, lúgosítóanyag, vízlágyító szer, késleltetőanyag, konzerválószer. A ~ redukálóanyagok azok a fotográfiai előhívó-hatóanyagok, amelyeknek az előhívás folyamán keletkezö oxidációs terpiékek az előhívóoldatban vagy az előhívandó rétegében alkalmazott színképző vegyületekkel színezékké képesek kapcsolódni.

 

Színes emulzió
fátyol a megvilágítás nélkül előhivott színes foto-anyagokon keletkezö színes fátyol. Oka: a fotoemulziók gyártása során keletkező látens gócot tartalmazó ezüst-halogenid-szemcsék jelenléte, amelyek megvilágítás nélkül is elöhívódnak. Nem megfelelő kidolgozás esetén is jelentkezik.

 

Színes film
tágabb értelemben a valamilyen fotográfiai úton készült színes képet hordozó filmszalag vagy filmlap; szűkebb értelemben az olyan, többnyire többrétegű, filmalapú fotoanyag, amely színes kép (negatív vagy pozitív) előállítására alkalmas.

 

Színes fordítós eljárás
közvetlenül színes pozitív képet adó eljárás. A kidolgozás menete a képszerű megvilágítás után: fekete-fehér negatív hívás, második megvilágítás, színhívás, halványítás, rögzítés, mosás, szárítás.

 

Színes negatív
nemcsak világosságértékeit tekintve forditottja az eredetinek, hanem színeit tekintve is, amennyiben megközelítőleg az eredeti színek kiegészítő színeit tartalmazza. Többrétegű film, ahol a klasszikus típusnál a rétegsorrend felülről lefelé: sárga, bíbor- és ciánszínképzős réteg. A színképzők rögzítése különféle módon történik a gyártó cégek szabadalmaztatott eljárásai szerint. Újabb típusoknál automatikus színkorrekció (maszkos színes negatív) módszerét alkalmazzák, ami azonban nem teszi feleslegessé a színes pozitív készitésnél a korrekciós színszűrést, de javítja a szín telítettségét és a színvisszaadást.

 

Színes negatív-pozitív eljárás
a színes fényképezésnek a színes előhíváson alapuló megoldása, amelynél a felvételt előbb színes negatívvá hívják elő, majd erről készithető el másolás vagy nagyítás útján a színes pozitív kép. Előnye: egyetlen negatívról tetszés szerinti méretű és számú pozitív készíthető. A színek szűrőzéssel módosíthatók, így a színvisszaadás javítható, ill. befolyásolható. A gradáció is kisebb mértékben változtatható. Hátránya: a szűrőzési folyamat miatti hosszadalmas kidolgozás.

 

Színes nyomtatás
színnyomtatás.

 

Színesség
a színinger minöségi jellemzője, amelyet vagy színinger-koordinátái vagy jellemző (kiegészítő) hullámhossza és telítettségi tényezője együttesen határoznak meg.

 

Színestest
olyan test, amelynek spektrális áteresztési vagy visszaverési tényezője a hullámhossztól függ.

 

Színezékek
olyan színes anyagok, amelyek színezéskor közvetlenül kötődnek (felhúznak) a szálasanyagokra. A színezékek a kémiai szerkezet szerint csoportosíthatók a kromofor (színt adó) csoportok szerint. Ahhoz, hogy a színes vegyület színezék legyen, még egy ún. auxokróm csoportot is kell tartalmaznia, amely a szálhoz való kötődést is elősegíti. A színezékek a pigmentekkel ellentétben meghatá-rozott oldószerekben kisebb-nagyobb mértékben oldódó anyagok.

 

Színezett hiba
denzitásmérési eredményekből képzett nyomdafesték-jellemző, amely a szürketartalom jellemzövel együtt festékek összehasonlítására, a maszkolási igény meghatározására alkalmas. Számítása:ahol M a közepes denzitás, L a legkisebb denzitás, H a legnagyobb denzitás (a vörös, zöld és kék szűrős denzitásértékek közül).

 

Színhelyesbítés
a nyomdafesték színtani hiányosságaiból adódó színárnyalati eltérés csökkentése, ill. megszüntetése maszkolási eljárásokkal és kézi retussal.

 

Színhőmérséklet
a vizsgált sugárzás ~ e annak a Planck-sugárzónak a hőmérséklete, amely ugyanolyan színü sugárzást emittál, mint a vizsgált sugárzás. A relatív spektrális eloszlások különbözőek is lehetnek, ekkor metamerek egyezéséről van szó. Jele: T^. Egysége: kelvin, K.

 

Színingerjellemzők
olyan három független jellemző, amelyek együttesen azonosítanak egy színingert. Ilyen jellemzök pl. a színinger-összetevők (X, Y, Z) vagy a színinger-koordináták (x, y) és a Y színinger-összetevő.

 

Színinger-koordináták
a ~ a színinger-összetevök és azok összegének hányadosa.

 

Színingerkülönbség
színingerek közötti különbség nagyságának egyetlen számmal való jellemzésére szolgál. A ^ et egyenletes szín-ingertérben, a színpontok térbeli távolságával számszerűsítik. Jele:AE.

 

Színinger-összetevők
az adott színingermérő rendszer három alap-színingerének a mennyiségei, amelyek a kérdéses színingert számszerűen meghatározzák. Jelölésük a CIE 1931 színingermérő rendszerben X, Y, Z, a CIE 1964 kiegészítő színingermérő rendszerben
1. Felületszínek színingerösszetevőinek léptékét úgy kell választani, hogy szórtan visszaverő (áteresztö minták esetében a szórtan tökéletesen visszaverő áteresztő) test, szabályosan áteresztő minták esetében pedig a tökéletesen szabályosan áteresztő szűrő Y, ill. Yio színingerösszetevője azonos rnegvilágosítási és észlelési körülmények között 100 legyen.
2. A színingerösszetevök a ) színingeringerfüggvény és a CIE-színingerösszetevő függvények szorzatainak a látható tartományra kiterjesztett integráljai:

Színkép
spektrum
1. Az összetett sugárzás monokromatikus összetevőinek térbeli elkülönítésekor keletkező jelenség.
2. Az összetett sugárzás spektrális összetétele.

 

Színképvonal
általában egy diszperziós rendszer résének monokromatikus sugárzással előállított képe. Az atom vagy molekula két energiaszintje közötti átmenetkor kibocsátott vagy elnyelt monokromatikus sugárzás.

 

Színképző
a szines fotográfiai anyagok emulziós rétegeiben levő szerves vegyületek. Színtelen vegyületek, amelyek általában az előhívási folyamat során reakcióba lépnek az előhívó oxidált termékével és színezéket képeznek. A keletkezett sárga, bibor-, cián- színezékek alkotják a színes képet.

 

Színkeverés
festékkeverés.

 

Színkivonat
a színes képeredetiről a komplementer szűrőn keresztül készített felvétel a cián, a bíbor és a sárga nyomószín formájában. A negyedik nyomószínhez (feketéhez) a három színszürön keresztül külön-külön készitett felvétel adott megvilágítási aránnyal.

 

Színkivonati negatív
szinbontott negatívfilm.

 

Színkivonati pozitív
színrebontott árnyalatos vagy rácsozott pozitívfilm.

 

Színkorrekció
színhelyesbítés.

 

Színkorrigált
színhelyesbítés.

 

Szinkron folyamatok
együttfutása vagy időbeli azonossága. Az adat technikában a szinkronizálásnak különösen a belső munkaütemeknél a számítógépben és az adatátvitelnél van jelentősége.

 

Színkülönbség
színingerkülönbség.

 

Színmaratás
színes autotipiai kliségarnitúrák színkorrekciója.

 

Színmérés színek
(pszichofizikai színek) jellemzőinek meghatározása, a szem tulajdonságainak alapján, és több meghatározott megállapodás szerint.
1. Vizuális ~ : olyan színrnérési eljárás, amelynek összehasonlító szerve a szem.
2. Fizikai ~: olyan színmérési eljárás, amely fizikai érzékelő használatán alapul.

 

Színmérő spektrofotométer
olyan spektrofotométer, amely kielégíti a következő követelményeket:

- valamely CIE-mérőgeometriát kell megvalósitania,
- a hullámhossz beállítás hibája általában nem haladhatja meg a 0,5 nm-t;
- a spektrális sávszélesség általában nem haladhatja meg a 10 nm-t;
- a megadott hullámhossz-áteresztési intervallumban a szórt fény nem idézhet elő a fotometriai skálán 0,2% -ot meghaladó eltérést.

 

Színnyomtatás
a nern fekete festékkel készített ábrák, tónusfelületek, képek nyomtatása.

 

Színrebontás
a színkivonat-készítés művelete.

 

Színsorrend színes
árnyalatos nyomtatványok készítésekor a felhasznált színes festékek egymásra nyomtatásának a sorrendje.

 

Színszórás
diszperzió.

 

Színszűrő
olyan optikai anyag, amely a rajtuk áthaladó fénysugarakat hullámhosszuktól függően különböző mértékben nyelik el. A nyomdaiparban főképpen a nyomószínek komplementer szűrőit alkalmazzák a színbontásnál, vagyis:
sárga színhez kék szűrőt, bíbor színhez zöld szűrőt, cián színhez vörös szűrőt.

 

Színtér
a színingerek háromdimenziós sokaságának térbeli ábrázolása, amelyben bármely színingert egy és csak egy pont (színpont) ábrázol.

 

Színvisszaadás
az eredeti színárnyalatának, telítettségének és világossági értékének reprodukálása a nyomaton. A cél az eredeti fenti paramétereinek minél teljesebb megközelítése a nyomaton.

 

Színvisszavétel
(U.C.R. Under Color Removed) sötét színeknél a színes alapfestékek kitöltési arányának csökkentése különböző fokozatban és ezen alapfestékek alkotta feketetartalom pótlása fekete festékkel, oly módon, hogy az összes kitöltési arány ne haladja meg a 240-260%-ot. Célja elsősorban a festékleemelési viszonyok javítása, a lehúzódás elkerülése, másodsorban pedig festékmegtakarítást is eredményezhet.

 

Szisztém
mindazon nyomdai anyagok mérete, amelyek a Didot-Berthold-féle tipográfiai mértékrendszerbe tartoznak. A gyakorlatban az egész cicerós méreteket nevezik ~ nek. A szedett nyomóforma kialakítása és a szedést követö munkálatok szempontjából a 4 ciceróval maradék nélkül osztható méret alkalmazása a legelőnyősebb, a legjobb ~.

 

Szitanyomókeret
másnéven sablonkeret, a szitaforma stabil rögzítésére szolgál. Anyaga lehet fa, de rna már többnyire fém. A keretet különféle profilú üreges csövekből készítik. A fémkeretek mérettartóak, könnyen kezelhetők és tartósabb használatot biztosítanak.

 

Szitanyomtatás
speciális nyomtatási eljárás. Lényege, hogy a szitanyomófesték, a szita szabadon hagyott felületén keresztül jut a szita alatt levő nyomathordozóra. Szitanyorntatással bármilyen nyomathordozóra és hengeres felületre is készíthető nyomat.

 

Szitaszövet
fém- vagy (és) műanyag szálakból álló, a szitakeretre feszített szövet, amely a nyomósablon hordozására alkalmas. Jellemzője a sűrűség (az 1 cm-re eső szálak száma) és a szálvastagság (szitaszem aránya). A ~ legfontosabb tulajdonságai: jó festékáteresztő képesség, rugalmasság, dörzsállóság, ütés- és nyomástartósság, könnyű tisztíthatóság és a festékkel, ill. annak oldószerével szembeni ellenálló képesség.

 

Szívófej
íves nyomógépek berakóművének az az eleme, amely az ívleválasztásban és az ívtovábbításban vesz részt, az ívoszlop felső ívét megemelve, majd az íveket az ívlevezető asztalra juttatva. A berakómű típusától függően számuk változó. Spiess apparátokon 2, ill. 4 szívófejet helyeznek el. Sorszívós rendszerű berakóműveknél szárnuk a formátum függvénye.

 

Szkotopikus látás
sötétben látás.

 

Szóelválasztási program
végtelenített (kizárás nélküli, endlos) szedésnél, ha a sorvégi szó túl hosszú, akkor lép működésbe a szóelválasztási program. Az elválasztásokat a nyelvtani szabályok szerint végzi a számítógép, esetenként a kivételszótár, kivétellista alapján.

 

Szóközi kizárás
a sorban elhelyezkedö nemnyomó elemek gyűjtőneve. Mérete minden betűfokozathoz egypontos mérettől a betűtörzs négyzetének vastagságáig terjed.

 

Szolarizációs effektus
a feketedési görbén a maximális fedettséget követő expozíciós tartományban fellépö jelenség, az expozíció növelése denzitás csökkenést eredményez.

 

Szórás
a sugárnyaláb eltérítése minden irányba valamilyen felületen vagy valamilyen anyagban, anélkül, hogy monokromatikus öszszetevőinek frekvenciája megváltoznék.

 

Szórási felület
szórási indikatrix.

 

Szórási indikatrix
szórási felület a szórtan visszaverő vagy szórtan áteresztő test felületelemére vonatkozó sugársűrűségnek vagy fénysűrűségnek a térbeli elosztását ábrázoló poláris felület. Gyakran elegendő az indikatrix felület egyetlen meridián metszetét megadni. Ez a szórási jelleggörbe.

 

Szórási jelleggörbe
^szórási indikatrix.

 

Szorítónyomás
a nyomtatási folyamatban a forma- és gumikendős henger, valamint a gumikendős és az ellennyomóhenger között egy viszonylag kis méretű, de pontosan ellenőrzött ~ t kell biztosítani, az egzakt képátadás érdekében. A nyomtatási folyamat során a nyomóműben az egymással érintkező hengereket - magasnyomtatásnál a forma- és a borítást hordozó nyomóhengert, ofszetnyomtatásnál a forma-, ofszetgumikendős és nyomóhengereket, mélynyomtatásnál a formahengert és a gumibevonatú presszőrhengert a nyomtatási technológiáktól függően változó nagyságú erővel kell egymáshoz szorítani, a festékátadást biztosító deformáció érdekében.

 

Szorítópofa
késhenger tekercsnyomógépek hajtogatóművében a késhenger kerületén alkotóirányban van elhelyezve a kés, a ~ k között, amelyek a papír a vágás idejére rugószorítással feszesen tartják, fokozva a vágás biztonságát.

 

Szórófólia
ofszetlemezek pozitívmásolásánál a filmszélek és egyéb hibahelyek kiküszöbölésére, ill. csökkentésére a megvilágitás során alkalmazott matt fólia, amely a pontszerü fényforrás viszonylag irányított fénysugarát szórt fénnyé alakítja. A megvilágítási idő harmadában-felében alkalmaznak ~ t. Hátránya, hogy rontja a lemezmásolat árnyalat-visszaadási hűségét.

 

Szórólencse
konkáv lencse.

 

Szórt fény
a reprodukciós fényképező- és nagyítógépek optikai rendszerében a képalkotással egyidejűleg fellépő fényvisszaverődés, amely a képalkotásban nem vesz részt, de hat a képsíkban és csökkenti a felvétel árnyalati terjedelmét, ellaposítja azt, és így befolyásolja az árnyalat-visszaadást. Keletkezési okai: a kamerán kívüli első és rnásodlagos fényforrásokból, ill. a kamerában keletkező fényszóró jelenségek által.

 

Szortiment könyvkötés
egyedi könyvek kötése vagy elhasználódott könyvek újrakötése nagyrészt kézi műveletekkel.

 

Szószervezésű számítógép
olyan számítógép, amelyben a legkisebb címezhető egység egy szó. Ennek ellenkezője a helyszervezésű számítógép, amelynél az egyes helyek címzésére van lehetőség.

 

Szövegátviteli eljárások
olyan eljárások, amelyek segítségével ma-asnyomóformáról (szedés, klisé) közvetlenül másolóeredeti állítható elő nyomtatással fóliára (papirra): krétalevonat, celofánlevonat, cellulóz-acetát fólia levonat, H2 filmlevonat, bronzlevonat. Reprodukciós technikai úton: texoprint eljárás. Különleges eljárás: cronapress eljárás.

 

Szövegegyengetés
szöveges magasnyomóformák magasságbeli eltérésének kiegyenlítése a borítás vastagságának növelésével, ill. csökkentésével.

 

Szövegtárolás
nyomtatás után a szöveg tárolható nyomóelem, klisé, ofszetnyomólemez, mélynyomó formahenger alakban, magasnyomtatásnál TTS szedögép esetén lyukszalagon, ofszettechnológiánál ún. álló montirunggal, fényszedésnél lyukszalagon, mágnesszalagon, mágneslemezen, ill. a kész filmek tárolásával.

 

Szövegtömb
egyenlő hosszúságú sorokból felépített hasáb vagy oldal, esetleg az oldalnak egy része. A ~ tipográfiai képét befolyásolják:

- aszóközök;
- a behúzás-kimenet szabályainak betartása;
- megfelelö sorközök alkalmazása,
- soregyen betartása.

 

Sztereofényképezés
térhatású fényképezés lényege, hogy a felvételt nem egy, hanem két egymással párhuzamosan, a szemtengely távolságra elhelyezett fényképezőgéppel, vagy a fényképezőgép objektívjére szerelt sztereoelőtéttel készítik. Kidolgozás után a vetítésnél gondoskodni kell arról, hogy mindegyik szem külön-külön észlelje a megfelelő képet. Ez történhet pl. sztereodianézővel (sztereoszkóppal), amely szemléléskor a térhatás érzetét kelti a szemlélőben. sztereotípia, tömöntés (görög, sztereos = ismétlődés) a kész magasnyomóformáról az eredetihez teljesen hasonló másodlat készítése. Van ólomsztereotípia, galvánklisékészítés, műanyag ~. Munka-folyamatai: matricakészítés, matricakarton előkészítése, préselése, szárítása, kikészítése, előkészítése öntéshez, öntés, lemezkikészítés.

 

Sztereotípiafémek
a tömöntéshez használt olyan fémötvözetek, amelyek tulajdonságai megfelelnek a művelethez szükséges különleges kívánalmaknak, tehát a dermedési folyamat nem pillanatszerű, az ötvözet kopásállósága nagy.

 

Szublimátos erősítő
olyan higany-klorid-oldat, amelynek segítségével az ezüstkép denzitása utólag növelhető. A higany-klorid oxidálja a kép ezüstjét, miközben önrnaga vízben oldhatatlan higany-kloriddá alakul. A kép ezüstje ezüst-kloriddá alakul. A kifehérített képet normál elöhívóban elöhívjuk. Így az ezüst-klorid ezüstté, a higany-klorid pedig higannyá redukálódik, és az ezüstre csapódott higany feketedésnövekedést okoz.

 

Szubtraktív színingerkeverés
színes testek keverésével vagy szelektív szűrők szuperpozíciójával létrehozott rendszer megvilágító fényforrás hatására keletkező színingere a ~ eredménye. Pigmenttel vagy színezékkel kevert rendszer (pl. nyomat) színingerre a felületről közvetlenül visszavert, a rendszerbe belépett és onnan visszaverődő, valamint a rendszerben szóródó, majd kilépő fényből tevődik össze. Ezt a jelenséget matematikailag bonyolult leírni. Egyszerűbb és könnyebben leírható a ~ másik esete, ha két átlátszó közeg spektrális transzmittanciája Ti(^) és TzW akkor a kettő eredő spektrális transzmittanciája:

 

Szuperadditivitás
előhívó-redukáló kombinálásakor kialakuló jelenség, amikor a két párosított hatóanyag közös oldatának előhívóenergiája nagyobb, mint a külön oldatban egyenként kifejtett előhivóenergia összege.

 

Szuperaktinikusfénycső
fotopolimer magasnyomóformák megvilágításához használatos fényforrás. A fénycső belső falán olyan fényport (ólommal aktivált bárium-stronciumot vagy magnézium-sziliátot) alkalmaznak, amely a fényemissziós maximumot a 350-400 nm tartományban hozza létre. Ezért kompatíbilisnek tekinthető a szerves fényérzékeny rendszerekkel. A fénycsöveket olyan sűrűn helyezik egymás mellé, amennyire a foglalatok azt lehetővé teszik. Ilyen módon nagy méretű, világító felületet nyernek, amely néhány cm távolságra van elhelyezve a megvilágítandó felülettől és legalább ugyanakkora) mint a másolandó felület.

 

Szuszpenzió
a diszperziós kolloidok egy csoportja, folyadék-halmazállapotú diszperziós közegben kolloid méretű szilárd részecskék vannak diszpergálva. ^ pl. a zselatinban lecsapatott ezüsthalogenid-rendszer.

 

Szuszpenzió ülepedése
a szuszpenziókban a folyadékban eloszlatott diszperz rész rövidebb-hosszabb idő alatt leülepszik. Tulajdonságaik elsősorban állandósító rétegüktől, diszperzitásfokuktól, a részecskék alakjától függnek. A festékek állandósága a gyakorlatban fontos követelmény.

 

Szürkeegyensúly
színegyensúly.

 

Szürkeskála
szabályosan növekvő feketedésű, szürke mezőkből álló sorozat, arnely lehet ránézeti, ill. átnézeti. Alkalmazzák a színkivonat készítésénél a képeredetivel együtt feldolgozva az árnyalatviszszaadás objektív ellenőrzésére, ill. a nyomóforma-készítésnél az előhívási folyamat ellenőrzésére.

 

Szürketartalom
denzitásmérési eredményekből képzett nyomdafesték jellemző, amely a színezeti hiba jellemzővel együtt festékkészletek összehasonlítására, maszkolási igény meghatározására alkalmas. Számítása: ahol L legkisebb denzitás, H legnagyobb denzitás (fődenzitás) (a vörös, zöld és kék szűrős denzitások közül).

 

Szűrő
f-színszűrő.

 

Szűrőérték
szűrőszám a színes másolatok, ill. nagyítások elkészítésénél a helyes színegyensúly beállítását biztosító színes másolószűrők fokozatát jelző hatjegyű szám, amelynek jelölése megadja a szűrő színárnyalatát és utal a fedettségére. Pl. a 300070-es azt jelenti, hogy a 30-as fokozatú sárga és a 70-es fokozatú kékeszöld szűrőt alkalmazzuk és a bíbort nem.

 

Szűrőréteg
színes filmeknél a kékérzékeny réteg alatt sárga színű kolloid ezüstöt tartalmazó színszűrőréteget alkalmaznak, amely megakadályozza, hogy a kék fény az alsó rétegekbe hatolhasson.

 

Szűrőzés a színes másolatok
ill. nagyítások készítésénél a színes kép színegyensúlyának helyes beállítására szolgáló eljárás. Rácsrabontásnál bíborrácsnál a másolat árnyalati terjedelmét állítják be különböző színszűrökön keresztül végzett megvilágítással. Színbontásnál komplementer szűrőkön keresztül készítik el az egyes nyomószíneknek megfelelő színkivonatokat.

 

Szálfelsütés
Keménytáblás könyveknél minden esetben, puhatáblánál igényesebb kiadványoknál alkalmazott kötészeti könyvtest-képzési eljárás.

 

Szálirány
A nyomdai munkák során figyelembe kell venni a szál- vagy rostirányt, a papír tulajdonságát ugyanis ez is befolyásolja. Lehet hossz és keresztszálirány.

 

Szalmiák
A felmontírozott filmekrol készített kópia, a szöveg, illetve az illusztrációk mérete és a kivágása, az oldalak sorrendje ellenőrizhető rajta; más néven: kékkópia.

 

Szemleív
A könyv kinyomtatott íveinek kötése elotti ellenorzését szolgáló, már nyomtatással készülő nyomat.

 

Szennycímoldal
(1) A könyv legelső oldala, mely csak a könyv címét és a szerző nevét tartalmazza.
(2) A kiadványt részekre, illetve fejezetekre tagoló oldalak

 

Színminta-katalógus
A nyomdai festékek, könyvvásznak ill. papírok színmintáit tartalmazza.

 

Színrebontott film
A nyomóforma készítéséhez a 4 nyomdai alapszínre bontott filmek szükségesek. Ezek felhasználásával készíthetok el a nyomólemezek.

 

Szitanyomás
Szitaforma felhasználásával végzett nyomtatás, a festék fedorétegként kerül fel a szitahordozóra.

 

Szürkelemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy borborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek

 

Feliratkozása megtörtént.

 

A következő e-Hírlevelünket már Ön is megkapja

 

Ez az email cím már szerepel adatbázisunkban.