A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

P

Pagina:
Oldalszámozás, melyet a kiadványszerkesztő programok, ha megadjuk, automatikusan generálnak a beállításnak megfelelően.

 

Pantone szinek
Direkt, nem négy szinből nyomott szinek. Külön szinként nyomják olyan esetekben pl.: ha nem keverhtő a szín (arany, ezüst stb...), vagy meghatározott szinű felületet kell képezni (logó, alnyomat, stb...).

A pantone szinek pontos meghatározására alkalmazzák a pantone szinskálát, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a megrendelő által kiválasztott szin kerüljön kinyomtatásra.

 

Plug-In:
Felhasználói alkalmazások működését befolyásoló, kiegészítő program modulok.

 

PostScript:
Az Adobe által kifejlesztett oldalleíró nyelv, mely a grafikai D tipográfiai D elemeket vektorgrafikus
módon tárolja. Eszközfüggetlen, ennek is köszönheti hogy napjainkra nyomdaipari szabvánnyá vált.

 

PDF (portable document format):
Az Adobe cég által kifejlesztett, a dokumentumok szabad és változásmentes átvitelére szolgáló eszközfüggetlen adatformátum.

 

Pixel:
Képpont

 

PPD (PostScript Printer Description):
Az általunk használt PostScript nyomtató jellemzőinek leírását tartalmazza.

 

Produkció:
Többszörös produkcióról beszélünk, ha nyomda - a nyomhatóság gazdaságossági szempontjai szerint - kettő vagy több azonos filmgarnitúrát (produkciót) rendel.

 

Pagina
Oldalszám, amit a kiadvány oldalain alul vagy felül helyeznek el.

 

Paletta
Más néven: raklap.

 

Palettamagasság
Kérjük adja meg a paletta magasságát, mert különböző raktárak a helyiség méretei miatt különböző magasságú palettákat tudnak fogadni.

 

Pántolás
A nyomdai késztermék egységcsomagjainak általában műanyag pánttal való összefogása.

 

Papírfajta
A nyomtatási eljárás igényeinek megfelelő papír, például: ofszet, műnyomó, plakátpapír, mélynyomó, biblianyomó, újságnyomó ívpapír, stb.

 

Papírméret
A papír méretét mm-ben adják meg, szélesség x magasság formában

 

Papírnév
Az egyes papírok - gyártók által adott - fantázianeve.

 

Papírtípus
A nyomtatási eljárás igényeinek megfelelő papír, például: ofszet, műnyomó, plakátpapír, mélynyomó, biblianyomó, újságnyomó ívpapír, stb.

 

Paralel hajtás
Az papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmonika (leporelló).

 

Páratlan oldal
Páratlan számozású, a nyitott termékben jobbra elhelyezkedő oldal

 

Párnázás
Kötészeti eljárás, reprezentatív kiadványok (elsősorban agendák) tábláinál használatos

 

Páros oldal
Páros számozású, a nyitott termékben balra elhelyezkedő oldal

 

Passzer
A raszterpontok illeszkedése a nyomaton.

 

Passzerhiba
Nyomaton észlelhető hiba, mikor a 4 alapszín nem fedi le teljesen egymást

 

Pausz
Csak szöveget tartalmazó kiadványok esetében alkalmas másolóeredeti, a nyomólemez készítéshez.

 

PDF formátum
Nagyobb terjedelmu szöveges anyagok leggyakrabban használt tömörített file-formátuma. Alkalmazásával eredeti méretében és minoségében tekintheto meg egy anyag.

 

Példányszám
A kiadvány egyszerre megrendelt példányainak száma.

 

Perforálás
A papír előírt helyén szaggatott késsel való beütése a le, ki vagy széttéphetőségének elősegítésére

 

Pozitív film
Pozitív nyomtatási eljárásnál lemezmásoláshoz szükséges nyomdai film

 

Precíziós beragasztás
A kiadvány egy meghatározott, pontosan kijelölt helyére történő beragasztás.

 

Palástfék
tekercsnyomógépek papírszolgáltató művének szerkezeti eleme, a tekercsfékek egyik típusa. Működését tekintve kétféle lehet:
1. mozgó szalagos - a papírtekercs palástfelületére rászoruló végtelenített hajtó- és fékezőszalag,
2. állásszalagos - a papírtekerccsel kapcsolatban levő, arra felfekvő rögzített fékszalag.

 

Pálcás kirakó
megállóhengeres gyorssajtó kirakórendszerében a kihordószalagok közül a nyomatot a kirakóasztalra kifordító rendszer, elavult megoldás.

 

Pályafeszültség
tekercsnyomógépen a papírpálya haladásának irányában a papír keresztmetszetében kialakuló húzófeszültség, amelynek meghatározott értékintervallumban tartása a tekercsnyomtatás előfeltétele. Mértékegysége: N/rn vagy N/cm.

 

Pályafeszültség-érzékelő
tekercsnyomógépeken alkalmazott mérőberendezés, amely a papírpályában ébredő feszültség nagyságát jelzi.

 

Pálya-henger szabályozás
tekercsnyomógépeken az illeszkedésszabályozás egyik megoldása, ahol a pályaletapogató csak egy impulzust szállit, és az összehasonlító jelet egy, a következő henger szögelfordulásának megfelelő impulzus képezi. Az illesztékjelek elhelyezése a sorrend szempontjából nem kötött.

 

Pálya-pálya szabályozás
tekercsnyomógépeken az illeszkedésszabályozás megoldása, ahol az elsőként nyomott szín illesztékjele kerül összehasonlításra a másodiknak nyomott szín illesztékjelével. A pályaletapogató két mérőimpulzust szállít, amelyek különbsége az illeszkedési hibával arányos. Az illesztékjelek elhelyezése a sorrend szempontjából kötött.

 

Pankromatikus
fotográfiai anyagok spektrális érzékenységét jelölő fogalom, amelyek a látható spektrumtartományban fényérzékenyek.

 

Pankromatikus film
olyan érzékenyítésü film, amelynél az emulzió érzékenysége kiterjed a látható fény egész spektrumára.

 

Papír
a ~ cellulóztartalmú növényi rostból, ritkábban mesterséges szálak vagy rongy vizes szuszpenziójából, különféle adalékanyagok hozzáadásával, a rostok nemezelődésével, majd azt követő víztele nítéssel előállított vékony, hajlékony lap, amely írásra, nyomtatásra, csomagolásra stb. alkalmas.

 

Papíralakok
a nyomdaiparban használatos papírok ívekre vágva vagy tekercs formájában kerülnek forgalomba. Magyarországon a papírméreteket 1936-tól szabvány határozza meg. A szabványosítás alapja egy olyan méretrendszer volt, amelyben a téglalap alakú papírívet rövidebb oldalával párhuzamosan félbehajtva azonos oldalarányú papírivet kapunk. Ezt az arányt csak az oldalhosszak 1 : ^2 aránya esetében kapjuk. A kiindulási méret többféle lehet, amelyeket a fösorozatot jelölö betűkkel különböztetünk meg egymástól (pl. A, B, C, D stb.). A szabványos ~ hosszabb oldalméreteinek felezésével kapott kisebb alakokat a betüjel mellé írt szárnmal jelölik (pl. A/4), amely egyben kifejezi azt is, hogy a ~ alapméretét hányszor felezték. A különbözö fösorozatok és az ezekből származtatott alakok számszerű adatait a MSZ 16 és a MSZ 19 tartalmazza.

 

Papírfeltépődés
rupfolás az a jelenség, amikor közvetlenül a nyomtatás után a nyomóelemeken levő festék a papír felületéből rostokat tép ki. Ennek oka lehet a festék nagy belső tapadása, a festék hirtelen száradása, a papír felületének laza szerkezete.

 

Papírhullámosság
a papír helytelen, rossz klimatikus körülmények közötti tárolása következtében a szélein nedvességet vesz fel és meghullámosodik. Következménye a ráncképződés és a nem passzer-pontos nyomtatás.

 

Papír nedvessége
a papírt alkotó növényi rostok higroszkópos tulajdonságúak, alkalmazkodnak a környezet nedvességtartalmához. A száraz papir a nedves levegőből vizet vesz fel. A rostok közé behatoló víz az egyes rostokat eltávolitja egymástól, és ezzel gyengítik a rostok közötti kötöeröket, a papír mechanikai szilárdsága csökken. A ~ befolyásolja a minőséget és a feldolgozhatóságot a nyomógépeken.

 

Papírpálya
tekercsnyomógépeken a tekercstartótól a terelőhengereken és nyomóműveken átvezetett papír útja a hajtogatóműig.

 

Papírpályaszél-vezérlés
automatikus szabályzórendszer, amely a tekercsnyomógépeken a papírpálya haladási irányra merőleges helyzetét regisztrálja és elvégzi a szükséges korrekciókat.

 

Papírporelszívó
a gépen futó papír felületéröl a gépen történő vágások vonalában keletkezö papírport elszívó berendezés.

 

Papírszakadás
tekercsnyomógépek üzemeltetése során keletkező üzemhiba, megnövekedett pályafeszültség vagy egyéb okok hatására a papírpálya folytonossága megszűnik, a papír elszakad. A gépre felszerelt ellenőrző berendezés ~kor leállítja a nyomógépet.

 

Papírszakadás-érzékelő
tekercsnyomógépeken alkalmazott biztonsági berendezés, amely a papírpálya folytonosságát érzékeli. Papírpálya-szakadás esetén automatikusan leállítja a nyomógépet. Típusai: optikai, pneumatikus, mechanikus.

 

Papírszerelék
a ~ a kisbeosztáson kilövés alapján készül. A felerősítés nem ragasztással, hanem feltapasztással készül. Ennek eszköze a viaszolókészülék, amely tapadóréteget hoz létre a fotópapír hátoldalán. Tévedés esetén a papír felemelhető és máshová tapasztható. A kisbeosztás alapján elkészített papírszerelékről filmnegatív készül.

 

Papír szita- és felső oldala
a papír, karton és lemez szitaoldala gyártás közben a gyártógép szitájával érintkezik. Felsö oldal a terméknek ezzel ellenkező oldala. Számos papírtulajdonság, mint pl. szívóképesség, simaság függ a ~ tól.

 

Paraformaldehid
polioximetilén a formaldehid polimerizációs terméke. Lith-típusú előhívók adalékanyaga, amelyet vonalas és rácsfelvételek kidolgozására használnak. Az előhívóoldat nátrium-szulfit-tartalmát pufferolja.

 

Parallaxishiba
filmszerelésnél két film illesztőjeleit pontos fedésbe kell hozni. Ezt biztonságosan szerelőnagyítóval lehet elvégezni. Szabad szemmel való illesztésnél, ha nem pontosan merőlegesen szemlélik az illesztőjeleket, ~ miatt nem kerül pontos fedésbe a két illesztőjel.

 

Parancslánc
a parancsnyelven belüli lehetőség, hogy gyakran viszszatérő szedésparancs-sorozatokat egy egyezményes rövidítéssel aktiváljuk, lehívjuk tárolóhelyükről.

 

Paraszthajszál
1,5 pontos spácium.

 

Párbeszédek szedése
magyar szövegben a párbeszédek idézésére gondolatjeleket használnak. Sok betűcsalád nincs felszerelve a maga rajzi sajátosságaihoz illö gondolatjelekkel, hanem a betűtörzsnégyzetének teljes szélességét betöltő gondolatjelet használnak, amely a betű vonalainál vékonyabb és az átlagos betűszélességnél szélesebb. A jó minőségű szedéshez fél- vagy háromnegyed négyzet szélességű és a betű vonalainak megfelelő erősségű gondolatjelet célszerű használni. A ~ kor ügyelni kell arra, hogy az egymást követő párbeszédeknek nemcsak a gondolatjele, hanem a sorkezdete is egy vonalban kezdődjék.

 

Párolgásos száradás
evaporáció oldószer elpárolgásával száradó festékek elsősorban a mélynyomó- és flexográfiai festékek száradására jellemző.

 

Passzer
egymásra nyomtatott színek illeszkedési pontossága.

 

Patentanyagok
szóközi kizárások szisztemre öntött változata abban az esetben, ha a kvirtek törtrésze eredetileg nem szisztem.

 

Patentilleszték
tégelysajtókon az ívillesztéshez alkalmazott illesztőelem, amely a formátumon belül tetszőlegesen felhelyezhető.

 

Patrica
apaminta egy betű, általában egy jel képét térben kiemelkedően tartalmazó acél, ólom stb. anyagú fémhasáb.

 

Pehelysúlyú nyomópapír
volumenpapír fajlagos térfogata nagy, szerkezete laza, a papír megkívánt vastagsága miatt általában simítatlan. Töltőanyagot nem tartalrnaz. Nedvszívó, puha papir, amelyet 60-120 g/m2 tömeghatárok között gyártanak.

 

Példányszám
auflag a megrendelő által meghatározott számú egyféle nyomtatvány.

 

Példányszámnyomtatás
a megfelelő helyre beigazított, a megfelelő színnel és festékterheléssel készített, tehát az eredetinek megfelelő nyomtatványok nyomtatásának folyamata.

 

Perem
kantni kötött könyvek tábláinak túlfedése a könyvtesten. A hosszmetszés túlfedése általában nagyobb. Nagyságát a könyv alakja, ívterjedelme határozza meg.

 

Perforálás
adott irányban történő sorozatos átlyukasztás (hajtogatás közbeni ~, tömbök ~a).

 

Perforálókés
hajtogatási műveleteknél a hajtási élek helyén a papír ellenállását gyengítő szerszám, amelyet a tekercsnyomógépbe szerelnek be. A perforálás elvégezhető hossz- és keresztirányba.

 

Perforálólénia
nyomógépen nyomtatás közben vagy külön műveletben való perforáláshoz alkalmas fogazott acéllemez, az írásmagasságnál valamivel alacsonyabb.

 

Pergető
centrifuga fényérzékenyítő (másoló) oldatokat felrétegző berendezés, amelyet klisé- és ofszet alaplemezek fényérzékeny oldattal való felrétegzésére alkalmas berendezés. Felépités szempontjából lehet vízszintes, ferde és függőleges elrendezésű. A ~ be helyezett és rögzített lemez felületére meghatározott mennyiségű fénymásoló oldatot öntenek. A pergetőben keletkező centrifugális erő hatására az oldat viszonylag egyenletesen szétterül és az elektromos hősugárzó hatására a réteg megszárad.

 

Pergetősoros nedvesítőmű
WEKO-rendszerű nedvesítőmű, ofszetnyomógépeken alkalmazott nedvesítőművek egyik típusa. Előnye, hogy érintkezésmentes nedvesítést tesz lehetővé, hátránya az, hogy a nyomólemezre kerülő papírszennyezödés olaj a vízben típusú emulzió eltávolítása a festékezőrendszer feladatává válik. Az ilyen típusú nedvesítőművekben sávonként beállítható a nyomóforrnára felvitt nedvesítőfolyadék mennyisége. A ~ minden egyes pergetőtányérjához külön nedvesítőfolyadék-vezeték csatlakozik. petitfrancia szó, kicsit jelent. Feltehető, hogy e betűnagyság megalkotásakor ez volt a legkisebb méretű betűfokozat, amelyet használtak. A betű nagysága 8 pont, azaz 3 mm. Napilapok, folyóiratok betütípusa. Kéziraton a rövidítése pt. A petit törtrészeit lénia és kizáróanyag elnevezésre használják: nyolcadpetit 1 pont, negyedpetit 2 pont, félpetit 4 pont. pH-érték a hidrogénion-töménységnegatívlogaritmusa. Vizes olda-tok kémhatását jellemzö érték. A semleges oldat pH-értéke 7, a ki-sebb pH-értékek savas, a nagyobb pH-értékek (14-ig) lúgos oldato-kat jellemeznek. A pH-érték meghatározása történhet kolorimetriai rnódszerrel - indikátorpapírral - vagy az elektródpotenciál mérésével.

 

Pica-rendszer
1 hüvelyk (zoll, inch) 2,54 cm = 6 Pica =6x12 Pica-pont, 1 Pica = 12 SET = 12 Pica-pont = 0,423 mm, 1 Pica-pont = 1 SET = 0,35 mm, 1 Pica-pont = 0,9385 Didot-pont.

 

Pigmentpapír
hordozópapírra felöntött pigmentzselatinréteg. A fényérzékenyített ~ a képátvitel eszköze, zselatinreliefformájá-ban a maratás szabályozója a rácsmélynyomóforma-készítésben. Képátvitel céljára a szitanyomóforma-készítés is alkalmazza. Alkotórészei: nyerspapír, zselatin, pigment és adalékanyagok. A ~ alapja egy 150-180 g/m2 tömegű, 0,15 mm vastag fotópapír. A papírnak szilárdnak, méretállónak (50-70% relatív légnedvesség esetén ą15%), lágynak, simulékonynak, kémiailag közömbösnek és egyenletesen vízáteresztőnek kell lennie. További fontos követelmény, hogy a papír enyvezöanyaga oldódjon alkoholban. Erre az alapra öntik kb. 50 [im vastagságban a pigmentet tartalmazó zselatint. A zselatin az egyetlen olyan természetes anyag, amellyel relief-másolat állítható elö a másolóeredeti feketedésének függvényében. Pigrnentként használnak, amely szűrőhatásánál fogva a fényelnyelést szabályozza másolásnál, ill. a kész másolat vizuális ellenőrzését teszi lehetővé. A zselatin tartalmaz még a gyártáshoz és a felhasználáshoz szükséges adalékanyagokat: különféle szappanokat (a felületi feszültség csökkentésére), glicerint (a rugalmasság biztosítására), cukrot (a tapadóképesség növelésére), míg az alkoholok habzáscsökkentőként kerülnek felhasználásra. A ~t kálium vagy ammónium-dikromát-oldatban fényérzékenyítik, majd szárítás után másolnak.

 

Pigmentpapír-áthúzás
olyan munkafolyamat, amelynek során a rácson és filmszereléken keresztül megvilágított pigmentpapírt rétegoldalával, illesztékhelyesen a mélynyomóhenger felületére sajtolják.

 

Pigmentpapírt helyettesítő anyagok
eljárások a hordozópapír méretváltozásának kiküszöbölését, valamint a képátvitel árnyalathűségének műszeres ellenőrzését teszik lehetővé. A poliészterbázisú pigmentfilmek közül legismertebb az Autofilrn. Az ezüstképes másolófilmek mérettartóak, kidolgozásuk biztonságos (hasonló a fényképészeti filmekéhez), és az eredmény denzitométerrel ellenőrizhető. A másolófilmek átvitele a formahengerre, valamint az elöhívás megegyezik a pigmentpapiréval. Gravure Resist film; Rotargo film; Rotofilm.

 

Plakát
falragasz ide tartozik az összes egy oldalon, egy vagy több szín nyomással készített, felhívás, hirdetés jellegű szöveget vagy képet tartalmazó nyomtatvány, függetlenül a nagyságától és kivitelezés módjától.

 

Plakátszedés
megkülönböztetünk szedett (hirdetmény, közlemény stb.), illusztrációs (szöveg és illusztráció) és többszínű plakátot. Kis méretű plakátokat hajón, nagy méretűeket deszkán szednek. A szövegszedési szabályok mérvadók a ~ ben is.

 

Planck-sugárzó
fekete test.

 

Planck-törvény
a ~ a hullárnhossz és a hőmérséklet függvényébenadja meg a fekete test kisugárzott felületi teljesítményének spektrális sűrűségét. A T termodinamikai hőmérsékletű fekete test kisugárzott összes felületi teljesítményének spektrális sűrűsége hullámhosszon: a fény terjedési sebessége vákuumban, T termodinamikai hö-mérséklet k Boltzmann-állandó \ hullámhossz.

 

Pluszkorrektúra
a mélynyomóforma árnyalatainak sötétítő jellegű korrigálása. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a maratás vagy annak egy része sekélyebbre sikerült, ill. letakarás vagy más okok miatt nyomóelemek hiányoznak. Célja: a rneglevő nyomóelemek mélyítése hiányzó árnyalatok pótlása, újak képzése. Módja: utánmaratás vésés a réz galvanikus (kézielektróddal) eltávolítása.

 

Pneumatikus ívadagolás
spiess vagy sorszívós rendszerű berakóművekkel megvalósított ívadagolás.

 

Polarizációs szűrő
csak egy meghatározott irányban polározott fényt ereszt át. Az áteresztési irányra merőleges polaritású fényt elnyeli a közbensö irányokban polározott fényt többé-kevésbé átengedi. Átnézetben világosszürke színü. Azok a tárgyrészletek amelyekről jövő fény poláros természetű a ~ megfelelő irányú elforgatásával elsötétíthetö. Ilyen poláros fény keletkezik ha a fény üvegről verődik vissza és a visszaverődési szög kb. 55-57°, de ilyen az égbolt kék fénye is.

 

Polikrotnatikus sugárzás
összetett sugárzás.

 

Polírozás
a mélynyomóhenger felületének finommegmunkálása. A hagyományos rézelektrolitban galvanizált hengereket a veredék matt felülete miatt csiszológépeken tükörfényesre polírozzák. Fényes-Ballard-elektrolit (adalékos) használata esetén elmaradhat a polírozás.

 

Polisztirol
színtelen műgyanta. A sztirol polimerizációjával állítják elö. Reprodukciós fényképészeti filrnek hordozójaként folyékony fotopolimerek alkotórészeként alkalmazzák.

 

Poliuretánalapú festékezőhengerek
a ~ poliuretánból készülnek. A poliuretán egy műanyag . Diizocianátokból és kétértékű alkoholokból állítják elő. Jó vegyszerállóságú rugalmas termék. A ~ et ofszet- és magasnyomtatásnál használják.

 

Poloska
ofszetnyomtatási hiba. Olyankor keletkezik, amikor apró papírdarab vagy megszáradt festékdarab a nyomóelemek felületére vagy a gumikendő felületére kerül és nem kívánatos nyomot hagy a papíron.

 

Pont
a nyomdai mértékrendszer alapja a tipográfiai ~, amely a méternek 2660-ad része. A tipográfiai mértékrendszert röviden tipometriának nevezik. Méterrendszer és a tipometria összefüggése: 1 m 2660 ~, 1 mm 2,66 ~, 1 ~ 0,376 mm. A nyomdai betűk szokásos magassága: 62 ^ � 23,56 mm. Az űrtöltők magassága: 51 és 54 .

 

Pontdenzitás
a rácsponton belül mért feketedés- (denzitás-) érték.

 

Pontközi mélymaratás
autotípiai klisék nyomóképessé tételének módszere. A saválló másolatot gyenge savban maratják (első maratás), majd a pontközi mélymaratáshoz a nyomóelemek oldalfalait saválló réteggel védik (preparálás). Maratógépben 10%-os salétromsavoldatban maratnak ezután a védőréteget lemossák, végül a rnaratási peremet elmaratják.

 

Pontnélküliség
asztigmatizmus a lencsék egyik legjellegzetesebb képalkotási hibája a tárgypontokról érkező és a lencsén keresztül a képtérbe jutó sugárnyalábok különleges eltorzulása idézi elő. A sugárnyalábokon belül a képtérben olyan torzulás keletkezik amelynek következtében a fénysugarak nem képpontokban hanem vonalak mentén egyesülnek, vagyis a képalkotást jellemzi.

 

Pontnövekedés
rácspontnövekedés a i érték az ofszetnyomtatási minőség egyik fontos mutatója amely a nyomdafesték nyomás közbeni terülése miatt jön létre. Akár kisebb akár nagyobb a az optimálisnál romlik a nyomásminőség. A ~ i érték függ: a nyomópapírtól (szívóképesség felületi simaság), a festék anyagi összetételétől a festék húzósságától a nyomógép műszaki paramétereitől, a beállított nyomásviszonyoktól és a nyomtatási sebességtól. Az elfogadott pontnövekedési értékek 60 v/cm rácssűrűségnél és 50%-os pontterületnél: felületkezelt papírokon 15 ą3%, natúr papírokon 18ą3%.

 

Pontozott lénia
a nyomaton pontvonalként jelenik meg.

 

Pontterület
autotípiai árnyalat-visszaadásnál a nyomóelemek területe egységnyi felületre vonatkoztatva, százalékban kifejezve. A kitöltési arány fogalmának felel meg.

 

Portopázs
összehajtott papír alátét a kiszedett nyomóforma alatt. Így a formák egymáson is elhelyezhetők.

 

Porozitás
a nyomópapírok jellegzetes és fontos tulajdonsága. A papírt alkotó nemezelődött rostok felülete meghatározott méretű, alakú és elhelyezkedési pórust tartalmaz, amelyeknek fontos szerepükvan a nyomdafesték beszívódásában, ill. száradásában.

 

Porzás
a nyomógépek súrlódó-, hajlító- és rázóerőinek hatására a papír felületéröl és vágott éleiről lazán kötött részek, rostok, rosttörmelékek, töltő-, enyvező- és mázanyagrészecskék leválása. A papírok ~a a nyomtatás folyamatában káros jelenség, mert a papír felületén lazán kötödő papírpor a nyomóforma nyomó- vagy nemnyornó elemeire, ofszetnyomtatáskor a gumikendöre tapad, rontva ezzel a nyomat minöségét. A papír erős porzása besűríti és használhatatlanná teszi a nyomdafestéket is.

 

Porzóanyagok
azok az anyagok, amelyeket a nyomógépen levő porzókészülék a kinyomtatott ívek felületére juttat (pl. kalcium-karbonát, keményítő, CMC).

 

Pozitív hatású auxokróm csoportok
a színezékkation ionos állapotát elősegítik, ezért ezek színintenzitását fokozzák. Hatásmechanizmusa, hogy a színezékmolekulához kapcsolódó nagy elektronegativitású atom a hozzá kapcsolódó színezékmolekulától és a kisebb elektronegativitású atomtól közös elektronpárokat vont el, deformálja az elektronburkot, a színezékmolekulát dipólussá alakítja, pozitív ionoid (ionszerű) állapotot hoz létre a színezékmolekulán.

 

Pozitív kép
a negativról készült másolat, amelyen az árnyalatok megfelelnek az eredeti árnyalatainak.

 

Pozitívmásolás
olyan nyomóforma-készítési eljárás, amelynél pozitív másolóeredetiről pozitiv másolat jön létre, szemben a negatív-másolással. Kétféle ~t különböztetünk rneg, közvetlen és fordítós ~ t. Közvetlen ~nál a másolórétegben a fény hatására a nagymolekulájú anyagok lebomlása (fotolízise) következik be, amely lehetővé teszi a megvilágított (nemnyomó) részek előhívását, és így pozitív másolat előállítását. A képrészek helyén visszamaradt másolóréteg oleofil (festékszerető) tulajdonságú. Fordítós ~ nál a pozitív másolóeredetiről először negatív másolati kép jelenik meg az ofszetlemezen, amelynek lakkozása és festékezése, majd rétegtelenítése után nyerik a pozitiv lemezrnásolatot. A pozitív kép itt is oleofil tulajdonságú. A ~ t elsösorban ofszetforrnák készítésénél alkalmazzák, előfordul azonban klisémásolásnál is, elsősorban színes garnitúrák készítésénél.

 

Pozitívretus
a negativretus maradványainak eltüntetése a pozitívon, ill. további színárnyalatkorrekció. Gyenge színek erősítése, vagy erős színek gyengítése, a pozitív rácsfilmen levő pontterületek változtatásával, árnyalatos pozitívon (mélynyomás) a fedettségek változtatása. Adott esetben szövegkorrekció. pozitívszerelés pozitívfilmek szerelékké való összeállítása. Ofszet ^ oldalfordított pozitívfilmeket használnak. Közvetlenül felhasználhatók ~ hez celofán- vagy műanyag fóliára készített ólomszedéslevonatok, valamint átlátszó fóliára készített vonalas rajzok. A pozitívfilmeket szerelés előtt sorjamentesen körülvágják, szerelőfóliára való végleges rögzítés céljára átlátszó, nyomásra tapadó ragszalagot vagy szerelőbalzsamot használnak. Kifutós képek rögzítésére csak szerelőbalzsam használható.

 

Precíziós száradás
kicsapódás a műgyanta (etilénglikol) vízben kicsapódik, a papír nedvességtartalmának hatására következik be a precipitáció, amely a festék száradásához vezet.

 

Precíziós táblázat
a táblázatok egyik típusa, ahol a méreteket pontosan be kell tartani, a betűfém rugalmasságának figyelembevételével. Egyéb táblázatok méretezését, ha a szedés szabályai indokolják, meg lehet változtatni. Ilyen táblázatokat főleg a gépi adatfeldolgozás területén alkalmaznak, és a méretpontatlanságok a nyomtatvány használhatóságát zárják ki. A precíziós táblázat lehet beszedett és külön harántvonalas is.

 

Prés
a kötészetben önálló gépként alkalmazott berendezés (ívprés, ívkötegprés, könyvprés), vagy más berendezés szerkezeti egysége (vágógép, ollók, könyvtestkészítö gépek), müködtetése lehet mechanikus, orsós vagy karos, hidraulikus, pneumatikus.

 

Présgerenda
a vágógépek és ollók ívleszorító eleme, amely az iveket az elmozdulás ellen rögzíti.

 

Presször
szilárdságtanilag megfelelően méretezett acélhenger, 10-12 mm vastag vulkanizált gumipalásttal. Tekercs-mélynyomógépeken külön hajtása nincs, forgása dörzshajtás elvén valósul meg. Palástfelületén átvetve a ~ rel együtt halad át a nyomási sávon a nyomandó anyag, kiemelve a festéket a rácscsészékböl. A behajlások megakadályozására a ~ rel együtt forog egy rászorított, szabadonfutó acélhenger.

 

Próbanyomás
a próbanyomat a nyomólemezről készült tetszőleges számú levonat, amelyet a gépnyomás megkezdése előtt állítanak elő abból a célból, hogy tájékoztatást adjon a reprodukálásban tevőlegesen résztvevöknek, a példányszámnyomó gépmesternek és a megrendelőnek a reprodukciós fényképészeti feldolgozás eredményéről. A próbanyomatot a gépnyomattal azonos papírra és festékkel, valamint azonos színdenzitási és rácspontnövekedési értékkel készítik.

 

Próbanyomat-helyettesítő eljárások
színellenőrző eljárások. próbanyomógépek különböző nyomtatási elven alapuló, típusonként és nyomtatási technológiánként változó szerkezeti kialakítású nyomógépek, amelyeken a példányszámnyomtatás előtt a nyomóformáról nyomatokat készítenek, a nyomóforma ellenőrzése céljából, lehetőség szerint megközelítve a példányszámnyomtatás nyomtatási körülményeit.

 

Próbaszedés
a megrendelő elképzeléseit vizuálisan megjelenitő szedés, amely alkalmas a terjedelemszámítás, rnéret, fokozatok, állítások, beosztások ellenőrzésére. A ~ a hibamentes tipográfiai tervezést segíti elő.

 

Programvezérlésű vágógép
olyan ívvágógép, amelynek hátsó illesztéke elektronikus programmal vezérelhető.

 

Protegum gumikendőregeneráló szer
a gumikendő élettartamát növeli és javítja a nyomási tulajdonságokat.

 

Protocol Registrator
illesztőcsapos szerelés.

 

Pufferoldatok
oldatok pH-jának állandó értéken tartására szolgálnak. Gyenge savból és a sav erős bázissal képzett sójából, vagy gyenge bázisból és a bázis erős savval képzett sójából állnak. Pl. ecetsav, nátrium-acetát, bórsav, bórax stb. Az előhívási folyamat sebessége függ a pH-értéktöl, ezért fontosak a ~ az előhívóoldat összetételében.

 

Purkinje-jelenség
a vörös fény világosságának a kék fény világosságához viszonyított csökkenése akkor, ha mindkét fény fénysűrüsége

 

PVA ofszet alaplemezek
a hordozópapir szilárdságának növelése céljából papírgyártáskor a foszlatógépben ~ val kezelt pépet állítanak elő, vízhatlanító szerként pedig karbamid-formaldehid-gyantát használnak. A papír felületére ~ ból és kalcium-karbonátból álló mázréteget kennek fel. Erre az alaplemezre fénymásolás előtt dikromát-albumin-oldatot rétegeznek fel tamponnal, majd szokásos módon megvilágitják negativion keresztül és vizzel előhívják.
Festékezés nélkül közvetlenül a gépbe emelhető.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek