A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

D

Duplex nyomtatás:
Két szin nyomás.
 
DTP:
DeskTop Publishing: Számítógépes kiadványszerkesztés
 

Denzitás:
Mind a levilágított (másolt) filmek, mind a nyomatok fedettségének mértékét jelző szám. Jele: D. A nyomdai és a DTP gyakorlatban átnézeti és ránézeti denzitométereket használnak. Az átnézeti denzitométer a levilágítást is végző DTP stúdiók minőségellenőrző rendszerének egyik alapvető eszköze.
 
DPI - Dot Per Inch:
A pontok száma inchenként. A rendszer letapogatási, levilágítási elemeinek 25,4 mm-re eső száma.
 
Diapozitív
Képeredeti
 
Digitális proof
Adathordozóról digitális eljárással készített próbanyomat, kolor nyomtatás színhelyességének ellenőrzésére
 
Direkt szín
Színminta vagy Panton-szám alapján meghatározható szín.
 
Dombornyomás
(Réz) domborvésetrol vagy (cink) klisérol préseléssel készített nyomat
 
Dagerrotípia
az első fényképészeti eljárás, amely azon alapult, hogy az ezüsttel bevont és fényezett rézlapon jódgőzök hatására ezüst-jodid-réteg képződik, amely fényérzékeny. Képszerű megvilágítás után higanygőzben történt az elöhívás. A pozitív kép rögzítésére kezdetben konyhasó, majd nátrium-tioszulfát oldatát használták. Részletgazdag képet adott, de könnyen sérült. Feltalálója Louis Jacques Mandé Daguerre volt (1839-ben).
 
Dahlgren-nedvesítőmű
az alkoholos nedvesítőművek egyik típusa, a nedvességfelhordó henger szerepét az első festékfelhordó henger veszi át.
 
Dampen ORR nedvesítőrendszer
érintkezőgyűrűs ofszetgépeken alkalmazott egyik nedvesítőrendszermegoldás. Alkoholos nedvesítőmű, bevonat nélküli nedvesítőhengerrel. A nedvesítő felhordóhengerek hajtásukat gumigyűrűk segitségével a formahenger érintkezőgyűrűitől kapják.
 
Debot-effektus
vörös fény besugárzására a mélyképgócok a felületre kerülnek, előhivva felületi képet alkotnak.
 
Decimális számok bináris kódolása (BCD)
az adatfeldolgozó rendszerekben a számokat bináris formájukban lehet feldolgozni. Ezért a decimális számjegyeket a bevitelnél először bináris számjegyekké kell alakítani. Gyakran nem az egész decimális számot alakítják át bináris számmá, hanem számjegyenként (helyértékenként) kódol-ják át. A számoknak ezt a megjelenítési formáját nevezzük ~ nak, bináris-decimális kódnak, decimális-bináris kódnak vagy BCD-kódnak (a BCD rövidítése az angol Binary Coded Decimals kifeje-zésnek, de gyakran csak a nyolc-négy-kettő-egy kódot értik ezen). Egy szám egyetlen számjegyét így legalább négy vagy több bittel lehet kifejezni. A négybites kifejezésmódnál egy négyes csoportot tetrádnak nevezik.
 
Decimálrovat
forint- és fillérrovat táblaszedési szakkifejezés. Sze-dése a forint-, majd a fillérrovat szedéséböl áll. A forintrovatnál először a vakanyagot és a függőleges léniákat szedik, majd a vízszin-tes léniákat kell lehúzni. A fillérrovat szedésének menete hasonló az elöbbihez, de a rovat szélessége két szám szélességére készül.
 
Defektus
defekt, hézagos, hiányos 1. Ha valamely betűből kevesebbet öntöttek és így szedés során elfogy, akkor a betűmennyiség hiányos (defektes). 2. Ha a betük osztásánál a rekesz megtelik, e betűket is ~ nak nevezik. 3. A könyvkereskedelemben a sérült, hibás példányt jelenti.
 
Degradáció
lebomlás makromolekuláris lánc szétszakadása kisebb részekre, vagy szétesése kis molekulákra. A lebomlás végbemehet fizikai okok, mint termikus, vagy ultrahang, ill. nagy energiájú sugárzás hatására, vagy kémiai okok miatt, ilyen hatás lehet az oxidáció.
 
Dekalin
naftalinszármazék, lágyitóként és oldószerként, va-lamint a klisémarató emulzió egyik komponenseként használják.
 
Dekantálás
fizikai módszer, a kémiai reakcióban keletkezett csapadék elválasztására. Ülepedés után a csapadékról leöntik a folyadék nagy részét, majd mosófolyadékkal összerázzák a visszamaradt részt és újból ülepítik a csapadékot. A műveletet többször megismételve a tiszta csapadék elválasztható.
 
Dekapírozás
rézfelület (mélynyomóhenger) oxidtalanitása ecetsav-oldattal, amelyhez rendszerint krétaport is használnak.
 
Dekornyomtatás
a fa-, farost és funérlemezek, valarnint bútorfelületek faerezetének, ill. mintázatának létrehozása mélynyomtatással.
 
Deltaprint karton
jól nyomtatható, fehér fedőrétegű, natúr hátoldalú triplex karton, amelyet föleg dobozgyártási technológiával előállított csornagolóeszközök céljára használnak.
 
Delta-tekercstartó
csillag-tekercstartó.
 
Dennison-viaszsorozat papirok
felületi szilárdságának jellemzésére alkalmazható egyik vizsgálati módszer a feltépő szilárdság mérése, Dennison-szám alapján. A ~ fenyőgyanta és sellak különbözö arányú keverékéből álló viaszrudakból áll. A megolvasztott viaszrudakat a papír felületére helyezik, és vizsgálják a papir és a viaszrúd közötti tapadóerőt. A feltépőszilárdság jellemzésére azt a legnagyobb számozású viaszrudat fogadják el, amely a papirt még nem tépi fel, ez az ún. Dennison-szám.
 
Denzitás
a nyomdaiparban mind a fényképészeti filmek, mind a nyomatok fedettségének mértékét jellemző szám
 
Depo
anyagraktár, betűraktár azokat a szedőtermi tartalék anyagokat (nyomó- és nemnyomó anyagokat, szedő kéziszerszámokat stb.) tárolja, amelyek az anyagkészlet állandó szinten tartásához és a zökkenömentes folyamatos munkavégzéshez szükségesek. Itt tárolják a nyomás után újra felhasználható anyagokat, a használaton kívüli állószedéseket, lemezeket, öntvényeket, matricákat, kinyomott és leszerelt kliséket.
 
Depozitőr
depós az anyagraktárban dolgozó munkás (egyes helye-ken a felrámolást is a ~ végzi).
 
Dermedés
az a folyamat, amikor a folyékony halmazállapotú anyag szilárd halmazállapotúvá válik a hömérséklet-csökkenés hatására. Egyes anyagok pontosan meghatározható hőmérsékleten, a dermedésponton alakulnak át más halmazállapotúvá, de vannak olyan anyagok is - ide tartozik a legtöbb műanyag 3 amelyeknél egy hőmérséklettartományban megy végbe az átalakulás. Az ömledékragasztók kötése is a ~i folyamaton alapszik, megszilárdulásukra hőmérséklettartományt lehet megállapítani. desztilláció folyadékelegyek komponenseinek szétválasztása forráspontkülönbség alapján (pl. kőolaj-feldolgozás, vegyszertisztítás).
 
Dextrin,
keményítöből állítják elö savas hidroli-zissel. Ragasztóanyagként használják. diamant, félpetit, gyémánt négypontos betű. Kis mérete miatt nagyobb törzsvastagságra készül (nonpareille). Ezért osztáskor ügyelni kell, mert összekeverhetö a saját törzsére öntött betüvel. Elnevezés eredete valószínűleg nehéz elkészítésére és értékére utal.
 
Diapozitív
filmen vagy lemezen elöállított pozitív kép, amely transz-parens (átesö) fényben szemlélhető. Nyomdaiparban átnézeti eredeti megjelöléssel használatos 24 x 36 mm-es mérettöl egészen 18 x 24 cm-es méretig. Árnyalatterjedelme (Át) nagyobb, mint a ránézeti eredetiké, így árnyalatgazdagabb reprodukció készíthetö felhasználásával. Elöállítható negatív-pozitív eljárással vagy közvetlenül pozitívot adó fordítós kidolgozással, arnikor a felvétel speciális fordítós filmre készült.
 
Diazo-másolórétegek
diazóniumvegyületeket tartalmazó fényérzékeny rendszerek. A diazovegyületek fotokémiai folyamata képszerűen vezethető, így alkalmasak fényérzékeny másolórétegek anyagául. A nyomdaipari reprodukciós fényképészetben diazofilmeket és diazopapírokat, az ofszetnyomóforma-készítésben pozitiv és negatív müködésü diazóniumsókat tartalmazó előérzékenyített nyomólemezeket használnak.
 
Diazotálás
a diazóniumsók előállítási módja aromás aminokból savas közegben A diazovegyületeket színezékek, pigmentek, fényérzékeny anyagok előállítására használják.
 
Diazotípia
a diazovegyületek fényérzékenységén alapuló leképzési eljárás. Ezekre a vegyületekre jellemző, hogy fény hatására a diazo-vegyület nitrogénfejlődés közben elbomlik (fotolízist szenved). A bomlástermékre jellemzö, hogy nem kapcsol, a fényt nem kapott részek viszont azokomponensekkel (pl. fenollal) alkáliák jelenlétében azoszínezékekké kapcsolódnak. Az ún. Ozalid ^ ban az előhívást ammónia gőzben lehet elvégezni.
 
Diazovegyületek
a kémiai vegyületek egy csoportja. E vegyületek nem stabilak, könnyen bomlanak nitrogénfejlődés közben. Fenolokkal és aminokkal azoszínezékeket képeznek.
 
Didot-pontrendszer
ma is használt nyomdai pontrendszer. Alapjait Fournier határozta meg, amelyet késöbb Didot tökéletesített. 1775-től általánosan használják. Ennek legkisebb egysége a pont, amely a méternek 2660-ad része, azaz 0,376 rnm. Nagyobb egysége a cice-ró: 1 ciceró ==12 pont = 4,56 mm.
 
Diffrakció
elhajlás a hullám terjedési irányának a sugárzás hullám-természetéből következő megváltozása, ha a sugárzás terjedését valamilyen akadály korlátozza.
 
Diffúzió
1. ~ akkor következik be, ha az anyagban különbözö töménység és termikus mozgás hatására anyagáramlás indul meg a kisebb töménységü helyek felé. Pl. a mélynyomóhenger készítésénél a vas-klorid-oldat ~ ja a pigmentpapírba szabályozza a maratást.
2. -szórás.
 
Digitalizálás
valamilyen szövegelem számjegyekkel felírt értékein alapul. A katódsugárcső és lézer alkalmazásánál, fényszedőgépeknél a betű képe nem anyagi jellegű matrica, hanem valamennyi betűfokozat és betűtípus jeleit a számítógéppel integrált szedőgép elektronikusan tárolja, és a betűrajzok az adott memóriacím kiolvasásakor a képernyön pontokból vagy vonalakból rajzolódnak ki.
 
Dihidroxi-benzol
szintelen vagy fehér anyag. Vízben alkoholban, éterben oldódik. Fényképészeti előhívók redukálóanyaga.
 
Diszperziós ragasztók
olyan ragasztóanyagok, amelyekben az alapanyag folyékony halmazállapotú, és ebben a másik anyag, amely szilárd halmazállapotú finoman szétoszlatott, diszpergált állapotban van. A ~ mindig azzal az anyaggal hígíthatók, amely a folyékony, azaz a diszperziós közeg. A leggyakrabban alkalmazott ilyen típusú ragasztók a természetes eredetű kaucsuklatex, ill. a szintetikus alapú poli(vinil-acetát), pol(vinil-klorid), sztirol-butadién készítmények.
 
Dikromátok
bikromátok a dikrómsav sói. Fontosabbak: dikálium-dikromát,; diammónium-dikromát, dinátrium-dikromát,. A kromátkolloidok fény
 
Dimetil-p-fenilén-diamin
fényképészeti előhivók hatóanyaga.
 
DIN-sötétségi fokozat
a ~ színes testek világosságbeli különbségeitfejezi ki. Az egymástól csak világosságban különböző színes testek között a legvilágosabb az ún. teljesszín.
 
Dioptria
a törőérték egysége, egy optikai rendszer méterben mért gyújtótávolságának a reciproka.
 
Direkt pozitív eljárás
olyan fényképészeti eljárás, amelynek alkalmazásával a megvilágítás és normál előhívás után közvetlen pozitív képhez jutunk. Az ilyen fotóanyagok működésének alapelve a szolarizáció vagy a Herschel-effektus. díszbetűk, díszírások, díszítőelemek a ~ vagy valamely közhasználatú betűfajta diszített, mintázott változatai vagy különálló, díszes kiemelésre tervezett, vésett, rajzolt betűfélék (pl. ornamentikával díszitett rajzolt betűk, árnyékolt, mintázott betűk, lineáris körvonalú reklámbetűk stb.). A ~ plakátok, hirdetések, oklevelek, meghivók, értékpapírok, esetleg könyvcímek szedésére alkalmazhatók. A könyvdíszitő elemek iniciálék, díszléniák, ornamensek vagy körzetek a nyomtatott betűvel együtt alakultak ki. Minden kor megteremtette a saját művészeti stílusának megfelelő ornamentikát.
 
Díszlénia
a ~ szerepe a vonalak ábrázolása, keretezés, kiemelés és díszítés. A léniákat bizonyos esetekben akcidens szedés, meghívók, könyvtáblák kifejezetten díszítő szándékkal alkalmazzák. Szerepelhet önmagában, de együttes használatuk is esztétikus. A díszítést szolgálják a záróléniák vagy a sarokléniák esztétikus egysége is.
 
Diszpergálás
anyagok aprítása. Ide tartozik minden olyan folyamat, amely a fajlagos felületet növeli és diszperz rendszer keletkezik. A nyomdafesték gyártásában is alkalmazzák.
 
Diszperzió
1. A sugárzás terjedési sebességének változása a frekvencia függvényében. Ez lehetővé teszi az összetett sugárzás felbontását monokromatikus összetevőire.
2. Valamilyen optikai rendszernek vagy közegnek az a tulajdonsága, hogy különböző frekvenciájú sugárzásokat képes szétválasztani. (A ~ elavult megnevezése: szinszórás.)
 
Diszperziós közeg
diszperz rendszer.
 
Diszperz rendszer
egymástól különálló apró részecskéket (diszperzrészt) valamilyen közegben (diszperziós közegben) szétoszlatva tartalmazó rendszer. A részecskék mérete szerint megkülönböztetünk:
mikroszkópos
(1 nm alatti részecske átmérő), kolloid (1-500 nm közötti részecske átmérő),
durva ~ t (500 nm-nél nagyobb részecske átmérő). A ~ ek diszpergálással vagy kondenzációval állíthatók elő. ~ ek pl. a spay-k, emulziók stb.
 
Diszperzrész
díszperz rendszer.
 
Diviz
rövid elválasztó vonal, amelyet szóelválasztásnál vagy ikerszavaknál használunk.
 
Divizórium
a kézirattartó (tenákulum) felszereléséhez tartozik, amely fából vagy fémből készül. Függőleges részére erősítik fel a villa alakú ~ ot, amelynek feladata a sorvezetés. Manapság elsősorban a gépszedésnél használják módosított változatát.
 
Dobhengeres elrendezés
szatellit nyomómű.
 
Dobozvágó lénia
stancolólénia a dobozok magasnyomó-géptermi továbbfeldolgozásának eszköze. A szabvány írásmagasságnál valamivel alacsonyabb acélkés. A dobozkivágó forma összeállítását a szedőteremben végzik, a nyomás magasnyomó gyorssajtón vagy tégelysajtón történik. Az írásmagasságnál alacsonyabb nyomóelemekre azért van szükség, hogy a nyomógépet kíméljük. A szükséges nyomóerőt a borítás növelésével érjük el.
 
Dokumbróm fotópapír
nagy érzékenységű, kemény gradációjú, nagyításra, érintkező és reflexmásolásra is alkalmas. Matt felületű, amelyre ceruzával vagy tintával is lehet írni. Alappapírja 85 g/m2 tömegű, szivóképes, kevéssé mérettartó. Hosszú elöhívási idönél sem fátyolosodik. A sötétkamra világítása narancs vagy sárgás-zöld.
 
Dombornyomtatás
olyan nyomtatási eljárás, amelynek célja a betűk, rajzok reliefszerű kidomboritása a papír felületéből.
 
Domináns hullámhossz
jellemző hullámhossz,
 
Doppelmittel
a mittel betűnagyságának a kétszerese, huszonnyolc tipográfiai pont törzsméretű betűfokozat.
 
Doppeltertia
a tertia betűfokozat kétszerese, harminckét tipográfiai pont törzsméret.
 
Doppeltext
a text betűfokozat kétszerese, negyven tipográfiai pont nagyságú. Nem szabványos méret.
 
DOW-eljárás
egyfokozatú maratás.
 
Dörzsasztal
egyes kétfordulatú nyomógépeken a nyomóalap elején irásmagasan kialakított sik felület. A festékdörzsölésben és a festék továbbításban van szerepe. asztaldörzsöléses festékezőmű.
 
Dörzshenger
két típusa a rugalmas bevonatú és az acél dörzshenger; feladata: a nyalóhengertől átvett festék eldörzsölése; egyes acél dörzshengerek tengelyirányú alternáló mozgást is végeznek.
 
Dörzsszakasz
magas- és ofszetnyomógépek festékezőművének egysége, amelyet acél és rugalmas bevonatú dörzshengerek alkotnak. Feladata: a nyalóhengertől átvett festék eldörzsölése, ezáltal megfelelö vastagságú festékfilm létrehozása, amelyet a felhordóhengerek visznek fel a nyomóformára.
 
Driográfia
szárazofszet eljárás.
 
Drótfűzés
ívek összekapcsolása fűzökapcsok átütésével. Az átütések számának meghatározását az MSZ 5602-67 tartalmazza. Változatai: irkafűzés, tömbfűzés, drótgázsi.
 
Drótfűzőgép
a drótfűzés kialakítására szolgáló külön gép vagy gépsor egyik elerne
 
Duda
tekercsnyomógépeken feldolgozásra kerülö nyomathordozók tekercsének belső, kis átmérőjű (80-120 mm) kartonhengere, amelyhez hozzáragasztják a (papír) szalag belső végét. A ~ nak a tekercsfelfogásnál van jelentős szerepe.
 

Duktor
köszörült palástfelületű acélhenger. Ívre és tekercsre dolgozó magas- és ofszetnyomógépek festékezőműveinek a festékszekrénybe beépitett hengere. Átmérője és palástfelületének hasznos alkotóhossza géptipusonként változó. Feladata a nyomdafesték adagolása a festékezőmű dörzsszakaszába, adott, a forma festékigényének megfelelően sávonként beállított rétegvastagságban.
 
Duplázás
kettőzés vagy kettőződés.
 
Duplex autotípia
klisé
 
Duplexnyomtatás
1. Árnyalatos egyszínű kép világos és sötét árnyalatainak nyomtatása külön-külön egy-egy nyomóformáról. Az ígykapott kép árnyalatgazdagsága rendkívül nagy.
2. Nyomtatás két,általában komplementer színű duplex hatást mutató festékkel.
 
Dycril
fotopolimerek, magasnyomóforma.
forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek