A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

K

Karakter:
A szöveg legkisseb alkotóeleme a karakter.

 

Kartonált könyv:
Papírkartonnal borított puhafedeles könyv. A paperback magyar megfelelője.

 

Kasírozás vagy hüvelyezése:
Ha a könyvtestgerincre papírt ragasztunk, kasírozásról beszélünk. Kis ívterjedelmű könyvtestek esetén csak kasírozást végzünk, nagy ívterjedelem esetén hüvelyezzük a könyvtest gerincét. A kasírozáshoz, hüvelyezéshez simítatlan nátronpapírt használunk, melyet mindig gyártásirányban szabunk meg.

 

Kifutó:
Ha a körülvágott kiadványban a képek (tónusok) a vágás vonaláig érnek nevezzük kifutónak. Mivel a vágás pontatlansága milliméter nagyságrendű, ha azt akarjuk, hogy a körülvágás mentén nem maradjon fehér szegély akkor a képet (tónust) a lapszéleken legalább 3-3 mm-t kell hagyni kifutni. Oldalpároknál fontos figyelni arra, hogy a kifutó csak a margók irányába nyúljon túl a laphatáron.

 

Kihajtás:
Szedés során a szöveg (tipográfiai eszközökkel terjedelem változtatás révén) olyan formálása, hogy a fejezetek/oldalak végén fattyúsorok ne képződjenek.

 

Kilövés:
Nyomtatás előtt, (pld. montírozás vagy számítógépes film/lemez levilágítás során) a kiadvány oldalainak olyan elrendezése, hogy azok a kinyomott ív hajtogatása után megfelelő oldalsorrendbe és pozícióba kerüljenek.

 

Kivágás stancolás (die cutting):
Minthogy a papírvágógépek csak egyenes vonalban, a papír teljes szélességében tudnak vágni, speciális alakú nyomtatványokat (vagy lyukakat, nyílásokat) csak a kívánt alakzatnak vágóélként a papírba való belenyomásával lehet előállítani. Ma legtöbbször egy kivágóforma (stancaforma) elkészítésével, a magasnyomás módjára végzik; a kivágóforma szükség esetén egyúttal a hajlítóéleket is tartalmazhatja.

 

Kolofon:
Kolofon az a záradék, melyben a kiadvány kiadására és gyártására vonatkozó technikai jellegű információk szerepelnek. A kolofon helye a könyv utolsó lapja, esetleg a címnegyed copyright-oldala. Az impreszzum és a kolofon jellegzetes információi gyakran közösen jelennek meg. A szedők általában "névjegyként" kezelik és megformálásukra különös gondossággal ügyelnek.

 

Korrektúra:
Szöveg, kép és ezek elhelyezésének ellenőrzésére szolgál.

 

Kötelespéldány:
A kiadók -kulturális célokra-az általuk elkészített kiadványokból az arra jogosult könyvtárnak kötelesek megfelelő számú példányt (ingyenesen) beszolgáltatni. (törvényi szabályozása: műv. Miniszter 17/1986. (VILI. 20.) sz. rendelet és a hozzá csatlakozó 7001/1986. sz. irányelv)

 

Kristályrács (sztochasztikus, véletlen vagy FM-rács néven is ismert) :
Olyan raszter-rács, amely - ellentétben a hagyományos, meghatározott rácspont-alakzattal és rácsfrekvenciával rendelkező AM (amplitúdó-modulált) raszterrel - nem rendelkezik vizuálisan felismerhető struktúrával, hanem a kitöltési arányt az elemi kis pontok (angolul: micro-dots) véletlenszerű, szórt elrendezése adja meg.

 

Kapitális
Keménytáblás könyvek gerincének élén és alul, a sapkát eltakaró keskeny szalag; oromszegő

 

Kartonált könyv
Puhafedelu könyv, borítója kartonból készül.

 

Kasírozás
Papírnyomat, kinagyított fotó, plakát, stb. szürkelemezre, muanyagra, fára, stb. való felragasztása.

 

Kékkópia
A felmontírozott filmekről készített kópia, a szöveg, illetve az illusztrációk mérete és a kivágása, az oldalak sorrendje ellenőrizhető rajta.

 

Keménytáblás könyv
Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 - 3,5 mm vastag kötészeti lemez egészpapír, egészvászon, félvászon, műbőr vagy borborítással.

 

Képfelbontás
A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke.
Két változata van:
1. Digitális feldolgozásnál egysége a dpi (dots per inch), vagyis az egy hüvelykre (inch) jutó pontok száma;
2. Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma

 

Kereszthajtás
A kétszer (egymáshoz képest keresztben) meghajtott ív, amely 8 oldalas terméket eredményez.

 

Két hosszanti (paralel) hajtás
Az papíríven két párhuzamosan elvégzett hajtás, mely lehet göngyölt (egymásba hajtogatott) vagy harmonika (leporelló).

 

Kifutó
A papír széleit (a vágott méretet) eléro kép vagy tónus.

 

Kilövés
A kiadvány oldalainak elhelyezése az íven. A végleges formátumra való hajtogatásnál, az oldalak megfelelő sorrendben követik egymást.

 

Kódszám
A megrendelo által megadott egyéni termékkód

 

Kolofon
A kiadvány címnegyedében vagy végén elhelyezett önálló oldal, amely a szerzoi jog, a kiadó és a nyomda főbb adatait tartalmazza.

 

Korrektúralevonat
A kézirat szedett (általában tördelt) formája, amelyen a javítások elvégezhetők

 

Könyvjelző
A könyv körülvágott méreténél valamivel alacsonyabb és jelentősen keskenyebb, 120-180 grammsúly közötti, egy vagy több színnel nyomott papír. A könyv rövid ismertetését vagy reklámot szoktak elhelyezni rajta a kiadók.

 

Könyvjelzőszalag
A sapka és az oromszegő közé ragasztott szalag. Színe többnyire megegyezek az oromszegő színével

 

Kötegelés
A nyomdai termék (foként) újság egységcsomagjainak (általában muanyag) zsineggel való összefogása

 

Köteles példány
A nemzeti könyvtáraknak, Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárnak járó kiadványmennyiség. Könyvbol 6, periodikákból 12-18 példány illeti meg az OSZK-t. A nyilvántartásuk az ISBN, illetve ISSN számok segítségével történik

 

Kötészet
Nyomdai műveletcsoport. Főbb típusai: cérnafuzés, irkafűzés (gerincragasztás), táblakészítés, ragasztókötés, normál és dupla spirálozás, stb.

 

Kötészeti lemez
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy bőrborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.

 

Kalander
a papírt simító gép, amely egymásra helyezett hengersorból, le- és feltekercselőberendezésből áll. A hengerek anyaga szokásosan acél és papírbevonat, amelyeket váltakozva helyeznek el egymást követöen. A ~ en átvezetett papirt simított papírnak nevezzük.

 

Kameramaszk
fotomechanikai színhelyesbítő eljárás. Lényege, hogy a színkivonati negatívokat a fényképezőgép sugárútjába helyezett maszknegatívon keresztül készítik el.

 

Kanadabalzsam
növényi eredetű, színtelen, átlátszó, jellemző sza-ú, mézsűrű folyadék. Levegőn megszilárdul, átlátszó, gyantaszerű anyaggá alakul. Törésmutatója () 1,52-1,54. Optikai eszközök ragasztására használják.

 

Kanális
a nyomómű hengereinek palástfelületébe bemunkált horony a lemezbefogósínborítás vagy ofszetgumikendőrögzítő és -feszítő szerkezet elhelyezése céljára.

 

Kánon
36 pontos betűnagyság. Az elnevezés onnan származik, hogy egyházi tárgyú könyveket nyomtattak vele. A régi német kleine Kanon 32, a grosse Kanon pedig 40 pont volt.

 

Kapilláraktív anyagok
tenzidek azok az anyagok, amelyek folyadékokban oldva a folyadék felületi feszültségét pozitív adszorpciójuk miatt csökkenteni képesek. A ~ hosszú szénláncai aszimmetrikusan poláris vegyületek. A ~ mosó, nedvesítő, emulgeáló, diszpergáló hatásúak.

 

Kapitalchen
kiskapitális a kenyérszedés betű szemével (kisbetűivel) azonos méretű verzális képü betü. A szövegközi kiemelés elegáns példája, ahol azonban a verzális értékű jeleket verzálból kell szedni.

 

Kapitális
oromszegő. kapocsfüzés

 

Karbamid
származékait a fotográfiában használják.

 

Kardhigrométer
bálában vagy oszlopban elhelyezett papírok belső nedvességtartalmát mérő műszer.

 

Karos tekercstartó
tekercstartók.

 

Karton
olyan papírtermékek elnevezése, amelyek négyzetmétertömege l80 g/m2 feletti, ill. az ITJ szerint 250-400 g/m2 között van. A nyomdaiparban leggyakrabban használt típusai az alabástrom-, kromó-, műnyomó, ofszet-, levelezőlap- és játékkártya-karton.

 

Karton- és lemezméretek
a kartonok és többrétegű papirlemezek általában 700 x 1000 mm-es ívméretben kerülnek forgalomba. A kartonoknál és lemezeknél a négyzetmétertömeg helyett az ún. ívszámozás terjedt el. Az ívszám azt fejezi ki, hogy 700 x 1000 mm méretű kartonból vagy lemezből hány ív tömege 25 kg.

 

Kartonféleségek
a nyomdai felhasználás céljára gyártott legfontosabb hazai kartonfélék: alabástrom-, brisztol-, bétaprint-, delta-print-5 deltacolor-, kártya-, kromó-, műnyomó, ofszet- és levelezőlapkartonok.

 

Kartongyártás
a 250-400 g/m2 tömegű kartontermék szerkezete szerint lehet egyrétegű, ekkor az anyagszerkezet egységes, ill. lehet a karton többrétegű, amikor az alkalmazott gyártástechnológiától függően eltérő tulajdonságú, anyagösszetételü egyedi rétegekböl áll a termék. Ennek megfelelően a kartongyártó gép szerkezete eltér a papírgyártó géptől. Lapképző egysége, amely lehet sík- vagy hen-gerszitás megoldású, összetett rendszert alkot. A különböző egységek bekapcsolásával, ill. kiiktatásával sokféle termék gyártható, az egyedi rétegek számának és anyagösszetételének változtatásával.

 

Karton- vagy papírexpozíció
segédmegvilágítás a rácsfelvétel árnyalatterjedelmét helyesbitő, növelő megvilágítás. Egyenletes, szórt fénnyel, az eredetit kiiktatva a rácson keresztül világítják meg a filmet. Ezzel a tűpontoknak adják meg azt a nagyságot és fedettséget, amelyet a másolástechnika megkövetel. A képeredeti sötét képrészeiről olyan kevés fény érkezik a filmre, amely még nem ad előhívható feketedést. A segédmegvilágitás feladata, hogy az alképet alkotó szemcséket (látens kép) úgy erősítse, hogy az már előhívható legyen. Korszerű fényképezőgépen segédmegvilágító lámpa van felszerelve, de az eredetitartóba helyezett fehér papírról visszaverődő fénnyel is ugyanazt a hatást lehet elérni.

 

Katódsugarak
olyan sugarak, amelyek a legkisebb elektromos részecskékböl, az elektronokból állnak. Sebességük a feszültséggel növekszik, és elérheti a fénysebesség 95%-át. A CRT fényszedő-berendezésekben a betűket katódsugárcsövek rajzolják fel.

 

KC-digitális lemezt készítő automata
integrált ofszetlemezkészítő rendszer, arnely digitalizálja mind a képet, mind a szöveget. Ezekből a jelekből oldalakat alakitanak ki, és a számítógép tárolójában tárolják. Az adatok az ofszetlemez-készítéshez közvetlenül lehívhatók. A képanyag beadására síkscanner szolgál. A teljes újság-, ill. folyóiratoldalak kialakításához a képek és a szöveg színes katódsugárcsöves képernyőn készithetők elő. Minden kép a megfelelő méretre beállítható, helyzetében változtatható, háttere elhagyható. A digitális szedőrendszer 100 vonal/mm felbontású, több száz betűkészlet tárolható. A képernyős terminál az oldalak szerkesztésére, ellenörzésére szolgál. A katódsugárcső foszforeszkáló anyagai (színei) megegyeznek a nyomdafestékek színeivel. A KC-kristálylemez feltöltése, lézeres levilágítása és elöhívása erre a célra szolgáló berendezésben történik. A levilágítás 120 vonal/cm-es sűrűségű rács-felbontásig lehetséges. A rácspontok szabálytalan alakúak, követik a rajzi elemeket, ezért eredetihü a visszaadás.

 

KC-krístálylemez
C. Stork US Inc. által kifejlesztett (1979) elektro-fotográfiai ofszetnyomóforma. A ~ lényege az acélhordozóra felvitt finom elosztású, kadmium-szulfid kristályokból álló fotofélvezető réteg, amelyet vákuumgözöléssel 0,35 um vastagságban hordanak fel. mm 2-ként több mint 100 millió kristály helyezkedik el. Minden egyes kristály félvezetö, amely önállóan képviselhet egy-egy képelemet. Ezért felbontóképessége gyakorlatilag korlátlan. A ~ feltöltéséhez mindössze 30 V szükséges. Feltöltés után reprodukciós fényképezőgépben 1-5 s alatt megvilágítják, ill. digitális levilágító berendezésben He-Ne lézersugárral tapogatják le, világítják meg. Erre a célra kidolgozott elöhívófolyadékkal elöhívják, beégetik és hidrofilizálják. A teljes folyamat ideje 1-2 perc.

 

KC-kristálylemezt levilágító automata
KC-kristálylemezzel papír-szerelékröl félpercenként készíthető ofszetnyomólemez. Felépítése: eredetitartó illesztőrendszerrel és vákuummal ellátva. Megvilágító berendezés; objektiv, mágneses lemeztartó, elektrosztatikus feltöltőberendezés; továbbá berendezés a folyékony elöhívó felvitelére és a felesleg eltávolítására.

 

Kefelevonat
valamely hasábszedésnek az a lenyomata, amelyet a szedő korrektúra céljából készit. A ~ úgy készül, hogy szivaccsal egyik oldalán megnedvesített papírlapot tesznek a festékezett szedésre, és azt keményszőrű kefével ráverik. Ma már hengeres készülékkel vagy kézisajtókon készitik ezeket a hasáblevonatokat, de az elnevezést még erre is használják.

 

Kefés rendszerű nedvesítőmű
Cotrell-rendszerű nedvesítőmű. Lényege, hogy a nedvesítőfolyadékot a vályúhengerről egy rövid szál-hosszúságú kefehenger segítségével permetezik át a dörzshengerre, amely a nedvességfelhordó hengeren keresztül nedvesíti az ofszet-nyomóforma-lemezt. Color Metal kefés rendszerű nedvesítőmű. A vályúhengert kefehenger helyettesíti. A nedvességtartó vályúba merülő henger sörteszálai a nedvességadagolást széles tartományban szabályozhatják, az ofszet nyomóforma nedvességigényénekmegfelelöen.

 

Kékérzékeny film
a 330-510 nm hullámhosszúságú fénysugarakra érzékeny emulziójú film. Az ezüst-halogenid-emulziók eredeti érzékenysége.

 

Kékkópia
speciális ultraibolya fénnyel megvilágított kromát oldattal bevont papír, amellyel műszaki rajzokat sokszorosítanak.

 

Kéklakk másoló eljárás
hideglakk, hideg-Email klisékészítő eljárás. A fényérzékenyitő oldat elszappanosított sellak és ammónium bikromát vizes oldata, pH = 8,5-9,0. Előhíváshoz denaturált szeszt használnak, amelyet metilibolyával színeznek. Vizes öblítés és szárítás után a lemezt a savállóság kialakításához 10 percig 90-100 °C-on beégetik. A másoló eljárás fototípiához és autotipiához egyaránt alkalmas.

 

Kelát
(görög; karom) olyan gyűrűs vegyülettípus, amelyben a gyűrűt alkotó atomoknak legalább az egyike hidrogén vagy fématom.Intramolekuláris hidrogénkötés alakul ki. A fémkelátok közé tartoznak azok a komplex fémvegyületek, amelyben a centrális fématomhoz kapcsolódó elektrondonorkornplex-képző vegyület a fématom révén gyűrűt létesít (koordinatív eredetü datív kötés). Ilyen kötés van a ftalocianinkék pigmentben is a rézatomnál.

 

Kellősítés
a nem írásmagas nyomóformák (klisé, cicerós lemez stb.) megfelelő magasságú alátétre való erősítése.

 

Keménybetű
betűfém.

 

Keményfilm
vonalas felvételek, rácsmásolatok és rácsfelvételek készítéséhez a keményen dolgozó ún. lith-tipusú filmeket használják, amelyek gradációja 8-9 y-érték körül van.

 

Keményítő
fehér szinű por, természetes alapú, növényi eredetű szénhidrát. Hideg vízben és alkoholban oldhatatlan, a forrásban levő vízben kolloid oldatot képez, amely lehüléskor megdermed, ez a keményítő csiriz, amely ragasztóanyag kötése a víz eltávozásával jön létre.

 

Kemény rácsnegatív
olyan rácsnegatív, amelyen a csúcsfények denzitása arányaiban magas az árnyékok feketedéséhez viszonyítva. A ^ on a fények és árnyékok részletszegények, az áthidaló szürke tónusok hiányzanak.

 

Kémiai alumínium-réz ofszetlemez
a mechanikusan érdesített alumínium alaplemezre a másolat előhívása után kémiai reakcióval rezet csapatnak a képelemek helyére, majd a rézhártyát belakkozzák. Az eljárás azon az ismert jelenségen alapszik, hogy a két vegyértékű réz-kloridba mártott alumínium elektrokémiai feszültség különbségük következtében vékony rézréteggel vonódik be. A réz bizonytalan tapadása következtében az elérhetö nyomásszám nagyon ingadozó, ezért használata nem terjedt el.

 

Kémiai érlelés
az ezüstalapú fotográfiai anyagok elöállításának művelete, amelynek során az ezüst-halogenid-szemcsék felületén fényérzékenységi gócok alakulnak ki.

 

Kémiai érzékenyítés
a fotográfiai anyag gyártása során a kémiai érlelés alatt lejátszódó folyamat. A ~ lehet:
1. Kénérzékenyítés a zsela-tin kéntartalmú vegyületeinek vagy az emulzióhoz adagolt nátrium-trioszulfát hatására a szemcsék felületén ezüst-szulfid-gócok kialakulása.
2. Redukciós érzékenyítés a zselatin redukáló tulajdonságú anyagainak hatására a szemcsék egyes részein fémezüst gócok alakulnak ki.
3. Aranyérzékenyítés, az emulzióhoz adott aranyvegyületek hatására fémaranytartalmú gócok keletkeznek.

 

Kemigráfia
klisékészítés. kence szikkativált száradóolaj.

 

Kenődés
mázolódás.

 

Kénsav
olajos, 1,84 kg/dm3 sűrűségű folyadék. Vizzel hőfejlődés közben elegyedik. Alkalmazzák maratásnál, galvánfürdőkben. Méreg.

 

Képalkotás
az a jelenség, hogy valamely tárgypontból kiinduló sugárnyaláb egy optikai rendszeren keresztül haladva a fénytörés vagy a fényvisszaverés folytán, több vagy kevesebb pontossággal ismét egy pontban, a képpontban egyesül. képalkotási hiba, aberráció, helytelenül lencsehiba a lencsék képalkotásánál kialakuló minden olyan eltérés, amikor a tárgypontból kiinduló sugárnyalábok sugarai nem futnak össze az elméletileg meghatározott képpontban. A ~ két fő csoportja:
a) kromatikus képalkotási hibák, amelyek a diszperzió következtében jönnek létre és csak összetett fény esetében;
b) monokromatikus képalkotási hibák, amelyek a többszöri fénytörés következményei. képanyag és kézirat elemzése adott kiadvány megrendelőlevele és annak tartozékai alapján a gyárthatóságra, az alkalmazandó technológia kiválasztására irányuló elemzőmunka, amelynek során figyelembe kell venni a kiadvány rendeltetésszerűségi, esztétikai, minőségi és gazdasági szempontjait.

 

Képáram
a klisévésőgép vésőtűjét vezérlő elektromos impulzus másik összetevője a rácsfrekvencia mellett. A fényérzékelö a ráeső fény erősségével arányos jelfeszültséget állít elő. A jelfeszültség erősités, zavarszűrés és korrigálás után demodulátorba kerül, ahol egyenirányítják. A végerősités után a rácsfrekvenciával együtt ez a jel vezérli a vésőtű behatolási mélységét a klisélemez anyagába.

 

Képátvitel
a képátviteli technológiákkal a képeredeti elméletileg tetszőleges mennyiségben sokszorosítható. A ~ módozatai eltéröek betűkép és árnyalatos képek sokszorosításakor a magas-, ofszet- és mélynyomtatásban.

 

Képátvitel fotomechanikai úton
olyan képátviteli eljárás, amely az eredeti kép valódi árnyalatait nem valódi árnyalatokká alakítja át nyomóelemekre bontással.

 

Képelem
az árnyalatos kép diszkrét egységei, amelyeket az emberi szem az észlelési távolságban nern lát különállónak. A ~ ek csoportjai területük nagyságától függően egy-egy árnyalatot képviselnek. A ~ nagyságától függően a papírszín is jelen van, és együttesen bizonyos fehérrel elfátyolozott árnyalatokat alakítanak ki.

 

Képélesség
a képnek az a tulajdonsága, amely lehetövé teszi, hogy a szemlélő emberi szem a képmotívurnok kontúrvonalait és az azokon belül fekvő részleteket élesnek érzékelje.

 

Képeredeti
minden nyorndai sokszorosításra alkalmas rajz, fénykép, festmény stb. A ~ a reprodukciós fényképezési technológiával való feldolgozás kiindulási pontja.

 

Képernyős korrektúra
az 1970-es években már a második generációs fényszedő rendszereknél megfigyelhető a szövegmegjelenítö képernyők alkalmazása, szövegellenőrzési, korrigálási és átalakítási célokra. Ösztönzője az anyagtalan szövegmegjelenítésből remélt gazdasági hosszon, nagyobb sebesség és a szöveg jobb javítottsága.

 

Képes levelezőlap
egy oldalon képpel ellátott, postai levelezésre alkalmas nyomdatermék.

 

Képírás
piktográfia a gondolatrögzítésnek az a formája, amelynél a közleményt tárgyak rajzával vagy rajzok sorával fejezik ki.

 

Képletszedés
a matematikai és kémiai képletek összeállítása az MSZ 16351, ill. az MSZ 16352 szerint. Megkülönböztetünk géppel szedhető és csak kézzel szedhető képleteket, ill. azok kombinációját, ahol a szükséges jelállomány egy részét géppel is le lehet szedni. Fényszedésnél a képleteket képletszedő programmal állítják össze.

 

Képpont
a tárgypontnak valamely képalkotó elem útján kialakított képe. A ~ ok összessége adja a tárgy képét.

 

Képsík
az optikai tengelyre merőleges sík. A végtelenre vonatkoztatott képsík a gyújtósík, vagyis a képoldali gyújtóponton keresztül fektetett sík.

 

Képszerkesztés
a kép ill. a fotó elhelyezése a nyomtatványban gyakran a szöveg között. A ~ legfontosabb irányelvei:

- arcképek különösen lap szélén ne nézzenek kifelé a lapról;
- teljes alakok kezének lábának fejének levágását kerülni kell
- oldalpáron az átmenőképnek lehetőleg semleges része essen a hajtásba,
- hasonló méretű képeknél követelmény a pontos méretegyezés;
- azonos értékű portrék fejméretében lényeges méretkülönbség ne legyen,
- egy oldalpáron lehetőleg egységes térszerkezet szerint rendezzük a képet: ha lehetséges alulnézeti kép ne kerüljön a lap aljára felül-nézeti a felsö lapszélre a megvilágítás lehetőleg egy irányból érkezzen.

 

Képtávolság
az optikai képalkotás egyik alapvető eleme. A fényképező objektíveknél a képsik és az objektív utolsó lencsetagjának fősíkja közötti távolság.

 

Képzetes kép
virtuális kép a tárgyról érkező és valamilyen optikai rendszerről szétszóródó sugarak látszólagos kiindulási pontjában keletkezö kép. ~ et ad a homorú lencse és a domború tükör valamint a domború lencse és a homorú tökür olyan esetben amikor a tárgy a gyújtóponton belül fekszik. A ~ ernyőn nem fogható fel.

 

Képzőművészet
a festészet, a szobrászat és a grafika összefoglaló elnevezése. Gyakran az építészetet és az iparművészetet is ide sorolják. Fő jellemvonása más művészeti ágakétól (pl. zene, tánc irodalom) eltérően a lejátszódó folyamat egyidejű bemutatása érzékelhető kép alkotása és térbeli tulajdonsága.

 

Keresztperforálás
tekercsnyomógépeken a papírpálya futására merőleges irányú perforáció készítése folyamatos nyomtatás közben.

 

Keresztrács
élesen elhatárolt átlátszó és kevésbé átlátszó elemek szabályos rendszere amelyek gyakorlatilag egy síkban helyezkednek el. Két tükörüveglapból készítik, amelyekbe vonalakat maratnak és azokat színezékkel töltik ki. A két üveglapot maratott oldalaikkal érintkezve, egymáson 90°-kal elforgatva összeragasztják. A hagyományos Levy-féle keresztrácsnál a színezék teljesen fekete míg az újabb típusú Allton-Gradar-rácsoknál sötétebb ill. világosabb szürke vagy bíborszínü. A magas- és ofszetnyomtatás másoló-eredetijének elöállitásához használt autotípiai keresztrácsoknál a vonalköz és a fedett vonal aránya 1:1, míg a mélynyomórácsnál az arány 1 : 3 is lehet.

 

Keretlénia
táblázatok keretezésére vagy diszitőelemként használják. Képe 1 pontos finom és 2 pontos fekete lénia. Törzsvastagsága 4 pontos hosszúsága azonos a többi lénia hosszméretével (2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20, 24 ciceró). Einfassung léniának is nevezik.

 

Késes hajtogatás
hajtogatási rendszerek.

 

Kétfémes klisék
a magnéziumklisék könnyen jól marathatók. A levegő oxigénjével érintkezve viszont gyorsan oxidálódik ezért a felületére fölvitt fényérzékeny réteg lepattogzik így a maratott klisé hiányos lesz. Ennek megelőzésére alkalmazták a kétfémes kliséket ahol a magnéziumalapra 0,2-0,3 mm vastag horgany- (cink-) réteget galvanizáltak így a fényérzékeny rétegnek biztos tapadási felülete volt. Ma már nem használják mert más úton jobb tapadási felületet tudnak biztosítani a magnéziumötvözeten a fényérzékeny réteg számára.

 

Kétfémes lemez
többfémes ofszet alaplemez.

 

Kéthengeres felépítés
rotációs magasnyomógépek és egyes íves ofszetnyornógépek nyomóműveinek szerkezeti kialakítása. Magas-nyomógépeken azonos az átmérőviszony ofszetgépeken az átmérők aránya 1 : 2,1 : 3.

 

Kétkarú tekercstartó
a tekercstartók egyik típusa amely két egymáshoz képest 180°-ra eltolt karral rendelkezik. A karok végpontjában helyezkedik el a tekercsfelfogó rúd amelyre a tekercset felfogják.

 

Két lyukszalagos eljárás
a fényszedögépeknél alkalmazták először a korrektúrák végrehajtásának gépesítésére a lyukszalagegyesitéses eljárást. Az eredeti lyukszalag alapján első menetben levilágított és automatikus sorszámozással ellátott szöveghez a korrektúrákat második lyukszalagra szedték majd a két lyukszalagot két olvasón egyidejűleg beolvasták a levilágítóegységbe amely a második levilágításkor gépfutásban már a korrektúrák figyelembevételével készítette el a szöveget.

 

Kétmunkahelyes fényképezőgép
korszerű nagy termelékenységű reprodukciós fényképezögépek elrendezési elve. Az eredetitartó a megvilágító fényforrásokkal a világos, ún. mütermi részben van elhelyezve. A felvételi sík a filmtartó a beállító mattüveggel és a fényképezőgép kezelő- és irányítóberendezései egy sötétkamrarészben vannak. A gép folyamatos üzemeltetéséhez két rnunkaerő szükséges: egyik a műtermi részben az eredetiket cseréli a másik a sötétkamrában részben a fényérzékeny anyag cseréjét ill. a gép beállítását végzi! Egyes géptípusok a mütermi részből is irányíthatók.

 

Kétoldalúság
a papírlap két oldalának minöségi különbsége. A papír egyik oldala a szitaoldal amelynek felületén a rostorientáció (a gyártási irányban orientált rostok) jelentősebb, mint a felső oldalon, valamint a papír rostanyagához adagolt töltöanyag is a szitaoldalon helyezkedik el nagyobb mennyiségben. Ebből adódik, hogy a papír szívóképessége a szitaoldalon nagyobb, mint az ellentétes, azaz felsőoldalon. Nedvesítéskor a rostok duzzadása következtében kialakuló feszültségek okozzák a papírlap egyoldali kunkorodását, amely a nyomdai felhasználáskor okoz problémát.

 

Ketonok
a szerves vegyületek egy csoportja, amelyek egy vagy több (karbonil-) csoportot tartalmaznak.
pl. aceton oldószer.

 

Kétpartis kivágás
hárorn erősségi fokozatot különböztet meg az árnyalatos kép tónusértékében.

 

Kétszer domború lencse
bikonvex lencse.

 

Kétszer homorú lencse
bikonkáv lencse.

 

Kétszínnyomó gép
íves nyomógépek gépépítési megoldása. Lényege hogy a gép egy ciklusa alatt a nyomandó ívre egymást követően két szín kerül.
1. Ofszetnyomógépeknél álló vagy fekvő V elrendezés: két háromhengeres nyomómü elrendezés.
2. Magasnyomógépek esetében két színt nyomó kéttúrás gép

.

Kétszintes nyomómű
tekercsnyomógépek gépesítési megoldása. Kétszintes gép esetén a nyomógép tekercstartói a nyomószint alatt vannak.

 

Kétszínű autotípia
egy- vagy többszínű eredetik reprodukálására szolgáló magasnyomóforma amelyről többnyire két különböző színnel nyomtatnak (pl. zöld-vörös).

 

Kettőzés vagy kettőződés
1. Ívleválasztási hiba. A berakómű kettő ívet választ le egyszerre a papíroszlop felületéről.
2. Nyomtatási hiba. A betűknek, rácspontoknak és más rajzi elemeknek világos melléknyomatai keletkeznek.

 

Keverék
két vagy több komponensböl összetett anyagi rendszer. A ~ ből az alkotórészek fizikai módszerekkel elkülöníthetők.

 

Kezdőmaratás
első maratás a többfokozatú klisémaratás első lépcsője. A ~ a legkisebb mértékű a rajzi elemek finomságától függ.

 

Kézi alsó kivágás
az erőegyengetések kézi úton készített egyik fajtája amelyet a lemez aljára ragasztanak fel.

 

Kézi felső kivágás
az eröegyengetések kézi úton készített egyik fajtája amelyet a változó borítás legalsó ívére ragasztanak fel.

 

Kézimatrica
a sorszedőgépekhez használt matricák, amelyek nem férnek el a magazinban a szedő kézzel rakja a gyűjtőbe. Betűképük hosszú ékezetes betűk és különféle jelek. A ~ k között 1 pont vastagságú űrpótlók is vannak. 7 fogpárjuk van és egy külön gyűjtőcsatornán kerülnek vissza a magazin mellé. A ~ kat a billentyűzet mellé szerelt rekeszes tartóban tárolják.

 

Kézirat
a nyomdaérett ~ sokszorosítás céljából készült a MSZ 9651-74 előírásainak megfelelöen elkészített szövegeredeti. Tartalmazza a szedésre vonatkozó utasításokat nyelvileg helyesirásilag hibátlan írástechnikailag egységes. A kiadókkal szembeni követelmény a ~ vonatkozásában hogy annak szigorúan a végleges szöveget kell tartalmaznia a tipográfiai formákra vonatkozó előírásaival együtt.

 

Kézirat-előkészítés
a kiadói ~ nek az a célja, hogy a nyomda olyan szövegeredetit kapjon amelyen a nyorndai rnunkafolyarnatok során változtatni helyesbíteni nem kell. A - során ellenőrizni kell hogy

- a kézirat megfelel-e a nyomdai szabványok előírásainak
- az oldalszámozás folyamatos-e
- az előforduló idézetek pontosak-e;
- az ábrák és ábraaláírások száma és jelölése megegyező-e.

A kéziratban előforduló idegen betűket (görög cirill stb.), félreérthető jeleket számokat a kézirat bal oldali margóján nevük feltüntetésével olvashatóan kell kiírni. A mű tipográfiai formájára vonatkozó előírásokat utasításokat a kéziraton elejétől végéig be kell jelölni.

 

Kéziratmakett
olyan kézirateredeti amely a nyomdatermék végleges alakja szerinti elrendezésben készült.

 

Kézirattartó
tenákulum.

 

Kézisajtó
lehúzógép.

 

Kézi szedés
a nyomóforma-készítés hagyományos módszere. Előre öntött különálló betűk léniák, jelek és nemnyomó elemek tipográfiai szabályok szerinti összeállítása nyomóformává. A korszerű nyorndaiparban az akcidens formák előkészitése a gépi szedés továbbfeldolgozására ill. géppel nem szedhetö nyomóforma elemek (táblázat képlet stb.) a feladata.

 

Kéziszedő
megadott kézirat alapján a szöveget kézzel különálló betűkből szedő a kézzel monoöntéssel vagy linogépen szedett anyagot betördelő és az eközben felmerülő korrektúrát elvégzö nyomdai szakember.

 

Kéziszedőszerszámok

Ár: segítségével a betűszedő az egyes betűk korrigálás közbeni kiemelését és visszahelyezését végzi.

Tipométer: tipográfiai egységek mérésére alkalmas mérőeszköz.

Csipesz (pinzetta): a korrigálás eszköze.

Sorjázó (winkel): négy lappal határolt szerszám amelybe a betűszekrényböl kiemelt betüket egymás mellé rakva, sorrá alakítja a betűszedö.

Szedőlemez (hajó): a kéziszedő a hajón állítja össze a nyomóformát, ill. a szükséges műveleteket ezen hajtja végre (korrigálás és levonat-készítés).

Szedőlénia: általában 2 vagy 3 pontos füles rézlénia, amely a betűknek a sorjázóban egymás mellé helyezését, valamint a sorok egymásra szedését megkönnyíti.

Kézirattartó (tenákulum).

Kéziszedőterem berendezései

Szedőállvány: ferde tetejű fa- vagy fémállvány, amelynek alsó részében a betűszekrények rekeszekben, felső ferde lapján az éppen alkalmazott betűszekrény található.

Betűtároló szekrény: rekeszekre osztott fiók, amelynek rekeszeiben a folyamatos szöveg szedéséhez szükséges betűk, írásjelek, számokés kizáró anyagok találhatók.

Betűtároló fiók: a betűszekrénynél keskenyebb, nagyfokozatú betűk tárolására alkalmas fiók.

Képletszedő állvány: matematikai vagy kémiai képletek szedéséhez berendezett munkahely.

Szekrénytartó állványból és a képletszedéshez szükséges jeleket tartalmazó fiókokból áll.

Vágó- és marógépek, gyaluk: a szedőteremben a szálanyagokat sor és léniavágó gépekkel vágják rnéretre.

Oldalmaró: a tördelőrészlegben elhelyezett villamoshajtású kisgéppel a felszerelt klisék utólagos oldalmegmunkálását végzi.

Anyagtároló szekrény.

Léniaszekrény.

 

Kiadói ív
a ~ ek szárna a szerzői ívek szerinti terjedelemhez hozzáadott, a könyv végső megjelenése formájához szükséges tartozékokkal (címoldalak, kolofon, tartalomjegyzék, élőfej) együtt számított terjedelem.

 

Kiadói munka
a kiadó elfogadott tematika vagy kézirat alapján, szerzői jogi megállapodással megvásárolja egy mű magyar, ill. idegennyelvű kiadásának jogát, amelynek alapján a kész kéziratot a szerző átadja a kiadónak. A kiadó munkája az átadott anyagból nyomdaipari feldolgozásra alkalmas kézirat szerkesztése. A nyornda részére a könyvtervnek megfelelö utasításokat a kéziraton (elejétől végéig) jelöli a műszaki szerkesztő, és gondoskodik arról, hogy a mű a nyomdával szerződésben rögzített módon, kifogástalan minőségben készüljön el. A címrendszerek jó megválasztása, ezen belül a fontossági sorrend jelölése, impresszum és kolofon elhelyezése fontos feladat. A címnegyed gondos tipografizálása elsősorban esztétikai szempontból lényeges.

 

Kiegészítő hullámhossz
komplementer hullámhossz annak a monokromatikus fényingernek a hullámhossza, amely a kérdéses színingerrel megfelelö arányban keverve, a meghatározott akromatikus fényingerrel egyformának látszóvá tehető.

 

Kiegyenlítő előhívás
lágy karakterű negativelőhívás) amelynek következtében jól kihasználható a fényképészeti anyag nagyobb megvilágítási terjedelme, így a fény és árnyékok, ill. expozíciós hibák közötti nagyobb kiegyenlítés.

 

Kiemelés
a tartalom érthetőségének fokozására alkalmazzák a ~ t. Lényege, hogy a kiemelt szó vagy mondatrész betűfajtában, változatban, esetleg fokozatban eltér, így optikai megjelenésével rendszerez, hangsúlyoz, és nem utolsósorban megkülönböztet, ezzel jobban rögződik az olvasó emlékezetében.

 

Kifedés
lemezretus pozitívmásolásnál a hibahelyek (film-, ragasztó-szalagszélek, feleslegessé vált illesztőjelek stb.) megszüntetése. Közvetlen pozitívmásolásnál retusmasszával, ecsettel kioldják a felesleges másolóréteget, fordítós pozitívmásolásnál a hiányzó másolóréteget a másolóoldattal, ecsettel kifedik, egyes esetekben (PVA) utánvilágítják.

 

Kifutó kép
egy vagy több oldalán szegély (margó) nélkül megjelentetett kép. A ~ et tartalmazó nyomtatványok tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a kép szegélymentesnek szánt szélein végső körülvágáskor néhány (3-5) mm-t levágnak.

 

Kihajtás optikai
értelmi vagy tördelési célból, ha meg kell változtatni egy bekezdés hosszát, alkalmazzuk ezt a műveletet, amikor a szóközi kizáróanyagok közé még kisebb vakanyagot helyezünk. Ügyelni kell ilyenkor arra, hogy a szavak közötti beosztás ezzel ne változzon nagymértékben. A kihajtáskor gondot kell fordítani arra, hogy a kihajtott sor kizárása ugyanolyan erősségü legyen, mint a többi.

 

Kihuzat
fénymentesen záró, állítható hosszúságú, esetleg harmonikás szerkezet az objektivfoglalat és a film síkja között. Változtatására a képélesség beállítása céljából van szükség.

 

Kihúzódás
az a jelenség, amikor a rossz formazárás következtében a nyomógép felhordóhengerei kihúzzák a nyomóforma egyes elemeit.

 

Kikötés
a kéziszedés fontos művelete, egy egységnyi nyomóforma-készítési művelet befejezése. A hasáb vagy tördelt oldal fej és láb részéhez védőstéget teszünk. A kikötözsinórt a bal alsó sarokból kiindulva feszesen, többször körülvezetve kell rögziteni. A kiindulási pontnál hurokszerűen kötjük, rnajd gondosan a zsinórszálak alá dugjuk.

 

Kilebegtetés
nyomtatás elött az ívek gépteremben való felfüggesztése csipeszek segítségével annak érdekében, hogy az ívek egész felületükön felvegyék a gépterem hőmérsékletét és nedvességtartalmát.

 

Kilenchengeres nyomómű
szatellit nyomómű-kialakítási módozat, amelyet leggyakrabban tekercsnyomó ofszetgépeken alkalmaznak. A négy formahengerből, négy ofszethengerböl és egy közös általában nagyobb átmérőjű - nyomóhengerböl áll

 

Kilövés
1. Az a munkafolyamat, amellyel biztosítják az oldalak olyan elhelyezését a papiron, hogy azok az előírt kötészeti hajtogatás után számozási sorrendben következzenek.
2. A belövöpapír eltávolítása a megszáradt nyomatok közül.

 

Kimenetoldal
záróoldal a könyvnek vagy egy fejezetének utolsó, rendszerint nem tele oldala. A ~ akkor esztétikus, ha a szövegrész magassága nagyobb, mint a kezdőoldal beütésének mértéke, de nem kevesebb, mint a szedéstükör magasságának egynegyede. A záróoldalaknál az oldalszám elhagyandó. Előfordul, hogy egyes könyvek-nél a ~ akon záródíszt is alkalrnaznak.

 

Kimenetsor
a bekezdés utolsó, legtöbbször nem tele sora. A kimenetnek legalább akkorának kell lennie, mint a beütés mértékének. Olyan ~ oknál, ahol a sor végén kisebb beosztás maradna, mint a beütés, a ~ t teljes sorra kell kihajtani. ~ ok kizárásakor ügyelni kell, hogy a kisebb kizárások a szöveg felé essenek.

 

Kinon-hidrokinon rendszer
szerves redoxirendszer. Hidrokinontar-talmú fényképészeti előhívóoldatokban disszociációs egyensúly eredményeként jön létre.

 

Kippelésaz
ívleválasztóművek szívófejének emelés közbeni billenő mozgása.

 

Kirajzolás
magasnyomóformák egyengetésekor az egyengetések helyének megjelölése, kirajzolása az egyengetőíven.

 

Kirakás
a kinyomtatott ív nyornórnűtől való elszállításának és kirakóasztalra helyezésének a folyamata.

 

Kirakóasztal
íves nyomógépek szerkezeti egysége, amelyben a nyomtatott íveket tárolják. A papírtovábbító és -kirakó szerkezet a megnyomott ívet a nyomóegységekből kivezeti és a ~ ra juttatja. A ~ egy gépfordulat alatti süllyedése, a papírvastagságnak megfelelően, a kilincsszerkezet elfordulási szögének megváltoztatásával szabályozható.

 

Kirakóasztal süllyesztése
íves nyomógépeken a nyomott ívek a kirakóasztalra kerülnek, ahol a gépsebesség függvényében egymás után érkező ívekböl ívkiütök képeznek ívoszlopot. A kirakóasztal süllyesztése periodikus, a nyomtatási ütern és a nyomathordozó vastagságától függöen, lehet állandó sebességű vagy vezérelt.

 

Kirakócsillag
tekercsnyomógépek kirakóművének szerkezeti eleme. A hajtogatóműben a meghajtogatott íveket a csillagba rakják ki. A leszámlálást könnyíti, hogy a csillagba beépített kiütö szerkezet minden 50. példányt oldalirányba kitolja. Használatosak olyan kirakócsillagok is, amelyek az íveket kötegbe rakják ki, különösen a nagy példányszámú könyvek gyártásánál.

 

Kirakómű íves nyomógépek
szerkezeti egysége, amelynek feladata a nyomtatott íveket a nyomóműből a kirakóasztalra juttatni, nyomott oldalukkal felfelé, kenődésrnentesen. Típusai:

- pálcás kirakó;
- fordítós kirakó;
- állódobos kirakó,
- szalagos kirakó,
- láncos kirakó.

 

Kirakószalag
kétfordulatú és lengöhengeres magasnyomógépeken alkalmazott ívkivezetési rendszer alkotórésze. Egy végtelenített szalagrendszer (alsó, felsö szalag), amely közrefogva a nyomott ívet, a kirakóasztalra juttatja. kirakószerkezet

 

Kisbeosztás
1. Spácium 1, 1 1/2 vagy 2 pontos kizárás, vagy a régen használt l1/2 kvirt helyett ma használatos 1/3 -os szóközi kizárás.
2. A könyv belső (bund) margója.
3. Negatívszerelés alkalmazásánál először papírszereléket készítenek oldalpáronként, ill. 4 vagy 8 ol-dalanként. Erre a célra készül a ~, arnely tartalmazza az oldalak nyersméretét, körülvágott méretét, a tükröt, az oldalszámokat, az élöfej helyét, több hasábnál a hasábok vonalát, a kötészeti kollacionáló jeleket. -filmszerelés.

 

Kisciceró
betűfokozat. 11 tipográfiai pontnak felel meg. Nevét onnan kapta, hogy a 12 pontos ciceró törzsére szokták önteni.

 

Kisformátumú ofszetgép
A/3 és B/3 formátumú és ennél kisebb méretű nyomathordozók nyomtatására alkalmas ofszetnyomógépek formátuma szerinti gyűjtőneve.

 

Kiskánon
betűfokozat. Két tercia, azaz 32 pontos betű, amely 12,034 mm-nek felel meg. A kánon név onnan ered, hogy először egyházi könyvet nyomtak vele.

 

Kisofszetnyomógépek
kisformátumú ofszetgép.

 

Kitöltési arány
a nyomóelemek által kitöltött felület százalékos aránya a film vagy nyomat egységnyi felületéhez viszonyítva.

 

Kitöltőanyagok
nemnyomó elemek szóközi kizárások, kvadrátok (négyzetek), térzök, regletták (sortágítók), stégek (űrtöltők).

 

Kitüremkedés
ofszetgépek nyomóművében, a nyomási sáv két oldalán a gumihengeren létrejött domborulat. kiütés egymáson elcsúszva fekvő papírivek két szomszédos oldalának pontos egymásra illesztése, több ív szélének asztallapra ütögetésével.

 

Kivágás
stancolás
1. Árnyalatos klisék egyengetéséhez szükséges egyengetöpapírok kiszabása kivágókéssel.
2. Kötészetben, a cérnafűzéssel megfűzőtt és gerincben a fűzöcérnával vagy fűzővászonnal egymáshoz kapcsolódó könyvtestek szétvágása.
3. Papírfeldolgozásban a kartondobozok, címkék stb. kivágása megfelelő vágóformával, az ivekből.
4. Egyengetéskor az erősnek vélt helyek kivágása az egyengetőívből.

 

Kivágóforma-szedés
a megnyomott dobozok ívböl való kivágására kivágóformát kell szedni. Összeállítása alapján sorolható a táblázat-szedéshez, de léniák helyett acélkéseket használnak. Egyenes és ívelt késeket alkalmaznak a kivágáshoz, 45°-os éllel, tompa felületű léniákat helyeznek a formába a behajtási helyekre.

 

Kivágókés
a gépmester kéziszerszáma. Speciális, rendkívül éles acélpengéjü kés.

 

Kivérzés
az a jelenség, arnikor a nyomat szélei mellett a nyomóelemeket körülvevő, a festék színétől néha eltérő udvar keletkezik. Kivérzésre hajlamos az a festék is, amelynek pigmentje nem elég vízálló és a nedvesítőfolyadékkal érintkezve elszínezi azt.

 

Kivétellista
kivételszótár a szóelválasztási program része, amelyben a gépi elválasztási szabályok alól kivételt képező szavakat sorolják fel.

 

Kivitelezési modell
a könyv nyomása előtti mintapéldány, amely a kiadóvállalat által előírt utasítások alapján készül a nyomásra kerülő könyv tervezett méretei szerint (alak, papír, kötéstábla). A modell a nyomdavállalatnak támpontot ad a gyártástervezéshez, a kiadó-vállalat pedig láthatja a megtervezett könyv végleges alakját.

 

Kivonó gyengítés
olyan gyengítési eljárás, amelynél a fedettség minden feketedésértéknél egyformán, azonos értékkel csökken. A ^ a kép fedettségét csökkenti, míg meredeksége változatlan marad.

 

Kizárás
spácium, változtatható szóköz, variábel a szedés magasságánál alacsonyabb, különbözö pontméretű vakanyag, amelyet nyomtatás közben nem ér festék, így a nyomaton nem látszik. A lino gépszedésnél fokozatmentesen táguló ékek végzik a kizárást, arnely egy soron belül egyenletes. A mono gépszedésnél egy számítórendszer a sormaradékot elosztja a szóközök számával és a négy egységes alapkizárásra rátölti az így kapott értéket. A fényszedésnél a kizárás hasonló, de nemcsak szóközök, hanern a betűközök is változtathatók.

 

Kizárásláda
a kizárások tárolására szolgál. Készülhet fából, fémből, műanyagból. Rekeszekre van osztva, amelyekben betűtörzs és szé-lesség szerint helyezik el a leggyakrabban használt kizárásokat. A kizárások mellett patentanyagokat is tartalmazhat.

 

Kizáróék
a Linotype gépi szedésnél alkalmazott kizárás; a gép matricákból álló sorokat szed, a szavak közé ékek kerülnek, és amikor egy sornyi matrica összeállt, az ékek széttolják a szavakat, és azok teljesen kitöltik a sorszélességet, a gép ezután önti a sorokat, ez mechanikusan biztosítja a szóközök egy soron belüli egyenletességét.

 

Kizárómatrica
lino a kimenetsorok kitöltésére és fix szóközök szedésére űrpótló matricákat alkalmaznak. Ezek egész, fél és negyed négyzet szélességűek. Különleges esetekre vannak 1 pont vastagságú űrpótlók, ezek azonban 7 fogpárral felszerelt kézimatricák.

 

KMF-ellenőrzőcsík
a Könnyűipari Műszaki Föiskola által kidolgozott ellenőrzőcsík. Felépítése: egy-egy színszakasz négy mérö-, ill. jelzőrnezőből áll. A fekete színszakasz kiegészül a háromszínszürke jelzömezővel. A négy színszakasz többször ismétlődik, amelyek egy egységet alkotnak. Ehhez az egységhez csatlakoznak a másodlagos (kék, zöld, vörös) teljes árnyalatú színmezők, valarnint a tűpontokból álló másolásellenőrzésre alkalmas mezök. Egy-egy színszakasz ellenőrzőmezöi: teljes árnyalatú, 75%-os pontterületü, pontnövekedést jelző és 45%-os pontterületű mező amely elsösorban a nyo-máslegördülés (csúszás, kettőzés) ellenőrzésére való.

 

Klasszicizmus
1. Minden olyan művészeti irányzat, amely a korábbi legnagyobbnak tartott elsősorban antik (görög, római) - művészet alkotásait, ill. azok műfaji szabályait tekinti követendö példának.
2. Szűkebb értelemben, a XVIII. sz. második felében Franciaországból kiindulva egész Európában elterjedt és a XIX. sz. közepéig ural-kodó müvészeti stílus volt. A barokk és a rokokó ellenhatásaként alakult ki. Tiszta, harmonikus, nyugodt hatású formák keresése, ünnepélyesség, fegyelmezettség, kiegyensúlyozottság jellemzi.
3. Tipográfiai irányzat. klimatizálás

 

Klischograph
elektronikus vésés.

 

Klisé cliché, nyomódúc
összefoglaló neve mindenféle magasnyomtatásra alkalmas lemeznek. A reprodukálandó eredetitől függően lehet fototípiai ~ (vonalas rajz és szöveg), autotípiai ~ (az árnyalatos képek reprodukálására). Klisét a fémlemezreátvittkép (rajz) maratásával, fém-, ill. műanyag lemez elektronikus vésésével, valamint fotopolimer anyagok felhasználásával lehet készíteni.

 

Klisékészítés
a magasnyomtatás képsokszorosító nyomóforma-készítő eljárása.

 

Klisészerelés
klisélemezek rögzítése alátéteken.

 

Klisévésőgép
elektronikus vésés. klopfolás

 

Klór
zöldessárga színü gáz, erős méreg! Sósavas maratásnál klór-gáz keletkezik.

 

Klórkaucsuk
a lakk és a nyomdafestékiparban használt kötöanyag, amelyet a természetes kaucsuk klórozásával állítanak elő.

 

Koagulálás
kicsapódás.

 

Kódex
kéziratos, többnyire iniciálékkal, keretdíszekkel, képekkel díszített, kötéstáblák közé fogott régi írott könyv. Kora a IV. sz.-tól a XVI. sz.-ig terjed. Leghíresebb magyar ~ek: Képes Krónika, Jókai-~, Pray-~, ill. Mátyás király könyvtárának kötetei: a Korvinák.

 

Kódolás
a jelhalmaz különféle jeleit a jelátviteli csatorna számának megfelelő alkalmas leképezéssel speciális halmazzá alakítják, kódolják. Ma általában bináris alapú - okat használnak. 8 átviteli csatorna esetében redundanciamentes kódolással 256 jel képezhető le.

 

Koherens
~ az a két hullám, amely interferenciára képes. Leggyakrabban a fényhullámok koherenciájáról beszélünk, pl. a lézer esetében.

 

Kollacionálás
könyvcsomagokban levö ivek sorrendjének ellenőrzése.

 

Kollacionálójel
az ívek gerincére nyomtatott jel, amely megkönnyíti az összehordás ellenőrzését. Az egymásutáni iveken kissé eltolva kerül nyomtatásra.

 

Kollódium-emulziós eljárás
fotográfiai eljárás, amelynél a megvilágítás elött üveglemezre viszik fel az ezüst-halogenid-kollódium emulziót. A kidolgozási műveletek, a megvilágítás, előhívás, fixálás és mosás. A ~t 1882-ben E. Albert vezette be, és egészen az 1950-es évekig a reprodukciós fényképészetben a vonalas és rácsfelvétel készítésénél nagy jelentősége volt.

 

Kolloid oldat
szol ~ keletkezik, ha egy folyadékba kolloid méretű szilárd részecskéket diszpergálunk. ~ lehet diszperziós kolloid, amely általában szervetlen részecskéket tartalmaz, rnakroinolekulás és micellás kolloid, amelyek szerves anyagokból állnak; pl. mesterséges ragasztóanyagok.

 

Kolloid rendszer
amelyben 1-500 nm átmérőjű részecskék vannak. A ~ lehet: diszperziós, makromolekulás és micellás rendszer. A ~ekre jellemző, hogy fajlagos felületük nagy, ezért a rendszer sajátosságait lényegesen befolyásolják a felületi tulajdonságok.

 

Kolofon
záradék a könyvre vonatkozó adatok csoportja, amely a címnegyedív negyedik oldalán vagy az utolsó páros számú oldalon helyezkedik el. A könyv müszaki adatait és a készítésben részt vevö felelös személyek nevét tartalmazza a MSZ 5601-59 és 5602-67 szerint. Gyakran a kolofonban kap helyet az impresszum is, mint annak befejező része.

 

Kolofónium
fenyőgyanta, sárga vagy barna, átlátszó, kagylós törésű szilárd anyag. Vízben oldhatatlan, alkoholban, éterben oldódik. Ragasztóanyagaként, ill. ragasztóanyagok adalékanyagaként alkalmazzák.

 

Kolonel
7 pontos betűfokozat, 2,632 mm-nek felel meg. Petit törzsre öntve használják.

 

Kolumna
hasáb.

 

Kombinált hajtogatás
hajtogatási rendszerek.

 

Kompatibilitás
azokat a készülékeket, adathordozókat, adatokat és programokat, amelyek minden különösebb átalakítás nélkül egymás között kicserélhetők vagy együtt dolgozhatnak, kompatibiliseknek nevezik. Az adatfeldolgozásban különbséget tesznek készülékek, programok ~ a (programkompatibilitás) és adatok, ill. adathordozók ~ a (adatkompatibilitás) között. A készülékek ~ a bizonyos meghatározott technikai adatok betartását feltételezi.

 

Kompilátor
olyan program (programfordító), amely valamely feladatra orientált programozási nyelven (COBOL, ALGOL, FORTRAN) megfogalmazott programot az adott számítógép gépi nyelvére fordítja. A legtöbb programozási nyelvnek szüksége van fordítóprogramra. Gépre orientált programozási nyelveknél (asszemblernyelv) a fordítás lényegében abból áll, hogy a szimbolikus utasításokat gépi utasításokká, a szimbolikus címeket gépi címekké (gépi program) alakitjuk át. A feladatra orientált programozási nyelvek fordítása sokkal bonyolultabb feladat, mert ezek szintakszisa sokkal kötetlenebb. A fordítás mindig több lépcsöben megy végbe, közbenső nyelvek képzésével, amelyek egyike gépre orientált programozási nyelv is lehet. Egyes ~ ok éppen ezért csak eddig végzik a fordítást, és a további munkát másik fordítóprogram veszi át. Ez történik pl. a COBOL-programokkal is. Sok ~ viszont egészen a gépi nyelvig elvégzi a forditást, de több fokozatban.

 

Komplementer hullámhossz
kiegészítő hullámhossz.

 

Komplementer színinger
additíven kiegészítő színinger két színinger additíven kiegészítő színinger, ha megfelelő arányú additív színingerkeverésükkel egy meghatározott akromatikus fényingert elő lehet állítani.

 

Kompresszibilis gumikendő
mikrokompresszibilis gumikendő.

 

Kompressz szedés
ritkítás nélküli tömör, az eredeti betütörzsre, ill. vastagságra öntött szedés, közhasználatban sima szedés. Kompressznek mondják a kimenet nélküli szedést is.

 

Komprimálás
a betűfajta rendes betűkövetési távolságának szűkítése a kódolt betűszélesség egységszámának csökkentésével.

 

Kondenzáció
1. Fizikai folyamat, gőzöknek vagy gázoknak folyadékká vagy szilárd anyagokká való átalakulása hűtés, komprimálás hatására.
2. Kémiai reakció, amelynek során legalább két anyag valamely rnás egyszerű vegyület (pl. víz, sósav, ammónia) kilépése mellett egy nagyobb molekulává egyesül.

 

Kondicionálás
a levegö hőmérsékletének és nedvességtartalmának mesterséges beállítása, ill. szabályozása.

 

Konkáv lencse
szórólencse azok a lencsék, amelyek mögött az optikai tengellyel párhuzamosan belépö fénysugarak egy virtuális pontból kiindulva szétszóródnak. A ~ k középen vékonyabbak, mint a szélükön.

 

Konkordansz
nyomdai hosszmérték. Négy ciceró, azaz 48 pont, ami 18,051 mm-rel egyenlő.

 

Konsztyinszkij-effektus
geometrikus képtorzítást okozó előhivási effektus.A ~ következtében a képen egymáshoz közelel helyezkedő vonalak vagy pontok közötti távolságot nagyobbnak mérjük, mint az eredetin.

 

Kontaktbox
másolókészülék.

 

Kontraszt
a térben és időben egymás melletti fény- és/vagy színingerek által kiváltott érzetek kölcsönhatása. Egyszerűsített értelmezése két folt denzitáskülönbsége.

 

Kontrasztcsökkentő
gyengítő a film fedettebb részein a fémezüstöt jobban oldja, mint a kevésbé fedett részeken, vagyis a felvétel sötét képrészeinek fedettsége erősebben, míg a világos képrészeké kevésbé csökken. Ennek hatására csökkent a kontraszt. A ~ hatóanyaga ammónium-perszulfát.kontraszt opacitás opacitás.

 

Kontúrélesség
1. Reprodukciós technikában a felvételeknek az a tulajdonsága, amely biztosítja a szernlélő számára, hogy a képrészletek határvonalait és azokon belül az egyes elemeket élesnek érzékelje.
2. Nyomóelemekkel szembeni követelmény a nyomtatás során. Magasnyomtatásnál a festék kveccselődése, ofszetnyomtatásnál a festék-víz arány, mélynyomtatásnál a stégfelületek és a rákel befolyásolja.

 

Konvertálás
egy adathordozó adatainak másik adathordozóra való átvitele lényeges feldolgozás nélkül. A ~ számítógép segítségével a konvertprogrammal történhet, de külön konverterrel is megoldható. A számitógépek gyártói általában az operációs rendszer részeként standardprogramot is adnak.

 

Konvex lencse
gyűjtőlencse azok a lencsék, amelyek mögött az optikai tengellyel párhuzamosan belépő fénysugarak összetartanak. A ~ k középen vastagabbak, mint a szélükön.

 

Konzerválóanyag
tartósítóanyag a fotográfiai előhivóoldatok alkotórésze. A ~ szerepe:

- az előhivóoldatot megvédi a levegő oxidálóhatásától;
- az indukciós periódust csökkenti;
- ezüst-halogenidoldó hatása is van, ezért a finomszemcsés előhívók ~ -tartalma nagyobb.

 

Konzol írógép
elektromos írógép a számítógéppel összekötve. Az írógépen a számítógépnek jeleket adnak be, amelyek a munkamenetet vezérlik. A másik oldalról a számitógép a kezelö személlyel az írógépen közli a munkaeredményeket vagy a kezelési hibákat. Ez az írógép az informátor vagy kommunikátor a kezelő személy és a berendezés között.

 

Kopaszodás
az a jelenség, amikor a nyomógépek festékezőhengerei taszitják vagy egyáltalán nem veszik fel a festéket, amelynek következtében a forma festékezése egyenetlen és rossz lesz.

 

Kopogtatóegység
perforátor a különböző szedéseknél alkalmazott információátvitelhez szükséges berendezés. Az írógéphez hasonló berendezésen található billentyűzet tartalmazza az adott információ jelkészletét. Megfelelő billentyű működtetésével a jel kódolt alakban jelenik meg a lyukszalagon. A lyukasztást perforátor végzi, amelyet sűrített levegővel vagy elektronikusan vezérelnek.

 

Korom
a fekete nyomdafesték színezőanyaga, finom eloszlású szén. Elöállítható szénvegyületek nem tökéletes elégetésével. korpusz, garmond 10 pontos betűnagyság, 3,759 mm. Nevét onnan kapta, hogy ezzel a nagyságú betűvel legelőször egy törvénykönyvet, a Corpus jurist nyomtatták. Főleg az északi országokban használják ezt az elnevezést a garmond helyett.

 

Korrekciós színszűrők
színes másolatok, ill. nagyítások elkészitésénél a másolófény színösszetételének beállítására alkalmas színszűrök, amelyeket a szubsztraktív szűrőzési eljárásnál alkalmaznak. Sárga, bíbor és cián sorozatban kerülnek forgalomba, mindegyik sorozat rendszerint 11 db különbözö színdenzitású szűrőből áll.

 

Korrektor
korrigálást végző személy. Az olvasókorrektor feladata a korrektúralevonat szövegének összehasonlítása a kézirat szövegével, és az esetleges eltérések, tipográfiai vagy helyesírási hibák egyezményes korrektúrajelekkel való bejelölése. A szedő korrektor e jelölések alapján javit a szedésben.

 

Korrektúra
1. A szedésröl javítás céljából készített, rnajd szabványos jelekkel kijavított levonat.
2. A szedési hibák kijavítása.
3. Szerzői korrektúra esetén az egyébként helyesen szedett szöveg megváltoztatása.

 

Korrektúrajelek
a nyomóforma előállításakor egy-egy részfolyamat befejeztével levonatot kell készíteni. A levonaton jelölni kell a nyomóforma hibáit, hogy azok a következő művelet végzése előtt kijavíthatók legyenek. A korrektor által jelölt hibák pontosan a ~kel javíthatók. A jelölések az MSZ 3491-71 Korrektúrajelek és alkalmazásuk cimű szabványban vannak rögzítve. A korrektúra a megolvasás után okirat.

 

Korrelált színhőmérséklet
a vizsgált sugárzás korrelált színhőmérséklete a Planck-sugárzónak az a hőmérséklete, amelyhez tartozó színérzéklet a legjobban hasonlít az adott sugárzáseloszlás szinérzékletéhez.

 

Korrigálás
a szedésről készült korrektúralevonaton az esetleges hibák egyezrnényes jelekkel történő bejelölése, majd a jelölt hibák javítása a szedésben. A ~ célja a hibátlan nyomóforma előállítása.

 

Korrigált opacitás
azonos összetételű, de különböző négyzetmétertömegű papírok opacitásának összehasonlitására használják: ahol a korrigált opacitás, %', Roo a papírlap átlátszatlan vastagságú rétegének fénysürűségi tényezője; Roo a papírlap fekete alátéten mért fénysűrűségi tényezöje; x a korrigált négyzetmétertömeg, g/m2, w a tényleges négyzetmétertömeg, g/m2.

 

Korszerű színezékelmélet
három alapfeltétele van, hogy a szerves molekula szinezék vagy pigment lehessen:

- a molekula tartalmazzon kromoforcsoportot, amely koordinatíve telítetlen egyatomos;
- a molekula legyen ionos vagy ionszerű állapotban;
- az ionos állapotot fokozó auxokróm atomcsoportok jelenléte a molekulában.

 

Korvina
1. Mátyás királynak egykor a budai várban őrzött híres könyvtára (Bibliotheca Corviniana).
2. Mátyás király könyvtára számára készült díszes kivitelü, miniatúrákkal gazdagon díszitett kéziratos könyvek neve.

 

Kőmetszés
litográfia.

 

Könnyített alátét
olyan alátét, amelynek aljába üregeket képeznek ki, súlyának csökkentése céljából.

 

Kőnyomás
A. Senefelder találmánya(1797).A ~ a víz és zsírkölcsönös taszításán és a nyomóformaként használt mészkö azon tulajdonságán alapszik, hogy pórusai (kapillárisai) mind a vizet, mind a zsíros festéket képesek magukba szívni és megkötve tartani. A pórusos szerkezetű mészkőtáblán elkészítik a zsíros rajzot (litográfia), majd a mészkőtábla magasra maratása után kőnyomógépbe emelik a nyomókövet, és a kő nedvesítése után festékeznek, majd nyomóhenger segítségével közvetlenül a papírra kerül a festék.

 

Kőnyomógép
a gyorssajtó alapelvén megszerkesztett nyomógép, amelybe könyomóformát emelnek be. A festékezőhengereken kívül nedvesítőhengerek gondoskodnak a kő festékezés elötti nedvesítéséről. A kőröl való nyomtatás szemben az ofszetnyomtatással közvetlenül történik. Az óránként nyomható példányszám néhány száz ív.

 

Könyv
folyószöveges és képes, papírnagyságban 0,125 m2 (pl. A/5 alakú 8 oldal, vagy A/6 alakú 16 oldal stb.) terjedelmet elérö, ill. azt meghaladó nyomdaipari termék. A ~ használati tárgy, amely szellemi és művészi tevékenység eredményeként a technika segitségével jön létre. Megformálása során a célt és a rendeltetést mindenkor szem előtt kell tartani. könyvművészet. könyvalak, könyvformátum könyvek magassági és szélességi méreteinek rendszere. A ~ jeleit és méreteit az MSZ 5601-5 tartalmazza.

 

Könyv arca
a könyv előoldali része, amelyet a könyvtestet fedő tábla vagy borítékrész képez.

 

Könyvcsomag
az ívjelző számok sorrendjében összehordott, töredékívekkel kiegészített, még össze nem kapcsolt, hajtogatott ívekből álló félkész termék.

 

Könyv háta
a könyv hátoldali része, amelyet a könyvtestet fedő tábla vagy borítékrész képez.

 

Könyvkötés
a nyomtatott ívek könyvvé formálása.

 

Könyvművészet
1. Művészi értékű nyomtatványok (főként könyvek) tartalomhoz illő formájának megalkotására, kis- és nagyipari módszerekkel való előőállítására irányuló tevékenység.
2. Mindazon eljárások és művészeti ágak, amelyek az igényes könyvek előállításához szükségesek.

 

Könyvoldal elemei
Ábra: a nyomtatvány jellegének megfelelő, annak szövegét magyarázó, szemléltetö, díszítö illusztráció. Az ábrát az ábraaláírástól beosztás választja el. Az ábra magyarázó szövege, az ábrajegyzet az ábraaláírással egy tömbben vagy külön helyezhetö el. -illusztráció; kifutó kép.

Címek: címszerkesztés; címtipográfia.

Élőfej: a szedéstükör felső szélén elhelyezett, a szerző nevét és a könyv címét vagy az oldalon tárgyalt téma címét, esetleg az oldal-számot is tartalmazó szövegsor.

Főszöveg.

Ívjelző (norma): a könyvkötészetben az ívösszehordás helyességé-nek ellenőrzésére való. Az ívek elsö oldalán az alsó részen elhelye-zett oldalszámmal egy sorban az ív száma, a szerző neve és a könyv rövidített címe, a harmadik oldalán az ív száma és egy felső csillag szerepel. Ha az ivet meghajtogatják, az ívjelzö alá kell ke-rülnie a csillagos ívszámnak.

Lábjegyzet: az oldal alján elhelyezett, a főszövegtől beosztással el-választott, annak megjelölt szövegrészére vonatkozó kiegészités, magyarázat, megjegyzés.

Marginális (széljegyzet): a szedéstükrön kívül az oldalszám felőli margón (vágásnál) elhelyezett cím vagy cím jellegű szöveg.

Oldalszám (pagina).

Könyv szerkezeti tagolása

Címnegyedív: a könyv első négy oldala, arnely a könyvre vonatkozó és a könyvhöz kapcsolódó adatokat tartalmazza.

Tartalomjegyzék: tükrözi a könyv tagolását, beosztását, a könyvben való tájékozódást segíti. Műszaki könyvekben előfordul decimális számozással is. Kialakítása oszlopos szedés jellegű.

Előszó: a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó nyitógondolatai.

Főrész: fejezetekre és egyéb szerkezeti részekre bontott, címrendszerrel, beosztással, elválasztó lapok beiktatásával tagolt tartalorn.

Jegyzet: a könyv főszövegére vonatkozó kiegészítés, magyarázat. Elhelyezhető az oldal alján, a fejezetek vagy a könyv végén.

Utószó: a szerzőnek a könyv témájához kapcsolódó zárógondolatai. Irodalomjegyzék (bibliográfia).

Név- és tárgymutató: rendszerint círnszavakból és hozzájuk tartozó oldalszám hivatkozásokból áll. Kolofon, impresszum.

 

Könyvtábla
kötött könyvek borítórendszere. A könyvtábla táblamezekből, hátlemezből és borítóanyagból áll. könyvtábla-gömbölyítés a könyvtábla-hátlemez és a könyvtest gömbölyítésének megfelelő íveltség biztosítása. könyvterjedelem könyvek, folyóiratok kiadói íveinek száma. könyvterjedelem tervezése a gyártástervezés egyik művelete, amely a tartalom és az elöállításhoz szükséges információk birtokában végezhető el. Négy részre osztható:

- kéziratrendezés és ellenőrzés;
- a kézirat betűrnennyiségének ellenörzése, számítása;
- szedéstükör- (oldal-szedésméret) és betűtípus-meghatározás,
- a kézirat teljes anyagának (beleértve az ábrákat, illusztrációkat is) átszámítása nyomtatott terjedelemre.

 

Könyvtest
a könyvet alkotó ívek összekapcsolásával kapott félkész termék.

 

Könyvtestkészítés
cérnafűzéssel készülő könyvek gyártásának technológiai részműveletcsoportja; ívvágástól a körülvágásig.

 

Könyvtestkikészítés
cérnafüzéssel készülő könyvek gyártástechnológiai rész-műveletcsoportja; a gerincgömbölyítéstől a csomagolásig.

 

Könyvtördelés szabályai
tördeléskor a szöveghasábokat azonos magasságú oldalakká alakitják. Kézirat szerint elhelyezik és tagolják az eddig külön kezelt könyvrészeket. A tördelés esztétikai és tipográfiai feladat. A különböző könyvrészek egybeépítésével alakul ki a könyv végső megjelenési formája, tehát fejlett ízlést, komoly szakmai hozzáértést és nagy gondosságot igényel. A könyv tagolása:

címnegyedív elő- és utószó, főszöveg, tartalomjegyzék, irodalom-
jegyzék, név- és tárgymutató, kolofon.

Fontosabb tördelési szabályok:
soregyen (minden oldalon azonos számú sor), f
attyúsor (kimenetsor az oldal élén vagy új bekezdés az oldal alján fattyúsor),
kimenetoldal (kimenetoldal szövegsorainak összege nagyobb legyen, mint a beütés),
ábrák elhelyezése (nyolc cicerónál keskenyebbre ne tördeljünk szöveget ábra mellé stb.),
verseskönyvek tördelésének speciális szabályai (pl. a vers optikai tengelyét kell a szedéstükör tengelyébe állítani).
A napilapok, hetilapok és folyóiratok tördelési szabályait módosítja azok tagolása, szerkezetük sajátos felépitése.

 

Körforgógép
rotációs hengeres nyomóművel rendelkezö nyomógépek gyűjtőneve, függetlenül a formátumoktól és a nyomtatás technológiájától.

 

Körkés
a körollók vágóeleme.

 

Körlénia
a léniák egyik típusa, amely kör alakúra kiképezett vagy a szedés során megfelelö eszközzel a kívánt alakra hozható. Föleg pecsétek, reklámszövegek stb. szedésénél alkalmazzák.

 

Körolló
késtárcsákkal dolgozó karton- és lemezszabásra használt gép. Táblalemezek leszabására és dobozgyártásnál alkalmazzák. Egyes típusaiba rillező- és riccelőberendezést is beépítenek.

 

Körülmaratás
a többfokozatú maratás miatt a nyomóelem oldalfalán lépcsözetes váll alakul ki, amelyet a mélységi maratás után szintén több fokozatban körülmaratva elmaratnak.

 

Körülvágás
könyvek, folyóiratok kész méretre vágása három oldalon, a fej-, láb- és hosszmetszések kialakítása.

 

Körvágógép
könyvtestek (folyóiratok) körülvágását végzö vágógép lehet háromkéses vagy egykéses.

 

Körzet
cifra szedhető díszítőelernek neve. E díszítöelemek betűfokozatainak megfelelö törzsvastagságú négyzetek vagy sorok. A betűtípusokhoz hasonlóan magukon hordozzák keletkezésük korának stílusjegyeit. Napjainkban alkalrnazásuk ritkább. Egyszerübb fajtáikat, apró ábrákat, jelképeket menetrendekben, telefonkönyvekben alkalmazzák.

 

Kötéserősség könyv
periodikus kiadvány használattal szembeni tartósságának jellemzöje. Általában lapkiszakítási vizsgálatok eredményeivel számszerűsítik.

 

Kötésfajták
könyvek kötésének különböző típusai a felhasznált borítóanyagok szerint:
papírkötés, félvászon kötés, egészvászon kötés, félbőr kötés, egészbőr kötés, műanyag kötés.
A tábla merevsége szerint: keménytáblás, puhatáblás.

 

Kötésszilárdság
a ragasztott kötés szétválasztásával szemben kifejtett ellenállás. A hatóerők nyíró, húzó, nyomó, hajlító, lefejtő jellegűek vagy ezek kombinációi lehetnek, ennek megfelelően különféle kötésszilárdságokat különböztetnek meg. kötöanyag, filmképző anyag a diszperziós közeg fontos alkotóeleme az oldószerekkel együtt, feladata a pigmentek nedvesítése, és rögzítése a nyomathordozón.

 

Kötött könyv
beakasztott vagy betáblázással elkészített könyv.

 

Kötőűrtöltő
keretzárásnál az az űrtöltő, amelyet a szedés szélessége mellé helyeznek.

 

Középárnyalat
a képrészleteknek az a csoportja, amelyeket világos-szürkének vagy középszürkének látunk. A ~ hoz tartozó képrészletek feketedése 033-039 az árnyalatterjedelemtöl függően.

 

Közgyűrű
tekercsnyomógépen a papírpálya hosszirányú vágásakor a körkést közrefogó hengeres alkatrészek megnevezése.

 

Központi festékellátás
tekercsnyomógépeken alkalmazott festékellátási mód. Központi festéktartályból juttatják el a festéket az egyes nyomóművekhez. Minden egyes nyomóműnél található egy kisebb tartály, és onnan szivattyú segitségével kerül a festék a festékszekrénybe. A festék állandó keringést végez, közben szűrhető is.

 

Központi hengerelállítás
korszerűnyomógépeken a nedvességfelhordó és a festékező felhordóhengerek formától való elállítását végző szerkezet.

 

Központi tekercsfék
a tekercsfékek egyik típusa, amely a tengelyen állandó nyomatékú fékezést valósít meg.

 

Közvetett mélynyomtatás
olyan eljárás, amelynél a festék nem közvetlenül a formahengerről, hanem egy közvetítő szerepet betöltő gumiboritású hengerről kerül a nyomathordozóra. A rugalmas gumifelület jóvoltából sokféle anyag nyomtatása megoldhatóvá válik:
műszaki papírok, fafélék, bőr, padlóburkolat stb.

 

Krétalevonat
magasnyomógépen, egyengetett formáról, megfelelő borítással műnyomópapírra készített levonat, amelyről a reprodukciós technikai fotoeljárással oldalhelyes negatív- vagy pozitívfilmet készítenek. Az igy kapott szövegfilmet megfelelő szereléssel másolóeredetiként használják.

 

Krétamodor
ritka mélynyomóforma-készítő eljárás. A XVIII.sz.-ban a francia Charles Jean Francoise fejlesztette ki. A képzőművészetben használatos krétarajz technikához hasonlít, nevét is innen kapta. A lemezt először saválló (faggyús) réteggel vonják be, ezután parányi buzogányhoz hasonló érdes felületű görgős szerszámok (ruletták, muletták, mettírozók) segítségével képezik ki a rajzot. Maratása a rézkarcéhoz hasonló. Többszínű levonatok készítésére is alkalmas.

 

Krétapapír
műnyomó papír.

 

Krétarelief-egyengetés
az eröegyengetések egyik fajtája. Az egyengetőfólia árnyalatoknak megfelelő vastagsága, a speciális festékkel nyomtatott speciális krétafólia maratása révén jön létre.

 

Kritikus rekesznyílás
az a rekesznyílás, amelynél az objektív képélessége és feloldóképessége a legnagyobb. A ~ nál nagyobb rekesz használata esetén a növekvő képalkotási hibák, kisebb nyílásnál pedig a fényelhajlás rontja a képélességet.

 

Króm
ezüstfehér színű, kemény fém, amely a levegőnek és savaknak jól ellenáll. Sűrűsége 7,1 kg/dm3, op. 1920 °C. Nyomóformák nyomástartósságát növelik krómozással. Birnetall ofszetnyomólemez vízszerető része.

 

Kromátenyves másoló eljárás
rézklisék készítésénél alkalmazott negatív működésű másoló eljárás. A másolóréteg ammónium-dikromáttal fényérzékenyített halenyv.

 

Kromatikus színinger
olyan színinger, amelynek telítettségi tényezője nem nulla, amelyhez tehát jellemző vagy kiegészítő hullámhossz hozzárendelhető.

 

Kromátkolloid eljárás
másolási eljárás, a fotomechanikai nyomóforma készítésénél alkalmazzák. A fényérzékeny réteg szerves kolloid anyag, dikromátvegyülettel fényérzékenyítve. A réteg oldhatósága, duzzadóképessége fény hatására csökken.

 

Kromátkolloid másolóoldat
fényérzékenyítő oldat ofszet alaplemezek, klisélemezek fényérzékenyítésére alkalmas. Általában valamilyen oldószerben, többnyire vízben oldott szerves kolloidot tartalmaznak. Ezekhez az oldatokhoz adják a kálium- vagy ammónium-dikromát vizes oldatát. A fényérzékeny oldat, ill. a belöle képzett réteg tulajdonságai az oldat összetételének változtatásával szabályozhatók.

 

Krómgumi-eljárás
pozitív ofszetmásolási eljárás, amelynél a fényérzékeny réteg gumiarábikum és dikromátvegyület.

 

Kromogén előhívás
a színes előhívásnál a megvilágított filmet olyan előhívóban hívják elö, amely a maszkolási célnak megfelelő színtelen színképzőt és szines redukálóanyagot tartalmaz. A nyomdafestékek színtani hiányosságát színes maszkokkal is helyesbíteni lehet. Ezeket az eljárásokat kromogén vagy színképzős maszkeljárásoknak nevezzük.

 

Krómozás
elektrolitikus fürdőböl galváneljárással krómréteg képzése. Célja a nyomóformák kopásállóságának növelése. Alkalmazási területei: kész mélynyomóformák, klisék bevonása, többfémes ofszetlemezeken a vízfogó krómréteg kialakítása.

 

Krómréteg elmaratása
többfémes ofszetlemezek másolásánál előhivás és kifedés után újra megvilágítják a cserzett másolóréteget a maratásállóság növelése érdekében, majd a krómréteget elmaratják a nyomóelemek helyén sósav és kalcium-klorid vizes oldatával. A maratást akkor fejezik be, amikor a réz színe előtűnik.

 

Krómsav
erős cserző hatású anyag. A galvanotechnikában alkalmazzák a krómfürdők hatóanyagaként. A krómsav vizes oldatát használják, arnely króm-trioxid vízben való oldásakor keletkezik

 

Kron-effektus
a ~ felületi hivási effektus. Az intenzív fénnyel rövidebb ideig megvilágított helyek lassabban hívódnak elő mint a kis intenzitású fénnyel hosszú ideig megvilágított helyek.

 

Kruda
feldolgozásra kerülő nyomtatott ívek.

 

Kubizmus
a XX. sz. elején keletkezett főleg a festészetben jelentkező képzöművészeti irányzat. A ~ P. Cézanne művészetéből indult ki a formák és térbeli mozgásuk egyszerű geometriai alakzatokra (kocka, gömb, gúla, henger, ill. négyzet, háromszög, kör stb.) bontása jellemzi. A cézanne-i első szakasz: 1907-1909. Az analitikus szakasz: 1910-1912, a szintetikus szakasz: 1913-tól. Főbb képviselői: P. Picasso, G. Braque, F. Léger.

 

Kulisszás hajtás
kétfordulatú gyorssajtók nyomóalap-mozgatásának egyik változata. A kulisszás mechanizmus a nyomóalap mozgatásának irányváltozási szakaszában végzi a nyomóalap lelassítását, megállítását, majd felgyorsítását a fogaskerék kerületi sebességének megfelelő sebességre.

 

Kúposfelfogás
papírtekercs-felfogási módozat, amelyet nagy méretű és gyors járatú gépeken alkalmaznak. A megoldás lényege, hogya tekercset két szorítókúppal rögzítik a tekercstartó karon. A karok helyzete a nyomtatási igényeknek és a tekercs szélességének megfelelöen beállítható.

 

Külön harántszöveg
a külön harántvonalas táblázatnak a kverjével együtt szedett szöveg.

 

Küvettában való előhívás
előérzékenyitett ofszetlemezeket küvettában is elő lehet hívni. A megvilágított lemezt az előhívóoldatba merítik, és kb. 2 perc elteltével a lemez onnan kiemelhető. Így az előhívás egyenletesebb, mint kézi előhívással.

 

Kvadrát
négyzet hosszabb kimenetsorok kitöltéséhez beszedett táblázatok rovatának kialakítására használatos nemnyomó elem. Hosszméretei: 2,3,4 ciceró, vastagsága: a betűtörzseknek megfelelő.

 

Kvarthajó
nagyméretü szedőhajó.

 

Kváziplasztikus folyás
növekvő nyírófeszültség mellett a folyásgöre bármely pontjánál az anyag kvázifolyékonyságát mérjük adott sebességgradiens mellett. A folyásgörbe metszi a vízszintes t tengelyt, valódi folyáshatár van, ezt a görbült szakasz követi, majd az ún. felső folyásponttól kezdve a folyásgörbe lineáris szakasza kezdődik, ahol is a folyássebesség arányos a nyírófeszültséggel. E folyási tulajdonság jellemző az ofszet- és magasnyomófestékekre.

 

Kveccselődés
olyan magasnyomtatási hiba, amikor a festék a nyomathordozón szétnyomódik, a nyomat felülete egyenetlen, szélei pedig életlenek lesznek.

 

Kverhajó
olyan szedőhajó, amelynek egy rövidebb és egy hosszabb oldala peremmel ellátott, a kikötött forma könnyebb lecsúsztatása érdekében.

 

Kvirt
négyzet.

Forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek