A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (1) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

Gy

Gyártás-előkészítés

az a tevékenység, amely a nyomdában lehetővé teszi a termék előállításának megkezdését, vagyis a műszaki és a szervezési utasítások összessége. A ~ három résztevékenységből áll:

- a konstrukció kialakitásából,

- a technológia meghatározásából;

- a gyártás szervezési elökészítéséből.

A nyomdaiparban a ~ általában a termelési osztály szervezetén belül működik.

 

Gyártási irány

a papír haladási iránya a papírgépen. A papírgéphossztengelyével megegyezö irányú. Keresztirány a ~ ra merőleges. Gyártási és keresztirányban a papír tulajdonságai eltéröek, ezért a nyomdaiparban a papir ún. szálirányát fontos meghatározni.

 

Gyártásprogramozás

a termelés menetének időrendi megtervezése és előírása a kapacitások figyelembevételével. A programkészítés két részre osztható

- a gyártmányok (egy-egy megrendelés) teljes átfutását tartalmazó ún. nagyvonalú programozásra;

- rövid időre szóló, az üzemek, műhelyek vagy egyes munkahelyek feladatait tartalmazó ún. operatív programozásra.

 

Gyártásszervezés

a gyártás térbeli és időbeli meghatározását és olyan ügyviteli dokumentumok kidolgozását jelenti, amelyek lehetővé teszik a gyártás irányítását, elszámolását és ellenőrzését. gyártástervezés több gyártmányra érvényes, szűkebb értelemben technológiai tervezést jelent, tágabb értelemben a teljes gyártási folyamatot, a technológiai műveleteken túlmenően a nern technológiai műveleteket (szállítás, minőségellenőrzés stb.), valamint a gyártási rendszer tervét.

 

Gyártmánytervezés

egyedi gyártmány technikai tervezése.

 

Gyengítés

olyan utókezelés, amikor a felvétel fedettségét a fémezüst kioldásával csökkentik. Az ezüstöt csak akkor lehet oldatba vinni, ha először oxidálódik, majd az oxidált alakot a rétegből kioldják. Kémiai szempontból a ~ az előhívással ellentétes folyamat, mivel az ezüstatomból elektront kell elvonni.

 

Gyorsan száradó

(quik-set) ofszetfestékek szintetikus kötőanyagot tartalmazó síknyomófestékek, íves gépen natúr vagy mázolt felületű papírok nyomtatására. Zselatinálódásos és utánoxidációs száradású festékek.

 

Gyors előhívás

marólúgokkal lúgosított nagy pH-értékű és nagy hatóanyag-tartalmú elöhívókkal 25-30 °C-on; 30-60 másodperc alatti előhívás. A nagymértékű fátyol növekedést benztriazol adagolásával csökkentik. A ~ hoz gyors rögzítést kell alkalmazni.

 

Gyorsítóhenger

korszerű, nagy nyomtatási sebességgel dolgozó ívesnyomógépeken az íveket felgyorsító henger.

 

Gyorskiíró

kódolt lyukszalag- vagy mágnesszalag-vezérléssel működő szerkezet. A kódolásnak megfelelően nagy sebességgel kiírja a szöveget.

 

Gyorsmaratás

egyfokozatú maratás.

 

Gyorsrögzítő

ammónium-tioszulfitot ] tartalmazó oldat. A ~ ban a rögzítési és a kimosási idő is lényegesen rövidebb.

 

Gyorsszedés

TTS szedés a távírótechnikából kifejlesztett eljárás, a szöveget hatcsatornás lyukszalagra viszik. A lyukszalag Linotype szedőgépböl kialakított automatát vezérel. A szedés 1000 100 n / h / fő paramétert jelentősen javítja. A fényszedés elterjedése következtében veszített jelentőségéből.

 

Gyorstár

az operatív tár mellett a számítógépekben többnyire vannak kis kapacitású, rendkívül gyors tárak, amelyekben olyan regisztertartalmak tárolhatók, amelyeknek fontos, hogy rendkívül rövid egyen az elérési ideje. Ezt a ~ at jegyzetfüzettárnak, firkatárnak (scratch-pad memory) is nevezik.

 

Gyorsvágógép

ívvágógép.

 

Gyöngy

perl betűfokozat. Az 5 pontos (1,88 mm) méretű betű neve, amely a betűnagyság különleges és értékes voltát fejezi ki. Általában 6 pontos törzsre öntve kerül felhasználásra.

 

Gyújtólencse

konvex lencse.

 

Gyújtópont

fókusz.

 

Gyújtósík

a gyújtóponton átmenő és az optikai tengelyre merőleges sík.

 

Gyújtótávolság

fókusztávolság.

 

Gyűjtőfűzés

periodikus kiadványok íveinek összehordása és drótfűzése.

 

Gyűjtőhenger

tekercsnyomógépek kirakóművének egyik eleme. Lapátokkal felszerelt henger, amely a nyomógépből kijövő hajtogatott íveket a futószalagra továbbítja.

 

Gyűjtőlencse

konvex lencse

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek

G

Gerinc

A kiadvány ragasztott oldala. Könyv esetén a szerzo nevét, a címét, a kötetszámot és a kiadó emblémáját szokás feltüntetni rajta. Folyóirat esetén általában a cím, évfolyam, megjelenési szám kerül rá.

 

Gömbölyített gerinc

Keménytáblás könyvek gerince lehet egyenes vagy gömbölyített. 160 oldalnál kisebb terjedelmu könyv esetén a gömbölyítés nem igazán érvényesül

 

Göngyölt hajtás

A bekötött melléklet kétszer vagy többször a kötés felé hajtott

 

Grammsúly

A papír vastagságát az egy négyzetméterre eso grammsúllyal jellemzik. A volumenizált papírok vastagságukhoz mérten könnyebbek

 

Gerinccím:

A könyv, vagy időszaki kiadvány gerincén elhelyezett cím. Magyarországon a gerinccím alulról felfelé tart.

 

Gally-rendszerű tégelysajtó

kisformátumú íves magasnyomógéptípus. Jellegzetessége, hogy a borítással felszerelt tégelynek nincs rögzített forgáspontja, működés közben kényszerpályán haladva gördülő-bukó mozgást végez. A forrna felfestékezése szakaszos, nyitott tégelyhelyzetben. A tégely mozgatásához szükséges erőt forgattyús mechanizmus biztosítja.

 

Galvanotechnika

szerkezeti anyagok elektrokémiai felületkezelése. Fém (vagy villamosan vezetövé tett tárgy) felületére fémek sóoldatából villamos áram hatására bekövetkező fémkiválás. A ~ két legfontosabb ága:

1. Galvanoplasztika (a fémleválasztás vastagabb rétegben történik valamilyen forma vagy alap kialakitására).

2. Galvanosztégia (az alappal jól összetapadt vékony fémbevonat előállításavédelmi, felületnemesítési és esztétikai célból).

 

Galvanotípia

rézlemezek készítése a szedésről elektrolizissel.

 

Gamma-érték

a megvilágítási görbe egyenes szakaszának a megvilágítás tengelyével bezárt szöge jellemzö a fényképészeti anyagra. A görbe egyenes szakaszának meredekségét ezzel a szöggel, ill. ennek a szögnek a tangensével jellemzik.

 

Gamma varíábilis filmek

olyan fényképészeti filmek, amelyek gamma-értéke bizonyos határok között változtatható, pl. a megvilágító fény színétöl függően.

 

Garmond

10 pontos betűnagyság. E betűnagyságot Claude Garamond híres francia betűmetszőről nevezték el. Korpusznak is nevezik ezt a betünagyságot, mert ezzel a nagyságú betűvel legelőször egy törvénykönyvet (Corpus juris) nyomtattak.

 

Gázlángszárítás

tekercs-ofszetnyomtatásnál a növekvö nyomási sebesség mellett a festékszáradás, a minöség megtartásához szárítóberendezések alkalmazása szükséges. A szárítószakaszon áthaladt papírpályát hűtőhengerpáron vezetik keresztül.

 

Gázsi

fűzőszövet.

 

Gél

a koherens (összefüggő) kolloid szerkezetű anyagok egyik csoportját alkotják, nagy fajlagos felülettel rendelkeznek. A gélek lehetnek biogélek amelyek sok folyadékot tartalmaznak ill. folyadékfelvétellel keletkeznek szilárd testekböl és xerogélek, melyek a liogélekből folyadékveszteség közben keletkeznek.

 

Geometriai kitöltési arány

kitöltési arány.

 

Gépi kód betűk

, számok és különleges karakterek ábrázolásmódja a számítógép processzorán belül (kód, kódolás). Mivel a gépi nyelven megírt program ~ ban van, a két fogalmat gyakran összetévesztik.

 

Gépi szedés

nagymértékben meggyorsítja a szedés folyamatát, és a szedési folyamat munkahelyigényét csökkenti. A betűszedést szedőgép végzi. Az öntés művelete szerint rnegkülönböztetünk egyes betűket öntő Monotype néven ismert szedőgépeket, teljes sort öntő Linotype gépeket, és az utóbbiak változatát, a TTS szedőgépeket. Nagyfokozatú címek szedését Ludlow szedőgépen szedik. Legújabb és egyben leggyorsabb gépek a fényszedőgépek.

 

Géprevízió

a gépbe beemelt nyomóformáról a beigazitás után készült elsö levonat. Ez az utolsó lehetőség a nyomtatást megelőző műveletek során, hogy a szövegbe vagy a szedett formába került hibákat, formazárási egyenetlenségeket kijavítsuk. A példányszám nyomtatásának megkezdése előtt a gépmester, ill. a revíziós szedő a revíziós iven bejelölt hibákat kijavítja.

 

Gerinc könyvek

folyóiratok, tömbök nyitási oldalával szemben levő, élben találkozó alkotórészeinek (hajtogatott ívek, lapok) megnevezése.

 

Gerinccsík

könyvtestek gerincére felragasztott, a gerincet erősítő papírcsík.

 

Gerincenyvezés

gerincragasztás.

 

Gerincgömbölyítés

a könyvtestgerinc enyhe ívelésének kialakítása. Nagyobb ívterjedelmű könyveknél feltétlenül alkalmazandó a fel magasodás csökkentésére.

 

Gerincmarás

hajtogatott ívekböl álló könyvcsomag gerincének lemarása, a felület előkészítése (érdesitése) ragasztókötéshez.

 

Gerincnyílás

a könyvtábla táblalemezei és hátlemeze közötti távolság. A gerincnyílás méretére vonatkozó előírásokat az MSZ 5602-67 tartalmazza.

 

Gerincragasztás

helytelenül gerincenyvezés cérnafűzéssel készült könyvtesteknél - fűzés után - a gerincre vékony, rugalmas ragasztóréteg felvitele, szárítása.

 

German

betűnagyság megjelölése a Caslon-féle amerikai pontrendszerben. Megfelel másfél amerikai pontnak, vagyis a Didot-féle pontrendszerben l,407pont.

 

Gépmester

az a személy, aki szakmai ismeretét és tudását felhasználva az eredetinek megfelelő nyomtatványt kinyomtatja a nyomógépen.

 

Gépterem

csarnokszerü, általában több azonos típusú nyomdagép elhelyezésére alkalmas helyiség, a nyomdán belül. Kialakítását a korszerű technológiai és munkakörülmények betartásával (figyelembevételével) végzik.

 

Gevaproof eljárás

színellenőrző eljárások.

 

Glicerin

háromértékű alkohol. Színtelen, higroszkópos folyadék. Vizzel, alkohollal minden arányban elegyedik. Higroszkópos tulajdonságai miatt használják a hengermasszák, pigmentpapir készítésénél adalékanyagként. A növényi és állati zsírok és olajok a ~ észterei.

 

Glutinenyv

fehérjealapú ragasztóanyag, amelyet állati kötöszövetek kollagén anyagaiból, fözéssel állítanak elő. Hideg vízben megduzzadnak, meleg vízben 60-70 °C-on megömlenek és kolloid oldatot képeznek. Az oldat ragasztóképessége igen jó, de a ragasztás vízzel és a mikro-organizmusok hatásával szemben nem ellenálló. Főleg papír, bőr-és faipari ragasztóként használják.

 

Golyós szemcsézés

ofszet alaplemez készítési technológia az alaplemez víztároló képességének fokozása céljából. A ~ során kettős struktúra jön létre: makro- és mikroszkopikus szerkezet. Előbbi lehetövé teszi a lemezfelület nemnyomó részein a nedvesítővíz tárolását, utóbbi jelentösen javítja az adszorpcióképességet, pl. az ofszetlakk jó kötödését.

 

Goniofotométer

sugárzók, fényforrások, lámpatestek, anyagok és felületek fénytechnikai jellemzőinek az iránytól való függését mérő műszer.

 

Gömbi eltérés

olyan képalkotási hiba, amelynél a végtelenből jövő és az optikai tengellyel párhuzamos sugarak a lencséken való áthaladás vagy a gömbtükrökröl való visszaverödés után különböző pontokban egyesülnek.

 

Gömbölyítés

gerincgömbölyítés.

 

Görbületi középpont

a lencséket és a tükröket határoló gömbfelületek középpontja. Ezeken a középpontokon átfektetett egyenes megfelel az optikai tengelynek.

 

Görbületi sugár

ez az egyenes szakasz, amely a lencséket és a tükröket határoló gömbfelületek egy pontját a görbületi középponttal összeköti. Nagysága meghatározza a határoló felületek domborúságának vagy homorúságának a mértékét, tehát lényegében ettől függnek a gyúj-tótávolság értékei is. fókusztávolság.

 

Gördülődobos kirakómű

forgódobos kirakó.

 

Gradáció

a fényérzékeny rétegek árnyalat-visszaadásának általános jellemzésére alkalmazott kifejezés. Mennyiségi kifejezésére a gamma-érték, ill. a gradiens használatos.

 

Gradációs jelleggörbe

megvilágítási jelleggörbe.

 

Gradiens

a fényérzékeny anyagok árnyalat-visszaadásának jellemzésére bevezetett mennyiség, amely a feketedési görbe minden pontjában megadja az egységnyi megvilágításváltozás hatására bekövetkezö denzitásváltozás értékét. A ~ tehát a denzitásnak a megvilágítás logaritmusa szerinti elsö differenciál hányadosa. A feketedési görbe lineáris szakaszánál a ~ állandó, a gamma-értékkel azonos.

 

Grádus

betűnagyság. Nem betűfokozatot értünk a kifejezésen, hanem a betűfokozatok gyűjtőnevét.

 

Grassmann-törvények

az új CIE-szótár szerinti megfogalmazása a következő:

- a színingerjellemzők meghatározására három független változó szükséges és elegendő,

- az additív színingerkeverés szempontjából a színingerek színingerjellemzői számítanak, nem a színingerek spektrális összetétele;

- ha a színingerek additív színingerkeverésében egy vagy több öszszetevőt folyamatosan változtatnak, az eredményül kapott színingerjellemzők is folyamatosan változnak.

 

Gravírozás

a francia gravure szóból származik.

 

Grawure-Resist film

pigmentpapírt helyettesítő ezüstképes lehúzó (strip-) film (Kodak gyártmány). A mérettartó poliészteralapra választó, fényudvar-rnentesítö, majd egy kékérzékeny normál gradációjú emulziós réteget visznek fel. Az emulzió egyben a hívóanyagot is tartalmazza, így megvilágítás után aktivátorfürdőben dolgozzák ki. Az áthúzás és a hordozó eltávolítása után a pigmentpapírhoz hasonlóan kell a kidolgozást elvégezni.

 

Grid

négyszög alakú, lemez formájú betűképhordozó megnevezése.

 

Griff

tempó, fogás 1. A kéziszedö által egy fogással a sorjázóból kiemelhető szedés. 2. Egy bekezdésnyi szedés.

 

Grindométer

festékszuszpenziókban a pigmentek bedörzsölési finomságának meghatározására használt eszköz.

 

Grízes nyomat

nyomtatási hiba; az árnyalatos kép- és tónusfelületeken foltok, egymás mellett szabálytalanul elhelyezkedő szemcsék jelennek meg.

 

Gumiarábikum

növényi gumi. Trópusi akácfa váladéka. Szabálytalan szerkezetű szénhidrát, amelyben hexóz, pentóz, uronsav kapcsolódik egymáshoz. A ~ fehér vagy sárgás színű szilárd anyag. Hideg vízben jól, alkoholban nem oldódik. Másolórétegek filmképző komponenseként használják.

 

Gumigerenda

a gumigerendás henger palástfelületébe hosszanti irányba beépitett gumilécek elnevezése. A tekercsnyomógépek vágóművében a késsel szemben működő vágó elem.

 

Gumigerendás henger

tekercsnyomógépek hajtogatóművének fontos szerkezeti eleme, amelybe a gumigerendák és a felszúrótük kerülnek beépítésre. A késhengerrel együtt a keresztvágás műveletét végzi el.

 

Gumi-gumi elv

tekercsnyomó ofszetgépek nyomómű-kialakítási megoldása, a négy hengerből álló nyomómű egyidejűleg a papírpálya kétoldali nyomását teszi lehetövé. Az azonos átméröjű forma és gumikendős hengerek (2-2 db) középpontjai (metszetben) egy egyenlö oldalú trapéz csúcspontjaiban helyezkednek el, így a formahengerek gumikendős hengerekhez kapcsolódnak. A két gumikendős henger között halad a papírszalag, tehát azok egymás nyomóhengerei is egyben.

 

Gumihenger

ofszetnyomóművek egyik hengere, amely azonos méretű a formalemezt hordozó lemezhengerrel. Az acélhenger köszörült felületén ofszet gumikendő borítású. A henger csapágyazása lehetővé teszi a megfelelö beállítást a formahengerhez és az ellennyomóhengerhez. Feladata a festék átvétele a formáról, majd a szükséges nyomóerő biztosításával annak nyomathordozóra való felvitele.

 

Gumikendő felfogás

ofszetnyomógépeken az ofszethengert gumikendő borítással látják el. A gumikendő kiterített állapotban téglalap alakú. Hosszanti oldalaira befogóléceket erősítenek, amelyekbei llesztőfuratokat fúrnak. Az illesztöfuratok és a hengeren eíhelyezett illesztőcsapok biztosítják a gumikendö pontos felfogását az ofszethengerre. A hengeren a kanálisban elhelyezett feszítőszerkezet segítségével a gumikendő egyenletesen ráfeszíthető az ofszethenger palástfelületére.

 

Gumikendőmosó szerkezet

korszerű ofszetgépeken a gumikendö tisztítását végző berendezés.

 

Gumiklisé

flexibilis nyomóforma.

 

Gumiobjektív

változtatható gyújtótávolságú lencserendszer. A ~ vel gyújtótávolságot és ezzel a látószöget, ill. a nagyítás mértékét bizonyos határok között folyamatosan lehet változtatni. A ~ ek fényereje, felbontóképessége, rajzvisszaadása rosszabb, mint a vele megegyező fix gyújtótávolságú objektíveké. Főleg film és tv-kamerákban alkalmazzák, de elterjedt az alkalmazott fotográfiában is, ahol elsősorban sportfotósok használják kisfilmes fényképezőgépekhez. Nyomdaipari alkalmazása: a CHROMASCOP elektronikus rendszer karnerájában.

 

Gumizás

ofszetforma-készítés művelete, a nemnyomó részek védelmének, ill. hidrofilitásának növelése arabgumiréteg felvitelével. A umimolekulák az ofszetlemez felületén irányított adszorpcióval kötődnek, amelyek vizes lemosáskor is monomolekulás rétegben, különösen pórusos felületen mint pl. az elektrokémiai kezelésű ofszetlemez felületen, visszamaradnak, és javitják a nemnyomó részek hidrofilitását.

 

Gutenberg-sajtó

fából készített nyomóprés (XV. sz. közepe). Függőleges tartóoszlopait a padozatba és a födémbe ágyazták, amelyeket keresztgerendák merevítettek. A felső tartóoszlop a prés csavarorsóját, az alsó pedig a nyomóalapot tartotta. A nyomóalapra helyezték a megfelelöen rögzített szedést. A nyomtatáshoz szükséges erőt a facsavarorsó kézi elforgatásával biztosították. A nyomtatást két ember végezte, 30 nyomat/h teljesítménnyel.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek