A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

L

Lakkozás:
A lakkozást átalában borítókon alkamazzák a felület tatósságának vagy esztétikusságának növelésére. Például formalakk használatával a nyomtatott fotókat ralisztikusabbá lehet tenni. Ehez külön filmet kell készíteni és a nyomdagép lakkozóműve utolsó szinként rányomja a megfelelő felületre a lakkot.

Lektor:
A kéziratot a kiadó megbízásából elbíráló személy.

 

Layout:
A könyv tervezője, műszaki szerkesztője által a szedő számára készített tördelési terv.

 

Lektor:
A kéziratot a kiadó megbízásából elbíráló személy.

 

Lehúzódás:
Az a jelenség, amikor a friss, még meg nem száradt nyomat felületéről a nyomdafesték a következő ív hátoldalára tapad.

 

Leporelló:
Harmonikaszerűen összehajtott lapokból álló szétnyitható kiadvány.

 

Leporellóhajtás
Olyan párhuzamos hajtások, amelyek párosával kerülnek egy lap azonos oldalára.

 

Lakkozás
Felületkezelési eljárás. Meggátolja a festék lehúzódását, erősebbé teszi a papírt. Anyaga szerint műanyag, optikailag fényes vagy matt változatban létezik.

 

Levilágítás
Nyomdai feldolgozásra (lemezmásolásra) alkalmas filmek készítése

 

LWC
Minimális fatartalmú papírtekercses kiszerelésben rotációs nyomtatáshoz.

 

Láb
(a táblázat része)
1. ~ nak nevezzük a fej folytatását, mivel a fej rovatszélessége és léniája lábban folytatódik. A felhasználásától függően beírásra alkalmas szövegeket, ill. számokat tartalmaz.
2. A talpsík melletti szigorúan el nem határolt rész.

 

Lábrovat
a táblázatban a fejlezáró lénia alatti rovatok.

 

Lábszöveg
az egyes fejezetek vagy esetleg a könyv végén lábjegyzetben található kiegészítő szöveg.

 

Lágy film
olyan filmanyag, amelynek gamma-értéke 1 alatt van.

 

Lágyítószerek
olyan vegyületek, amelyeket műanyagokhoz adagolnak a termék keménységének, ridegségének csökkentésére. A másodlagos kötőerők kialakulását akadályozva fejtik ki hatásukat, pl. dibutil-ftalát, trikrezil-foszfát.

 

Lágy kép
olyan gradációjú kép, amelyen a részletek árnyalatai kevésbé különböznek egymástól, mint a nekik megfelelő tárgyrészletek árnyalatai. A~ kontrasztja kisebb, mint a tárgyé, megvilágítási görbéjének gradációja 1 alatt van.

 

Lakkozhatóság
a nyomdafestéknek az a tulajdonsága, hogy bevonható-e lakkal oldódás, kivérzés nélkül.

 

Lambert-Beer-törvény
adott közegben áthaladt elektromágneses sugárzás intenzitásának csökkentését írja le a felületre merőlegesen beeső elektromágneses sugárzás intenzitását, 1 a rétegen áthaladt fény intenzitását jelöli, n gyengítési vagy abszorpciós állandó x a rétegvastagság.

 

Láncos kirakó
ives nyomógépen alkalmazott, a gépbe épitett rendszer, amelynek feladata nyomtatás után az ivek kijuttatása a kirakómű ívtartó asztalára. Szerkezeti kialakítását tekintve két párhuzanlos síkban mozgó végtelenitett láncpálya, amelyet ívfogósorok fognak össze. Az ívfogósorok (számuk a gépen nyomható maximális ívformátumtól függően géptípusonként változó) a nyomóhenger ívfogóival pontosan találkozva veszik át az íveket, rnajd a kirakóasztal felett elengedik azokat. lángszárító

 

Lap
oldal az operatív tár és a programtárnak használt külső tárak beosztásának egy eleme. Az ilyen beosztás megkönnyíti a programok váltakozó betöltését, valamint egy program különböző területekre történő szétosztását. Az időosztásos rendszerek a rendelkezésre álló operatív tár kibővítésére virtuális tárakkal és virtuális címekkel dolgoznak. A virtuális tár olyan tetszés szerinti nagyságú elképzelt operatív tár, amelynek tartalmát a valóságban külső tárak tárolják.

 

Lapöntés
síköntés az eljárás lehetővé teszi egy mozgatható különálló elemekből készült szedésről, egy darabból álló nyomóforma öntvényének készítését. Az öntvény elkészítése két folyamatból áll: a szedésforma matricázása és az öntése.

 

Laserite-100 berendezés
a Kalle AG és Eocom (USA) cég által kidolgozott elektrofotográfiai nyomóformakészítő eljárás. Koherens és megközelítőleg monokromatikus, kis divergenciájú lézerfénysugárnyalábbal, optikai rendszer segítségével kis felületen nagy energiasűrűséget hoznak létre, hogy kis megvilágítási idővel fényérzékeny vagy elektrosztatikusan töltött ofszetlemezt pontról pontra levilágítsanak. A lézerfényt elektrooptikai elemekkel rnodulálják. A letapogatási sebesség 100 m/s. A papírszerelékröl reflektálódott lézerfényt üvegszálkötegen keresztül fotosokszorozóra vezetik, amelyben a fény elektromos jellé alakul. A letapogatás sűrűsége 240-400 v/cm. Az egy nyomólemez elkészítésére jutó idő 3-4 min. A papírszerelékről nyert adatokat rnágneslemezen is lehet tárolni, és így el lehet választani a beadást és kiadást.

 

Látens góc
a megvilágítás hatására képződőtt ezüstatomokkal meg-növekedett érzékenységi góc, amely már a szokásos előhívási körülmények között előhívható.

 

Látens kép
lappangó, rejtett kép a látens gócok alkotta kép, vagyis a fényérzékeny rétegben a megvilágítás hatására bekövetkező fizikai-kémiai változások összessége, amely lehetővé teszi az előhívás megindulását. Csak előhívással mutatható ki, semmiféle egyéb fizikai, kémiai vagy optikai módon nern észlelhető

 

Látható kép
az előhívás során keletkezett ezüstkép, ellentétben a megvilágításkor keletkezett, érzékszerveinkkel nem észlelhető látens képpel.

 

Láthatósági tényező
spektrális fényhatásfok.

 

Látható sugárzás
olyan elektromágneses sugárzás, amely közvetlenül képes látásérzetet kelteni. A ~ tartományának határai nem határozottak. Alsó határa az optikai sugárzási sáv 380-400 nm-es hullámhossz-tartománya, felső határa pedig a 760-780 nm-es hullámhosszsávba esik.

 

Látszólagos kép
képzetes kép, vizuális kép a tárgyról érkező és egy optikai rendszerről szétszóródó sugarak látszólagos kiindulási pontjában keletkező kép. A ~ ernyőn nem fogható fel.

 

Layout
(angol, szedési vázlat) a ~ segítségével közlik a szedővel a leendő nyomóforma kívánt beosztását (vázlat, makett, beosztási terv). A ~ fontos elem a kézirat-előkészítésben.

 

Légáteresztő képesség
a papír vastagságától és porozitásától függő papír tulajdonsága a ~. Leggyakrabban a Bekk-készüléken határozzák meg azt a ml-ben kifejezett levegőmennyiséget, amely meghatározott nyomás mellett a papír egységnyi területén az időegység alatt áthalad.

 

Légnedvesség
hatása a papírra a papír higroszkópos anyag. A levegő nedvességtartalmától függöen képes vizet felvenni vagy leadni. A papír a vizet megkötheti a kapillárisokban, adszorbeálhatja a rostok felületén, ill. kémiailag megkötheti a rostok duzzadása által. A papír abszolút nedvességtartalma a rostok között megkötött, szárítással eltávolítható, %-ban megadott vízmennyiség, ez az érték a légnedvességen kívül a hömérséklettöl is függ. A ~ a papírok tárolásának állandó ellenőrzését, megfelelő körülmények biztositását igényli.

 

Legördülés
a nyomóműben a teljes érintkezés létrehozásához elengedhetetlen feltétel az, hogy a borításdeformáció nagysága nagyobb legyen, mint a rendszerben meglevö összes makro- és mikroegyenetlenség. A nyomási sávban létrejött deformáció határozza meg a nyomtatás során kialakuló nyomóeröt, a nyomtatásban részt vevő hengerek kerületi sebességviszonyait. A hengereket fogaskerekek hajtják. A fogaskerekek az osztókörön gördülnek le. Ideális ~i viszonyok akkor jönnek létre a nyomóműben, ha a hengerátmérők az alátétekkel, vagy pedig a nyomathordozóval rnegegyező méretűek a fogaskerekek osztókörátméröjével (a nyomási sávban).

 

Légpárnás
átadódob a még száradás előtt álló nyomatoknál az elmaszatolódás, elkenődés elkerülésére levegőt vezetnek egy speciálisan kiképzett henger belsejébe, így a henger palástján található kis méretű furatokon távozó levegő lebegteti az ívet. A ~ot a nyomóművek között helyezik el.

 

Légrákeles
nedvesítőmű ofszetnyomógépeken alkalmazott nedvesítőmüvek egyik típusa (Mullen-féle ~). A formahengeren rögzitett ofszetlemezre egy viszonylag nagy fordulatszámú nedvesítőhenger bőséges nedvesítöfolyadékot visz fel, nem érintkezve a formával. A felesleges folyadékot azután sűrített levegő ráfúvatásával (légrákel) távolítják el.

 

Légszárítás
a nyomatok száradásának meggyorsítása azáltal, hogy levegő ráfúvásával a festékből párolgó oldószert a légmozgás eltávolitja a nyomat közeléböl. A folyamatosan bekövetkező száradás a nyomási sebességnek a függvénye, ill. bizonyos fordulatnál gátja is lehet.

 

Légszívós nyomóalap
klisék kellősítésére használatos alátét, amelynek felületén szabályos elrendezésben árkok keresztezik egymást. Az árkok segítségével a lemez alatt vákuumot hoznak létre, amelynek hatására a levegő külső nyomása az alátétre szorítja a lemezt.

 

Lehúzás
néhány vagy egy nyomat készítése nyomógépen, gépbeállítás, korrektúra, revízió vagy egyengetés céljából.

 

Lehúzófilm
stripfilm a fényérzékeny réteget egy vékony műanyag fóliára viszik fel, amelyet előhivás után a vastagabb hordozóalapról lehúzhatunk és más filmre szerelhetünk, a film káros hatása (alávilágítás) nélkül.

 

Lehúzógép
lehúzóprés korrektúralevonat készitésére alkalmas. A nyomófelület alapján sík és hengeres lehúzógépek ismertek.

 

Lehúzókés
festéklehúzó kés.

 

Lektor
(latin) a. m. olvasó, aki a kiadóvállalat megbízásából a kéziratokat (szakmai, nyelvtani, stilisztikai stb. szempontból) elolvassa és róluk véleményt mond (lektori jelentés).

 

Lelövés
az a müvelet, amikor a szedőhajóról a lehúzógépbe vagy a tárolódeszkákra tolják a kész formát. Ellentéte a fellövés.

 

Lemez
különlegesen merev, nagy négyzetméter-tömegű papíripari termék. Négyzetmétertömege 400 g/m2 felett van. Gyártási módja szerint készülhet nedves rétegek rakosásával (gépi vagy kézi lemez), vagy ragasztással (ragasztott lemez). Nyomdaipari célokra a könyvfedéllemezt, könyvgerinclemezt és a szürkelemezt használják leggyakrabban.

 

Lemez-alápakolás
a formahengeren, az ofszetnyomólemez alá helyezett papírok. Feladata a formahenger pontos átmérőjének a biztositása.

 

Lemezalátét
alátét.

 

Lemezbefogás
a nyomólemez rögzítése a nyomógépen a lemezbefogó szerkezetek segítségével.

 

Lemezbefogó rendszer
1. Ofszet formahengeren, a kanálisban elhelyezett, rendszerint osztott befogósínes rendszer, amely lehet rögzített vagy kiemelhető. Feladata a lemezszélek rögzítése és a formahenger palástfelületére való feszítése.

2. Lemezes mélynyomóformáról dolgozó mélynyomógépek lemezrögzítő megoldása:

a) lemezrögzítő szerkezet palástkiegészitővel,

b) kéthengerrészes lemezrögzítés.

3. Magasnyomógépeken a sztereolemezeket rögzítő szerkezet.

 

Lemezbeigazítás
beigazítás.

 

Lemezcsere
a lemez példányszámnyomtatás közbeni, a lemez elhasználódásából adódó, szükségszerű cseréje.

 

Lemezcsiszológép
az ofszetlemez felületi megmunkálása során használják a kinyomtatott, régi rajz eltávolítására. Gépházban levő villamos motor biztosítja azt a súlyt, amely szükséges a csiszoláshoz. A gép alsó részén levö tengelyre ékelt, filc vagy gumiborítású tárcsa a lemezre szórt homokkal együtt fejti ki a csiszolóhatást.

 

Lemezelőhívógép
előérzékenyített ofszetlemezek előhivására és utókezelésére alkalmazott berendezés. Föbb részei: a berakóasztal, az előhívótartály a szivattyúval és regenerálótartállyal, a mosószakasz, a gumizószakasz, a szárítószakasz, valamint a kirakóasztal. A berendezés akkor lép üzembe, ha a berakóasztalra helyezik az előhivandó lemezt, amelyet szenzor (érzékelő) érzékel. Alkalmazása előnyös, mert megbízhatóbb, egyenletesebb eredményt nyújt, és kisebb az anyagszükséglete.

 

Lemez-előkészítés
a nyomólemez elökészitése nyomtatásra. A lemezhátsó oldalának a megtisztítása, a lemez méretre vágása, széleinek meghajlítása, az illesztőlyukak kiképzése stb.

 

Lemezes mélynyomóforma
0,3-0,8 mm vastag rézlemez, felületébe maratással vagy galvanoplasztikai úton alakítják ki a nyomóelemeket. Többnyire speciális íves nyomógépeknél alkalmazzák (bankjegynyomás). A ~t az ofszetlemezhez hasonlóan rögzítik a formahengerre. A befogószerkezetet a henger folytonosságát biztosító burkolat fedi, így a rákel működése zavartalan.

 

Lemezferdítés
(ofszet) a nyomat pontos beigazítása érdekében a lemez ferdítése a lemezbefogó sínek segítségével.

 

Lemezfúró
lemezfúrásra kidolgozott készülék. Sztereoöntésű íves lemezek felfekvőfelületét megmunkáló berendezés.

 

Lemezhenger
ofszetnyomógépeken a formát hordozó henger elnevezése.

 

Lemezlyukasztó készülék
mechanikus vagy pneumatikus ~ ek vannak, amelyekkel az ofszetlemezeket és a filmszerelésnél használatos szerelőfóliákat lyukasztják ki abból a célból, hogy a filmszerelék pontosan illeszthető legyen az ofszetlemezen. Lyukasztás előtt a ~ ben hárompontos ütköztetéssel pontos helyzetbe hozzák a lemezt vagy szerelőfóliát.

 

Lemezolló
kötészeti segédgép, lehetnek egyenes és ívelt késsel dolgozó ollók és körollók. lemezretus

 

Lemezszabás
kötött könyvek táblalemezeinek méretre vágása lemezollón.

 

Lencse
üvegből vagy más átlátszó anyagból készült, rendszerint gömbfelületekkel határolt fénytörő közeg.

 

Lencsejellemzők
azoknak a jellemzőknek az összessége, amelyek a lencse képalkotását egyértelműen megszabják. Ilyenek pl. fókusz-távolság, dioptria, görbületi sugár, törésmutató.

 

Lencsék típusai
a fénytani lencsék általában gömbfelületek által határolt, átlátszó fénytörő közegek. A lencsék kétfélék lehetnek.

- konkáv lencse
- konvex lencse.

 

Lencserendszer
két vagy több lencséből álló optikai rendszer. Végleges hatása tekintetében mindig egy képzeletbeli egyedüli lencsével helyettesíthető. Szokásos egyenértékű lencsének nevezni.

 

Lengéscsillapítás
tekercsnyomógépeken a tekercshibákból, nem pontos tekercsfelfogásból adódóan papírpálya-feszültség ingadozás keletkezik. Ezeket a lengéseket az előhúzó hengerpár csökkenti.

 

Lengőhenger
lengőhengeres gyorssajtó nyomóhengere.

 

Lengőhengeres gyorssajtó
síkágyas íves magasnyomógéptípus. Jellegzetessége, hogy a nyomóhenger és a nyomóalap mind nyomásiütemben, mind üresjáratban fogas kapcsolatban van egymással,ezáltal a nyomóhenger forgásiránya üresjáratban amikor a nyomóalap visszatér kiindulási helyzetébe megváltozik. Üresjáratban általában a nyomóhenger kissé megemelkedik a fogaskapcsolat megszakítása nélkül, hogy utat engedjen az alatta elhaladó nyomó alapnak.

 

Lengő ívfogó
az állóhengeres gyorssajtó kivételével minden íves nyomógépen megtalálható. Feladatát tekintve egy olyan ívfogó, amely a nyomandó ívet a nyomóhenger kerületi sebességére gyorsítja felgyorsuló lengö mozgással. Az ívet az azonos sebesség elérésének pillanatában adja át a henger ívfogónak. Szerkezeti kialakítása többféle.

 

Lénia
a nyomaton vonalként megjelenő lemez alakú nyomóelem. Anyaga réz vagy ólomötvözet. Táblázatok szedésére, keretezéséhez, hasábok elválasztására stb. használják. Használatos szabványos hosszméretű, elöre felszabott darabokban vagy hosszú (kb. 120 cicerós) szálakban, szükség szerinti méretre egyedileg vágva.

 

Léniák fajtái
a lénia nyomtatott vonal. Készülhet rézből és ólomöt-vözetböl. Törzsvastagságai: 1, 2, 3, 4, 6 és 12 tipográfiai pont. Léniahosszúságok: 63 8, 10, 12, 14, 16, 18 és 20 tipográfiai pont, de lehet 2,2 1/2 3,4, 5,6,8,12,16,20 és 24 ciceró. A legáltalánosabban használt léniaképek:

1 pontos (nyolcadpetit) finom,
2 pontos finom,
duplafinom
pontozott,
1 pontos (nyolcadpetit) fekete
2 pontos félkövér,
2 pontos fekete
keretlénia.

A lénia a betűhöz hasonlóan nyomóelem, magassága a betűével egyenlő.

 

Léniásszekrény
általában a betüszekrényekkel azonos külső méretű, a léniák tárolására kialakított szekrény. A belső rekeszek beosztása a léniák hosszához méretezett. A szekrény közepén helyezkednek el az apró léniák, 6 ponttól 2,5 ciceróig, ezeknek finom, félkövér, kövér és pontozott változatai. Kétoldalt 3-28 ciceróig a hosszú léniák vannak elhelyezve. Természetesen a kéziszedő a munka profiljának megfelelően sokféle léniásszekrény-variációval gyorsíthatja a szedés műveletét.

 

Léniatörés szabályai
1. Az erősebb értékű lénia akár vízszintesen, akár függőlegesen halad, megtöri a gyöngébb értékű léniát. A kereteknél mindig a vízszintesen haladó lénia megy ki teljes szedésszélességre, és az oldalléniákat ehhez csatlakozva szedjük.
2. A finom vonalak az erőssebbeket nem törhetik meg akár táblázatfejben zárjuk le a táblázat egy részét, akár alsó összegzővonalat alkalmazunk, mindig vízszintes, ill. a sötétebb vonal töri a finomakat. Félkövér vonallal törjük meg a finom léniát, de finom léniával nem törhetjük meg a fekete, erősképű vonalat.

 

Lenolaj
a len magjának kipréselt terméke, a száradóolajok legfontosabb képviselöje. Fö alkotórésze a linolsavas és linolénsavas glicerid. Legnagyobb mennyiségben a festékiparban használják, föleg kencék elöállitására. Száradása vékony rétegben oxidáció és polimerizáció eredménye. A polimerizációs folyamat gyorsítására ún. szikkatívokkal keverik vagy főzik össze, amelyet kencének (firnisz) neveznek.

 

Lépcsős ék
szürkeskála azonos mértékben növekvő fedettségértékű mezökből álló többfokozatú, neutrálszürke skála, amelyet az árnyalat-visszaadás ellenőrzésére alkalmaznak, és amelyek lehetnek átnézetiek, valamint ránézetiek.

 

Lepergés
az a jelenség, amikor a nyomdafesték pigmentje nem kötődik jól a nyomathordozó felületén, a nyomat könnyen letörölhető.

 

Leporelló kirakás
ügyviteli nyomtatványok előállításánál a késztermék kirakása. A perforált ügyviteli nyomtatványt váltakozva ellentétes irányba hajtják meg, és az így kapott összefüggő nyomtatványok egymás fölött ívoszlopot képeznek.

 

Lerakódás
1. Az a jelenség, amikor folyamatos nyomtatás közben, a raszterpontok közötti mélyedések festékkel betömődnek, és ezáltal a nyomat életlenné, nyugtalanná, foltossá válik.
2. Ofszetnyomtatás esetében az a jelenség, amikor a nem megfelelő módon mázoltpapírok folyamatos nyomtatásakor fehér bevonat rakódik le a gumikendőre.

 

Lesalakozás
krecctelenítésnek is szokták nevezni. A forró betűfémolvadék felületén képződött kisebb sűrűségű szennyezöréteg leszedése.

 

Letterflex
folyékony fotopolimerből készített magasnyomóforma. A sűrűn folyós fotopolimert (pl. poliuretán) egy hordozón egyenletesen elterítik. A megvilágítás negativon keresztül történik, amely a fényérzékeny réteg fölött kb. 0,2 mm-re (légrés) helyezkedik el. Fény hatására a fényérzékeny réteg megkeményedik. Az előhívás sűrített levegővel vagy oldószerrel történik.

 

Letterset
közvetett magasnyomtatás, szárazofszet néven is ismeretes. Az elnevezés az angol Letterpress és Offset szavak összetételéböl származik. A ~ eljárásnál oldalhelyes lemezes magasnyomóformáról gumikendő közbeiktatásával nyomtatnak. Nyomóformaként pontosan megmunkált cink-, réz- vagy fotopolimer lemezeket használnak, mivel az egyengetési lehetőség minimális. A nyomtatás ofszetnyomógéppel nedvesítömű nélkül, vagy erre a célra átalakított magasnyomógéppel történhet.

 

Leverés
a gyengén zárt, szöveges magasnyomóforma ~ e, erre a célra készített sima felületű fával úgy, hogy a fát a nyomóforma felületére helyezik, majd kalapáccsal vagy zárókulccsal ütögetik. Célja, hogy az esetleg kihúzódott betűk a nyomóelemek síkjába kerüljenek.

 

Leverőfa
a magasnyomógépmester leveréshez használt eszköze. Sima felületű, felül bőrrel vagy gumival bevont kemény fa.

 

Levezetőpálca
íves nyomógépeken az ívlevezető asztalra szerelt elem, amely az ívek mozgatását segíti elő.

 

Levilágító egység
a számítógépes fényszedés perifériája. Feladata, hogy a megfelelöen kódolt szöveget filmre vagy papírra levilágítsa. Ismeretes anyagi jelhordozóról (matricáról) való leképezés elektromechanikus működtető berendezés és optikai rendszer segítségével, valamint digitalizált információ vezérelt leképezés katódsugárcső vagy lézer segítségével.

 

Levonat
az a nyomat, amely a kész kizárt és kikötött szedésről készül korrigálás céljára.

 

Levonatkészítés
lehúzás a kéziszedőteremben készülő nyomóformáról az egyes munkafázisok befejeztével, a technológiai előírások szerint levonatot kell készíteni. A levonat egyrészt a befejezett művelet ellenörzését, másrészt a következő művelet végzését teszi lehetóvé. A levonatok az imprimatúráig bezárólag a szedőterem lehúzógépein (présein) készülnek, általában 2-5 példányban. A forma állapotának megfelelően a levonat hasábról vagy tördelt oldalról készül. Hasáblevonatot különálló lapokra, tördelt levonatot, ha a levonatkészítő gép formátuma lehetővé teszi, ívbe kilövest kell készíteni.

 

Levopimársav
az abietinsav izomerje aliciklusos vegyület a fenyőgyanta alkotórésze.

 

Levy-rács
árnyalatos eredetiket autotípiai pontokra bontó üvegrács. Egymástól egyenlő adott távolságra levő párhuzamos és ezekre meröleges vonalak hozzák létre a ~ ra jellemzö négyzetes szerkezetet. Az átlátszó és átlátszatlan vonalak aránya 1 : 1. A rácsfelvételek készítésekor az objektív és a fényérzékeny film között kell párhuzamosan megfelelö távolságra elhelyezni.

 

Lewy-rendszerű nedvesítőmű
nyalóhenger nélküli nedvesítőmű amely folyamatos nedvességfelhordást tesz lehetővé. Szerkezeti kialakítására jellemző hogy a vályúhengeren a teljes palástfelületen bizonyos osztástávolságban gumilapocskák vannak elhelyezve amelyek a nedvességet a nagyobb kerületi sebességü dörzshengernek továbbítják. A dörzshengerről a nedvesítőfolyadékot a nedvességfelhordó henger juttatja az ofszet formalemezre.

 

Lézer
(laser) az angol Light amplification by stimulated emission of radiation rövidítéséből alkotott szó, jelentése: a fény felerősítése indukált emisszió útján. A ~ optikai oszcillátor, amely keskeny hullámsávon nagy intenzitású monokromatikus koherens fényhullámot bocsát ki. A ~ olyan lézeranyagot tartalmaz, amely a belépő fénysugárt egy optikai rezonátorban indukált emisszió útján felerősíti. Vannak folytonos üzemű gázlézerek, impulzusüzemű szilárdtest- és folyadéklézerek, valamint félvezető lézerek, amelyek mind folyamatos, mind impulzusüzemben működhetnek.

 

Ligatúra
a betűk egyenkénti betüképén kívül ismeretesek ún. betűkapcsolatok, ligatúrák. Ezek a kapcsolatok lehetnek hangtani kapcsolatok, ahol a két betű egy hangot jelent (ae, oe, ch, ck stb.) vagy a formában helyes elhelyezkedést biztosító technológiai ligatúrák (fi, fl, ff, ffi, ffl, gy, gg, gj stb.). linoleát a linolsav sója.

 

Linolénsav
a telítetlen zsírsav. Glicerinnel észteresitve a linolsav mellett a száradóolajok legfontosabb zsírsavkomponense. Vízben nem oldódik, szer-ves oldószerben oldják.

 

Linolsav
telítetlen egybázisú alifás karbonsav a száradóolajok egyik jellemző alkotórésze pl. lenolaj.

 

Linotype-matrica
anyaguk bronzötvözet. Átlagosan 6 ponttól 12 pontig használatosak. Ettöl csak kivételes esetben térnek el. A ~ részeit a matricatest és alul-felül egy-egy pár fül alkotja. A felső két fül között van a V alakú kivágásban a fogazat. Oldalán egy levágás az orrbevágás és alul egy kis horony az ellenőrzőgátnyílás. Az orrbevágással ellentétes oldalon látható az írás törzsmagassága és a gyári szám jelzése amely betűtípusonként változik. A ~ kat körforgásukban a gépen a fülek vezetik. A V alakú kivágásban 1 és 7 között különböző csoportosítású fogpár van amelyek az osztószerkezet prizmáján vezetik és osztályozzák a ~ t. A ~ nak a szedövel ellentétes keskeny oldalán van a betű 1,1 rnm mély vésete amelyről öntenek. A szedövel szemben levő keskeny oldalon sekély sajtolásban a feketére festett olvasójellel ellenőrizhető, hogy milyen betű van a ~ n. Az olvasójelet vízszintes vonalak egészitik ki amelyek minden betűtípusra és minden nagyságra máshol helyezkednek el. Ezen az oldalon található az öntendő betűnek az oldalhelyes képe. Fontos része a ~ nak az orrbevágás. Az osztószerkezetben egy lemez akadályozza meg hogy a legvékonyabb ~ ból egynél többet emeljen egyszerre az adogató. Ha más nagyságú vagy fordított ~ kerül a sorba az osztószerkezetben levő ellenőrzőgáton amely a hornyon átcsúszik megakad és megakadályozza a sor továbbvitelét.

 

Liofil csoport
(görög; liofil = folyadékkedvelő) az olyan molekula-, ill. atomcsoport (gyök), valamint belölük felépülő részecske ill. makroszkopikus felület amely a vele érintkező közeggel (folyadékkal) szolvatálódik és ezáltal nedvesedik. Vízzel szolvatálódó anyagokat hidrofileknek nevezzük. Jelentősége az ofszetnyomtatás során a nernnyomó felületek nedvesítésében van.

 

Liofil diszperz rendszer
a közeggel jól szolvatálódó diszperz részt tartalmazó diszperz rendszer.

 

Liofób csoport
(görög liofob = folyadéktaszító) az olyan niolekula, atomcsoport (gyök), ill. a belőlük felépült részecske amely a vele érintkező folyadékkal nem szolvatálódik és nem nedvesedik. A vízzel szemben a liofób anyagokat hidrofóboknak nevezzük.

 

Liofób diszperz rendszer
olyan diszperz rendszer amelynek diszperz része a diszperziós közeggel nem szolvatálódik (nedvesedik).

 

Lisztesedés
krétásodás az a jelenség, amikor a megszáradt nyomat felületéről a festék lehúzódik elkenhető.

 

Lth-film
a ~ ek nagy keménységértékű képet adnak. Rács- és vonalas felvételek készítésére alkalmasak. Gamma-értéke 8-9. Ez a mere-dek gradáció csak speciális lith-előhívó alkalmazásával érhető el. A lith-előhívóban található redukálószer hozza létre az ún. lith-effektust. A lith-előhívóba helyezett megvilágított filmnél az előhívás lassan indul, majd a rajzi elemek hirtelen tünnek elő. Egyperces előhívás után a gamma-érték még viszonylag kicsi. Röviddel utána megkezdödik a lith-eífektus. Kb. két és fél perc múlva (ez az előhivótípustól függ) a legnagyobb gamma-érték érhető el. Hosszabb előhívási idő esetén a gammaérték ismét csökken.

 

Litográfia
a mészkőre a cink vagy alumínium ofszetlemezre rajzolás műveletének összessége. A ~ban a nyomóelemek kialakításának egyik módja a vonalozó és a pontozó technika. A vonalozó módszer esetében az árnyalatokat vastagabb vagy vékonyabb egymás mellé vagy egymástkeresztező vonalakkal érik el. Az árnyalatok tollal való rajzolásának másik módja a pontozó technika. A sűrűn lerakott nagy pontok sötét az apró finom pontok világos árnyalatokat adnak. A fáradságos és hosszadalmas pontozásos technikát rövidíti le a tangírozás. A tangírlemez rugalmas zselatinhártya, amelyen a kiálló nyomóelemeket zsíros festékkel felhengerezik, majd festékes oldalával ráhelyezik a kő felületére. A tangírlemez kiálló mintázatán levő festéket kézzel, gyenge nyomással átviszik a kő felületére. A tangír-lemezek változtatásával különféle mintázat érhető el.

 

Litográfiai gyorssajtó
a magasnyomtatásnál használt gyorssajtó felépítési elve szerint kialakított síknyomógép. Lényeges különbség, hogy a nyomóformát nehézkes síkkőlap alkotta, arnelyet később felváltott a horganylemez. Festékező és külön nedvesítőhengerrendszerrel is ellátott. Ma már csak különleges célokra: művészi kőnyomás, fénynyomás használják.

 

Litográfiai kréta
a litográfiában használatos, és a zsíros rajz elkészitésére alkalrnas. A ~ a tushoz hasonló összetételű, de sűrűbbre van főzve és vízen, zsiradékon, szappanon és kormon kívül paraffint, viaszt és természetes gyantát is tartalmaz. A rajz elkészítéséhez mészkőtáblát, érdesített cink- vagy alumíniumlemezt használnak.

 

Litográfiai tus
a litográfiában használják a zsíros rajz elkészítésére. A ~ vízből, zsiradékból, szappanból és koromból áll és főzéssel állítják elő.

 

Lobbanáspont
az a legkisebb hőmérséklet normál légköri nyomáson, amelyen valamely folyadékból olyan mennyiségű gőz képződik, hogy a folyadék feletti levegővel lángra lobbantható elegyet képez. A ~ nem azonos a gyulladásponttal, arnelyen az egész folyadék meggyullad. Az éghetö folyadékokat a ~ alapján a szállításra és tárolásra vonatkozóan tüzveszélyességi osztályokba sorolják. logotípia így nevezik a kéziszedő munkájának meggyorsítása céljából egybeöntött szavakat vagy szótagokat.

 

Ludlow címöntőgép
főleg újság, akcidens és hirdetés címsorok szedéséhez alkalmazott gép. A szöveget a Ludlow sorjázóba kézzel szedik. A betükép rézmatricába van belevésve. Az önthető betűnagyság hattól hetvenkét pontig terjed. A betűtörzs vastagsága hat és tizenkét pont. A törzsön el nern férő nagyobb betűket a gépen öntött regletták, alátétek védik meg a letöréstől.

 

Lúgosítóanyagok
a fotográfiai előhívóoldatokban használt vegyszerek általában lúgosan hidrolizáló sók amelyek a közeg pH-értékét a lúgos tartományban állítják le. Használatuk azért szükséges, mert a gyakorlatban egyes technológiai folyamatok pl. a reprodukciós fényképészetben a fekete-fehér előhívók csak lúgos közegben dolgoznak. Az előhívás sebessége a pH-érték növekedésével nő; ~ pl. a nátrium-karbonát,

 

Lumineszcencia
lumineszkálás olyan jelenség, amelyet az jellemez, hogy az anyag optikai sugárzást bocsát ki, és sugárzása bizonyos hullámhosszon vagy hullámhosszsávban meghaladja az anyag hőmérsékletével meghatározott hőmérsékleti sugárzást.

 

Lumineszkálás
lumineszcencia.

 

Lyukasztás
a férngyűrűzés előkészítő művelete.

 

Lyukkombináció
kódolási lehetőség a lyukszalagon vagy lyukkártyán, hogy a kettes számrendszerben jeleket ábrázoljunk.

 

Lyukszalag
a szövegrögzítés egyik tárolóeszköze. A papírszalag futási irányára rnerőlegesen elhelyezkedő lyukak rendszere bináris kódolást tesz lehetövé. Általában egy lyukkombináció egy értelmes jelet(byte) ad. A ma használatos lyukszalagok 1/lO hüvelykes osztáúak. Ismeretesek 5, 6, 7, 8 csatornás ~ ok. A Monotype gépekben speciálisan kódolt 33 csatornás ~ ot használnak. lyukszalagolvasó a ~ a lyukszalagon tárolt információt elektronikus impulzusokká alakítja át. A korszerű készülékekben a lyukszalagokat nem fogaskerekek továbbítják, hanem hengerek, a letapogatást pedig nem mechanikus tüskékkel, hanem fototranzisztorokkal végzik. A mechanikus letapogatás 10-50 jel/s, az elektronikus 250-1000 jel/s nagyságú.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek