A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

M

Makett:
A kiadvány végleges formáját minden tekintetben szemléltető, nyomatlan lapokból álló mása a tervezett kiadványnak. Makett a számítógépes szedés printelt oldalaiból összeállított, a montírozás, a nyomás és a kötészet munkái során segédinformációként szolgáló kiadvány is.

 

Makulatura:
Selejt

 

Moáré (mohé):
Az egymással fedésbe kerülő rácsmintázatok interferencia jelensége, mely során egy nemkívánatos ismétlődő mintázat alakul ki. A moáré jelenség miatt okoz nehézséget a már egyszer rácsbontott eredetik újraszeknnelése.

 

Montírozás:
Közvetlen a nyomdafilm levilágítása előtti műveleteket jelenti. Az esetleges kisebb hibákat vagy mutációt (pl.: egy sorozatosan megjelenő kiadvány változatlanul maradt részeihez hozzámontírozzák a változót ) a montírozó végzi.

 

Magasnyomtatás
Hagyományos nyomtatási forma, a nyomófelület a nyomólemez síkjából kiemelkedik. Az ellenforma (az úgynevezett matrica) ólommal való kiöntésébol keletkezik a nyomóforma.

 

Megjelenés gyakorisága
Kérjük adja meg, hogy az Ön által megrendelt termék milyen gyakran jelenik meg: pl. egyszeri megjelenésű, esetleg időszakos kiadvány (periodika).

 

Melléklet elhelyezése
A kötött könyveknél a belív után vagy az ívek közé elhelyezett 4-8 vagy magasabb oldalszámú, általában a belív papírjánál jobb minőségű papírra készülő ívegységek

 

Mélynyomtatás
A nyomtatásnál a nyomóforma síkjánál mélyebben elhelyezett üregekből (tölcsérekből) kerül a festék a papírra. Az üregek kémiai úton történő maratással kerülnek kialakításra.

 

Montírozás
Oldalfilmeknek - a nyomólemez méretével egyező - hordozófilmre történő szerelése, a kilövésnek megfelelően

 

Munka megnevezése
Az Ön által adott megnevezésre tud később hivatkozni.

 

Műnyomó papír
Krétázott, simított papír - főleg képes (fotós, grafikus) anyagok nyomtatására. Fényes és matt változata ismeretes

 

Mabeg
spiess rendszerű berakóműtípus. Jellegzetessége, hogy szívókák az ív haladási irányára merőleges síkban dönthetők, és így biztonságosabb ívadagolás valósítható meg. magas kirakó nagyobb formátumú és gépsebességű íves nyomógépeken alkalmazott kirakó, az ívoszlop magasabb. magasnyomófesték a magasnyomtatással készült termékek előállítására használt nyomdafestékek. ~ készülnek íves és rotációs magasnyomtatáshoz, ill. flexográfiai eljáráshoz. A ~ ek lehetnek az alkalmazott nyomathordozó szerint:

- szívóképes natúrpapír (újság),
- mázolt felületű papír,
- nem szívóképes nyomathordozó,
- csomagolóanyagok, hullámpapírok,
- zárt felületű papírok,
- fémfóliák,
- műanyag fóliák nyomtatására készült termékek.

 

Magasnyomóforma
olyan nyomóforma, amely a nyomdafestéket a nyomandó papírra viszi át. A nemnyomó felület a nyomófelület síkjához viszonyítva mélyebben helyezkedik el. Megkülönböztethető sík, hengeres és hajlított ~ . A síknyomóformák betűkből, léniákból, lemezekből (klisé) és egyéb nyomódúcokból (fa, ólom stb.) állnak. A hajlított vagy hengeres nyomóformák állhatnak egy vagy több darabból. Készülhetnek fémből, gumiból, műanyagból.

 

Magasnyomógép
magasnyomóformáról való nyomtatás megvalósítására alkalmas gép. Típusai: tégelysajtók, gyorssajtók, íves rotációs gépek és tekercsnyomó rotációs gépek, tekercsnyomó tégelysajtók, tekercsnyomó gyorssajtó.

 

Magasra maratás
kőnyomásnál a nyomókő nyomóképessé tételének fontos lépése. A kő felületén elkészített rajzot ki kell emelni a felület síkjából, hogy nyomtatásnál kisebb nyomóerőt lehessen alkalmazni (különben a kő eltörhetne). Ebböl a célból a zsíros rajzrészeket megerősítik befestékezéssel, aszfaltporozással és a por ráolvasztásával, majd salétromsavoldattal ~ t végeznek, amikor is a kő nemnyomó (rajz nélküli) részei elmaródnak, és ezáltal a rajzi részek kiemelkednek.

 

Magazin
a Linotype szedőgépeken az egyféle fokozatú és típusú matricák tárolására használják. Általában 90 jelet tartalmaz.

 

Magnéziumklisé
a horganyon kívül a magnéziumot is használják klisékészítéshez. Az első ötvözött magnéziumlemezt 1930-ban Németországban hozták forgalomba ELEKTRON 28 elnevezéssel. Széles körű alkalmazása az egyfokozatú klisémaratás elterjedésével indult meg.

 

Magasnyomtatás
az a nyomtatási eljárás, amelynél a nyomóelemek felülete közel egy síkban vagy hengerpaláston van, a nemnyomó elemek pedig ettől alacsonyabban helyezkednek el.

 

Magenta érintkezőrács
az autotípiai felvételek elöállításához használatos érintkezőrács, amely színképző előhívással, bíborszínben készül. Átvihető árnyalatterjedelme kék és sárga színszűrőkkel szabályozható, ezért különböző árnyalatterjedelmű rácsfelvételek állíthatók elő.

 

Mágnesfej
író-olvasó fej feladata, hogy a mágneses információhordozóknál az elektromos információs jeleket meghatározott állapotúra alakítsa át (írófej) és megfordítva (olvasófej). Egy önmagában majdnem teljesen zárt vasmagból (legtöbbször nagy permeabilitású fémlemezekből) és a vasmagot körülfogó mágnestekercsből áll. Írási folyamat során a tekercsén íróáram folyik keresztül, amelynek iránya az ábrázolandó információtól és az alkalmazott rögzítési eljárástól (mágnesréteges tár) függően változik. Az áram hatására a vasmag nyitott részén, a légrésben, mágneses tér keletkezik, amelynek iránya minden íróáram irányváltozásnál 180°-kal elfordul. A mágneses tér hatására az előtte elfutó adathordozó mágnesezhető rétegén maradandó elemi mágnesség jön létre, amelynek változó iránya a tárolt adatot ábrázolja. Olvasási folyamatban a ~ érzékeli azt a gyenge mezőt, amely a feljegyzett elemi mágnesből kiáramlik. A térerősségváltozások kis elektromos feszültségimpulzusokat indukálnak a tekercsben. Ezeket elektronikus áramkörök erősítik és digitális elektromos adatjelekké változtatják át.

 

Mágnesgyűrűs tároló
mágnesgyürümagokból áll, 1 mágnesgyűrűmag 1 bitet testesít meg (ma már nem használatosak).

 

Mágneslemezek
számitógépperiféria, nagy tömegü tetszőleges elérésű információ tárolására használják. Egy információ elérése átlagosan 1/2 fordulat. Ismeretesek cserélhető és fix, egy- és többlemezes perifériák. Egyszerűsített változata a hajlékony mágneslemez.

 

Mágnesszalag
számítógép-periféria, nagy tömegű információ soros tárolására használják. Átlagos jelelérési ideje egy fél szalaghossz. Egyszerűsített változata a kazettás szalag.

 

Maillander 600 próbanyomógép
az ofszet próbanyomógép lemez-, gumi- és nyomóhengerböl, festékező- és nedvesítőműből áll. A lemez- és a gumihenger tengely irányban négy egyenlő részre van osztva. A négy szín lemezét a lemezhengeren egyrnás mellé fogják be illesztőkészülék segitségével. A felhordóhenger kerülete azonos a lemez legördülési hosszával. Hengerfordulatonként nyomódik egy szín, az ívfogókocsi egy körülfordulás után egy lemezszélességgel tovább viszi a papírt. Négy hengerfordulat után egy négyszín-nyomat készül.

 

Makaready-egyengetés
az erőegyengetések egyik fajtája. Hőre duzzadó fóliára levonatot készítenek, majd a levonatot infravörös sugárzásnak teszik ki. A sugárzás hatására a fólián levő sötétebb árnyalatok több fényt, ezáltal több hőenergiát nyelnek el, és jobban megduzzadnak, mint a világosabb képrészek.

 

MAK-érték
a német Maximall Arbeitsplatz Konzentration kifejezés rövidítése, amely fiziológiailag ártalmas anyagoknak a munkahely légterében maximálisan megengedhető koncentráció értékét fejezi ki. Ez a vizsgált anyagnak az a maximális koncentrációja, amely a levegőben belélegzési magasságban mérve napi 8 órás munkaidővel, 45 órás heti foglalkozás mellett még elfogadható. A ~ et gázok és gőzök esetében a helyiségben levő levegő milliomod részében mérik, vagyis a gáz vagy gőz cm3 / m33 értékkel jellemzik.

 

Maratás
a nyomóformák férnét savakkal (lúgokkal) oldják az alap nyomóképessé tétele céljából.

 

Maratási mélység
a nyomóforma felülete és a maratással elért mélység közötti különbség um-ben kifejezve. Klisélemezeknél a nem-nyomó elemek, mélynyomóformánál a nyomóelemek mélységét (átvitt értelemben a vésési mélységnek) fejezi ki.

 

Maratási sebességa
~ viszonyszám, amely kifejezi (um -ben) a maratási idő alatt elért maratási mélységet.

 

Maratási tényező
a mélységi és az oldalirányú maratás hányadosa. Minél nagyobb a ~, annál kisebb az oldalmaratás (alámaratás) mértéke.

 

Maratási udvar
glória mélynyomóhenger maratásánál leginkább a maratás befejezése előtt észlelhető jellegzetes hibajelenség. Sötét és világos árnyalatok találkozása mentén a világos háttérben sötétebb árnyalatú kontúrszerű szegély van a nyomaton. Ritkább esetben sötét háttérben világos szegélyként ismerhető fel. A csészék maratási felülete érdesebb. A jelenség valószínű magyarázatát a henger és a maratóoldat közötti hőmérséklet-különbség, klimatikus viszonyok ingadozása, rézminőség, elektrosztatikus erők, a pigmentpapír túlexpozíciója és a túl meredek gradációja adja meg. A hibahelyeket csiszolással, polírozással korrigálják. Stabilizált, szabványosított technológiával és a henger ezüstözésével előzhető meg.

 

Maratóemulzió
egyfokozatú klisémaratás céljára kifejlesztett, salétromsavoldatból (12-14%) és oldalvédőszerből (MIXER) álló ~. A salétromsavoldat alkotja az emulzió hidrofil fázisát, míg az olajos fázis az oldalvédö szer, amelynek komponensei a szénhidrogén, a felületaktív anyag és az oldószer.Szénhidrogénként dietil-benzolt alkalmaznak, amelynek az oldalvédelem a feladata. Jól kell tapadnia a nyornóelernek oldalfalain, ellen kell állnia a sav diffundálóhatásának, és védöhatását a fürdő kimerüléséig meg kell tartania. A felületaktív anyag feladata a maratandó felület nedvesitése, vagyis a szénhidrogén számára adszorpciós réteg képzése. Cinklemezhez felületaktív anyagként törökvörösolajat, magnéziumhoz nátrium-diakrilszulfoszukcinátot használnak. Az oldószer az oldalvedő anyag diszpergálódását segíti elő, többnyire tetralint és dekalint használnak.

 

Maratógépek
klisélemezeket és mélynyomóhengereket (többfémes ofszetlemezek) marató berendezések. A klisémaratás gépei: az egyszerű felépítésű lapátos (Axel) és fúvókás (Henrici) ~. Az egyfokozatú klisémaratás technológiájához fejlesztették ki a gyorsmaratógépeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a maratási folyamat ellenőrzött körülmények között menjen végbe. A maratóoldat felhordásának rnódja szerint a következő gyorsmaratógépek terjedtek el: lapátos, fúvókás, folyatásos, bemerüléses rendszerű (Albert HIRTH, Litotex Dirats, Moll).

 

Mélynyomóhengermarató gépek
A maratás elve alapján két csoportba sorolhatók:
- egyoldatos
- többoldatos
Valamennyi maratógép biztosítja a maratóoldat egyenletes felhodását, a henger forgatását és a maratás befejezésével a henger vízzel való lemosását (a maratás megszakítását). Ezenkívül a korszerű ~ lehetővé teszik a maratási folyamat ellenőrzését, maratás közbenrnéréseket lehet végezni, és a mért értékek alapján a berendezés szabályozza a maratást.

 

Maratóműhely
a klisékészítés technológiájának (műveletek, eszközök, gépek) az egészségügyi és balesetvédelmi rendszabályoknak megfelelő célszerűen kialakított munkaterem (termek).

 

Marginális
könyvoldal elemei.

 

Margó szél
szegély. A nyomtatott oldal szedéstükrén kívül eső szabad felület.

 

Martagon nedvesítővíz
automatikus pH-stabilizátor és pH-indikátor.

 

Másfélciceró
18 pontos törzsméretű betűk és kvadrátok elnevezése.

 

Második egyengetés
szöveges és illusztrációs magasnyomóforma egyengetésekor ~ következik az első egyengetés után, a megmaradt egyenetlenségek kiegyenlítésére, egy újabb egyengetőíven. A ~ t az első egyengetést fedö ivre kell felragasztani.

 

Második lyukszalag
az eredeti primer lyukszalag és a korrektúra lyukszalag egyesítése által készített korrigált lyukszalag. A kiadás a számítógépes feldolgozáskor a szalaglyukasztón megy végbe.

 

Másodlagos fényforrás
olyan felület vagy test, amely maga nem bocsát ki látható sugárzást, csupán a ráeső látható sugárzást vagy annak egy részét sugározza tovább, áteresztéssel vagy visszaveréssel.

 

Másodlagos színek
nyomdafesték-alapszínek páronkénti egymásra nyomtatásával előállított színek gyakorlatban használt megnevezése.

sárga + bíbor = vörös
sárga + cián = zöld
bibor + cián = kék.

 

Másodrendű színezékek
fő elnyelési maxirnumhelyük az infravörös hullámhossztartományban található, a második elnyelési maximumhely van a látható hullámhossztartományban, pl. antracénkeki.

 

Másolás-ellenőrzés mikrovonalakkal
ofszetlemezek másolásának ellenőrzésére olyan mezőt alkalrnaznak, arnely pozitív és negatív mikrovonalakból áll. Ezek a mikrovonalak 3,5-4,0 denzitásúak és nagyon élesek. A legvékonyabb vonalak a 3-6 um-esek, a legvastagabbak 40-60 um-esek. Ezzel az alávilágítás mértéke um-ben fejezhető ki. A lemezmásolat elkészülte után azt vizsgálják, hogy mely vonalvastagságú mezők másolódtak át a lemezre és melyek másolódtak el. Ez szabad szemmel is jól megítélhető. Optimális a lemezmásolat, ha a 10-12 um-es vonalak átmásolódnak.

 

Másolás-ellenőrzés tűpontokkal
ofszetlemezek másolásának ellenőrzésére olyan mezőt alkalmaznak, amely pozitív és negatív tűpontokból áll. Ezek a tűpontok 3,5-4,0 denzitásúak és nagyon élesek. Tapasztalat szerint pozitívmásolásnál a 2% vagy 3% pontterületű, 60 v/cm sűrűségű mezők átmásolása a lemezre optimális lemezmásolatot eredményez. Kemény másolat esetén csak a 4%-os pontterületű mező jelenik meg a lemezen, vagy még az sem. Lágy a másolat, ha még az 1 % pontterületű mező is látható a lemezen.

 

Másolat pontos leképzés
A fényképészetben kép létrehozása papírra, filmre érintkező másolással. A nyomóforma előállításban negatív vagy diapozitív fotomechanikai átvitele a nyomóformára vagy a pigmentpapírra. E folyamatok eredménye a ~ .

 

Másolati keményedés
vonalas és rácsrabontott filmek érintkező másolásakor az alávilágítás hatására bekövetkező nyomóelem méretváltozás. Az ofszetnyomóforma-készítésnél a pozitív másoló eljárásoknál pontméretcsökkenés (keményedés), a negatív másoló eljárásoknál pontméretnövekedés következik be.

 

Másolóeredeti
az eredeti kép vagy szöveg információhordozója, amely alkalmas az eredeti rajzi elemeinek nyomóformára való átvitelére. A ~ a reprodukciós fényképészeti, ill. szedési munkafolyamatok végterméke, amelyek lehetnek vonalasak vagy árnyalatosak. Az árnyalatos képekről árnyalatos ~ készül, ha mélynyomóforma előállítása a feladat, autotípiai pontokra (rácspontokra) bontott ~ szükséges, ha ofszet- vagy magasnyomóforma előállítása a cél. Szitanyomóforma készítésénél szintén rácspontokra bontott ~ szükséges árnyalatos képek nyomtatásához.

 

Másolófesték
védőfesték ofszetnyomólemezeken a rajzi részeket képező ofszetlakkréteget vagy másolóréteget védi azért, hogy a képelemek zsírfogó tulajdonságát a nyomógépbe emeléséig óvja a rétegtelenítés vagy a hidrofilizálás során, ill. az arabgumi védőréteg hidrofilizálóhatásával szemben.

 

Másolókészülék
összes nyomóforma készítéséhez egyszerű kivitelű, rugónyomású vagy pneumatikus másolókeret, amely felett (alatt vagy mellette) megfelelő fényforrást helyeznek el. A gyorsmásoló készülékek zárt berendezések, magukban foglalják a fényforrást is. A ~ fából vagy fémből készült keretében 4-10 mm-es vastagságú tükörüveg van, amelyre (belső felületén érdes) gumikendő borítható. A kettö közé helyezhető a másolóeredeti és a másolandó anyag. Szivattyú segítségével az üveglap és a gumikendő közül a levegő kiszívatható, ezáltal a másolás anyagai síkban tökéletesen kifekszenek és szoros érintkezésbe kerülnek. A berendezéshez tartozó fényforrás lehet izzó- (fényképészeti filmek megvilágításához), fém-halogenid- (galliurn-jodid) lámpa (az ofszetlemez vagy a klisélemez másolórétegének, ill. a pigmentpapír megvilágításához), szuperaktinikus fénycső (műanyag magasnyomóformákhoz). A ~ vákuum-méterrel, fényadagoló készülékkel és időmérő órával van ellátva.

 

Másolólámpa
ofszetlemezek, klisék, műanyag (fotopolimer) magasnyomóformák másolórétegét megvilágító lámpák. Lehetnek irányított vagy szórt fényt adóak. Hosszú ideig az ívszénlámpát használták. Korszerű a fém-halogenid- (gallium-jodid-) lámpa, a szuper-aktinikus fénycső, amelyek fényernissziós spektruma jól egyezik a másolórétegek fényabszorpciós spektrumával.

 

Másolóréteg
valamilyen hordozóra (pl. fémlemez, henger) egyenletesen felhordott fényérzékeny réteg, amely valamennyi nyomtatási eljáráshoz fotomechanikus eljárással (közvetlen vagy közvetett módon) nyomóforma készítését teszi lehetövé. Képszerű megvilágítás hatására a réteg oldhatósága szelektíven megváltozik, amely saválló réteg és nyomóelemek kialakítására alkalmas. Vannak ~ ek, amelyeknél a fény érte helyek a kémiai reakció következtében oldhatatlanná válnak (kromátkolloidok, fotopolimerek), ill. a fény hatására bekövetkező kémiai elváltozás eredményeként oldhatók lesznek (diazorétegek).

 

Másolórétegek előhívása
klisé- vagy ofszetlemezek másolórétegének megvilágítását követő munkafolyamat. Negatívmásolásnál és forditós pozitívmásolásnál a megvilágítatlan, míg közvetlen pozitívmásolásnál a megvilágított helyek hívódnak elö. Az előhívóoldat lehet csapvíz (albumin, PVA), lehet koncentrált sóoldat (arabgumi), lehet lúgos kémhatású vizes oldat (diazo, fotopolimer másolórétegek).

 

Másolóskála
a másolási folyamatok ellenőrzésére szolgáló árnyalatos szürkeskála. Célszerű olyan szürkeskálát használni, amelynek fokozatai között AD = 0,15,ill.AD = 0,3 feketedéskülönbség van. Miután a 0,3D emelkedés a megvilágítás kétszeresét teszi szükségessé, ezért a vele való megvilágítás számolása egyszerűvé válik. Az üzemi gyakorlatban a 10 fokozatú ~ alkalmazása terjedt el, amelynek ékállandója AD =0,15. A skála fényáteresztése fokozatonként 10° = 100115 = 1,4125-del csökken. Az első fokozat 0,152), a tizediké 1,50D. Az üzemi gyakorlatban előírják a fokozat számát, amelynek a lemezen teljesen fedetten kell megjelennie.

 

Másolószűrők
korrekciós színszűrők.

 

Maszatolás
mázolódás.

 

Maszkeljárások
a színhelyesbítő kéziretus csökkentésére az alkalmazott maszkfilmtől függően pozitív vagy negatív maszkeljárásról beszélünk. A pozitiv maszkeljárás során a maszkot színkivonati negatívról készítik, és az így kapott maszkpozitívot azután ráhelyezik a maszkolandó színkivonati negatívra. A negatív maszkeljárás során a maszkot az eredetiről állítják elő színszűrővel. Az így kapott maszknegatívon keresztül készítik el ezután a színhelyesbített színkivonati negatívokat. A maszkfilm helyzetétől függöen megkülönböztetünk érintkező és kamerarnaszkeljárást. Az érintkező maszkeljárás során a maszkfilm szoros érintkezésben van vagy a maszkolandó eredetivel (pl. a színes filmek esetében), vagy a maszkolandó színkivonati negatívval. Kameramaszkeljárás során a maszkolást a fényképezőgépben végzik úgy, hogy az elkészitett maszknegativot illesztékpontosan visszahelyezik a fényképezőgép sugárútjába és azon keresztül készítik el a színhelyesbített színkivonati negatívokat. A felhasznált rnaszkfilmtől függöen megkülönböztethetők:

- ezüstképes
- színes maszkok.
Az ezüstképes maszkfilm esetén fényelnyelő közeg a réteg ezüsttartalma. A színes rnaszkoknál a maszkfilm színes, amely egy vagy több réteg is lehet.

 

Masztix
halványsárga, gyengén aromás szagú, üvegszerűen fénylő növényi gyanta. Jól oldódik éterben, xilolban, benzolban, részben oldható alkoholban, acetonban és terpentinolajban. Lakkok és ragasztók készítéséhez használják.

 

Mathemat D digitális kijelzésű szerelőasztal
a színgarnitúra illesztett filmjeit olyan filmvágó készülékbe helyezik, amellyel mind a 4 filmet egyszerre derékszögben körbevágják. A körülvágott filmek derékszöghöz ütve pontosan illeszkednek. A precíziós filmszerelő asztalon a lovasra átlátszó derékszög van szerelve, amelyhez a színkivonati filmek ütköztethetők (illeszthetők). A lovas helyzetét az x és y tengelyen egy-egy digitális kijelző készülék 0,05 mm pontossággal jelzi. Az első szín szerelése ívbeosztás segítségével történik, és minden film helyzetét az x, y koordinátán feljegyzik, a további színek filmjeit a koordinátaadatok beállításával helyezik el, ill. rögzítik.

 

Matricadob
a negatív filmmatricák készenléti tárolásának egyik módja a fényszedőgépeknél. Egy henger palástfelületén helyezkednek el a filmmatricák.

 

Matricagarnitúra
egy adott betücsalád összes jelét tartalmazó matricamennyiség.

 

Matricák fajtái
Sorszedőgépek matricái:

- Linotype: általánosan 6-12 pontig használják.
- Ludlow: címszedéshez használatos matricák.
- Nebitype: hasonló szerkezetü kézicímszedő matricák mint a Ludlow.

 

Monotype matrica:
A matricák 5,08 (0,2") mm négyzet alapú és 11,9 mm magasságú (4,5") bronzhasábocskák, amelyek a matricakeretekben felállítva helyezkednek el. A betűmatricák felső felületébe a betűk, számok, írásjelek képe van belesajtolva, alul pedig kúpfurat. Supra matrica: Supra öntőgépekhez használt matrica (betűk, jelek, léniák stb.).
Galvánklisé: A magasnyomóformáról elektronikus úton készített másodlatok. A matricát sajtolással készítik, majd azt elektromosan vezetővé teszik, és vékony fémréteget visznek rá. A galvánklisék a legjobb minőségű másodlatok.
Sztereotípia (műanyag, papír, ólom) Szintén sajtolással készítik. Kétféle préselési eljárást különböztetnek meg, az ún. meleg- és hidegpréselést.

 

Matricakiváltó szerkezet
a linoszedőgép kezelöje a tasztatúra előtt ülve, a kézirat betűinek megfelelő billentyüket sorrendben lenyomja. A billentyű lenyomása után a körhagyó felemeli a matricakiváltó pálcát, majd az első zárószeg elengedi a magazinban levő alsó matricát. A kioldott matricák a vezetőlemezek segítségével a gyűjtőszíjra kerülnek, majd a lenyomott billentyűsorrendnek megfelelően, a gyűjtőcsillag közvetítésével a gyűjtőcsillére jutnak.

 

Matricakorong
a negatívfilm-matricák készenléti tárolásának egyik módja a fényszedőgépeknél. Kör alakú lemez területén koncentrikus körök kerületén vannak a filmmatricák.

 

Matricaráma
monoszedésnél használt 225 vagy 255 vagy 272 betűmatricát magába foglaló keret, amelyben a betűmatricák sorrendjét az egységben való szélesség, az egyes betűmatricák számát a szedésnél használt gyakoriság határozza meg. matricasajtó a betűöntödében a betűket először acélból vésik ki. Ezt az acélpatricát a matricasajtón bronzhasábba sajtolják, így alakul ki a matrica.

 

Matricazsugorodás
(sztereotípia) a forró fém hatására az új matrica méretváltozása, ez általában 3-4 öntés után már jelentéktelen mértékű.

 

Matt film
olyan fényképészeti fényérzékeny anyag (film), amelynek a fényérzékeny réteget hordozó hátoldalát gyárilag érdesítik. Ez teszi lehetővé a grafitceruzával való retusmunkát.

 

Matt üveg
homályos üveg finoman csiszolt felületű üveglap, amelynek egyik felülete egyenletesen érdesített és a valódi képeket felfogja.

 

MAVO-rendszer
elsősorban a napilapnyomó tekercsofszetgépekhez kidolgozott szabályozórendszer, elvégzi a másolóeredeti szakaszonkénti kitöltési arányának mérését, átszámítását és a festékadagoló rés közvetlen vagy mágnesszalagról való előbeállítását.

 

Mázolás
a nagyobb minöségi követelményeket kielégítő nyomópapírok és kartonok gyártására felületnemesítést, pigmentes felületi kezelést, ~ t alkalmaznak. A finom szemcseméretü pigmenteket és kötőanyagot tartalmazó mázanyag kitölti a papírfelület pórusait és egyenetlenségeit. Megfelelő mázösszetétel és gyártási eljárás alkalmazása esetén sima felületű, ugyanakkor a nyomdafestéket kellőképpen abszorbeáló és a nyomóelem finom rácspontjait is élesen visszaadó felület jön létre. A mázolási műveletet végezhetik a papirgyártó gépen, de külön technológiai műveletben, a papírgyártó gépen kívül is. Ha a mázanyagot az alappapír egyik oldalára viszik fel, akkor kromo-, ha mindkét oldalára, akkor műnyomó papírt állítanak elő.

 

Mázolódás
maszatolás, piszkítás nyomtatási hiba, a frissen nyomtatott levonat felületén jelentkezik úgy, hogy a nyomat szélei elkenődnek. Oka lehet a friss nyomat érintkezése ivvezetö elemekkel, ill. ~ t eredményezhet a friss nyomatok egymáson való elcsúszása. ~ t okozhat a rossz borítás és a mélyen járó festékfelhordó henger is. mechanikus egyengetés az egyengetéseknek az a fajtája, amely az árnyalatos nyomóformák különböző nyomóerőigényét biztosítja. Ilyenek: krétarelief-egyengetés, makaready-egyengetés.

 

Megállóhengeres gyorssajtó
íves magasnyomógéptípus. Nyomóhengere egy teljes nyomóütem alatt változó sebességgel forog, az ívberakás idejére megáll , ekkor a nyomóalap üresjárati ütemét teszi meg. Nyomtatási ütemben a nyomóhenger fogaskoszorúja fogaskapcsolatban van a nyomóalappal, üresjáratban a henger álló helyzetbe kerül, a fogas kapcsolat megszűnik, és megtörténik a nyomásra kerülö ív illesztése. A nyomóhenger megállítását és indítását az ún. hengerindító villa, más gépeken fogas szektor végzi. A nyomóalap alternáló mozgatását általában forgattyús hajtómű végzi. Egyes géptipusokon a nyomóalap gyorsított visszafutását alkalmazzák.

 

Megszakítás
interrupt számítógépeknél rendszerint lehetőség van a processzorban futó program ~ ára egy meghatározott esemény bekövetkezésekor. Az ezzel az esernénnyel kapcsolatos intézkedéseket a szervezőprogram végzi, és ezek megtétele után a megszakitott program folytatni tudja a futását.

 

Megszakítóasztal
az egyes képek méreteinek egyértelmű elhatárolását megszakításnak nevezzük. Derékszögű lehatárolást lemezbefogóval és állítható fejesvonalzóval felszerelt szakítóasztalon végzik. Az elhatárolás módja derékszögű sarokjeleknek szakítótűvel való bekarcolása a lemez felületébe. A feladat a másolandó filmen is elvégezhető, különösen színes autótípiák esetében, mivel így a pontos illesztés egyszerübben megvalósítható.

 

Megszakítófürdő
gyengén savas kémhatású pufferoldat, amellyel az előhívási folyamatot gyorsan megszakítjuk, meggátolva az utánhívást. A rögzítővel kombinált ~ a megszakító-rögzítő fürdő.

 

Megvilágítás
fotometriai mennyiség. Az adott pontot tartalmazó felületelemre eső fényáramnak és ennek a felületelemnek a hányadosa.

 

Megvilágítási idő
expozíciós idősi fényérzékeny rétegek megvilágításának időtartama.

 

Megvilágítási intervallum
a megvilágításnak az az időköze, amelyet logaritmusos arányban növelve a keletkezö feketedések a megvilágítással lineárisan arányosak, vagyis a feketedési görbe egyenes szakaszának megfelelő megvilágítási értékek összessége.

 

Megvilágítási jelleggörbe
feketedési görbe, gradációs jelleggörbe megadja, hogy a fényérzékeny anyag milyen feketedéssel reagál a különböző megvilágításokra.

 

Megvilágításprogramozás
különböző minimális és maximális denzitású eredetikről a technológiához szükséges kezdő és befejező pontértékű rácsnegatívokat vagy árnyalatos negatívokat kell készíteni. Ennek a célnak az elérését biztosítják a megvilágítást vezérlő elektronikus berendezések.

 

Megvilágítástűrés
a helyes árnyalatvisszaadás szempontjából még megengedhetö túlexpozíció és alexpozíció viszonya. Megadja, hogy a felvétel alkalmával mekkora megvilágítási hibát követtünk el.

 

Méhsejt
alátét a nyomódúcok egyik fajtája, amelyen a klisék az alátéten szabályosan kiképzett lyukak és a beléjük illeszkedő körmök segítségével, könnyen rögzíthetők.

 

Melegragasztásos
eljárás ragasztókötéses könyvtest készítése. A felhasznált ragasztóanyag hotmelt.

 

Mellékdenzitások
a vörös, zöld és kék szűrős denzitásértékek közül a közepes és legkisebb értékek. Sárga, bíbor és cián alapszínekkel készített nyomatoknál a ~ mindig az alapszínek spektrális visszaverési tartományaiban áteresztőszürökön keresztül mért denzitások.

 

Mellékpálya
termékfeldolgozás közben bekövetkező hibák során az áramló félkész termékeket ideiglenesen tároló végtelenített szalagrendszer, ahonnan a feldolgozandó termékeket ismételten a fő termékfeldolgozási áramba juttatják.

 

Mellétördelés
szövegbe állitott keskenyebb ábra egyoldalt üresen maradó részének keskeny sorokkal való kitöltése. Ha az ábra mind-két oldalára szöveget állítanak, körültördelésröl beszélünk.

 

Mélynyomófestékek
a mélynyomtatáshoz használt nyomdafestékek. A ~ lehetnek

- íves és rotációs mélynyomtatáshoz készült termékek;
- oldószertartalmuk szerint: toluolos, alkoholos és vizes alapú;
- az alkalmazott nyomathordozó szerint: folyóiratok, csomagolás-technikai anyagok, tapéták, fémfóliák nyomtatására készült.

 

Mélynyomóforma-készítés
olyan technológiai folyamatok, amelyek eredményeként a mélynyomtatás céljára alkalmas nyomóformát állítanak elő. A mélynyomóforma készülhet kézi, fotomechanikus, elektronikus eljárással, elektron, ill. lézersugár alkalmazásával.

 

Mélynyomógépek
egy- és többszínnyomó, a mélynyomtatás elvén működő íves és tekercsnyomógépek összefoglaló elnevezése.

 

Mélynyomóhengerek előkészítése
mielött a mélynyomóhengert a galvánfürdőbe helyeznénk, minden alkalommal el kell végeznünk a következő előkészítő műveleteket:

- a hengerfelületet gondosan megtisztítani;
- zsírtalanítani;
- oxidtalanítani;
- a galvanizálni nem kivánt felületeket szigetelőfestékkel, festékréteggel (aszfalt) kell bevonni,
- biztosítani kell az elektromos vezetést.

 

Mélynyomó papír
mélynyomtatással készülő termékek egyik nyomathordozója. Kemény, erősen simított, fehér papír. Négyzetmétertömege 60-130 g/m2 között változik. Kiszerelése lehet tekercs vagy íves.

 

Mélynyomó próbanyomógép
speciálisan kiképzett, próbanyomásra kifejlesztett mélynyomógép; rendszerint változtatható formátumú, és így különböző méretű hengerek esetén is az üzemi nyomtatási körülményeknek megfelelő viszonyok állíthatók be.

 

Mélynyomórács
tükörsimára csiszolt üveglap, amelynek felületébe kvadratikus rácselemeket maratnak, és azokat fényátnemeresztő festékkel fedik le. Feladata a rákel vezetését biztosító stégek, ill. nyomóelemek (csészék) kialakítása. Jellemzője: a rácssűrűség (v . cm1 amely 60-120 v . cm~1 lehet és a csészestég arány (2,5 : 1-4 : 1). Három típusa ismert:
négyzetes (kereszt-) rács
téglalap- (bakstein-) rács
szemcserács.
Alkalmaznak fóliarácsokat is, de elterjedésük nern jellemző.

 

Mélynyomtatás
az a nyomtatási eljárás, ahol a nyomóelemek bemélyednek a nemnyomó elemek felületébe. A nemnyomó elemek felületéről a festéket az ún. festéklehúzó kés (rákel) húzza le.

 

Mélyremaratás
klisékészítésnél a nemnyomó részek maratás útján való eltávolítása, amely lehet többfokozatú vagy egyfokozatú.

 

Mélységélesség
az a térköz, amelyen belül fekvő tárgyakról megfelelő élességű képet lehet alkotni. A különböző távolságban levő tárgyakról alkotott éles kép nem egy síkban keletkezik, ezért a tárgypontok képei a film síkjában mint különböző méretű fényfoltok jelennek meg. Az egész képet csak akkor tekinthetjük élesnek, ha a fényfoltok, ill. az ún. szóródási körök átmérője egy bizonyos értéken belül marad. A ~ növelhető a tárgytávolság növelésével, és a fókusztávolság vagy a hatékony rekesznyílás csökkentésével.

 

Mélységi előhívó
a belső látens kép elöhívására alkalmas előhívó. Először az erősebben megvilágított szemcséket kezdi előhívni, és csak később redukálja a gyengén exponált szemcséket, mialatt a korábbi feketedések növekednek. Kemény jellegű hívó, a hívási idő növelésével a denzitásérték csak kismértékben változik. méretsorozat egy betűváltozatba tartozó különféle nagyságú betűfokozatok együttese. A teljes méretsorozat általában 4-96 pont közötti, azonban ritka eset, ha ezen belül minden szokásos méret készül. Szövegbetűknek elsősorban a 6-12 pont közötti méreteit szokás részletesen kiépíteni, továbbá címbetűkhöz a nagyobb méretek tartományát.

 

Mérettartó film
mérettartó, műanyag hordozóra felvitt fényérzékeny réteg. A kidolgozás során nedvességfelvétel és száradás után a méretét 0,01-0,03 mm-nél nagyobb mértékben nem változtatja meg.

 

Mérettorzítás
többnyire reklámnyomtatványoknál alkalmazott figyelemfelkeltő optikai eljárás, amelynek során a kép méretváltozása hossz-, ill. keresztirányban eltérő.

 

Merev ívfogó
íves nyomógépeken, ívtovábbításra alkalmazott gépelem, ahol az ívfogó nyílása fixen kerül beállításra, a nyomathordozó vastagságától függően.

 

Merített papír
valódi, kézzel meritett papirt csak ritka, különleges nyomtatványok: névjegyek, meghívók, oklevelek céljára készítenek. Anyaga a legjobb minőségű cellulóz. A ~ t valódi vízjellel gyártják. A merített ívek széle egyenlőtlen csipkézett, felülete érdes vagy fénytelenül simított. Íróképessége, valarnint nyorntathatóságakiváló.

 

Merkantil
szedés a sima folyószedéstöl eltérő kereskedelmi nyomtatványok szedése.

 

Mérőgeometria
a színmérés egyik fontos rögzítése. Mérőgeometrián a megvilágítás és az észlelés / érzékelés geometriai elrendezését értjük. CIE-mérőgeometriák: 0/45, 45/0, O/d, J/0.

 

Mérőgyűrűs elv
ofszetnyomómüvek hengereinek szélein elhelyezett 10-20 mm széles, köszörült palástfelületű acélgyűrű beépítésével kialakított nyomómű. A nyomás beállításakor az acélgyűrűk között hézag van, amelynek nagysága ellenőrizhető.

 

Merülő festékezőmű
mélynyomógépeken alkalmazott festékezőművek egyik megoldása, amelynek lényege, hogy a mélynyomó formahenger (merülőhenger) belemerül az alatta elhelyezett festékvályúba (max. 1/3 D-ig), a palástfelülete festékeződik, majd a nemnyomó részekről a festéket a lehúzókés (rákel) húzza le. Általában szivattyúkeringetéssel valósítják meg a mélynyomófesték körforgását.

 

Merülőhenger
a mélynyomó formahenger elnevezése.

 

Metanol
metil-alkohol, egyértékű alkohol, gyanták, festékanyagok jó oldószere. Méreg!

 

Metol
monometil-p-amino-fenol-hidroszulfát a hidrokinon mellett a legismertebb fotográfiai előhívó. Színtelen tűs vagy prizrnás kristály, vízben jól oldódik. Gyorsan és lágyan dolgozó előhívó. Bőrméreg!

 

Metszések
könyveknél, folyóiratoknál, kereskedelmi nyomtatványoknál három oldalon lapélek által határolt, nyitott felületek. Megkülönböztetünk: fej-, láb- és hosszmetszést.

 

Mettőr
szedőtermi csoportvezető, a szedőtermi kivitelezés, a szedés, a korrektúrafordulók és a tördelés munkáját az osztályvezető utasításai alapján önállóan irányitja (eredetileg tördelőt jelent).

 

Mezzotinto-eljárás
hántoló és angol modor néven is ismert eljárás.

 

Michle-Matic nedvesítőmű
alkoholos nedvesítőmű. A nedvesítőhenger rá- és elemelése a nyomóformára pneumatikus megoldású. A vízvályúhenger fordulatszáma fokozat nélkül szabályozható.

 

Migráció
vándorlás ionok vándorlása, festékrészecskék vándorlásánál is jelentkezik.

 

Mikrocink
az egyfokozatú (DOW) klisémaratás céljára alumíniummal (0,08-0,12 tömeg%) és magnéziummal (0,04-0,08 tömeg%)ötvözött horganylemez. Az ötvözőanyagok feladata a lokálisan szennyezett, finom kristályszerkezet kialakítása és megfelelő keménység biztosítása.

 

Mikrofilm
olyan nagy felbontóképességű film, amelyre írott vagy nyomtatott szövegekről és egyéb dokumentumokról erős kicsinyítésű filmfelvételek sorozata készül. Gradációja kernény, ezért árnyalatos felvételek készítésére kevésbé alkalmas. Csak ún. olvasókészülékkel (nagyító-vetítő) olvasható. Megkönnyíti a dokumentumok szállítását, tárolását és biztosítja a fennmaradásukat. Fontos szerepe van nagy mennyiségű információ kis helyen való tárolásában és számitógépes rendszerhez kapcsolva annak gyors elérésében.

 

Mikrokompresszibilis gumikendő
olyan ofszetnyomókendő, amelynek egyik rétegében finoman elosztott gázzal töltött mikrocellák vannak. Ezáltal a szorítónyomás hatására a kendőben az alakváltozás térfogatváltozással jön létre, így a nyomási sávban nem keletkezik kitüremkedés.

 

Miller-hajtás
a Miller Nyomdagépgyár által szabadalmaztatott nyomóalapmozgató rendszerek, amelyeket kétfordulatú gyorssajtókon alkalmaznak. Az 1965-ben nyilvánosságra hozott hajtás szerint az ellenkező irányban forgó fogaskerekeken megfelelően méretezett görgők, ékpályákon, görgővezető bakokon (ferde kulisszák) legördülve segítik át a nyomóalapot a holtpontokon. Az alapot nyomás és üresjárati szakaszban gyengén méretezett fogaskerékpár vezeti. Lényege, hogy a nyomás, ill. a legördülés a nagy és már felgyorsitott tömegek mozgási energiáját felhasználva, kis erő bevezetését igényli.

 

Mínuszkorrektúra
a mélynyomóforma világositó jellegű korrigálásának módszere. Alkalmazására akkor kerül sor, ha a maratás vagy annak egy része mélyebbre sikerült, ill. hibák, sérülések találhatók a hengerfelületen. Célja a festékfelvevő mélyedések eltüntetése, ill. térfogatának csökkentése. A hengerfelület koptatásával vagy a mélyedések teljes, esetleg részleges feltöltésével, betömésével érhetőel.

 

Mired
reciprok színhőmérséklet.

 

Mittel
a 14 pontos betűfokozat neve. Abból az időből maradt meg, amikor még csak hét fokozatot ismertek. Ez volt a középső (mittel), innen ered a neve. Méterrendszerben 5,25 mm. mittelreszedés harántvonalas táblázatok szedésénél használatos kifejezés. Ha a táblát és a harántvonalazást egyforma ciceróértékre szedjük, akkor nyomtatásnál nem megfelelő illesztés esetén a harántvonalazás a jobb vagy a bal oldalon kilóghat. Ennek elkerülésére a tábla ciceróegységre kimenő szélességét két ponttal növelik, így a harántvonalazásnak két oldalon egy-egy pontnyi elmozdulási lehetősége van.

 

Moaré
a képtől idegen geometriai alakzatok, struktúrák megjelenése a rácsrabontott több színben készült nyomaton. Egyszínű autotípia esetén akkor alakul ki, ha a nyomott képről kell újból autotípiát készíteni. A ~ elkerülhető, ill. csökkenthető, ha a felvétel készítésekor megfelelő szögben forgatjuk el a rácsot.

 

Modell
(könyv) a könyv sorozatgyártása előtt készülő minta.

 

Modifikáció
betűk megváltoztatása és torzítása speciális optikákkal, vagy az eredeti, ill. a vetítési sík áthelyezésével (ferdére állítás).

 

Moleszkin
bolyhozott, erős szövésü textilanyag, amelyet cső alakú kivitelben az ofszetnyomógépek nedvesítőhengereinek bevonására használnak. molettázás, préselés

 

Mélynyomóforma-készítési eljárás bélyeg-, ill. textilnyomtatáshoz.
Ennek során az eredeti vésetet kilágyított acélba préselik, majd edzés után ennek mélyített rajzát sajtolják bele a kilágyított kis acélhengerbe, a molettába úgy, hogy az tökéletesen átmásolódjék. Az így kapott forditott rajzú, utólag korrigált, keményre edzett nyomóhengerrel sajtolják a bélyeg képét a vörösréz formahenger felületébe, ahányszor szükséges.

 

Monokromatikus sugárzás
egyetlen frekvenciával jellemzett sugárzás. Tágabb értelemben olyan kis frekvencia vagy hullámhossz sávszélességű sugárzás, amely sáv egyetlen frekvenciával vagy hullámhosszal jellemezhető.

 

Monokromátor berendezés
amellyel összetett sugárzásból, a működési tartományon belül, gyakorlatilag monokromatikus sugárzás állítható elő.

 

Monotype szedés
a legfejlettebb, legmagasabb szervezettségi szintű, nagy hagyományú melegszedési eljárás. 1894-ben Tolbert Lanston (amerikai) mérnök találta fel. Két gépegységből áll: szedőgép (kopogtatógép) és öntögép. A két gépegység off-line csatolt: az öntőgépet a szedőgépen előállított lyukszalag vezérli.

 

Montírozás
filmszerelés.

 

Motoros sor- és léniavágó
körfürész a szedőterem kisgépei közé tartozik. Linotype-sorok, ólomléniák és ólomtérzők, regletták vágására, darabolására használják. A vágást körfűrésszel végzik.

 

Mozaik ragasztó
poli(vinil-acetát)-, ill. vinil-acetát-kopolimer kötőanyagú, többségükben vizes diszperziós, egyes esetekben oldószeres ragasztók kereskedelmi elnevezése. A sokféle változatban. A Mozaik papíripari ragasztó élelmiszeripari termékek tasakjainak, dobozainak készítésére, lezárásá-ra alkalmas, valamint felhasználható alumínium- és PVC-fólia papírhoz való kasírozására.

 

Mozgási viszkozitás
nagy nyírófeszültség esetén a nem-newtoni folyadékok folyási tulajdonsága is olyan, mint a newtoni folyadékoké. A folyásgörbe e szakaszának megfelelő viszkozitást ~nak nevezzük (teljesen letört szerkezetű festék viszkozitása).

 

Mullen-féle légrákeles nedvesítőmű
a formalemezre egy nedvesítőhenger bőséges folyadékot visz fel. Ez a henger nem érintkezik közvetlenül a formalemezzel, hanem olyan gyorsan forog, hogy a nedvesítöfolyadék csekély távolságon szóródik fel a formalemezre. A felesleges víz sűrítettlevegőráfúvatással távolítható el. A levegőáramlás a formahenger forgási irányával ellentétesen hat. A felesleges nedvesítőfolyadék mennyiségét rnaga előtt tolja mindaddig, arníg az elszívókészülék azt a formáról el nem távolítja. A lemezhenger csatornáját védőbetéttel zárják el a víztől.

 

Multimaszk
a Gevaert gyár maszkos színes filmje, amely a háromszínnyomó festékek színtani hiányosságait korrigálja. A hordozón legalul elhelyezkedő fényérzékeny réteg a zöld sugarakra érzékeny és sárga színű képet ad. Felette sárga színszűrő réteg van, majd a kék, zöld, vörös sugarakra érzékeny, ciánszínre hívódó fényérzékeny réteg következik. Legfelül van a kék és vörös sugarakra érzékeny bíborszínre hívódó réteg. A maszkolandó diapozitívról a ~ ra kontaktmásolat készül, amelyet színes hívás után színkivonatkészítés elött a színes eredetire illesztenek.

 

Munkatáska
a gyártás-előkészítés legfontosabb bizonylata, amely a gyártandó termékkel kapcsolatos legfontosabb adatokat tartalmazza. A ~ technológiai utasításokat nem ad, ez a műhelytáska feladata. Visszatérő vagy egyszerü kivitelezésű munkák adatainak megadására általános ~ is alkalmazható, amely a termékkel kapcsolatos összes, tehát technológiai információkat is tartalmazza. Murray-Davies-összefüggés az autotípiai árnyalatok denzitása és optikai kitöltési aránya közötti kapcsolatot a következő összefüggéssel írja le: ahol az autotípiai árnyalat denzitása, a az optikai kitöltési arány; az autotípiai rácselem denzitása.

 

Mutáció
a nyomásnál végzendő részleges szövegcsere, a forma kiemelése nélkül is.

 

Műanyagalapú ragasztó
a ragasztóanyagok egy csoportja, alapanyaga hőre lágyuló, vagy keményedő műanyag.

 

Műanyag betűk
nagyobb méretű címbetűk, plakátbetűk (kb. 8 ciceró felett) régebben fából készültek. A műanyagok térhódításával ezeknek a fabetűknek a helyét ~ foglalták el.

 

Műanyag matrica
általában műanyagból készített magasnyomóformaelem. A ~ csak duroplaszt, hőre keményedő anyag lehet, mert a nyomólemezt melegen készítik, és ez alatt a matrica mérete nem változhat meg. Alapanyaga nyers fedéllemez, amelyet denaturált szeszben feloldott fenolgyantával itatnak át. Töltőanyaga: súlypát és üvegrostok. Préseléssel alakítják ki a szedés vagy klisé képét benne. Ezután nyomóforrna készíthető róla.

 

Műanyag nyomóforma
flexibilis nyomóforma; sztereotípia.

 

Műfényfilm
olyan színérzékenyítésű színesfilm, amelynek optimális színvisszaadása 3200 K érték színhőmérsékletű műfény megvilágítással érhető el.

 

Műfény megvilágítás
olyan megvilágítás, amelyet kb. 3200 K színhőmérsékletű fényforrással hozunk létre. Belső térben készülő színes felvételekhez alkalmazzák.

 

Műgyanta
műkence, a lakkműgyanták a műanyagok egyik csoportját képezik. Festék-előállítás szempontjából kívánatos, hogy a lakkműgyanták szerves oldószerben oldhatók vagy diszpergálhatók legyenek, továbbá jól tapadó, megfelelő rugalmasságú és keménységű érintésbiztos filmet képezzenek. Előállításukat tekintve kondenzációs, polimerizációs lakkműgyanták. A nyomdafestékek diszperziós közegét alkotják az oldószerekkel együtt (kötőanyagok).

 

Műhelytáska
az egyes technológiai üzemegységek számára kiállított tasak alakban kivitelezett vagy szabadlap formájú kétoldalon nyomtatott űrlap. A ~ tartalmazza a műveleti és anyaganalízis adatait, azaz a konkrét munkát végzők számára részletes technológiai utasítást ad.

 

Műnyomó papír
a nemzetközi szóhasználat szerint ez a megnevezés a papírgyártógépen kívül mindkét oldalon mázolt papírt jelöli. Az egyik legigényesebb nyomópapírfajta. Több szín nyomású, finom raszterű célokra használják, pl. reprodukciós nyomtatáshoz. A ~ ra felvitt pigmentréteg oldalanként általában 1/3-a a papír g/m2 tömegének. Az alappapírtól megkívánják a felületi egyenletességet, jól vegye fel a mázréteget, ne porozzon, és felülete ne tépődjön fel. A mázréteg pigmentekböl, kötőanyagokból, műanyag-diszperziókból áll. A ~ nagyon szépen fekvő sima felületét szuperkalanderen (szatinálókalander) kapja.

 

Műszaki példány
a megrendelő (pl. könyv- vagy lapkiadó) számára a megrendelésben, ill. szállítási utasításban megállapított példányszárnú kész kiadvány, amelynek jóváhagyását követően a kivitelezö (nyomda) a további kész kiadványokat a jelzett címekre szállítja.

 

Műveleti analízis
a készítendő nyomtatvány elemzése a gyártáshoz szükséges műveletek kialakításához, a műveleti igény felmérése a programozáshoz, és a műveletekre fordítandó idők kiszámítása, figyelernbe véve a műveletek nehézségi fokát.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek