A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (1) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

J

Jegyzet, lábjegyzet:

Az írásmű szövegéhez gyakran tartoznak magyarázatok. Ha a magyarázatot az adott oldal alján helyezik el akkor lábjegyzetről, ha a fejezet vagy a mű végén akkor jegyzetről beszélünk. A jegyzetnek a főszövegben való hovatartozását felső indexbe szedett szám vagy csillagok jelzik. A jegyzetet a főszövegtől kisebb fokozottal szokás szedni.

 

Jelzőszalag:

A köznyelben könyvjelző. A könyv gerincére ragasztott keskeny textilszalag. Színét a könyv tervezője (az oromszegő színével egyetemben) előre maghatározza a kötészet részére.

 

Játékkártya

szórakoztató játékokhoz alkalmas, ábrákkal ellátott, felületkezelt és nyomott kartonlapok.

 

Jegyzetek

szedése ezeket 1-2 fokozattal kisebb betüvel szedjük, mint a szöveget. Ha azonban a jegyzetben aljegyzet fordul elő, ennek betűje nem kisebbedik tovább. A jegyzetbeli bekezdés mértékének éppen akkorának kell lennie, rnint amekkora a szövegbekezdés. Szokás a jegyzeteket egytöl négyig terjedően csillagokkal, ezentúl keresztekkel, majd pedig a csillagok és keresztek kombinációival jelölni. Újabban azonban inkább felső indexszámokat használnak. Ha valamely könyvben nagyon sok a kisebb-nagyobb jegyzet, ajánlatos ezeket folytatólagos indexszámozással a könyv végén elhelyezni. A jegyzetet a szövegtöl elválasztó rövid lénia fölösleges.

 

Jellemzőhullámhossz

domináns hullámhossz annak a monokromatikus fényingernek a hullámhossza, amely a meghatározott akromatikus fényingerrel megfelelö arányban keverve, a kérdéses színingerrel egyformának látszóvá tehetö. Bíborszíningerek esetében, amelyekre jellemző hullámhossz nem adható meg, a kiegészítő hullámhosszat adják meg. A ~ érzékelés szerinti megfelelöje a színezet.

 

Jelzőszalag

a könyvtest gerincére ragasztott és a könyvtestbe húzott textilszalag, hosszúsága a könyvtest átlója + 2-3 cm.

 

Jószisztém

táblázatok ~ re való szedése azt jelenti, hogy hosszúságra és szélességre lehetöleg páros cicerókat szedjünk. Legjobb szisztémnek a négycicerós számít.

 

Jusztórium

a betűöntöde egyik ellenőrző szerszáma. Alakja olyan szedösorjázóra hasonlít, amelyröl levették a változtatható támasztó részt. Kis támasztója van, és így asztalon állítva, a beléhelyezett betűkkel megdölten áll. Nagysága különböző aszerint, hogy milyen nagyságú betűk kerülnek vizsgálat alá. Alkalmazásakor a betűöntő bal kezébe veszi ezt a szerszámot, úgy, hogy a vonal és a távolság mérését, ellenőrzését a vonalazó lemezzel végezhesse. A -ban a magasságot egy végmércével, a betűk mellé helyezésével ellenőrzi, és a végmércére helyezett vonalazó lemez éle mutatja a méret azonosságát vagy különbözetét.

 

Juxta

kereskedelmi, ügyviteli nyomtatványok, tömbök, garnitúrák gyűjtőneve.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek