A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

E

Egyenkénti csomagolás
A kész kiadvány egyesével nylonzacskóba csomagolható. Amennyiben ezt kéri, kérjük jelölje meg a megrendelésnél.

 

Ellenőrző nyomat, korrektúra
1. A tördelt levonat; 2. digitális proof (IRIS); 3. Cromalin; 4. Kékkópia; 5. Szemleív

 

Előzék
Keménytáblás könyveknél a könyvtestet a táblához rögzítő - a belíveknél magasabb grammsúlyú (rendszerint 120-150 grammos) papírból készülő, általában nyomatlan - lappár

 

Eredeti anyag
Szövegeredeti: olyan szöveges anyag, amely fotózható, illetve szkennelhető eredetiként kerül felhasználásra; Képeredeti: ránézeti pozitív papírkép vagy diapozitív, jellegét tekintve vonalas és tónusos lehet

 

Élmetszés
A körbevágott könyvtest oldalait vagy a vágásban, vagy a lábban, vagy a fejben vagy akár mindhárom oldalon színezik.

 

Élőfej
A szedéstükör élén a szövegfolyamtól léniával vagy üres felülettel elválasztott információs terület. Jellegzetes megoldása lexikonoknak, enciklopédiáknak, szótáraknak, tudományos kiadványoknak, nem ritkán irodalmi kiadványoknak is.

 

Egalizálás:
A szomszédos betűk közötti távolság kiegyenlítése , úgy, hogy a szókép optikailag és esztétikailag megfelelő legyen. Kiemelten fontos a szerepe nagy betűfokozatok szedésénél, illetve kiemelt szerepű soroknál ill. szövegeknél. (Könyv v. brossúra címfelirat, plakát címe szövege stb.)

 

Élőfej, élőláb:
A szövegoldal tetején, vagy alján elhelyezkedő szövegsor, mely információt adhat a kiadvány egészéről (cím szerző stb.) és az adott oldalon tárgyalt aktuális információtartalomról (fejezetcím, aktuális alcím stb.) Az élőfejláb) része lehet megfelelően alkalmazott lénia, vagy az oldalszám is)

 

Előzéklap:
Keménytáblás könyveknél az előzéklap (béléspapír) köti össze a könyvtestet a táblával. Anyaga rendszerint 120-150 g/m2-es papír. Készülhet nyomot ill. nyomatlan kivitelben.

 

Envelope (védőborító):
A kötéstáblát védő, de azzal fizikailag nem összetartozó, rendszerint nyomott lap. Grafikai megjelenése kiemelten fontos a könyv esztétikai összképe szempontjából.

 

Eberhard-effektus
szomszédsági effektus előhívás során kialakuló jelenség, ha erősen és gyengén megvilágított képrészek vannak közvetlenül egymás mellett a felvételen. A ~ eredménye, hogy az árnyalathatáron a világos árnyalat világosabb, a sötét árnyalat még sötétebb lesz. Ennek alapján a kép élesebbnek látszik, a határrétegben a feketedés nagyobb lesz, rnint a fedettrészeknél, a kontrasztot növeli az ~.

 

Ecetsav
az ~ sóit acetátoknak nevezzük. Színtelen, higroszkópos folyadék. Vízzel, alkohollal, éterrel stb. elegyedik. Tömény ecetsav, a fotográfiai stopfürdök hatóanyaga. Fémfelületek oxidmentesitésére is használják.

 

Egalizálás
az optikailag harmonikus szókép kialakitására a szedő egyengetést, egalizálást végez. Általában verzálisból szedett szövegek esetén van rá szükség. Megvalósítása úgy történik, hogy a levegősebb betűközökhöz igazodva optikailag egységes betűközöket alakit ki a szedő.

 

Egészvászon kötés
a könyvtábla elemeit (táblalemez, gerinclemez) összefüggő könyvkötészeti vászon borítja, tartja össze.

 

Egyengetés
1. A kézi szedésben az optikai hatásnak megfelelő betűközök kialakítása. .
2. A sztereotípia készitésénél és a galvanoplasztikában alkalmazott művelet, amelyet esztergagépen, hátgyalun vagy hántológépen alkalmaznak. Célja, hogy a nyomógépbe emelt formán kevesebb ~ t kelljen végezni. 3. ~ magasnyomtatásnál.

 

Egyengetódeszka
az egyengetés műveleteihez használatos simára gyalult falap, amelyet bádoglemezzel vagy prespánlemezzel borítanak. Anyaga lehet néhány milliméter vastag alumíniumlemez is.

 

Egyenletes színtér
olyan színtér, amelyben két színpont távolsága, a színtartománytól függetlenül, közelítőleg arányos az érzékelés szerinti színkülönbséggel.

 

Egyensúlyi nedvességtartalom
a papir meghatározott relatív légnedvességű és hőmérsékletű térben beálló nedvességtartalma. Értéke a szokásos tartományban 4-8 tömegszázalék.

 

Egyfokozatú maratás
a DOW CHEMICAL CORP., Midland, Michigan, USA által kifejlesztett és 1953-ban szabadalmaztatott eljásával kifejezve, amelyet úgy kapnak, hogy a kérdéses alapszínhez megfelelő mennyiségben hozzáadják a másik két alapszínt.

 

Elállítás
1. Nyomtatás közben a nyomóforma és a papír jellegétől függően, a kinyomott ívek kivétele (100-300 ívenként) a kirakóasztalról, a lehúzódás elkerülése céljából.
2. Nyomógépen a felhordóhengerek és az acéleldörzsölő hengerek érintkezésének megszüntetése a felhordóhengerek elmozdításával. Célja, hogy hosszabb gépállás esetén a felhordóhengerek alakja ne változzon maradandóan. eldörzsölés a nyomdafestékek szerkezeti letörése, valamint a sávokban adagolt festék egyenletes elosztása, és a forma festékleemelésének kiegyenlitése a festékezőrnűben.

 

Eldugottsor
linoszedés közben gyakran előforduló hiba, javítás közben a korrigált vagy egy másik sor nern a helyére kerül vissza.

 

Elektrofényképészeti eljárások
valamely félvezető réteg azon tulajdonságán alapszik, hogy a statikus elektromossággal feltöltött félvezető rétegen a fény által ért helyeken a töltés kisül, míg a fény nem érte részeken a töltés megmarad. Ily módon a megvilágítás során a lemezen látens kép keletkezik, amelyet feltöltött színezőporral tesznek láthatóvá. A színezőpor csak ott tapad meg, ahol a töltés megmaradt. Beégetéssel rögzítik a képet. A nemnyomó részekröl eltávolítják a félvezető réteget. Hidrofizálás után a lemez nyomásra alkalmas. Beégetés helyett megfelelő gyanta alkalmazásával a színezőporban folyadékgőzös rögzítést is alkalmaznak, elsősorban papírmásolatoknál. Az eljárás pozitivról pozitív képet ad.

 

Elektrofotográfiai lemez
olyan fotofélvezetőből áll, amely vékony rétegben jól vezető hordozóra (pl. alumínium) van felhordva. Képvisszaadás céljára ezt a lemezt fényérzékennyé kell tenni, pl. úgy, hogy sötétben negatív töltéssel látják el a fotofélvezető felületét. Ha ilyen lemezt képeredeti alatt megvilágítanak, a töltés a megvilágított helyeken a földelt hordozón keresztül elfolyik, és létrejön a látens elektromos kép. Ha előhívás után a festékporképet további hordozóra, pl. alumíniumfóliára viszik át, kisofszet nyomólemezt lehet nyerni, és a fotofélvezető lemezt ismételten fel lehet használni. xerográfia.

 

Elektrokémiai érdesítés
alumínium ofszetlemez felületének érdessé tételére alkalmazott elektrokémiai eljárás. Váltakozóáramú, célszerűen megválasztott savas elektrolitfürdőben a lemezek felületén a polaritásváltozás miatt az anód- és a katódfolyamat felváltva megy végbe. Ennek következtében a lemezfelületek a fürdőben egyenlőtlenül oldódnak, érdesednek.

 

Elektrokémiai kezelésű ofszet alaplemez
alumíniumlemezeket felületük oxidmentesitése és zsírtalanítása után elektrokémiai érdesítőfürdőben érdesítik, majd anódosan oxidálják. A kezelés eredményeként az alaplemez felülete mikroérdességü {Rá = 0,3-0,6 [um) és a természetesnél lényegesen nagyobb vastagságú (2-5 (um), pórusos és ezért nagy adszorpciójú oxidréteg alakul ki.

 

Elektrolitikus disszociáció
sók, savak, bázisok vízben vagy más alkalmas oldószerben részben vagy teljesen ionokra esnek szét a dipólusok kölcsönhatásaként.

 

Elektrolitok
másodfajú vezetők, ionvezetők. Sók, savak, bázisok oldatai vagy olvadékai. Pozitív és negatív töltésű ionokat tartalmaznak, amelyek az elektromos erőtérben elmozdulva vezetik az elektromosságot.

 

Elektrolitos maratás
az autotípiai mélynyomóformák közvetlen maratásának egyik módszere a galvanikus maratás. A berendezés egyenirányítóból és galvánkádból áll, amely elektrolittal van feltöltve. Az elektrolitban forgó hengerre anódáramot kapcsolnak, míg az elektrolitba merülő rézlemezek a katód szerepét töltik be. A réz-ionok a henger másolóanyaggal nem védett felületeiről kilépve oldatba mennek, mig a rézkatódokon az elektrolitból réz válik ki. Az ~ az áramerősség pontos szabályozásával biztosítja az állandóan azonos minőségű nyomóformák maratását.

 

Elektromechanikus érzékelő
elektromos és mechanikai elemeket tartalmazó érzékelő a nyomógépen (pl. ívduplázó vagy ivkimaradásérzékelő).

 

Elektronegativitás
az az erő, amellyel egy atom a kérniai kötésben a megfelelö pályákhoz tartozó elektronokat magához vonzza.

 

Elektronikus klisévésés
elektronikus vésés

 

Elektronikus mélynyomóhenger-vésés
elektronikus vésés.

 

Elektronikus nyomóforma-készités
elektronikus vésés.

 

Elektronikus színbontó készülék
~ színes ránézeti, ill. átnézeti képeredetikről azonos vagy nagyított méretű árnyalatos vagy rácsra bontott színkivonati pozitívokat, ill. negatívokat lehet készíteni. Az ~ működési elve eltér a hagyományos reprodukciós fényképészeti technológiától; keskeny fénysugárnyalábbal pontról pontra tapogatja le a képeredeti egységnyi részeit, majd a letapogatóegységbe érkező fénysugarat kék, zöld és vörös színösszetevőire bontja, és intenzitásuknak megfelelően három elektronikus jellé alakítja át, ezek a jelek a színszámító egységbe kerülnek. Erősítés és korrekció után a jel vezérli a levilágító lámpa fényét, amely a levilágító optikán keresztül fénysugárnyaláb formájában kerül a fényképészeti filmre.

 

Elektronikus vésés
közvetlenül magas- és rnély-, közvetve ofszetnyomóforma készítésére alkalmas eljárás. A sokszorosítandó kép-és szöveginformációt (másolóeredeti) egy vékony fénysugár pontról pontra letapogatja. A visszaverődött (áteresztett) fénysugár egy fotocellára kerül, amely a fény intenzitásával arányos elektromos jelet állit elö. Ezt a jelet a berendezés számítóegysége az árnyalat és színhelyesbítésnek megfelelöen modulálja. A számítóegység kimenő jele a vésőegységet vezérlő elektromos impulzus. Klisévésőgé-peknél a vésőárarn az eltávolítandó (vésendő) nemnyomóelem, míg a mélynyomóhengervésőgépeknél a nyomóelem nagyságával arányos. Az elsö klisévésőgépek az 1940-es években jelentek meg, és föleg lapkészítő üzemek használták. Az elektronika fejlődésével a klisévésögépek is korszerűsödtek: az egyfajta klisé vésésére alkalmas gépekböl univerzális berendezéseket fejlesztettek ki, amelyek méretarány változtatására, fekete-fehér autotípiai és fototípiai, négyszíngarnitúra autotipiai klisé, hátreliefstb. vésésére voltak alkalmasak. Transzparens müanyag fóliára (Litár fólia) történő véséssel másolóeredeti készíthetö az ofszetnyomóformakészítés részére. A mélynyomóhenger-vésögépek elvi felépítésükben megegyeznek a klisévésögépekkel. A vésőszerszám az árnyalatoknak megfelelő (felület- és mélységvariábilis) nyomóelemet vés a henger felületébe.

 

Elektrosztatikus mélynyomtatás
olyan eljárás, ahol a festékátadás irányított elektrosztatikus erőtérben jön létre. A nyomóelemekben levő festék (pigment) töltése ellentétes a nyomandó anyag töltésével. A festékátadás (ami érintésrnentesen is létrejöhet a nyomási sávban) után a festéket (pigmentet) rögzítik a nyomathordozón. Az eljárás jellegéből adódóan különféle felületű anyagok nyomtatása lehetséges.

 

Elérési idő
hozzáférési ídő.

 

Elfasol ofszetlemez
a Kalle AG által gyártott lemez 1960 óta van forgalomban. Az elektrofotográfiai lemezek családjába tartozik. Alumíniumhordozóra antracén fotofélvezető anyag van felrétegezve, amelyet nagyfeszültséggel feltöltenek, reprodukciós fényképezőgépben közvetlenül papírszerelékről 30-40 s-ig megvilágítanak, előhívóporral előhívnak és korrigálás után beégetnek. Eltávolítják a nemnyomó részek helyén levö fotofélvezető réteget, és a kész nyomólemezt legumizzák. Rácsvisszaadó képessége 40 vonal/cm. Nyomástartóssága max. 100 000 példány.

 

Elfasol újságautomata
A Kalle AG-féle berendezéssel percenként lehet előállítani ofszetnyornólemezt, amely a papírszerelék megvilágításától kezdve a kész nyomólemez gumizásáig teljesen automatikusan működik. Az ofszetlernez felülete elektrokémiai kezelésű és fotofélvezetőréteggel van ellátva. Tíz halogénsugárzó van körben elhelyezve a papírszereléket megvilágító térben, amely lehetövé teszi a papírszélek elvilágítását. Ezért nincs szükség lemezkorrigálásra. A papírszerelékről (újságoldalakról) elkészítendő nyomólemezek száma elöre programozható. Feldolgozása megegyezik az Elfasol ofszetlemezek feldolgozásával.

 

Elektronikus rácsozás
a képeredeti árnyalatainak az elektronikus színbontóban történő rácspontokra bontása lézer fénnyel. Az elektronikus rácsozásnál minden egyes rácspontot az igényeknek megfelelően 12 x 12, 24 x 24 ill. 34 x 34 elemi egységböl állítják össze. Egy-egy körforgással a rácspont 6 elemi egysége kerül levilágításra. A rácspontterületét és elforgatási szögét a színszámítóból kapott jel alapján a rácspontszámító egység számítja ki. A rácspont alakját és árnyalati fokozatát a betáplált rácsprogram rögzíti. E két tényező együttesen vezérli a levilágító lézer fény hat részre osztott és száloptikai kábelen a filmhez továbbított fényét.

 

Elektronikus rácselforgatás
az elektronikus rácsbontásnál az egyes színek elforgatásakor a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- a moárémintázat a lehető legkisebb legyen, ne adjon jól észreve-hető rendszerezettséget,
- a rácselforgatásnál a rácspontoknak szabályosan ismétlődő rendszerben mindig egymás alá kell esni;
- a rendelkezésre álló 90°-on belül kell mind a négy szín elforgatását megoldani.

Az előbbiek figyelembevételével a következő elforgatási szögek alakultak ki (zárójelben a hagyományos színbontás elforgatási szögei);

Sárga

0° -18,4°

(0°) (-15°)
Bíbor Cián

+18,4° 45°

+15°)
Fekete

(45°)

 

Élesre állítás
félességállítás.

 

Élességállítás
éles kép akkor keletkezik, ha a tárgy valamely pontjából kiinduló fénysugarak az objektívon keresztül, a filmen egy pontban találkoznak. Az éles képalkotás feltétele a távolságtörvény betartása. ~ a homályos üvegen, ill. egyéb keresörendszeri síkban felfogott kép beállítása úgy, hogy az a szem számára a legélesebb hatást keltse.

 

Ellennyomóhenger
ofszetnyomóművek egyik hengere. Acél, köszörült palástfelületű, feladata az ofszet- (gumikendős) hengerrel a nyomtatáshoz szükséges érintkezés és nyomóerő biztosítása. Íves ofszetgépeken ívfogókkal van ellátva.

 

Ellenőrzőbit
paritásbit a helyes számábrázolás ellenőrző jele, pl. ha egy számot 7 biten ábrázolnak, akkor általában a 8. bit látja el az ellenőrzési funkciót.

 

Ellenőrzőcsík
az ofszetnyomtatás minőségének és a lemezmásolat pontvisszaadásának ellenőrzésére való. Alkalmazásának célja: lehetővé tenni a nyomaton a festékezés (festékadagolás), a nyomáskontraszt, a pontnövekedés, a nyomáslegördülés, a színegyensúly, a festékátadás műszeres, ill. vizuális ellenőrzését, valamint az ofszetlemez-másolat pontvisszaadásának rnegítélését. Ismertebb ~ ok: Signal Strip, GATF számskála, UGRA PCW, Gretag CMS, FOGRA PMS, Brunner, OPTUS, KMF (Budapest).

 

Ellenőrzőgyűrű
ofszetnyomóművekben a forma a nyomó- és az ellennyomóhenger palástfelületének két szélén található acélgyűrű, amely a hengerek együttfutásának és a hengerek közötti rés ellenőrzésére szolgál.

 

Ellenőrzőgyűrűs elv
mérőgyűrűs elv.

 

Élmarógép
klisék széleinek adott profilú kialakitására való gép.

 

Elnyelés
abszorpció.

 

Elnyomódás
nyomóelemek deformálódása a helytelen nyomóerő miatt (a nyomathordozón a nyomat képe eltorzul, megnő).

 

Elődiszpergálás-utódiszpergálás
a mélynyomófestékek diszpergálása kétfázisú. Az első fázisban a szükséges pigmenteket és ülepedésgátló adalékokat gyorskeverőn, kötőanyagszegény vivöanyagban elődiszpergálják. Az elődiszpergált pigmentmasszát szivattyúval a pigment szemcsekeménységének megfelelő sebességgel gyöngymalmon nyomatják át, a gyöngymalom folyamatosan diszpergál. A megfelelöen diszpergált pigmentmasszát a mélynyomó festék filmképző oldatában nagyfrekvenciás keverőrnalmokban (My-Mill) diszpergálják.

 

Előérzékenyített ofszetlemez
olyan fényérzékeny ofszetlemez, amelynek fényérzékeny (másoló-) rétegét nagyüzemi technológiával hordják fel. Egyik fontos jellemzője a hosszú időn át (legalább egy évig) való tárolhatóság, szemben a kromátkolloid másolórétegekkel, amelyek sötétcserzés következtében 2-3 napon belül
tönkremennek.

 

Élőfej
könyvoldal elemei.

 

Előhívás elmélete
a látens kép előhivásakor az előhívóoldat az ezüstion redukálást a megvilágítással arányosan továbbfolytatja, mindaddig, amíg (a rögzitőoldattal) meg nem szakítjuk a folyamatot amegfelelő időben. Az előhívás folyamán az elöhívó az ezüstiont fémezüstté redukálja. A megvilágitással arányos előhivást, redukálást az teszi lehetővé, hogy az erősebben megvilágított szemcsék gyorsabban redukálódnak, mint a kevésbé megvilágítottak.

 

Előhívási fátyol
a meg nem világított helyeken az elöhívás hatására kialakuló, a szokásosnál nagyobb értékű fátyol. Oka, hogy a fotoanyagot túl soká tárolták vagy a hívó energiája túl nagy volt. Az ~képződése kálium-brornid-adagolással csökkenthető.

 

Előhívási góc
a fényérzékeny rétegek ezüsthalogenid-kristályában megvilágítás hatására képződött fémezüstből álló látens kép, amely az előhívást meginditani képes.

 

Előhívási hőmérséklet
általában alkalmazott előhívási hőmérséklet tartomány 18-22 "C. Az elöhívás kémiai reakció, amelynek sebessége hőmérsékletfüggő, ezért a minőség stabilitásának feltétele az előhívó oldat termosztálása. 16 "C alatt az előhívók hatásfoka romlik, az elöhívás sebessége csökken.

 

Előhívási idő
az az időtartam, amennyi ideig az előhívóoldatban a fényérzékeny fotoanyagon a látható ezüstkép megfelelö fedettséggel és gradációval kifejlődik.

 

Előhívási sebesség
időegység alatt létrejövő denzitásnövekedés. Függ az előhívóoldat összetételétól, hőmérsékletétől és az előhívó mozgatásától. Az ~ nő, ha nő az előhívó redukálóanyag-tartalma és pH-értéke.

 

Előhívó automaták
az előhívást emberi beavatkozás nélkül végző berendezés, amelyekben a hőmérsékletszabályozás és a regenerálószeradagolás automatikus.

 

Előhívók
olyan oldatok vagy paszták, amelyek a fotográfiai látens képet látható képpé alakítják. Fotográfiai ~ lehetnek fizikai vagy kémiai ~ . A fotográfiai ~ a következö fő alkotórészeket tartalmazzák: redukálóanyag, konzerválóanyag, lúgosítóanyag és pufferanyag, fátyolgátló anyag és speciális adalékanyagok.

 

Előhívók redoxipotenciálja
az előhívóoldat reverzibilisen oxidálható és redukálható szerves vegyület oxidált és redukált alakját egyidejűleg tartalmazza. Platina- vagy aranyelektródot merítve az oldatba, az jól definiált potenciált vesz fel az oldattal szemben, amely redoxipotenciál az oxidált és redukált alak koncentrációviszonyától és az oldat hidrogéniontöménységétöl függ. A redoxipotenciál jellemzi a rendszer oxidáló-, ill. redukálóképességét, az előhívási folyarnat sebességét.

 

Előhívómozgatás
az ~ t előhívás közben alkalmazzák, amelynek célja a redukálandó ezüst-halogenid-szemcsék környezetében a friss előhívóoldat biztosítása. ~ hiányában zavaró előhívási effektusok alakulnak ki.

 

Előhívóskála
az előhívási folyamat ellenőrzésére való többfokozatú denzitási értékű skála.

 

Előhívótál
nyitott tálca, amelybe a filmet helyezve az előhívást végezzük.

 

Előhúzóhenger
tekercsnyomógépeken a tekercstartó és az első nyomómű közé beépitett egység, amely a papírpálya feszültségét stabilizálja és ingadozásait (tekercsütés) csökkenti.

 

Előnyomás
schöndruck papírok előoldalára való nyomtatás.

 

Előrevízió
a magasnyomóforma szedésoldalairól vagy a megzárt formáról készült levonat korrigálása az imprimatúra alapján. Az előrevízió számára a nyomat a termeléstöl függetlenített nyomógépen vagy motoros lehúzóprésen készül a szedőteremben vagy a géptermi formaelözáró csoportnál. Az előrevízió a nyomóforma termelőgépbe való beemelése előtt utolsó korrigálási lehetöség, a kijavítatlan hibák a géprevízió során költséges és gazdaságtalan gépállást okoznak.

 

Előszó
könyv szerkezeti tagolása.

 

Előszúrótű
a cérnafüzögépeken a gerinc előlyukasztását (a fűző és horgolótű részére) végző elem.

 

Előzárás
a nyomóformák külön teremben való regiszterpontos zárása, a gépterem gépeinek folyamatos formával való ellátása céljából.

 

Előzék
a könyvtest és a könyvtábla összekapcsolására használt, 100 g/m2 tömeg feletti nyomatlan vagy nyomtatott ív.

 

Előzékelés
előzékek felvitele a könyvtest első és utolsó íveire.

 

Elsődleges fényforrás
olyan felület vagy test, amely energiaátalakulás eredményeként látható sugárzástbocsátki. Megkülönböztetünk természetes és mesterséges fényforrásokat (pl. Nap vagy pl. izzó-lámpák).

 

Első egyengetés
szöveges és illusztrációs magasnyomóforma egyengetésekor a nyomóalap, a nyomóhenger és a nyomóforma egyenetlenségeinek kiegyenlítése nagy foltokban az egyengetőíven (az elsö egyengetés helye a változó borítás legalsó íve).

 

Eltördelés
a tördelésnek az a jellegzetes hibája, amelynek során az egyes szövegrészek, ill. illusztrációk nem a forgatókönyvben vagy a kéziratban meghatározott helyre kerülnek.

 

Elválasztás
az egyes szavak szükségszerű széttagolása a sor végén a nyomdai tükörméretnek megfelelően. A magyar nyelvben a szóelválasztás szabályait a Magyar Tudományos Akadémia Helyesírási Szabályzata határozza meg. Idegen nyelvű szövegek szedésekor ügyelni kell az adott nyelv szabályainak megfelelő szóelválasztásra. A szóelválasztás problémája a sorkizárással együtt fontos kérdése a számítógépes fényszedés technológiájának. emeletesgépépítés tekercsnyomógépépítési elv, ahol a nyomóművek és a papírszolgáltató mű különböző szinten helyezkednek el.

 

Emeletes táblázatfej
a táblázatfejnek az a fajtája, amelyben az egyes vízszintes sorcsoportokat egymástól harántléniával választjuk el (rendszerint félkövér vagy finom léniával). A magasabban fekvő sor vagy sorcsoport az alacsonyabban fekvő sorra vagy sorcsoportra vonatkozó információt tartalmaz. Az alacsonyabban elhelyezkedő szövegeket egymástól függőleges finom léniával választjuk el. Az egyes sorok a táblázat fejrovatán belül lehetnek középre zártak vagy bal oldalra zártak. Ha a sor alatt és fölött csak minimális beosztás helyezhető el, figyelembe kell vennünk az ólombetű vonalközét.

 

Emulgeálás
az emulziók elöállítása diszpergálással. Az emulgeálást rendszerint stabilizáló adalékanyaggal segítjük. A nyomdaiparban gyakori jelenség az emulgeálódás folyamata amely akkor jelentkezik, pl. az ofszetnyomtatásban, amikor a nedvesítő folyadék emulgeálódik a nyomdafestékben.

 

Emulzió
olyan kolloid diszperz rendszer, amelyben a diszperziós közeg és az ebben eloszlatott, diszpergált anyag is folyékony halmazállapotú.
Az ~ típusa kifejezi, hogy az alkotó folyadékpár közül melyik a diszperz rész és melyik a folytonos, azaz diszperziós közeg.
Jelölése: o/v = olaj emulziója vízben, ill. v/o = víz emulziója olajban. Az első típusú emulzióra megfelelö példa a természetes, ill. műkaucsuk és a poli(vinil-acetát)-emulziói. A v/o típusú emulzióval az ofszet festékben emulgeálódott nedvesítövíz esetében találkozunk.

 

Emulziós réteg
a fényképezésre használt filmek fényérzékeny rétege, amely ezüst-halogenidek 0,001 mm nagyságrendü szemcséiből és zselatinból álló fotoemulzió.

 

END
ekvivalens szürkedenzitás.

 

Enveloppe
védőborító.

 

Enyv
eredetileg az állati szövetekből előállított ragasztóanyagokat nevezték enyvnek. Új meghatározás szerint már nemcsak az eredeti értelemben vett fehérjealapú ragasztókat foglalja magába, hanem a vízben oldható növényi eredetű és a szintetikus ragasztókat is.

 

Építőszekrény-elv
azonos vagy egymást kiegészítö hengerelrendezésű nyomóművek egymás utáni összekapcsolása.

 

Érdesség
sík felületek eltérése a geometriai síktól (átlagos érdesség). Az érdesség az észlelt profil pontjainak a középvonaltól mért átlagos távolsága um-ben.

 

Érintkező (kontakt-) másolás
negatív vagy pozitív másolatok előállítása azonos méretben, az átvilágított képpel szoros érintkezésben tartott, rendszerint kis fényérzékenységü anyagra. Az alávilágitási jelenség elkerülése végett a másolóeredeti és a fényérzékeny film közötti tökéletes érintkezés fontos.

 

Érintkező másoló szekrények
kontaktbox az érintkező másolatok elkészítéséhez szükséges berendezés. Fontos szerkezeti eleme a fényt át nem eresztő anyagból készült szekrény. A másolandó eredetit és a megvilágítandó filmet a tükörüveglapból készült üveglemezre helyezik rétegoldalukkal egymás felé fordítva. A megvilágítás szórt vagy pontfény lehet. A szórt fényt több, egyenletesen elhelyezett opálégő adja, a pontfényt fémhalogenidlámpával hozzák létre. A pontfényforrás elé, egy forgatható szűrőtartóba szinszűrők helyezhetők. Az alávilágítást légszívással (vákuummal) kerülik el, amely egy rugalmas gumikendőt szorít az üveglapra. Az felhasználási területe: vonalas, árnyalatos vagy rácsmásolatok készítése.

 

Érintkezőrács
az árnyalatok rácspontokra bontásánál használják. A rácssűrűségnek és a pontdenzitás eloszlásának megfelelően átmenetes pontokból álló fényképészeti film, amely a rajta áthaladó fény intenzitását síkjának minden irányában periodikusan változtatja. Ezt a hatást a fény útjába eső ezüstszemcsék, ill. szinezékszemcsék különbözö mennyiségei okozzák. Rácsrabontáskor közvetlenül érintkezik a filmmel.

 

Equalink próbanyomógép
Chambon francia nyomdagépgyár teljesen új rendszerű ofszet próbanyomógépe. Nagy átmérőjű festékfelhordó henger adja át a festéket a lemeznek. A felhordóhengerhez kis átmérőjű acéltengely nyomódik, amely ellentétes körforgást végez. A forgási sebesség változtatásával lehet a festékréteget szabályozni. A felhordóhenger a tengellyel és a tengelytámasszal festékvályút képez. A festékátadás után a felhordóhenger felületén visszamaradt festék visszakerül a vályúba, és teljesen új festékréteg képzödik. Zónacsavarokra nincs szükség.

 

Eredeti
a nyomtatványok illusztrálásához készült kép, rajz, ábra,amelyet nyomdai úton sokszorosítanak. Jellegét tekintve lehet vonalas vagy árnyalatos, fekete-fehér vagy színes. Ránézeti vagy átnézeti, aszerint, hogy feldolgozáskor ráeső fényben vagy átvilágítva használatos.

 

Eredetihez hű reprodukció
fakszimile.

 

Eredeti tartóhengere
az elektronikus színkivonat-készítő berendezésnek az a hengere, amelyre az eredetit helyezve a letapogatást végzik pontról pontra.

 

Eresz
a könyv jó nyithatóságának biztosítása és tartósságának növelése érdekében a gerinccel párhuzamosan kialakított nyitási vonal.

 

Ereszkenés
az előzék fűzőszövet által takart részének ragasztóval való kenése, a beakasztás művelete előtt.

 

Ereszreverés
a könyvtest ereszkialakításának technológiai művelete.

 

Érintkezési sáv
a nyomóműben a rugalmas borítású és a hozzá kapcsolódó henger között (magasnyomógépeken a nyomóhenger és a forma, vagy formahenger, ofszetnyomógépeken a formahenger és az ofszet gumikendős henger, valamint a nyornóhenger és az ofszet gumikendős henger, mélynyomógépeken a formahenger és a preszszörhenger között) nyomás hatására kialakuló sáv, ahol a nyomtatási folyamat lezajlik.

 

Erőegyengetés
az árnyalatos klisék különböző nyomóerőigényének kielégítése a borítás vastagságának árnyalatérték szerinti növelésével és csökkentésével.

 

Értékcikk nyomtatvány
szigorú elszámolási kötelezettséggel, meghatározott mennyiségben előállítható, az előállítási értékénél nagyobb értéket képviselő nyomtatvány [pl. sorsjegy, bankjegy, államkötvény, bejelentőlap, útlevélkérő lap, útlevél, különleges belépést (engedélyt) igazoló nyomtatványok, közlekedési jegyek, bélyeggel nyomott postai levelezölap stb.], nem tartozik ide a bélyeg. Az ~ tervezéskor és kivitelezéskor meg kell nehezíteni a hamisítást.

 

Eselék
méretre vágáskor keletkezö papírhulladék (papírcsík).

 

Észterek
a szerves vegyületek egy csoportja, amelyek alkoholokból és szerves vagy szervetlen savakból keletkeznek. A növényi és állati zsírok, olajok, glicerinek zsírsavakkal alkotott észterei. A nyomdafestékek kencekomponensei az oldószerek egy csoportja (pl. etil-acetát, butil-acetát), nem folyadékészterek (pl. dibutil-ftalát, tribu-til-foszfát), amelyeket műanyagipari lágyítóként használnak.

 

Etil-acetát
észter, színtelen folyadék. Oldószer. cellulózszármazék. Fotográfiai filmek hordozójaként használják.

 

Etilénglikol
kétértékű alkohol oldószer.

 

Excelsior
betűnagyság megjelölése a Caslon-féle amerikai pont-rendszerben. Megfelel 4 amerikai pontnak a Didot-féle rendszer-ben 3,75 pontnak.

 

Excenter
kör alakú tárcsa amelynek forgáspontja nem a kör geometriai középpontjában van, hanem attól e távolságra. Az eltolás nagysága az excentricitás. Nyomógépeken gyakran alkalmazott gépelem. Vezértárcsaként alkalmazva periodikus mozgást valósít meg. .

 

Exponálóóra
fényérzékeny anyagok megvilágítási idejét mérő berendezés. Másoló- és nagyítógépek esetleg megvilágítóegységek áramkörébe kapcsolt óraszerkezet amely a bekapcsolás után a beállitott idő elteltével automatikusan megszakítja az áramkört. Használata a tömegmunkáknál is biztosítja az egységes expozíciót.

 

Expozíció
a fényérzékeny anyagot képalkotás céljából fény hatásának tesszük ki.

 

Expozíciós táblázat
mivel a távolság négyzetével a megvilágitás fordított arányban változik ezért nagyításkor a gépkihuzat nő és csökken a filmsíkra eső megvilágítás kicsinyitéskor a gépkihuzat csökkenésével nö a megvilágítás. Ahhoz, hogy azonos feketedést érjünk el a filmen, a megvilágítási időt kell a filrnsíkra eső megvilágítás változásának megfelelően korrigálni. Az ~ adott állandó rekesznyíláshoz adja meg a kicsinyítés ill. nagyítás függvényében a komgált megvilágítási faktort.

 

Ezüstdiffúziós eljárások
az ezüstdiffúziós képátvitel elvét a magyar származású A. Rott (1938. Gevaert) fedezte fel. Általánosan alkalmazzák a reprodukciós fényképezés, az irodai másolás és a kisofszetformakészítés területén.
Lényege: megvilágitás után a filmnegatív ezüst-kloridot tartalmazó rétegét olyan előhívóoldatban hívják elő, amely kis rnennyiségű nátrium-tioszulfátot is tartalmaz (fixáló előhivás), majd az előhívott negatívot szoros érintkezésbe hozzák elöhívási gócokat tartalmazó réteggel, azaz finom eloszlású ezüstkolloidot tartalmazó réteggel, amely azonban nem fényérzékeny! Az elő nem hívott ezüst-klorid a tipszulfátos elöhívóban ezüst-tioszulfáttá alakul át. Amikor a negatívot érintkezésbe hozzák az ezüstkolloidot tartalmazó réteggel (pozitívval), a negatív rétegből az átalakított ezüst-halogenid átdiffundál, és az elöhívási gócokban fémezüst válik ki. A két összesajtolt réteg szétválasztásakor egyidejűleg kész negatívot és pozitívot nyernek.
Az ún. kétlaprendszerű ezüstdiffúziós ofszetformakészitési eljárás alapján mű-ködik a Copyrapid (Gevaert) ofszetfólia.
A negatív anyag fotopapír, amelyet megvilágítás után aktiválófürdöbe helyeznek, majd hen-gerpár segítségével összesajtolják a kisofszetfóliával. 15-20 s múlva az ofszetfóliát lefejtik a negatívról és rögzítik az ezüstképet. Hidrofi-lizálás után készen van a nyomóforma. Az ún. egylaprendszerű ezüstdiffúziós ofszetforma-készítési eljárás alapján működik a Verilith ofszetfólia (Kodak).

Poliészterhordozón három réteg található: legfelül a gócréteg (elövilágított réteg), a fényérzékeny réteg, végül az elöhívó hatóanyagát tartalmazó réteg. Megvilágításkor a fényérzékeny rétegben jönnek létre a látens kép gócai. Elöhíváskor az alsó rétegben levö hatóanyagok a megvilágított fényérzékeny rétegbe vándorolnak, és az ezüst-halogenid-gócokon felhasználódnak. A megvilágitatlan fényérzékeny rétegben viszont felhasználatlan marad az előhívóanyag, tovább vándorolva eljut a felső rétegbe, és redukálja az elővilágított ezüst-halogenid-gócokat.
Ily módon az eredeti pozitív képét kapjuk meg az ofszetfólián. Ahol az ezüstkiválás megtörtént a felső rétegben, a zselatinréteg zsírfogóvá válik, ahol az elővilágított gócok előhivatlanok maradtak, ott a zselatin mert nem cserződött - jó viztartó tulajdonságú.

 

Ezüst-halogenidek
az ezüstnek halogénelemekkel alkotott vegyületei az ezüst-klorid (AgCl), ezüst-bromid (AgBr), ezüst-jodid (AgJ). Megvilágítás hatására a vegyületekben az ezüstionok (Ag+ egy része fémezüstté (Ag) redukálódik. Ezüstalapú fotográfiai anyagokban használják fel.

 

Ezüst-nitrát
színtelen, vízben jól oldódó vegyület. Nem fényérzékeny. Vizes oldata toxikus. Zselatinba ~ ot alkáli-halogenidekkel reagáltatva keletkeznek az ezüst-halogenidek. Ez a folyamat az ezüstalapú filmek gyártásának alapreakciója. ezüstvisszanyerés rögzítőfürdők ezüsttartalmának visszanyerése kémiai vagy elektrokémiai úton.

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek