A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

C

CMS (Color Management Systems):
Egységes színkezelő rendszer, a kép bevitelétől a kinyomtatásáig biztosítja a színhelyességet.
 
Címnegyed
A könyv első (általában) 4 oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a második az üres oldal, a harmadik a focímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy impresszumoldal.

 
CMS (Color Management Systems):
Egységes színkezelő rendszer, a kép bevitelétől a kinyomtatásáig biztosítja a színhelyességet.
 
Címnegyed
A könyv elso (általában) 4 oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a második az üres oldal, a harmadik a focímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy impresszumoldal.
 
Címoldal
A könyv harmadik oldala, a címet, a szerzot és a kiadót vagy emblémáját (ha van) tünteti fel.
 
CMYK
Négyszínnyomás; A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B).
 
Cromalin
Színbontott (levilágított) filmekrol fotótechnikai eljárással készített, a kolor nyomtatás színhelyességéhez szükséges ellenorzo "nyomat".
 
CPC 1
olyan szabályzórendszer, amellyel a következő műveletek szabázozhatóak:
- oldal és hengerkerület - irányú színilleszkedés
- a festékadagoló henger ( duktor ) forgása
- a festékadagolás sávonkénti szabályozása
Ezek a műveletek a nyomógép mellett elhelyezett vezérlőasztalról irányíthatók, ahol a visszajelzés trendkijelzéssel vagy digitális formában történik. A rendszer továbbfejlesztett változatai a CPC 2 és a CPC 3.
 
CPC 2
A CPC 1 rendszer továbbfejlesztett változata. Automatikusan végzi a denzitásmérést, az adatokat mikroszámítógép segítségével összehasonlítja az előírt értékekkel, és az összehasonlítás eredményét kijelzi. A gépmester a kijelzett vagy lehívásra megjelenő adatokat észleli, és távvezérléssel beavatkozhat a folyamatokba.
 
Callier-effektus
olyan jelenség, amelynek következtében a negatívfilm vetítéskor nagyobb feketedést mutat, mint érintkező másoláskor. A jelenség oka a fényszórás.
 
Camera obscura
lyukkamera zárt doboz, elülső falán kis nyilással. A nyíláson behatoló fénysugarak a kívül levő tárgyak fordított képét vetíti ki a doboz hátsó falának belsö oldalán, amely így a képernyő szerepét tölti be. A keletkezett kép annál élesebb és gyengébb a fényereje, minél kisebb a nyílás. Nagysága a nyilás és a képernyő távolságától függ.
 
Cameron
nagy termelékenységű könyvgyártó automata. Két különleges, végtelenített szalagos nyomóformáról dolgozó nyomóművel működik. A nyomógép össze van kapcsolva egy ragasztókötő gépegységgel.
 
Carlson, Ch
1938-ban szabadalmaztatta elektrofotográfiai (xerographiai) eljárását, amely az elektromos töltések taszításán és vonzásán alapul. Az eljárás hasznosítására 1948-ban alakult a Xerox Ltd.
 
CCITT
a Cornité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique rövidítése. A ~ Nemzetközi Távíró és Távbeszélö Tanácsadó Bizottság, amely a távíró és a távbeszélő részére szabványjavaslatokat dolgoz ki. Szabványosítottak néhány kódot is. A leglényegesebbek: a ~ Nr. 2 kód és a ~ Nr. 5 kód.
 
Celluloidfólia
cellulóz-nitrát-alapú színtelen müanyag. Fotográfiai filmek hordozójaként használták. Tűzveszélyessége miatt ma már nem használják. cellulóz-acetát az egyik leggyakrabban használt cellulózszármazék, amelyet a cellulóz ecetsavas észterezésével állítanak elő. A ~ ot mint nyersanyagot alkalmazzák vegyiszálak, acetátselyem (müselyem), fóliák és filmek elöállítására. A ~ nyomdaiparban is alkalmazott ömledékragasztók adalékanyaga.
 
Cellulóz-acetát-fólia levonat
celofánlevonat.
 
Cellulóz-nitrát
nitrocellulóz filmek hordozójaként használt műanyag. Cellulózból salétromsavas észterezéssel állítják elő. Tűzveszélyes.
 
Celofán
cellulózszármazék, rendszerint vékony, átlátszó hártya. A csomagolóiparban és a reprodukciós technikában használják.
 
Celofánlevonat
szövegátviteli eljárás, mélynyomóforma és ofszet-nyomóforma készítéséhez használják. Szedésformáról celofánfestékkel celofánfóliára (esetenként cellulóz-acetát-fóliára) levonatot készítenek, amelyet bronz- vagy grafitporral, esetleg finom szemcséjű korommal beporozva oldalhelyes diapozitív másolóeredetit kapnak. -bronzlevonat.
 
Cérnafűzés
ívösszekapcsolás művelete füzőcérnával.
 
Chromacom rendszer
a Hell cég integrált elektronikus színes képfeldolgozó rendszere, amely lehetővé teszi A4-es színes oldalak teljesen elektronikus úton való kialakítását és másolóeredetin történő megjelenítését. A ~ a következő részekből tevődik össze:
- színbontó és levilágitó egység
- elektronikus montírozó és retusáló (Combiskop) egység,
- A4-es oldal kialakitó egység.
A rendszer egységei között a kapcsolat közvetett, a képi és technológiai információkat mágneslemezre rögzítik. A ~ az elektronikus színbontókkal elvégezhető technológiai műveleteken túlmenően a következő feladatok megoldását teszi lehetövé:
- több színes kép A4-es oldalon az igényeknek és képkivágásoknak megfelelő elhelyezése (elektronikus beosztás és montírozás)
- a képeredeti és az A4-es oldal hátterének képeredeti nélküli színezése különböző átmenetekkel és geometriai formákkal,
- több színes kép egy képben való megjelenitése
- szines képeredeti színeinek és árnyalatainak tetszésszerinti változtatása (elektronikus retusálás: Combiskop).
 
Chromaskop berendezés
olyan elektronikus berendezés, amelynek színes képernyőjén vizuálisan ellenörizhetö a színkivonatkészítőgép beállitása.
A berendezés olyan elektronikus színellenőrző rendszer, amely a színkivonati film levilágítása előtt - tehát filmfelhasználás nélkül megmutatja a helyesbített képet. A színszámítóból kikerülő jeleknél figyelembe veszik a háromszínnyomó festékgarnitúra színeit, a papír jellemzőit és a képernyő additív színkeverési törvényeit, és igy a képernyőn megjelenő színes kép optimálisan megközelíti a nyomat színeit. A gyakorlatban a scannerek kiegészítő berendezéseként alkalmazzák.
 
Cianinok
a szerves vegyületeknek egy olyan csoportja, amelyeket két heterociklusos gyűrű metincsoportokkal összekapcsolva épít fel. A fotográfiai rétegekben optikai szenzibilizátorként használt vegyületek.
 
Ciceró
12 pontos betűméret. Elnevezését onnan kapta, hogy Schöf-fer Péter nyomdász ilyen méretü betűkkel nyomtatta ki elsőként a nagy római szónok, Cicero leveleit.
 
Cicerólemez
cicerós vastagságúra öntött ólom- vagy rézlemez, esetleg ilyen vastagságra hengerelt cinklemez. Nyomtatás elött írásmagasságra kell emelni ólomöntéssel (tömöntvény) vagy fazettálással (megfelelö alátétre ragasztással vagy szögeléssel).
 
CIE-fényforrások
~ nak a CIE által definiált és ajánlott mesterséges sugárforrásokat nevezzük, amelyek a CIE-sugárzáseloszlások megvalósítására szolgálnak. A CIE-A fényforrás a 2856 K korrelált színhőmérsékleten világító gáztöltésű volfrámszálas izzólámpa fénye. A CIE-C fényforrást a CIE-A fényforrással és folyadékszűrő kombinációval állítják elő.
 
CIE-fénymérő
észlelő olyan fénysugárzásérzékelő, amelynek relatív spektrális érzékenységi függvénye megegyezik a V(k\ vagy V\\) spektrális fényhatásfok függvénnyel.
 
CIE-sugárzáseloszlás
a reflexiós és transzmissziós színmérés egyik fontos rögzítése a sugárforrás színképi teljesítményeloszlása. A CIE-A sugárzáseloszlás 2856 K hőmérsékletű Planck-sugárzónak felel meg. A CIE-C sugáreloszlás az átlagos nappali fény színképét képviseli, korrelált színhőmérséklete 6774 K. A nappali fény egyes fázisainak jobb megfeleltetésére a CIE-D sugáreloszlások (4000-25 000 K korrelált színhőmérséklet között bármely színhőmérséklethez tartozó nappali sugárzáseloszlás számítható) alkalmasak. Színméréshez leggyakrabban a CIE-D65 sugáreloszlást alkalmazzák. A CIE-D65 sugárzáseloszlás a kb. 6504 K korrelált színhőmérsékletű nappali sugárzásnak felel meg, és a CIE-A és CIE-C-től eltérően tartalmaz ultraibolya sugárzást is.
 
Cím
a ~ olyan ismertetőjel, amely egy tárban az egyes rekeszek megtalálását lehetővé teszi. A ~ általában numerikus, néha bináris (bináris kód), ritkán pedig alfanumerikus rendszerű. A legnagyobb jelentösége az operatív tár esetében van.
 
Címke
a ~ program által írt blokk, amely azonositásra, valamint a nem szándékos átírás elleni védelemre szolgál a csomagolt, ám tartalmára, rendeltetésére, árára és egyéb utalásokra szolgáló leggyakrabban papír alapú termék, amelyet egyik oldalán nyomtatnak, másik oldalán ragasztóanyaggal bevonnak és a kívánt tárgyra nedvesítéssel vagy melegítéssel felragasztanak. Különleges fajtája az öntapadós címke, amely ragasztózott oldalával nyomóerő hatására tapad a tárgyra. címöntö gép újságcímek, kiemelt sorok, hirdetéscímsorok szedésére használják. A matricákat kézzel szedik a sorjázóba, majd a kiszedett matricasort a gép kiönti. Az önthető betűnagyság 6-72 pontig terjed. Az öntéshez linofémet használnak. Legelterjedtebb típusai nálunk a Ludlow és a Nebitype.
 
Címszedés
a címrendszer eltérő fokozatú címei különböző betűváltozatokból és betűfokozatokból szedhetők. Általában nem a szöveggel együtt szedik.
 
Címszerkesztés
címtipográfia a könyv egyes fejezeteinek és azon belüli gondolatoknak értelemszerű, logikus tagolása, szerkezetének áttekinthetösége címek, ill. címrendszerek kialakításával érhető el. A helyesen szerkesztett és tipografizált címrendszer megkönnyiti a könyv szövegében való tájékozódást. A címek tipográfiáját az egész könyvre kiterjedően következetesen kell meghatározni. A címek fontosságuk szerint szedhetők a szövegbetű kiemelö változataival is. Tudornányos és szakkönyvekben a különböző értékü címeket célszerü decimális számozással ellátni, így a címfokozatokat elsősorban a jelzőszám helyiértéke határozza meg. A címek elhelyezésére választható középtengelyes, oldaltengelyes, tompán kezdett vagy hátra zárt stb. megoldás.
 
Címzés
fényszedésben, számítástechnikában a bináris jeleket tároló közegnek azt a helyét jelöli meg, amelyben az adatokat elhelyezték, és ahol újból meg lehet azokat találni. A ~ eket egy ún. könyvtárban tartják nyilván.
 
Cinklemez
a klisékészítés legelterjedtebb anyaga. Vastagsága a felhasználástól függöen 0,5 - 4 mm között változik. - mikrocink.
 
Cinkográfia
klisé.
 
Clayden-effektus
olyan képfordulási jelenség, amely akkor következik be, ha rövid ideig tartó intenzív megvilágítás, majd ezt követően diffúz fény éri a réteget.
 
Cobb-teszt
a papírok és kartonok felületi szívóképességének, ill. enyvezettségének megítélésére használt módszer. A papírfelület a Cobb-készülékben meghatározott ideig desztillált vízzel, vagy ricinusolajjal érintkezik. A tömegnövekedésből megállapítható a felületi szívóképesség vízre vagy olajra
vonatkoztatva. Erre utal a Cobb-szám g-ban kifejezett értéke.
 
Colloplas
eljárás angol szabadalmú mélynyomóforma-készítő eljárás. A nyomóformát oldószerálló műanyagba vulkanizálva állítják elő, a munkaműveletek megegyeznek az - Uniprint eljárással.
 
Color-Key eljárás
színellenőrző eljárások.
 
Color Metal nedvesítőmű
kefés rendszerű nedvesítőmű, ahol a vályúhengert kefehenger helyettesíti. Az egyes kefesorok axiális és radiális irányban is kiemelhetök. A nedvességadagolás széles tartományban szabályozható.
 
CONTROMAT maratásszabályozó rendszer
a mélynyomóhenger maratásánál alkalmazott berendezés, amely maratás közben a hengerfelület felett elhelyezett mérőfejek segítségével ellenőrzi a maratás folyamatát (méri a csészetérfogatot). A berendezés a mérési értékeket összehasonlítja a program szerinti értékekkel és eltérés esetén a henger forgási sebességének változtatásával helyesbíti a maratási folyamatot.
 
Copyrapid eljárás
ezüstdiffúziós eljárások.
 
Cromalin eljárás
színellenőrző eljárások.
 
Cronapress eljárás
közvetlenül negatív képet adó másolóeredeti készítési eljárás, amelyet a Du Pont cég fejlesztett ki. A film hordozója mérettartó fólia, amelyre fehér színű mikroszkopikus műanyagbuborékokból álló réteget hordtak fel. A szedést vagy a nyomólemezt a dupla fedelű másolókeretbe helyezik, és erre teszik rétegoldalával a filmet. A belső keret zárása után amelynek anyaga dupla falú mylar fólia vákuumot létesítenek, majd bezárják a külső plexikeretet is. A mylar fólia és a plexilap között apró fémgolyók vannak, amelyek a másolókeret vibrálása következtében a filmen gördülve szétpukkasztják a buborékokat (a nyomóelemek helyén). Ezután a filmet befestékezik (a sértetlen buborékok festékkel telítődnek) és fixálják. Különösen autotípiák és metszetek másolásánál van jelentősége.
 
CRT-berendezés
A CRT a Cathode Ray Tube rövidítése. Levilágítóberendezés vagy display, a betűket katódsugárcsővel rajzolja fel. cursor, fényjel (latin; futó, mozgó) az adatfeldolgozó gépek képernyőjén egy fénypont, amely kijelöli a képernyő-memória aktuális helyét. Bármely tetszőleges helyre vezethetö, hogy a kijelölt ponttól információmódosítást hajtsanak végre.
forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek

CS

Csatlakozópont
interface a számitógép önálló kapcsolóműveit (pl. az operatív tárat és a számolómüvet, a processzort stb.) összekötő pontok a ~ ok. Elektromechanikus és elektronikus, valamint szink-ron és aszinkron kapcsolóművek között ~ okat elég nehéz létrehozni. A ~ kialakítását a következő megkötések határozzák meg:

- két berendezés csatlakozó vezetékeinek fizikai tulajdonságai és a vezetéken kicserélt jelek,
- a kicserélt jelek jelentése;
- azok a helyek, ahol a vezetékek egyszerűen (pl. dugós csatlakozással) mechanikusan vagy elektromosan megszakíthatók. A ~ vezetéke kapcsolatot létesít a ~ két oldalán levő berendezésekkel.
 
Csatorna
1. Az egyrnás alatt több soron keresztül azonos vagy közel azonos nagyságú szóközök elhelyezkedése. A csatorna szedését kerülni kell.
2. Adatátviteli rendszerekben párhuzamos átvitelt biztosító sávok, vezetékek neve.
 
Cserzés
kolloid rendszerek térhálósodása fény, hő vagy vegyszer hatására. A ~ a molekulák közötti (intermolekuláris) hidak képződésének eredménye. A ~ következtében a rendszer fizikai-kémiai tulajdonságai megváltoznak, pl. csökken oldhatóságuk, duzzadóképességük.
 
Cserzőelőhívás
a fotográfiai rétegek előhívásának az a különleges esete, amikor az ezüstkép kialakulásával párhuzamosan képződő cserző hatású előhívó-oxidációs termékek a zselatinhoz kötödnek, és azt a redukált ezüsttel arányosan megcserzik.
 
Csésze
a ~ vagy rácscsésze a mélynyomóhenger felületén maratással vagy véséssel kialakított nyomóelem, amelyet a stég hálórendszere fog közre. Alakja a mélynyomórácstól, ill. a vésöszerszámtól függ.
 
Csillag-tekercstartó
delta-tekercstartó háromágú tekercstartó, amely automatikus tekercsváltásra is alkalmas. Az automata tekercsváltó berendezések a nyomtatási folyamat megszakítása nélkül biztosítják a folyamatos papírpályavezetést. A tekercstartók egyik típusa, három tekercs elhelyezésére alkalmas. Egyes géptípusokra csökkentett méretü kivitelben készül, ahol az új tekercs felfogása az előzö tekercs részbeni lefutása után válik lehetővé.
 
Csipesz
pinzetta a szedésforma korrigálásánál használják a hibás betű vagy szó kiemelésére.
 
Csípőhenger
tekercsnyomógépek hajtogatóművében a keresztirányú hajtást végző szerkezeti rész.
 
Csípőlemez
a csípőhengerre szerelt lemez. csípőhenger. csiriz lisztből, keményítőből és vízből főzött, majd lehűtéssel készített ragasztó, amely szobahőmérsékleten, a víz eltávozásával köt. Szivóképes anyagok, főleg papír, textil és bőr ragasztására alkalmas, általában gyenge ragasztókötést biztosító anyag.
 
Csomagolóipari ragasztók
a csomagolástechnikában leggyakrabban alkalmazott papírzacskók, dobozok, zsákok, papír- és műanyag, ill. fémfólia bevonatok előállításához, a termékek lezárásához, címkék felragasztásához alkalmazott ragasztók közös elnevezése. Kémiai összetétel szerint keményítöből, keményítő- és cellulózszármazékból, fehérjékből, valamint szintetikus anyagokból előállított ragasztók tartoznak ebbe a csoportba. csontenyv állati enyv.
 
Csúcsfény
az eredeti, ill. a tárgy területére irányított, rendszerint erős megvilágitást adó fény. Növeli a tárgy egyes kiemelkedö részleteinek csillogását. A ~ ún. kemény fény, amit csúcsfénylámpával (ún. spotlámpával) állítanak elő.
 
Csúcsfénymaszk
az árnyalatos felvételre jellemző feketedési görbe alsó és felső szakaszán az egyenestől való eltérés nagysága függvényében árnyalattorzítás jelentkezik, amelyek a képeredeti csúcsfényeiben és a sötét képrészeiben kontrasztcsökkenést okoz. Az árnyalatos negatívon a feketedési görbe felső szakaszának kontrasztcsökkentő hatását egy másik filmmel, az ún. ~ kal lehet helyesbíteni. Két felvétel készítendő: az alapfelvételen megtalálható az eredeti összes árnyalata, a csúcsfénytől a sötét képrészekig, a másik felvételen csak a csúcsfények vannak kiexponálva O,5-0,9 D fedettségig, a sötét képrészek üvegesen átlátszóak. Ha a csúcsfénymaszkot összeillesztve használják a negatívval, a feketedési görbe felső hajlított szakaszának árnyalattorzító szakaszát lehet helyesbíteni, mivel a negativ sötét részeiben (az eredeti csúcsfényei) nő a fedettség.
 
Csúszás
a pontatlan legördülésből eredő nyomtatási hiba.
 
Csúszásellenőrző mező
a nyorntatás-ellenőrző skáláknak az a része, amelynek segítségével a csúszási hiba észrevehető.
forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek