A (1) | B (1) | C (2) | D (1) | E (1) | F (1) | G (2) | H (1) | I (1) | J (1) | K (1) | L (1) | M (1) | N (1) | O (1) | P (1) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (1) | W (1) | Z (1)

T

Tamponnyomás:
Nem sík felületek nyomására szolgáló eljárás.

 

Tipográfia:
Egy kiadvány megtervezésének tudománya és művészete. A tipográfia alatt értjük a könyv tervezése, szedése során alkalmazott eszközök összességét.

 

TIFF (Tagged Image File Format):
Képek, nem vektoros grafikák állományformátuma.

 

Tábla
Kemény, merev anyagú papírlemez, amely a könyv merevítését, erősítését szolgálja. A keménytáblás könyveknél papír, vászon vagy borborítású. Vastagsága 1,5-3,5 mm közötti.

Táblaborító
Keménytáblás könyveknél a táblát borító nyomott és általában felületkezelt (lakkozott vagy fóliázott) papír, vászon, mubor, stb.

 

Tekercs / rotációs nyomás
A papír tekercsben kerül a nyomógépre feldolgozásra

 

Terjedelem
A kiadvány összes számozott oldalának mennyisége

 

Térképlap mérete
Amennyiben a megrendelt kiadvány térképet tartalmaz, annak méretét is kérjük megadni.

 

Tördelt levonat
A tördelési, szerkesztési eloírások és a helyesírás ellenorzése céljára készített korrektúra

 

Táblalemezek
a könyvtábla két, azonos méretű, könyvkötő lemezből készült része. A táblakészitéshez felhasználható lemezek vastagsá-gára vonatkozó elöírásokat az MSZ 5602-67 tartalmazza. táblanyomás a könyvtábla borított felületeire díszítés, szöveg és jelek felvitele, meleg- vagy hidegpréseléssel. táblanyomógép könyvkötészeti présgép könyvtáblák nyomására. táblatörés könyvtáblák beakasztás elötti deformálása a könyvtesten való jó felfekvés érdekében.

 

Táblázatok fajtái felosztás
kivitel és felhasználás szerint, van könyvtáblázat; oszlopos szedés, szöveget tartalmazó számadatok, önálló nyomtatványtáblázatok. Önálló nyomtatványtáblázatok: ügykezelési táblázatok, falragasztáblázatok. Szedési szempont szerint lehet:
- oszlopos szedés, beszedett táblázat, külön harántvonalas táblázat,
- precíziós táblázat, rasztertáblázat.

 

Táblázatok részei
cím: a táblázat rendeltetését tömören rögzíti, fej:
a lábrovatok megnevezését és magyarázatát tartalmazza, itt kapnak helyet a rovatok, láb: a fej folytatása. Felhasználási céltól függően beírásra alkalmas szövegek, számok helye. táblázatszedés szabályai a könnyebb, egységesebb munkavégzés miatt létrehozott szabályok:

- pontos, kifogástalan sorkizárás,
- keskeny sorszélességnél cicerónál vastagabb törzsű kvadrátra szedés;
- sornak soron, térzőn, lénián való kizárásának tilalma;
- különbözö sorszélességekre kimenö fejrészeket kiemeléssel kell szedni;
- minden szövegrészt valamely ciceró szélességüre kell zárni,
- azonos szövegek egyszerre szedése;
- a fej szövegét középen kell elhelyezni;
- léniatörési szabályok.

 

Tabulátor
rovatbeállító rovatozókészülék vagy billentyű táblázatok írására az író, könyvelő, számológépeken, képernyős berendezéseken, sornyomtatókon. tack (angol, tack = energia), az a munka (energia), amely két szilárd felület között elhelyezkedő, adott térfogatú festékréteg szétválasztásához, az adott vizsgálati körülmények között szükséges. A tackrnérés során a nyomdafesték hasítási ellenállásának és szálhú-zó képességének egyidejü meghatározásáról van szó. A tack mértékegysége N . m~2. A tack mérése tackmérő berendezésekkel történik.

 

Tackmérő berendezések
az ofszet nyomdafestékek tackértékének meghatározására szolgáló laboratóriumi készülékek. A koszerű tackmérők háromhengeres berendezések, amelyek közül az egyik henger a meghajtott, termosztált, arnelyre a mérendő festék ismert mennyiségének a felvitele történik -; a másik henger a festékeldörzsölő, a harmadik pedig a mérőhenger. A mérőhenger általában egy rugós erőmérőhöz csatlakozva méri a festékfilm hasításához szükséges erőt. A készülékeken a tack értékét INKO, LARAY, TACK, vagy TACK-0-SCOPE egységekben olvassuk le.

 

Tájékoztató nyomtatvány
a 0,125 m2 terjedelmet el nem érő egyébként könyvnek minősülő nyomtatvány, valamint terjedelemre való tekintet nélkül olyan szöveges és képes nyomtatvány, amely tartalma miatt nem sorolható a könyv, brosúra fogalmába (pl. telefonkönyv, menetrend, cikklista, árjegyzék, szakmai mintakönyv, prospektus).

 

Takarómaszk
pozitívmásolásnál a filmszélek és egyéb hibahelyek megszüntetésére ~ ot alkalmaznak, arnelyet úgy kell a fömegvilágítás után a szerelék helyett a másolandó lemezen elhelyezni, hogy a maszk (egyszerű esetben pl. fekete papír) fedje a rajzi részeket, de szabadon hagyja a másolóeredetifilm széleit. Ilyen módon végzik el másolás során a második megvilágítást, ezzel feleslegessé válik a lemezretus.

 

Tálhívás
a fényérzékeny anyagok manuális, hagyományos kidolgozási módja. A kidolgozó vegyszerek az eljárásoknak megfelelő sor-rendben helyezkednek el, amelyekben a fényképész mozgatja a kidolgozandó nyersanyagot. Előnye: kevés vegyszerigény, pontosabb, egyedi jellegű kidolgozás. Hátránya: a vegyszerek hőmérséklete nehezebben stabilizálható a kívánt hőrnérsékleten. A rnozgatás szubjektív, nincs automatikus regenerálás, jobban oxidálódnak a vegyszerek. Üzemszerű, nagytömegű munkák kidolgozására nehézkes, lassú módszer. Nagyüzemekben ma már elöhívó automatákat alkalmaznak.

 

Talkum
nedves nyomatok egymáshoz tapadása csökkenthető beporzással (púderozással), amelyre ~ ot használnak. A ~ ásványi eredetű magnézium-szilikát. Felhasználási területe a papírgyártásban mint töltőanyag, és a különösen sima, fénylő felületű nyomópapírok, mázolt papírok előállításánál, fényességnövelő adalékanyag.

 

Támaszsor
anslag az oldalakba tördelt szedés eldőlés elleni védelmére az első szedett sor előtt és az utolsó szedett sor után elhelyezett általában ciceró vastagságú űrtöltő, amely a szedés szélességével azonos hosszúságú, és lehetőleg egy darabból áll.

 

Tandem gépelrendezés
a nyomógépek nyornóműveinek egymás mellett (mögött) elhelyezett gépépítési módozata.

 

Tangenciális
állítás ofszetnyomórnűben a formahenger érintőirányú (futásirányú) állítása az illeszkedés biztosítására.

 

Tankönyv
valamely tantárgynak vagy tudományágnak oktatási célt szolgáló ismeretanyagát tartalmazó, az egyes oktatási intézmények előírásainak megfelelően összeállitott mű.

 

Tányérdörzsölés
a Liberty tégelysajtón alkalrnazott festékeldörzsölési megoldás, ahol a festéket a felhordóhengerek a nyomólappal együtt mozgó sík felületen tányéron dörzsölik el.

 

Tányérosodás
öblösödés papírhiba; ha a feloszlopozott papírt száraz vagy hideg helyiségbe helyezik, a szélei kiszáradnak, megfeszülnek, belül pedig lazák, öblösek maradnak.

 

Tapadóképesség
adhézió.

 

Tapadóviasz
ofszetszereléshez alkalmazott folyékony ragasztók egyik fajtája. Olvadóragasztó. A ~ szal való ragasztás a papírszerel és legelterjedtebb módszere. Legfontosabb tulajdonsága, hogy melegen megolvad és szobahőmérsékleten megdermed. Ebben az állapotban sima felületen erősen tapad, és tapadó tulajdonságát hosszabb időn keresztül is megtartja még abban az esetben is, ha már használták. Ennek az a gyakorlati előnye, hogy bármikor elválasztható a feltapadt felülettől, és máshová helyezhető akár azonnal, akár hónapok múlva. ~ viaszolókészülék. tár, tároló, memória minden olyan eszköz, amely az információkat tetszés szerinti ideig megőrzi. Az információk a ~ ból bármikor kiolvashatók.

 

Tárgyszín
olyan szininger, amely a megvilágitó sugárzás hatására, a tárgyak visszaverése vagy áteresztése révén jön létre.

 

Tárgytávolság
a tárgynak a fősíktól való távolsága. Jele: T.

 

Tárolási fátyol
a fényérzékeny rétegeken az előállítás és a felhasználás között eltelt idő alatt, megvilágítás nélkül kialakuló feketedés. Legerősebben nagy érzékenységű, lágy gradációjú anyagokon, nagy tárolási hőmérséklet mellett mutatkozik. Oka túlzott érlelés, hőhatás, helytelen csomagolás, nyomás, egyes gőzöknek és gázoknak a rétegbe való hatolása.

 

Tárolási sűrűség
~ en (jelsűrüség, írássűrűség, bitsűrűség) azoknak a jeleknek számát értjük, amelyek az adathordozó hossz-, területi vagy táregységében elhelyezhetők. Az adathordozó kapacitása nagyságától és a lehetséges ~ től függ. A fogalomnak főképpen a mágnesszalagos tár esetén van jelentősége. Természetesen a ~ mellett még más tényezőktől is függ a tényleges kapacitás, pl. a mág-nesszalagoknál a blokkköz stb. A ~ nek egyes jelek felismerhetősége, megkülönböztethetősége határt szab.

 

Táskailleszték
táskás hajtogatógépek hajtogatótáskáiban elhelyezett, a hajtogatási méret beállítására szolgáló állítható ütköző.

 

Táskás hajtogatás
hajtogatási rendszerek.

 

Táskásodás
a papír zsugorodása vagy nyúlása hossz- és keresztirányban a klimatikus viszonyok megváltozása miatt.

 

Taube-féle fehérség
fehérség.

 

Távadatfeldolgozás
az adatfeldolgozás és az adatátvitel kapcsolata. ~ esetében számítógép és adatbevivő, ill. adatkihozó művek (végberendezések) működnek együtt, földrajzilag különböző helyeken. A közöttük levő közvetlen kapcsolatot adatátviteli csatornák biztosítják.

 

Távszedés
a ~ azt jelenti, hogy a TTS szedőgépen kiszedett és kódolt szöveg telefonon, ill. telexvonalon közvetlenül továbbítható egy vagy egyidejűleg több távolabbi helyre, ahol a jelek dekódolása után a TTS öntőgép a nyomóformát azonnal, közvetlenül előállíthatja. Főleg hírközlésben, sajtóban van jelentős szerepe (újabban a fényszedéssel kapcsolatban beszélhetünk távadatfeldolgozással müködő távszedésről).

 

T bevonat
optikai elemek (lencsék, prizmák stb.) felületére, különböző anyagokból készített átlátszó rétegek, amelyek az optikai elemen áthaladó fény tükrözését interferenciával csökkentik. A réteg határfelületéről a visszavert sugárzás interferenciával kioltódik, ha:

 

Technokol rapid ragasztó
az általánosan felhasználható ragasztók legismertebb képviselője, föleg háztartásban és iskolai célokra használják. Alapanyaga poli(vinil-acetát), amelyet szerves oldószerelegyben oldanak fel. A ~ val létrejött ragasztókötés olajra, benzinre nem érzékeny, nedvességállósága mérsékelt.

 

Tégely íves magasnyomógépek
egyik tipusának, a tégelysajtónak az az eleme, amely a borítást hordozva az ellennyomófelületet alkotja.

 

Tégelymozgatás
tégelysajtók tégelymozgató rendszerének típusai:
1. a tégely és a forma közös csuklópont körül ollózó mozgást végez (Liberty rendszerű tégelysajtók);
2. a tégely és a forma külön csuklópont körül ollózó mozgást végez (Gordon prés);
3. a tégely gördülő bukó mozgást végez (Gally rendszerü tégelysajtók),
4. a tégely lengő (ollózó) mozgást végez (Boston rendszerű tégelysajtók).

 

Tégelynyomó automata
önberakó rendszerrel felszerelt tégelysajtó.

 

Tégelysajtó kisformátumú ives magasnyomógép-típus.
A formakeretbe zárt nyomó- és nemnyomó elemek sík felületen helyezkednek el, az ellennyomófelület (tégely) szintén sík, nyomtatás közben a nyomás sík felületen adódik át. A tégely mozgása szerint megkülönböztetünk Liberty, Gordon, Gally és Boston rendszerű tégelysajtókat.

 

Tégelysajtó-nyomóalap
a Gally és a Boston rendszerű tégelysajtókon a gépágyban kiképzett függőleges (vagy néhány fokban dőlt) sík felület, amelyre a zárókeretbe zárt formát rögzítik.

 

Téglakötés
szedéskor figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyomó- és nemnyomó elemek egymás után téglakötésszerűen váltakozva helyezkedjenek el, a nagyobb nyomástűrés érdekében.

 

Téglalaprács
mélynyomóforma készítéséhez régebben használt, egymáshoz képest eltolt, téglalap (négyzet) alakú pontokból álló rács. Előnye: kisebb mértékben hajlamos a rácsroncsolódásra, hátránya, hogy a szövegrészeket túlzottan megbontja, így szövegsok szorosításra nem használható.

 

Tejsav
oxipropionsav víztiszta, viszkózus, vízzel, alkohollal, éterrel könnyen elegyedő folyadék. Kromátkolloidok-krómgumis ofszetlemez előhívásánál használják. Sói a laktátok.

 

Tekercsek tárolása
a tekercsek tárolását a meghibásodások elkerülése végett oly módon célszerü végezni, hogy a tekercsek tengelye függőleges legyen.

 

Tekercs-előkészítés
papírtekercsek nyomtatásra való előkészítése, amely áll a tekercsek csomagolóanyagának és a szakadt, berepedt tekercsrésznek eltávolításából, valamint tekercsváltáshoz szükséges ragasztó felrakásából.

 

Tekercsfék
a tekercsnyomógépek tekercstartóira felszerelt fékezőberendezés az egyenletes papírpályafeszültséget tartja fenn. A tekercset fékezhetik a tengelyen vagy a palástfelületen. Szerkezeti kialakításuk szerint lehetnek: szalagfék, külső és belsöpofás fék, tárcsafék. Működésükhöz szükséges erő súlyterheléssel vagy rugóval állitható elő.

 

Tekercsfelfogás
tekercsnyomógépeken a tekercs kiszerelésű nyomathordozók papírszolgáltató művében történő rögzítése a ~ A különböző típusú tekercstartókon a ~ kétféleképpen valósítható meg: a tekercset rúdra szerelve vagy tekercsfelfogó kúpok közé szorítva foghatjuk fel. A rúdra szerelt tekercs felfogási helye az adott tekercsnyomógépen állandó. Az állítható karokra szerelt, csapágyazott szorítókúpok ~ i rendszerek lehetővé teszik automata tekercsváltó berendezés alkalmazásával a nyomógép leállítása nélkül a tekercscserét.

 

Tekercsfilm
rollfilm orsóra felcsavart filmszalag. A nyomdaiparban inkább az íves filmeket használják, a tekercsfilmet ritkábban.

 

Tekercshibák
anyagfolytonossági, alaki hibák összefoglaló elnevezése, jelenlétük a tekercsnyomógépeken futtathatósági problémákat vet fel (pl. elliptikus alak stb.).

 

Tekercsnyomógép
nyomógépek nagy termelékenységű típusa, amelyet mindhárom (magas-, ofszet- és mély-) nyomtatási eljárásban alkalmaznak. A nyomathordozók különböző szélességű (palást-hosszú) tekercsek formájában kerülnek kiszerelésre, amelyeket a ~ tekercstartó egységében fognak fel. A ~ en a nyomtatási sebesség 5-10 m/s. Általában a ~ ek hajtogató- és vágóegységgel rendelkeznek.

 

Tekercsnyomó ofszetgép
az ofszetnyomógépeknek az a típusa, amely tekercs kiszerelésű nyomathordozóra nyomtat. Csoportosítható a nyomdatermék vagy a nyomómű kialakítása szempontjából. Így megkülönböztetünk: háromhengeres, négyhengeres (gumi-gumi), öthengeres, tízhengeres, szatellit és kombinált rendszerű ~ eket.

 

Tekercsszállító kocsi
tekercsnyomógépek papírszolgáltató művéhez csatlakozó kisegítöberendezés, amely gyorsítja és könnyiti a tekercsek szállítását.

 

Tekercstartók
tekercsnyomógépeken a tekercs kiszerelésű nyomandó anyagot a megfelelő helyzetben és a szükséges pályafeszültséggel adagolja a nyomógépbe. A befogható tekercsek átmérői: 900-1000 mm. Típusai: karos, kétkaros normál, csillag normál, kétkaros csökkentett méretű, csillag csökkentett méretű.

 

Tekercs ütése
az a jelenség, amikor a deformálódott, nem centrikus papírtekercs forgásakor a papírpályában feszültségingadozás alakul ki.

 

Tekercsváltás
tekercsnyomógépeken a nyomtatás egyik munkafázisa, amelynek során a lefogyott tekercs helyébe új tekercset iktatunk oly módon, hogy a papírpálya folytonos marad. A lefogyott és az új tekercset össze kell ragasztani, vagy a nyomógép leállításával (kézi tekercsváltás), vagy automatikusan (ha a nyornógépen automatikus tekercsváltó berendezés van). A ~ jellegét a tekercstartók szerkezeti kialakítása határozza meg.

 

Telítettségi tényező
pszichofizikai színingerjellemző, amelynek érzékelés szerinti megfelelője a telítettség: ahol p a telítettségi tényező; x, y a kérdéses színinger, színingerkoordinátái; x^ a kérdéses színinger, jellemző hullámhosszával egyező hullárnhosszúságú monokromatikus fényinger színingerkoordinátái; az alapul választott akrornatikus színinger koordinátái.

 

Teljes szín
az olyan tárgyszint, amelynek reflexiós vagy transzmiszsziós görbéje csak egyenes szakaszokból áll ugráshelyekkel, teljes színnek nevezik.

 

Teljes színtartalom
Ostwald-színjellemzők.

 

Temetés szedési hiba
több szó, esetleg sor kihagyása a kéziratból. Az ún. lakodalom ellentéte.

 

Tenákulum
kézirattartó a betűszedőnek régi, valamikor nélkülözhetetlen segédeszköze. Fából vagy fémből készült keret alakú szerkezet. Alsó részén csavar vagy szög áll ki, arnellyel a szedőszekrényhez erősithető. A függőleges részre egy villa alakú sorjelzőt szereltek, a divizóriurnot. Ma már ezt a szerszámot a kéziszedők nem használják.

 

Tépődés
papírfeltépődés.

 

Tercia
(latin, harmadik) 16 tipográfiai pontos betűnagyság.

 

Terelőhenger
tekercsnyomógépen alkalmazott, a papírpálya irányváltó hengere.

 

Terhelőgörgő íves nyomógépeken
az ívlevezető asztalon elhelyezett ívlevezető görgők megnevezése, amelyek az ívlevezető szalagra szorítják a továbbítandó ívet, az ívlevezetés érdekében. Számuk az ív-formátum függvényében változó.

 

Terítőrákel
a szitanyomógépek egyes típusain kettős rákelt alkalmaznak. A nyomtatási folyamat első szakaszában a szitanyomófestéket szétteríti a szitanyomókeretre feszített szitaszöveten, e művelet során nem érintkezik a nyomóformával, befestékezve a nyomó-és nemnyomó elemeket, majd azt követően ellentétes irányban a másik rákel a nyomórákel jobban rászorulva a szövetre a nyomóelerneken keresztül átnyomja a festéket a nyomandó anyagra.

 

Természetes alapú ragasztók
azok a ragasztók, amelyeknek alapanyaga növényi, állati vagy ásványi eredetű anyag.

 

Termex öntökerék
jelenleg a legkorszerübb öntőkerék a sorszedőgépen. Folyamatos szedés esetén a felforrósodott öntőformát hűti. Olyan kialakítású, hogy a hűtővíz az öntőformában cirkulál.

 

Terminál
adatállomás on-line vagy off-line csatolható számítógéphez, mint input-output állomás. Lehet intelligens (mikroprocesszorral vezérelt) vagy nem intelligens (legtöbbször képernyővel kiegészített).

 

Termográfia reprodukciós fényképészeti eljárás
amelynek során az abszorbeálódott (elnyelt) fény hővé alakul, és színváltozást hoz létre. ~ i eljárásnál nincs előhívás.

 

Termokrómia
másodlagos fényforrások hőmérséklet-változás hatá-ára kialakuló színváltozását ~ nak vagy termotrópiának nevezik.

 

Termotrópia
termokrómia.

 

Térzők
főként a sorok közötti távolságot növelő nemnyomó elemek, ezért sortágítóknak is nevezik. Különböző nagyságú ~ ket használnak a szedőteremben, amelyek közül a 2 pont vastagságút dursusznak, a 6,8,10 pont vastagságút reglettáknak is nevezik. A dursuszok általában 2,3,4,8,12,16,20 és 24 ciceró, a regletták 8,12,16 és 20, valamint 24 ciceró hosszúságban készülnek. Egyes nyomdák saját felhasználásra más méretben, hosszú szalagokban öntik a sortágítókat, és felhasználás előtt a szükséges méretre darabolják fel.

 

Texoprint eljárás
reprodukciós technikai szövegátviteli eljárás, főieg a mélynyomóforma készítésnél használják. A formába zárt szedést matt fekete festékkel lefújják, majd a betűk felületéről a festéket letörlik. Ezután vertikális fényképezögépben Texoprint filmre felvételt készítenek, előhívás után pozitív képet kapnak.

 

Text
20 tipográfiai pontos betűnagyság. A szó szöveget jelent. Elnevezése valószinűleg abból a korból származik, amikor a szövegek szedésére és nyomtatására főként ilyen nagyságú betűket használtak. Más feltevés szerint az elnevezés Gutenberg 42 soros bibliájának betűnagyságából ered.

 

Thermofax eljárás (3M)
iratmásoló eljárás különleges fólia, olyan anyagokat tartalmaz, amelyek meghatározott hőmérsékleten fekete színezékké alakulnak át. Ezt a nern fényérzékeny másolópapírt a reprodukálandó eredetire helyezik, és rövid ideig infravörös sugárzással átvilágítják. Az eredeti sötét helyei abszorbeálják a sugarakat, felmelegítik a másolóréteget, és ezeken a helyeken fekete színezék képződik. Néhány másodperc alatt készíthető egy másolat.

 

Tinktúra
olyan oldat, amely a nyomóformán levő nyomóelemeket zsírosítja. A ~ terpentinben oldott aszfaltból, faggyúból és viaszból áll. A. Senefelder alkalrnazta elöször kőnyomásnál abból a célból, hogy a litográfiai tussal (krétával) elkészített rajzrészek pórusait zsírral jól telítsék, és ezáltal jobb zsírfogó alapot hozzanak létre.

 

Tipográfia
1. Nyomdászat.
2. Nyomdai úton sokszorosított közlés, gondolatrögzítés. Technikáját a szedés koronként elfogadott szabályai és elvei határozzák meg.
3. Régebben könyvnyomtató műhely.
4. Nyomtatványok szöveg- és képanyagának elrendezése, ennek megtervezése, teljes kialakítása (tipografizálás).

 

Tipográfiai mértékrendszer
a mai napig a Didot-pontrendszer használatos általánosan. Didot a francia királyi lábmértékkel kapcsolta össze elődje, Fournier rendszerét. Az egység a nyomdai pont, a lábnak 864-ed része (6 x 12 x 12), megfelel 0,376 mm-nek. A kisebb betűtörzsméretek többszöröse megfelel egy nagyobb betűtörzsméretnek (pl. 2 petit = tercia).

 

Tipografizálás
a nyomtatványra vonatkozó részletes szedési, tördelési, grafikai és egyéb utasítások összességének meghatározása.

 

Tipométer
tipográfiai tervezésnél, kéziszedésnél használatos, tipográfiai egységek mérésére alkalmas mérőléc vagy szalag (nonpareille, kolonel, petit, borgisz, garmond, ciceró és rnilliméter-beosztással). Készülhet acélból, rézböl, nikkelből, celluloidból vagy kartonból. Hosszabb változatát felgöngyölíthető tokban elhelyezett acélszalag formájában hozzák forgalomba.

 

Tixotrópia
némely liogélben tapasztalható azon jelenség, hogy mechanikai hatásra (rázásra, keverésre stb.) elfolyósodnak, belső súrlódásuk (viszkozitás) csökken, majd állás után újra géllé alakulnak. A ~ megfordítható szolgélszol átalakulásnak tekinthető.

 

Tompasor
tompa szedés.

 

Tompa szedés
olyan szövegszedés, amelyben minden bekezdés első sora behúzás nélkül a hasáb bal szélével (tompán elől) vagy jobb szélével (tompán hátul) egy vonalban kezdődik.

 

Tónolás
ofszetnyomtatási hiba. A lemez felületén a nemnyomó elemek zsírfogóvá válnak festéket vesznek fel és nyornot hagynak a papíron.

 

Tónus
100%-os kitöltési arányú nyomat vagy nyomófelület.

 

Toray ofszetlemez.
szárazofszet eljárás.

 

Torlónyomás
nyomtatáskor a rákel által leszedett festék nyomása amely felemelni igyekszik a kést. Nagysága függ a henger kerületi sebességétől és a festék viszkozitásától.

 

Továbbítószalag
tekercsnyomógépekhez kapcsolt speciálisan kiképzett végtelenített ívfogórendszer, amely a gépről lekerülő hajtogatott termékeket a továbbfeldolgozó egységbe juttatja. A továbbfeldolgozó egység rendszerint különteremben van elhelyezve (pl. Ferag).

 

Továbbnyomás
példányszámnyomtatás.

 

Többfémes lemezek
maratása többfémes lemezek krómrétegét a lemezmásolat előhívása és kifedése után sósavas kalcium-kloridos maratóoldattal maratját mindaddig arníg a krómréteg alatt levő réz elő nem tűnik. A krómréteg csak a nyomóelemek helyén maródik el mert a nemnyomó részeket cserzett másolóréteg védi.

 

Többfémes lemezek marató-rétegtelenítő berendezése
többfémes lemezek krómrétegének maratására a cserzett másolóréteg eltávolítására és a kész nyomólemez utókezelésére szolgáló automatikusan működő feldolgozósor amely építőszekrény-elv alapján az igényeknek megfelelöen van összeállítva. Az indítás és a megvilágítás rendszerint automatizált. Ha egy lemezt a sor elején elhelyeznek indukciós elven működő érzékelő indítja el a szállítógörgőket. Ha a lemez kezelöegységhez érkezik működésbe lép a szivattyú ha elhagyja azt, a szivattyú leáll. Ha a lemez a sor végére ér, vizuális vagy akusztikus jelzést ad. A kezelő vegyszerek állandó hömérsékleten tarthatók. A maratószer folyamatos utánpótlását külön szivattyú végzi (lemezenként). A funkcionális egységek: berakóasztal marató 3 öblítő-, 1. rétegtelenítő-, 2. rétegtelenítő-, öblitő-, gumizó- és kirakóegység.

 

Többfémes ofszet alaplemezek
használata azon a felismerésen alapul hogy egyes fémek ill. fém-oxidok vízzel és zsíros festékkel szemben eltérően viselkednek. A legalább két fémből állnak az egyik hidrofillé, a másik oleofillé tehető. Ha külön hordozófémet (acél alurnínium) alkalmaznak az alaplemez három rétegből áll: a hordozóból amelyre galvánozással rézréteget majd arra krómréteget veretnek. Fényérzékenyítés megvilágítás és előhívás után a képelemek helyén elmaratják a krómot, amikor is előtűnik a réz amely oleofilizálás után alkalmassá válik a nyomdafesték felvételére. A króm ill. oxidja alkotja a nemnyomó részeken a víztartó tulajdonságú fémet. Nyomástartóssága az összes ofszetlemez között a legnagyobb (egy vagy több millió).

 

Többfokozatú maratás
vonalas klisé hagyományos ma már nem alkalmazott maratása. A nyomóképességhez szükséges nyomó-elemmélységet a maratás többszöri megszakításával és a nyomóelemek oldalfalain saválló védőbevonat kialakításával érik el. Az első maratás után a lemezt felhengerezik (száraz hengerezéses vonalmaratás) úgy hogy a festék a nyomóelemek oldalfalain lefolyjon. A festékbevonatot gyanta- és aszfaltporral behintik majd hevitve saválló védőbevonatot ún. preparátumot kapnak. Ezután következik a középső maratás amelyet az alámaratás rniatt időben megszakítanak. A védőbevonat eltávolítása és a lemez letisztítása után ellenörzik a maratást. A kellő mélység eléréséhez a felhengerezést és a maratást többször is megismételhetik (mélyremaratás). A felhengerezésböl adódó maratási peremet több fokozatban az elöbbiekhez hasonló módon maratják el végül a tisztára maratással kész a vonalas klisé.

 

Többoldatos hengermaratás
mélynyomóhenger maratása több különböző sűrűségű vas-klorid-oldattal. A zselatinrelief tulajdonságaiból adódóan nem lehet egyetlen meghatározott sűrűségű vas-klorid-oldattal megfelelő csészemélység különbségeket elérni. A maratott henger árnyalatszegény, lapos lesz. A megfelelő maratási gradáció eléréséhez több különböző sűrűségű vas-klorid-oldattal maratnak. Először a legsötétebb árnyalatok maratása indul meg viszonylag sűrű (1,408 g/cm3) oldattal. A maratás előrehaladásával folyamatosan kisebb sűrűségű oldattal maratnak míg elérik a legvilágosabb árnyalatokban kialakítandó csészemélységet is. A ~ végezhető kézi úton és géppel. A kézi maratásnál kancsókból locsolják a különböző minőségű oldatokat a hengerre, gépi maratásnál automatika vezérli az oldatcserét, ill. annak hengerre juttatását.

 

Többszínnyomó ofszetgép
ofszetnyornógépek azon típusa, amelyek kettőnél több szín nyomtatását teszik lehetővé, a nyomathordozó előoldalán vagy elő- és hátoldalán.

 

Többszínnyomtatás
négyszínnyomtatás.

 

Töltőanyagok
a legtöbb papír a rostanyagokon kívül különféle ásványi ~ at is tartalmaz. Áruk olcsóbb, mint a rostanyagoké, így csökkentik a termelési költségeket. Fehérségük nagyobb a rostokénál, ezért növelik a papír fehérségét, opacitását, csökkentik áttetszőségét. ~ hatására csökken a papír mechanikai szilárdsága. A töltőanyagtartalom növekedésével csökken a papírnak nedvesség hatására bekövetkező méretváltozása, amely nyomtatásnál fontos tulajdonsága a papírnak. Nagyobb töltőanyagmennyiség a papír porzását okozhatja, amely voltaképpen a rosszul kötött töltőanyagok eltávozása. A papíriparban leggyakrabban alkalmazott ~ : kaolin, talkum, bárium-szulfát, kalcium-karbonát, titán-dioxid.

 

Tömöntés
1. Magasnyomóformáról az eredetihez teljesen hasonló másodlat készitése.
2. Klisék írásmagasra való kellősítéséhez tömöntödei eljárással ólomötvözet alátét öntése.

 

Tördelés
a hasábokba szedett házi és szerzői korrektúrán átment szövegek, valamint címsorok, élőfejek, marginálisok, lábjegyzetek, táblázatok, képletek, klisék, oldalszámok stb. tördelési makettben vagy egyéb utasításban előre meghatározott végleges formájú oldalakká alakítása.

 

Tördelési makett
vagy forgatókönyv bonyolultabb felépítésű, sok képet tartalmazó könyvek esetében a kiadó ~ et készít, oldalpárokban előnyomott tükör, hasáblevonat és a képanyagról készült levonat, ill. kópia magasnyomtatás esetén próbanyomat, ofszetnyomtatás esetén próbanyomat vagy kópia, mélynyomtatás esetén kópia felhasználásával.

 

Tördelési tükör lapok
folyóiratok részére a szerkesztő által meghatározott sorrendben tördelendő szöveg és képanyag elrendezésére, kialakítására vonatkozó utasításokat tartalmazza.

 

Tördelési utasítás
a kézzel vagy géppel szedett szöveg, klisé oldalkiképzését, nyomóformává alakítását írja elő, a betűtípus, betűnagyság, szöveg és ábraelhelyezés stb. megjelölésével

 

Tördelő
a tördelést végző szakember.

 

Tördelőasztal
a tördelés számára kialakított, kiemelkedő kerettel szegélyezett sík felületü szedőtermi berendezés, beépített anyagtárolókkal

 

Töredék ív
a könyvtestet alkotó, hajtogatott íveket kiegészítő mellékletek, táblázatok.

 

Tördelt korrektúra
a szedésforma tördelése után készített levonat és az azon bejelölt és végrehajtott javítás. A tördelt oldalakról készített levonatot a nyomdai korrektor általában nem olvassa el. A tördelt oldalak olvasását és a javítások bejelölését a kiadó végzi. A nyomdának a levonatot a kiküldés előtt nem szövegi, hanem formai és olvashatósági szempontból kell ellenőriznie. A tördelt korrektúra egyfordulós, ha a megrendelő az első tördelt korrektúra után engedélyezi a nyomtatást (imprimál). Ellenkező esetben kettő, ill. több korrektúraforduló szükséges.

 

Törés
refrakció optikailag nem homogén közegben haladó vagy két, optikailag eltérő közeg határán átlépö sugárzás terjedési irányának, a terjedési sebességek helyi eltérése által meghatározott változása. Optikailag homogén az a közeg, amelyben a sugárzás terjedési sebessége helytől és iránytól független.

 

Törlőecset-eljárás
vonalas klisé maratására alkalmas módszer, sárkányvérporos eljárásként is ismerték. A sárkányvér természetes gyantaféleség, olvadási pontja nagyobb, rnint a fenyőgyantáé. Sav-ellenálló másolóréteget igényel. Az első kezdőmaratást követi az első fokozatú törlés. A lemezt gyantaporral áthintik, majd a fölösleget ütögetéssel eltávolítják. Ebben az állapotban a lemezt vízszintes felületre helyezve ferdén tartott ecsettel széltől szélig törlik. Ezután a gyantaport melegítéssel megolvasztják, amely saválló peremet alkot. Egy fokozatnál 4-szer törölnek és melegitenek. A maratási fokozatok száma 6.

 

Transfer-Key eljárás
színellenőrző eljárások.

 

Transzferfólia
különleges szerelőfólia. A ~ dörzsölés hatására elektrosztatikusan feltöltődik. A szerelőfóliák ilyen elektrosztatikus feltöltödése kihasználható. Fényszedő korrektúrák esetén átadó- vagy ~on állítják össze a sorokat, amelyeken a részfilmek rásimítással megtapadnak. Ilyen fóliák pl. Regufol, Monotype Transfer Sheet stb. A ~ k alkohollal, denaturált szesszel regenerálhatók

 

Transzfernyomtatás
a textilnyomtatás egyik módja. A festéket először egy papírhordozóra nyomtatják, majd onnan nyomással és hőhatással viszik át a textíliára.

 

Transzmissziós denutas
denzitás.

 

Transzmissziós tényező
transzmittancia.

 

Transzmittancia
az áteresztett sugárzott teljesítmény vagy fényáram aránya a meghatározott feltételek között beeső sugárzott teljesítményhez vagy fényáramhoz. Jele: t.

 

Trimmelés
könyvtestek vagy kész brosúrák körülvágása két műveletben: az egyikben a fej- és lábmetszet, a másikban a hosszmetszet kialakításával.

 

Tristimulusos színmérő
a mérendő tárgy színinger-összetevőit négy (esetleg három) mérésből megállapító műszer.

 

Tudományos könyv
valarnely tudományág részkutatási eredményeit eredeti kutatások alapján, vagy összefoglalását tudományos szinten feldolgozó mű

 

forrás : különböző Internetes fórumok , céges weboldalak, szótárak, könyvek